Zrealizováno 2019, 2020, 2021

Instalace sestavy lezeckých balvanů s chyty na sportovišti na ul. Školní "Začínáme s lezením" a Parkour v Orlové
2.7.2019

Instalace sestavy lezeckých balvanů s chyty na sportovišti na ul. Školní "Začínáme s lezením" a Parkour v Orlové

  "Začínáme s lezením" V rámci tohoto projektu dojde k rozšíření nabídky volnočasových aktivit se zaměřením na děti a mládež. Budou instalovány sestavy lezeckých balvanů s chyty s různou obtížností zdolání cesty. Tato sportovní aktivita přispěje k rozvoji pohybových dovedností a naučí děti základním praktikám sportovního lez... více informací

Zahrady v přírodním stylu
28.6.2019

Zahrady v přírodním stylu

  "Vybudování zahrady MŠ Lesní v Orlové v přírodním stylu" V rámci projektu budou vybudovány nové herní prvky na stávající zahradě.  Zahrada je skupinami stromů rozdělena na 4 prostory, které jsou určeny k odlišnému využití. V prvním prostoru bude provedena terénní modelace s tunelem. V druhém prostoru bude umístěna pozorov... více informací

„Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydultowská v Orlové-Lutyni “
28.6.2019

„Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydultowská v Orlové-Lutyni “

Předmětem stavby je novostavba parkoviště včetně stavebních úprav dvou sjezdů a přístupových chodníků, které bude osvětleno veřejným osvětlením. Součástí stavby je odvodnění – dešťová kanalizace včetně vsakovacího podzemního objektu a výsadba stromů, založení trávníkových ploch a osazení městského mobiliáře. Stavba je rozdělena... více informací

„Rekonstrukce objektů čp. 706 – 709 v Orlové“
26.6.2019

„Rekonstrukce objektů čp. 706 – 709 v Orlové“

V rámci stavby bude provedena: výměna stávajících sklepních oken a vstupních vchodových dveří zateplení obvodového pláště sanace krovu zateplení zdiva a podlahy v půdní vestavbě oprava stávající zemnící soustavy Předpokládané období realizace: červenec - zaří 2019 Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s. Cena dle smlouvy o díl... více informací

"Řešení statické dopravy za bytovými domy č.p. 854-858" v Orlové - Lutyni
14.6.2019

"Řešení statické dopravy za bytovými domy č.p. 854-858" v Orlové - Lutyni

Bude vytvořeno nové parkoviště na parcele č. 565 a 571 v katastrálním území Horní Lutyně s odvodněním a souvisejícími sadovými úpravami. Bude provedena přeložka telefonického kabelu a veřejné osvětlení. Nově vznikne 37 parkovacích míst. Předpokládané období realizace: březen - červenec 2019 Zhotovitel: Meccano, s.r.o. Cena d... více informací

Regenerace panelového sídliště na V. etapě v Orlové Lutyni - 2. část
14.6.2019

Regenerace panelového sídliště na V. etapě v Orlové Lutyni - 2. část

  V rámci stavby bude provedena úprava stávajících pozemních komunikací, umístění nových parkovacích stání v bezprostředním okolí ulic Dětmarovická a Adamusova.  Bude provedeno řešení nového systému pozemních komunikací pro pěší. Dojde k zpevnění ploch a  zpevnění ploch pro kontejnerová stání. Dále bude řešeno veřejné osvětle... více informací

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová - Lutyně - ZŠ U Kapličky 959, 1. část
30.5.2019

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová - Lutyně - ZŠ U Kapličky 959, 1. část

V letošním roce bude zahájena 1. část realizace energetických úspor. V rámci této realizace bude provedeno zateplení učeben a dva přilehlé spojovací krčky.... více informací

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 144 - NET OFFICE
30.5.2019

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 144 - NET OFFICE

Bude provedena výměna hlavních i vedlejších vstupních dveří, zateplení obvodového pláště, zateplení podlahy v půdním prostoru, zazdění prosklených otvorů v půdním prostoru, oprava stávající zemnící soustavy.... více informací

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové – Lutyni, 2. část
30.5.2019

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové – Lutyni, 2. část

V roce 2018 byla zateplena část školy a provedena výměna oken. Jednalo se jeden pavilon učeben a tělocvičnu. V letošním roce bude zateplení školy pokračovat pod názvem „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové – Lutyni, 2. část“.... více informací

Strana: 1 2