ROK 2022

Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně – chodník před MěÚ
29.12.2022

Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně – chodník před MěÚ

Jedná se o rekonstrukci chodníku a části sjezdu do dvora MěÚ. Délka chodníku je cca 40 m. Bude odstraněn asfalt včetně podkladních vrstev. Nově bude na chodník a malé parkoviště položena zámková dlažba. Vjezd do dvora bude nově položen asfaltový povrch. Termín realizace: říjen 2022 - leden 2023 Zhotovitel: Meccano s.r.o. Cena... více informací

Dům dětí a mládeže čp. 958 - výměna podlahových krytin a sedadel
29.12.2022

Dům dětí a mládeže čp. 958 - výměna podlahových krytin a sedadel

V Domě dětí a mládeže budou do divadelního sálu dodány nové sedadla a podlahové krytiny. Stávající sedadla a podlahová krytina bude demontována a ekologicky zklikvidována. Termín realizace: říjen 2022 - leden 2023 Zhotovitel: HOKO-VH s.r.o. Cena dle smlouvy o dílo činí: 2 367 622,73 Kč s DPH Na tuto akci byla poskytnuta dota... více informací

Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po č. p. 905 v Orlové Lutyni
1.12.2022

Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po č. p. 905 v Orlové Lutyni

Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku od ZŠ U Kapličky po č.p. 905 vč. dalších úprav souvisejících s rekonstrukcí, opravu přístupových chodníků k DDM, přístupových chodníků k objektům s č.p. 956 - 948, 916 – 905, nástupních ploch pro hasičská vozidla, rekonstrukci rampy propojující rekonstruovaný chodník s parkovištěm nac... více informací

Rekonstrukce parkoviště a chodníku vč. odvodnění za DKMO u čp. 871 – 873 v Orlové-Lutyni
29.12.2022

Rekonstrukce parkoviště a chodníku vč. odvodnění za DKMO u čp. 871 – 873 v Orlové-Lutyni

Předmětem stavby je provedení stavebních úprav komunikací a parkoviště, veřejného osvětlení a sadových úprav, vše na ul. Osvobození v části vnitrobloku před domy č.p. 871 – 873.  Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty:  SO 01 – Komunikace a zpevněné plochy SO 02 -  Odvodnění parkovišť a komunikací SO 03 -  Terénn... více informací

Rekonstrukce chodníku od č. p. 834 po č. p. 841 v Orlové Lutyni
9.9.2022

Rekonstrukce chodníku od č. p. 834 po č. p. 841 v Orlové Lutyni

Jedná se o rekonstrukci chodníku podél bytového domu s č.p. 834 - č.p. 841 v Orlové - Lutyni. Součástí stavby jsou i další úpravy související s rekonstrukcí chodníku. Jedná se především o rekonstrukci a úpravu stávajícího systému odvodnění, rekonstrukci spojovacích chodníků u č.p. 835, č.p. 840 a za objektem s č.p. 841, zrušení ... více informací

„Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část II"
25.8.2022

„Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část II"

Záměrem je regenerace veřejných prostor části sídliště V. etapy. Tato etapa navazuje na předchozí části Regenerace panelového sídliště. Předmětem realizace této části stavby je provedení stavebních úprav komunikací, parkoviště a veřejného osvětlení Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: SO 101 - Komunikace a parkoviště ... více informací

Parkovací objekty MěP Orlová na ul. Polní 973
12.8.2022

Parkovací objekty MěP Orlová na ul. Polní 973

Předmětem prací je novostavba garáže pro 3 vozidla a přístřešku krytého stání pro 2 vozidla. Umístění garážových objektů je navrženo v návaznosti na budovu Městské policie Orlová v dvorní části oploceného areálu. Novostavba garáže – jedná se o jednopodlažní zděný objekt. Garáž bude osvětlena a větrána přirozeným způsobem, nebud... více informací

Naučná stezka ve městě Orlová
13.7.2022

Naučná stezka ve městě Orlová

Předmětem je pořízení 21 informačních tabulí o rozměru 120 x 80cm. Naučná stezka je rozdělena do 2 etap. Trasa I. etapy naučné stezky vede od zimního stadionu k ulici k Zimovůdce a dále po pěšinách lesem Krajčok až k ulici Rajčula. II. etapa stezky pokračuje po ulici Lidická až do zámeckého parku. Tabule budou obsahovat informac... více informací

Chodník na ul. Ostravská O/Město
7.7.2022

Chodník na ul. Ostravská O/Město

Předmětem prací je obnova konstrukčních vrstev a stavební úpravy chodníku podél silnice Ostravská v Orlové-Městě (podél Orfy). Kromě rekonstrukce chodníku v délce necelých 703 metrů bude upravena nástupní hrana autobusové zastávky a dojde k vybudování nové autobusové čekárny. V rámci stavby dojde k opravám stávajících sjezdů k ... více informací

Výměna povrchu travnaté plochy fotbalového hřiště
27.6.2022

Výměna povrchu travnaté plochy fotbalového hřiště

V rámci tohoto projektu dojde k výměně stávající venkovní sportovní plochy s umělým trávníkem na bezpečné a certifikované hřiště.  Hřiště je umístěno ve sportovním areálu MSK Orlová. Termín realizace: červenec - srpen 2022 Zhotovitel: StavoSport s.r.o. Cena díla dle smlouvy činí: 6 292 083,51 Kč s DPH ... více informací

Revitalizace prostranství v areálu letního kina
24.5.2022

Revitalizace prostranství v areálu letního kina

Předmětem stavby je provedení stavebních úprav stávajících komunikací a chodníků o výměre 189 m2 a kamenných opěrných zídek. Nová úprava zpevněných ploch se rozšíří na 224 m2, bude lemována betonovými palisádami v místě původních opěrných zdí. Prostranství bude doplněno o veřejné osvětlení.  Termín realizace: květen - září 2022... více informací

Odpočívadlo u evangelického kostela
10.5.2022

Odpočívadlo u evangelického kostela

Mezi vítězné projekty 3. ročníku participativního rozpočtu patřil projekt s názvem Odpočívadlo u evangelického kostela v Orlové. Dřevěné odpočívadlo se bude nacházet v blízkosti parkoviště evangelického kostela na ul. P. Cingra. Vedle něj bude umístěn informační panel se základními informacemi o kulturní památce, stojan na kola... více informací

Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958 - zesílení stávajících vazníků
5.4.2022

Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958 - zesílení stávajících vazníků

Dle statického posudku je potřeba provést konstrukční zesílení stávající konstrukce vazníků v místnosti kinosálu v Domě dětí a mládeže. Zesílení vazníků bude spočívat v přivaření ocelových prvků pro zajištění bezpečnosti a únosnosti konstrukce. Po provedení zesílení vazníkové konstrukce bude provedena montáž akustického podhledu... více informací

Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, Orlová-Lutyně
15.3.2022

Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, Orlová-Lutyně

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající stezky pro chodce a cyklisty, včetně opravy navazujících zpevněných ploch a chodníků. Stezka je součástí cyklistické stezky, která vede od ulice Školní - Osvobození - Kpt. Jaroše. Její umístění je v centru města. Plochy jsou využívány jako hlavní pěší a cyklotrasy k přístupu do bytový... více informací

Omezování výskytu jmelí bílého pravého v zasažených lokalitách v Orlové-Městě
15.3.2022

Omezování výskytu jmelí bílého pravého v zasažených lokalitách v Orlové-Městě

Předmětem prací je provedení odborných arboristických zásahů včetně likvidace dřevní hmoty na území města Orlová, a to konkrétně v Zámeckém parku a na území hřbitova. Kácení bude probíhat v období vegetačního klidu od 1.12.2021 - 15.3.2022. Podrobně jsou úpravy řešeny projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Evou Mračanskou.... více informací

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4 část
1.10.2021

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4 část

Záměrem je regenerace veřejných prostor části sídliště V. etapy.  Tato etapa navazuje na předchozí části Regenerace panelového sídliště. Předmětem této části stavby je provedení stavebních úprav chodníků, komunikací, veřejného osvětlení včetně mobiliáře, řešení úpravy parkovacích míst to vše na ul. F.S.Tůmy v části od supermarke... více informací

„Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně – Dům dětí a mládeže čp. 958“.
26.7.2021

„Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně – Dům dětí a mládeže čp. 958“.

V červenci 2021 bude zahájena realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně - Dům dětí a mládeže čp. 958. Jedná se o zateplení obvodového pláště, vč. výměny stávajících boletických panelů a provedení nového lehkého obvodového pláště, výměna výplní otvorů (okna, dveře) a následně zateplení střešních konstrukcí, vč. ... více informací

Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové
9.4.2021

Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové

Město Orlová získalo finanční  podporu z Ministerstva obrany ČR na obnovu památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové.  Realizace projektu je rozdělena do dvou etap.  V minulém roce byla dokončena I. etapa. Nyní započala II. etapa v rámci které bude vytvořena a opět osazena kopie původního sousoší, které bylo v roce 1938 p... více informací