Rekonstrukce parkoviště a chodníku vč. odvodnění za DKMO u čp. 871 – 873 v Orlové-Lutyni

Předmětem stavby je provedení stavebních úprav komunikací a parkoviště, veřejného osvětlení a sadových úprav, vše na ul. Osvobození v části vnitrobloku před domy č.p. 871 – 873.

 Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty:

 SO 01 – Komunikace a zpevněné plochy

SO 02 -  Odvodnění parkovišť a komunikací

SO 03 -  Terénní a sadové úpravy

SO 04 -  Veřejné osvětlení

Termín realizace: září 2022 - únor 2023

Zhotovitel: KVAZAR a.s.

Cena díla dle smlouvy o dílo činí: 8 223 503,65 Kč s DPH

Město na tento projekt získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.12.2022

Zpět na výpis