Aktuality

V KVĚTNU KOLAUDACE A V ZÁŘÍ HURÁ!
26.1.2022

V KVĚTNU KOLAUDACE A V ZÁŘÍ HURÁ!

Projekt Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně by měl být dle smlouvy se zhotovitelem dokončen v květnu letošního roku. V následujících týdnech pak bude probíhat předávání a kolaudace díla a od podzimu ho budou moci Orlované naplno využívat. „Důvodem zdržení stavby byly potíže při přeložkách sítí, kdy na plánovaných tra... více informací

VÝSTAVNÍ SÍŇ V ORLOVÉ
10.1.2022

VÝSTAVNÍ SÍŇ V ORLOVÉ

Město Orlová získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Výstavní síť v Orlové". Předmětem projektu je zpracování architektonické studie výstavní síně, která bude umístěna v budově radnice v Orlové-Městě. Cílem projektu je "vybudovat" ve městě Orlová místo, které přiblíží cílové skupině bohatou a pestrou hist... více informací

OMEZOVÁNÍ VÝSKYTU JMELÍ BÍLÉHO PRAVÉHO V ZASAŽENÝCH LOKALITÁCH V ORLOVÉ - MĚSTĚ
22.12.2021

OMEZOVÁNÍ VÝSKYTU JMELÍ BÍLÉHO PRAVÉHO V ZASAŽENÝCH LOKALITÁCH V ORLOVÉ - MĚSTĚ

Jmelí neodmyslitelně patří k vánočním svátkům. Do domu prý přináší štěstí, odvahu a lásku. Takové štěstí však nepřináší stromům, na nichž roste. Tato invazivní rostlina se napojuje na cévní systém stromů a odebírá jim vodu a živiny.  Mnohé stromy následně usychají a ohrožují bezpečnost. Naše město nechalo zmapovat v lokalitě ... více informací

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MĚSTA - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
9.11.2021

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MĚSTA - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Komunikační strategie města Orlová. Pomocí tohoto výzkumu máte možnost pojmenovat problémy města, vyjádřit představy o něm a definovat směr, kterým by se mělo do budoucna ubírat.... více informací

ZAČÍNÁME - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ  V. ETAPA V ORLOVÉ LUTYNI, 4. ČÁST
1.10.2021

ZAČÍNÁME - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ LUTYNI, 4. ČÁST

Záměrem je regenerace veřejných prostor sídliště V. etapy. Tato etapa navazuje na předchozí části Regenerace panelového sídliště.... více informací

MÁME HOTOVO - DO "LETŇÁKU" NA KOLE
1.10.2021

MÁME HOTOVO - DO "LETŇÁKU" NA KOLE

V letošním roce byly občany města vybrány 3 vítězné projekty v rámci participativního rozpočtu. Jedním z nich byl i projekt s názvem Do "Letňáku" na kole, který je již dokončen.... více informací

MÁME HOTOVO - ZAHRADA MŠ 1268 V ORLOVÉ V PŘÍRODNÍM STYLU
20.9.2021

MÁME HOTOVO - ZAHRADA MŠ 1268 V ORLOVÉ V PŘÍRODNÍM STYLU

Děti z mateřinky v ulici 1. máje, která je odloučeným pracovištěm mateřské školy K. Dvořáčka, čekalo po prázdninách krásné překvapení.... více informací

ZAČÍNÁ BOURÁNÍ PRŮCHODU MEZI ÚŘADEM A SPOŘITELNOU
20.9.2021

ZAČÍNÁ BOURÁNÍ PRŮCHODU MEZI ÚŘADEM A SPOŘITELNOU

Od pondělí 20. září 2021 budou v souvislosti s výstavbou náměstí zahájeny bourací práce v průchodu mezi městským úřadem a Českou spořitelnou.... více informací

REALIZUJEME - REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V AREÁLU LETNÍHO KINA "KULTURA ZA KAŽDÉHO POČASÍ II"
20.9.2021

REALIZUJEME - REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V AREÁLU LETNÍHO KINA "KULTURA ZA KAŽDÉHO POČASÍ II"

Dne 9.9.2021 započala Revitalizace prostranství v areálu letního kina "Kultura za každého počasí II". V areálu budou provedeny stavební úpravy stávajících teras.... více informací

ZAČÍNÁME - OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE NA UL. VÁCLAVSKÁ V ORLOVÉ-PORUBĚ
14.9.2021

ZAČÍNÁME - OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE NA UL. VÁCLAVSKÁ V ORLOVÉ-PORUBĚ

V průběhu měsíce září budou zahájeny práce na stavbě " Oprava povrchu na ul. Václavská v Orlové-Porubě.... více informací

ZAČÍNÁME - REKONSTRUKCE CHODNÍKU NA UL. POLNÍ
17.8.2021

ZAČÍNÁME - REKONSTRUKCE CHODNÍKU NA UL. POLNÍ

Dne 18.8.2021 započne rekonstrukce chodníku, který se nachází na pravé straně podél ul. Polní.... více informací

ZAČÍNÁME - ZVÝŠENÍ  KVALITY INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
4.8.2021

ZAČÍNÁME - ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání cca 2.200 žáků celkem pěti základních škol zřizovaných městem Orlová v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodních věd a doplňkově také práce s digitálními technologiemi, a ...... více informací

ZAČÍNÁME - ZATEPLENÍ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČP. 958
21.7.2021

ZAČÍNÁME - ZATEPLENÍ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČP. 958

Dnešním dnem započala realizace energetických úspor v objektu Domu dětí a mládeže Orlová.... více informací

MÁME HOTOVO - ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ A JÁ VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
21.6.2021

MÁME HOTOVO - ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ A JÁ VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Děti ze základní a mateřské školy s polským vyučovacím jazykem v ulici Lutyňská v Orlové-Lutyni se radují z nových prvků na zahradě. Tu se podařilo dovybavit v přírodním stylu, a tak teď může sloužit také jako přírodní učebna.... více informací

ZNÁME VÍTĚZE - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2021
18.6.2021

ZNÁME VÍTĚZE - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2021

Pro svého favorita mohli občané města s trvalým pobytem na území města Orlové starší 15 let hlasovat v období od 3.5.-23.5.2021.... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8