"Protipovodňový varovný a monitorovací systém města Orlová - Vybudování protipovodňového varovného systému"

Předmětem prací bude provedení protipovodňového systému - soustavy hlásičů (obousměrných bezdrátových hlásičů s reproduktory) ve městě propojených s vysílacím stanovištěm. Zařízení bude použito v případě zjištění rizika k vyhlášení varovné informace k jednotlivým občanům ze vzdáleného vysílacího stanoviště pomocí počítače, z mikrofonu, z mobilního telefonu atd. Vysílací stanoviště bude v budově Městské policie Orlová a v Domě kultury města Orlová. Systém je schopen plnit svou funkci i v případě výpadku el. energie či výpadku operátorů mobilních sítí. Soustavou lze šířit jakékoli informace pro občany, nejen pro povodeň ale i jiné krizové události, např. biologické nebo chemické ohrožení obyvatelstva.

Tento systém bude také zapojen do systému Jednotného varování a informování Moravskoslezského kraje. 

Předpokládané období realizace: duben - září 2020

Zhotovitel: MASTER IT Technologies, a.s., 

Cena dle smlouvy o dílo činí 15 592 853 Kč s DPH

Informace k technickému řešení ZDE

Tato akce je podpořena dotací EU z Fondu soudržnosti, operačního programu Životní prostředí ve výši 70%, t. j. 10,9 mil. Kč realizační ceny a 507 tis. Kč ceny projektové dokumentace.

    

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 2.4.2020

Zpět na výpis