Fotogalerie - OCEŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

8.10.2020

Město Orlová každoročně oceňuje pracovníky v sociálních službách za jejich profesionální a obětavou práci a nejinak tomu bylo i letos. Byť epidemiologická situace neumožnila konání tradičního slavnostního aktu v prostorách obřadní síně na radnici ve staré Orlové, ocenění pracovníci přesto nebyli o poděkování a upomínkové dary ochuzeni. Místostarostka Bc. Naděžda Kubalová, vedoucí odboru sociálního a zdravotního Bc. Iveta Nociarová a koordinátorka sociálních služeb Mgr. Jiřina Lízalová za nimi totiž vyrazily přímo na pracoviště a nechyběla u toho ani naše fotografka.
Zpět na výpis