Zrealizováno 2019, 2020, 2021

Zahrada MŠ 1268 v Orlové v přírodním stylu
20.9.2021

Zahrada MŠ 1268 v Orlové v přírodním stylu

Cílem projektu je vytvoření multifunkčního prostoru koncipovaného pro enviromentální vzdělávání dětí. Zahrada Mateřské školy 1268 se stane prostorem s neomezenými možnostmi hry v kontaktu s přirozeným prostředím a podporou přirozených pohybových aktivit, které napomáhají zdravému tělesnému a duševnímu vývoji dětí. Jedná se o ... více informací

Revitalizace prostranství v areálu letního kina "Kultura za každého počasí II"
20.9.2021

Revitalizace prostranství v areálu letního kina "Kultura za každého počasí II"

Dne 9.9.2021 započala Revitalizace prostranství v areálu letního kina "Kultura za každého počasí II". V areálu budou provedeny stavební úpravy stávajících teras. Termín realizace: září - listopad 2021 Zhotovitel: PROFIZA s.r.o. Cena dle smlouvy o dílo činí: 498 469, 52 Kč s DPH.  Město Orlová získalo z Nadace OKD nadační př... více informací

Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě
14.9.2021

Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě

Předmětem stavby je oprava povrchu komunikace v úseku 0,006 54 km - 0,707 01 km.  V rámci opravy dojde k frézování povrchu do hloubky 1000 mm a následně k pokládce dvou nových asfaltových vrstev celkové tloušťky 100 mm. Bude provedena demontáž stávajících silničních obrubníků a montáž nových. Zhotovitel: STRABAG a.s. Cena díla... více informací

Rekonstrukce chodníku na ulici Polní od čp. 966 po čp. 960 v Orlové - Lutyni“.
18.8.2021

Rekonstrukce chodníku na ulici Polní od čp. 966 po čp. 960 v Orlové - Lutyni“.

Předmětem stavby je rekonstrukce chodníku, který se nachází na pravé straně podél ul. Polní. Součástí rekonstrukce jsou i další úpravy: úprava sjezdů k objektům čp. 966, 965, 149 a 641, rekonstrukci přístupového chodníku k objektu čp. 961 a úpravu vjezdu do obytné zóny na ul. U Kapličky (nový zpomalovací práh), vybudování zpevně... více informací

„Zvýšení kvality infrastruktury základních škol“
4.8.2021

„Zvýšení kvality infrastruktury základních škol“

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání cca 2.200 žáků celkem pěti základních škol zřizovaných městem Orlová v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodních věd a doplňkově také práce s digitálními technologiemi, a posílit tak jejich dovednost aplikovat teoretické znalosti při praktické výuce, a t... více informací

Čtyři roční období a já ve školní zahradě
2.6.2021

Čtyři roční období a já ve školní zahradě

Zahrada obklopuje základní školu a mateřskou školu s polským vyučovacím jazykem Orlová, na ulici Lutyňské 400, v Orlové Lutyni. Současné environmentální vzdělávání je součástí školního vzdělávacího programu a je rozděleno do čtyř ročních období, ve kterých bychom chtěli i nadále pokračovat, ale víc ho propojit s využitím škol... více informací

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, O/Lutyně - 3. část
1.6.2021

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, O/Lutyně - 3. část

V letošním roce bude probíhat realizace 3. části energetických úspor ZŠ u Kapličky 959 v Orlové - Lutyni. Jedná se o zateplení fasády a střechy tělocvičny, jídelny a spojovacího krčku, schodiště. Součástí realizace je i výměna hromosvodu. Tělocvična a jídelna se dočkají také výměny vstupních dveří a u spojovacího krčku dojde k ... více informací

Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 Orlová – Lutyně, 6. stavba
1.2.2021

Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 Orlová – Lutyně, 6. stavba

Předmětem prací je provedení rekonstrukce dílčí části komplexu městského úřadu objektu "C2". Jedná se o vnitřní stavební úpravy ve 2. NP objektu - o přestavbu zasedacího sálu včetně navazujícího zázemí. Budou provedeny bourací práce - změna dispozic místností, zejména sociálního zařízení, nové instalace topení, vzduchotechniky, ... více informací

Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 – sanační opatření
1.2.2021

Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 – sanační opatření

Letos bude realizována pouze první etapa, která má za cíl stabilizaci deformace parkovacího domu a to v rozsahu : zpevnění podloží tlakovou injektáží, vybudování pilotového podepření jižní stěny a pokleslé částí domu a přeložení kanalizačního řadu mimo objekt.  Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty: SO 01 -  stave... více informací

"Za sportem na kole" a "Na kole ve městě"
13.7.2020

"Za sportem na kole" a "Na kole ve městě"

1) Za sportem na kole Jedná se o instalaci cykloboxů, které jsou určené pro 6 kol a budou se nacházet u krytého bazénu v Orlové - Lutyni. Předpokládané období realizace: červenec - září 2020 Zhotovitel: Michal Zbořil Cena dle smlouvy o dílo činí 120 245,69 Kč včetně DPH. Tato akce je spolufinancována v rámci programu "Podp... více informací

Rozšíření dětského hřiště na ul. Spojenců v Orlové - Porubě
13.7.2020

Rozšíření dětského hřiště na ul. Spojenců v Orlové - Porubě

Předmětem akce je rozšíření stávajícího dětského hřiště na ul. Spojenců v Orlové-Porubě (parc. č. 2826/18 v k. ú. Poruba u Orlové). Ke stávajícím herním prvkům nově přibyde několik dalších. Děti se mohou těšit na nový roztáčecí kolotoč s volantem, opřením a plochou pro nohy, pružinové houpadlo, prohazovací stěnu a hrazdu. Práce ... více informací

Oprava chodníku u ZŠ Školní v Orlové- Lutyni včetně prostranství před ZŠ
13.7.2020

Oprava chodníku u ZŠ Školní v Orlové- Lutyni včetně prostranství před ZŠ

Předmětem prací bude provedení poslední etapy rekonstrukce chodníků u prostranství U Moravy a prostoru před základní školou. Budou vybourány stávající asfaltové a betonové plochy. Nový chodník bude ze šedé betonové dlažby navazující na již opravené plochy. Budou nově provedeny před školou nízké zídky se sedáky typově stejné jak... více informací

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové - Lutyni, 3.část
27.5.2020

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové - Lutyni, 3.část

 Záměrem je regenerace veřejných prostor části sídliště V. etapy. Tato etapa navazuje na předchozí 2 části Regenerace panelového sídliště. Bude se jednat o vybudování 19 kolmých parkovacích míst, z toho 1 stání vyhrazeno pro imobilní osoby včetně přístupových chodníků z ulice Dětmarovická.  Dále dojde k rekonstrukci stávající... více informací

Herní prvky v lesoparku
15.5.2020

Herní prvky v lesoparku

Předmětem realizace projektu bude vybudování lesního, dětského hřiště, které bude umístěno v lesoparku. Hřiště bude volně přístupné veřejnosti a bude určeno převážně dětem od 3 do 7  let. Umístěno zde bude sedm prvků - 2 houpadla, kolotoč, hudební domek s hudebními prvky, houpačka hnízdo, věž se skuzavkou a šplhací síť. Jedná ... více informací

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová - Lutyně - ZŠ U Kapličky 959, 2 část
6.5.2020

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová - Lutyně - ZŠ U Kapličky 959, 2 část

Předmětem stavby bude: Pavilon K2VZ: spojovací krček, schodiště – zateplení fasády, zateplení střechy, nový hromosvod Pavilon UV13Z: pavilon učeben – zateplení fasády, zateplení střechy, nový hromosvod, výměna vstupních dveří a oken Pavilon ŠM3Z: – šatny, administrativa - zateplení fasády, zateplení střechy, nový hromosvod, d... více informací

Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - objekt čp. 762 - MŠ Kpt. Jaroše
5.5.2020

Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - objekt čp. 762 - MŠ Kpt. Jaroše

Předmětem stavby bude zateplení střechy, obvodového pláště, výměna otvorových výplní a dveří, odstranění a oprava teras, oprava stávající zemnící soustavy, vzduchotechnika - větrání učeben. Termín realizace: květen - srpen 2020 Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.,  Cena díla dle smlouvy činí:  7 400 021,26 Kč s DPH  Stavba bud... více informací

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a v nebytových prostorech čp. 1391 a 1392"
4.5.2020

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a v nebytových prostorech čp. 1391 a 1392"

Předmětem stavby bude: Pavilon U2C: výměna otvorových výplní, zateplení obvodového a střešního pláště, oprava stávající zemnící soustavy, regulace otopné soustavy. Spojovací chodba U2D – U2C: zateplení obvodového a střešního pláště, oprava stávající zemnící soustavy, regulace otopné soustavy. Pavilon čp. 1391: výměna otvorový... více informací

Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - objekt 725 - nestátní denní zařízení DUHA
16.4.2020

Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - objekt 725 - nestátní denní zařízení DUHA

Předmětem stavby bude zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, oprava spojovací chodby, zastřešení, rekonstrukce terasy, odstranění nepoužívané terasy. Termín realizace: duben - červenec 2020 Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Cena díla dle smlouvy činí: 5 354 703,34 Kč Stavba bude spolufinan... více informací

"Protipovodňový varovný a monitorovací systém města Orlová  - Vybudování protipovodňového varovného systému"
2.4.2020

"Protipovodňový varovný a monitorovací systém města Orlová - Vybudování protipovodňového varovného systému"

Předmětem prací bude provedení protipovodňového systému - soustavy hlásičů (obousměrných bezdrátových hlásičů s reproduktory) ve městě propojených s vysílacím stanovištěm. Zařízení bude použito v případě zjištění rizika k vyhlášení varovné informace k jednotlivým občanům ze vzdáleného vysílacího stanoviště pomocí počítače, z mik... více informací

Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové
25.2.2020

Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové

Jedná se o válečný hrob s ostatky, který je zaregistrován v evidenci MO ČR pod č. CZE VH 8118-7659. Stavba zaujímáplochu o výměře 389,8 m2.  Technický stav památníku je velmi špatný. Degradace konstrukcí je zapříčiněna vlivem nekvalitního materiálu tvořícího jádra konstrukcí a působením druhotných činitelů (poddolování, vlhkost... více informací

Regulace vlhkosti na zimním stadionu
13.11.2019

Regulace vlhkosti na zimním stadionu

Předmětem prací je řízené odvlhčení prostoru haly adsorpční odvlhčovací jednotkou umístěnou na střeše kancelářského přístavku haly zimního stadionu. V rámci instalace nového vzduchotechnického zařízení budou provedeny veškeré stavební prostupy pro vedení rozvodu vzduchotechnického potrubí a nová podpěrná konstrukce pro vzduchote... více informací

Strana: 1 2