Historie v datech

Historie Orlové - 2003
1.1.2003

Historie Orlové - 2003

780. výročí Orlové byla věnována výstava „Proměny Orlové“ ve výstavní síni Muzea Těšínska v Orlové-Městě a výstava kronik, fotografií a zajímavých dobových předmětů v městské knihovně. Ve dnech 13. a 14. června proběhlo referendum o přestoupení ČR k Evropské unii, volební účast v našem městě dosáhla 40,59%. V červenci bylo v... více informací

Historie Orlové - 2002
1.1.2002

Historie Orlové - 2002

Dne 16. února zahájil provoz zrekonstruovaný bývalý hotel Stadion. Zařízení s novým názvem SPORT je součástí sportovního komplexu a zimního stadionu. Zprovozněním hotelu vyřešila Orlová problém s ubytováním návštěvníků města. Dne 28. února se otevřely dveře nové Městské polikliniky na Starém náměstí v Orlové-Městě. Své ordina... více informací

Historie Orlové - 1999
1.1.1999

Historie Orlové - 1999

Tento rok byl ve znamení jubileí orlovských škol: 29. – 30. května – 70 let ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Orlové-Lutyni 26. června – 90 let Gymnázia Orlová 25. září – 80 let Obchodní akademie Orlová 20. října – 10 let ZŠ K. Dvořáčka 12. listopadu – 20 let od otevření nové budovy Zvláštní školy v Orlové-Lutyni 23. říj... více informací

Historie Orlové - 1998
1.1.1998

Historie Orlové - 1998

V městě Orlová se v tomto roce objevila další nová zařízení: Supermarket Billa na V.etapě zahájil provoz 18. února Po rekonstrukci byla slavnostně 16. května otevřena budova PZKO v Orlové Porubě Výstavou „Střípky z dějin Orlové“ zahájila 27. srpna výstavní síň Muzea Těšínska v Orlové-městě. Otevření nové mateřské školy na ... více informací

Historie Orlové - 1997
1.1.1997

Historie Orlové - 1997

Poprvé se uskutečnily Dny města Orlové s kulturními a sportovními aktivitami. Začátkem července zasáhly celou Moravu rozsáhlé povodně. Orlová byla vzhledem ke své poloze postižena jen minimálně, největším problémem se stal ujíždějící svah na Okružní ulici. Městský úřad zabezpečil provizorní ubytování pro asi 100 obyvatel Bohu... více informací

Historie Orlové - 1996
1.1.1996

Historie Orlové - 1996

Městu Orlová byl udělen městský prapor, starosta města Ing. B. Bobák jej převzal 31. ledna v Parlamentu ČR. Pokračovala revitalizace „staré“ Orlové – rekonstrukce Orlovské stružky, zahájení provozu kavárny Orlovka a znovuotevření lékárny na starém náměstí. Ve dnech 29. – 30. 11. se poprvé konala akce „Dny spolkové a klubové ... více informací

Historie Orlové - 1995
1.1.1995

Historie Orlové - 1995

Vznik SMO, m.a.s., (Služby města Orlové) transformací Technických služeb a Bytového podniku Orlová. Byla slavnostně otevřena rekonstruovaná radnice v Orlové-Městě, uvedeno do provozu zařízení sociálních služeb – ubytovna pro matky s dětmi – v Orlové-Městě na Klášterní ulici, otevřena nově vybudovaná mateřská škola na ulici Ko... více informací

Historie Orlové - 1994
1.1.1994

Historie Orlové - 1994

V komunálních volbách v listopadu 1994 bylo zvoleno nové městské zastupitelstvo v počtu 35 zastupitelů. Volební účast občanů dosáhla 38%. Starostou města byl zvolen Ing. Bohumír Bobák (ČSSD). Novou podobu dostala Masarykova třída. Původně čtyřproudá silnice byla předělena zeleným středovým pásem a u nemocnice, MěÚ a čerpací s... více informací

Historie Orlové - 1993
1.1.1993

Historie Orlové - 1993

Tento rok se nesl ve znamení oslav 770 let existence Orlové. Akce k tomuto výročí probíhaly po celý rok, vyvrcholení bylo soustředěno na dobu 4. až 14. září. Uskutečnila se Všeobecná výstava, navazující na tradici Města Orlové (průmyslový, prezentace 27 firem), pavilon B v Domě dětí a mládeže Orlová (kulturně společenský, prez... více informací

Historie Orlové - 1992
1.1.1992

Historie Orlové - 1992

Zahájení kuponové privatizace. Registrace kuponových knížek končila 31. ledna, následně mohli občané investovat prostřednictvím investičních privatizačních fondů či dle vlastního uvážení samostatně. Započal prodej bytového fondu do vlastnictví občanů, v první fázi se jednalo o byty v Orlové-Porubě. Parlamentní volby do Feder... více informací

Historie Orlové - 1991
1.1.1991

Historie Orlové - 1991

Zahájení malé privatizace, tzn. prodeje provozních jednotek formou veřejných dražeb. Držby probíhaly v Domě kultury města Orlové za velkého zájmu veřejnosti, první se uskutečnila 6. dubna. Prvního ledna byl Důl Antonín Zápotocký v Orlové-Lazích přejmenován na Důl Lazy. Zahájení spolupráce města Orlové se švýcarským městem II... více informací

Historie Orlové - 1990
1.1.1990

Historie Orlové - 1990

Tento rok byl ve znamení revolučních událostí z listopadu 1989 a hlubokých politických a společenských změn. Probíhala náročná jednání u „kulatého stolu“ zástupců Občanského fóra, KSČ a politických stran (Československá sociálně demokratická strana, Československá lidová strana, Československá socialistická strana) s cílem pr... více informací

Historie Orlové - 1989
1.1.1989

Historie Orlové - 1989

Otevření základní školy v 5. okrsku nového města, bohužel, opět se značným opožděním za postupem výstavby bytů. Zrušení poddolováním poškozené Základní školy v Orlové-Městě „Na Kopaninách“, postavené v roce 1926. Rok 1989 končil vystupňováním dlouhodobě se prohlubující nespokojenosti lidí s monolitní politickou a hospodářsko... více informací

Historie Orlové - 1988
1.1.1988

Historie Orlové - 1988

Do provozu, zatím částečného, byl uveden Hotelový dům pracujících dolu Doubrava v Orlové-Lutyni (Doubravan). Přes značné potíže s financováním se podařilo otevřít v areálu orlovské nemocnice léčebnu dlouhodobě nemocných a přesunout do ní dosavadní skromná zařízení z domků Pod lipou v Orlové-Městě. Velkou událostí se stalo na... více informací

Historie Orlové - 1987
1.1.1987

Historie Orlové - 1987

Zbourání poddolováním těžce postižené budovy někdejšího „Polského gymnázia v Orlové-městě“ Na Obrokách. Mezi dalšími demolicemi ve starých částech Orlové se ocitla ve středu hlavní ulice v Orlové-městě rozsáhlá dvoupatrová budova s obecními byty, ve směs pro učitele, a v přízemí s několika obchody. Vybudování střediska ambul... více informací

Historie Orlové - 1986
1.1.1986

Historie Orlové - 1986

Otevření samoobsluhy potravin a postupně dalších obchodů a služeb ve 4. okrsku nového města (dnešní ESAM aj.) Přestěhování provozu podniku Tesla Valašské Meziříčí v Orlové-Městě z dožívající budovy bývalého polského gymnázia Na Obrokách nouzově do přízemních objektů bývalé ubytovny VOKD Na Kopaninách. Provoz Tesly Na Obrokách... více informací

Historie Orlové - 1985
1.1.1985

Historie Orlové - 1985

Město získává samostatný obchodní dům Prior Orlová. Do užívání je předáno jeho současné sídlo v centru městské zástavby, v sousedství ústřední administrativní budovy. První žáky přijímá základní škola ve 4. okrsku nového města. Za ústředním orlovským hřbitovem v Orlové-Městě je otevřena obřadní síň pro rozloučení se zesnulým... více informací

Historie Orlové - 1984
1.1.1984

Historie Orlové - 1984

Vyvrcholení bytové stavby v novém městě – začínají vyrůstat první byty v dosud největším 5. okrsku za křižovatkou u orlovské nemocnice. Předpokládá se, že zde bude bydlet až 7 tisíc obyvatel. Ve 3. okrsku nového města, v návaznosti na již provozující samoobsluhu potravin, se postupně otevírají další provozovny – prodejny oděv... více informací

Historie Orlové - 1983
1.1.1983

Historie Orlové - 1983

Otevření hotelu Stadion u zimního stadionu v areálu Parku kultury a oddechu. Začátek modernizace a rozšiřování hlavní silnice přes Orlovou-Porubu. Rekonstrukci v letech 1983 až 1987 musela ustoupit okrajová řada domků Balcarovy kolonie. ... více informací

Historie Orlové - 1982
1.1.1982

Historie Orlové - 1982

Otevření základní školy ve 3. okrsku nového města, již tradičně v časovém zpoždění za bytovou výstavbou. Pro české gymnázium, které se tísnilo ve společném objektu se základní školou v porubském sídlišti, byla vyčleněna budova dosavadní základní školy Na Výhodě, ve které ubývalo žáků. Odysea gymnázia tím však nekončila. Nové ... více informací

Historie Orlové - 1981
1.1.1981

Historie Orlové - 1981

Otevření nového sídla Střední ekonomické školy v Orlové-Lutyni. V roce, kdy v ústřední administrativní budově v novém městě zahájil svou činnost MěNV, proběhly další volby do národních výborů. Předsedou MěNV se stal ing. Ivo Kleibel. Další a další stavby ve starých částech města zanikaly. Zbourána byla mimo jiné historická b... více informací

Strana: 1 2 3