Aktuality

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022 - MÁME ROZHODNUTO
9.6.2022

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022 - MÁME ROZHODNUTO

Tento rok byl vyhlášen 4. ročník participativního rozpočtu. Své návrhy mohli občané města podávat do 23.3.2022. Poté probíhala kontrola formálních náležitostí a technická analýza projektu. Po technické analýze zůstaly pouze 2 projekty o jejichž realizaci rozhodla Rada města Orlová. Vítěznými projekty tedy v tomto roce jsou: 1... více informací

ZAČÍNÁME - REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V AREÁLU LETNÍHO KINA
24.5.2022

ZAČÍNÁME - REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V AREÁLU LETNÍHO KINA

Dne 30.5.2022 bude zahájena Revitalizace prostranství v areálu letního kina. Předmětem stavby bude provedení stavebních úprav stávajících komunikací a chodníků a kamenných opěrných zídek. Prostranství bude doplněno o veřejné osvětlení.  ... více informací

ZAČÍNÁME - ODPOČÍVADLO U EVANGELICKÉHO KOSTELA
25.4.2022

ZAČÍNÁME - ODPOČÍVADLO U EVANGELICKÉHO KOSTELA

Mezi vítězné projekty 3. ročníku participativního rozpočtu patřil projekt s názvem Odpočívadlo u evangelického kostela v Orlové. Dřevěné odpočívadlo se bude nacházet v blízkosti parkoviště evangelického kostela na ul. P. Cingra. Vedle něj bude umístěn informační panel se základními informacemi o kulturní památce, stojan na kola... více informací

ORLOVÁ MÁ  NOVOU KOMUNIKAČNÍ STRATEGII
20.4.2022

ORLOVÁ MÁ NOVOU KOMUNIKAČNÍ STRATEGII

  „Orlová, dobře komunikující město“, takto zní vize Komunikační strategie města Orlová do roku 2030, jejímž cílem je posílit pozici města Orlová jako důvěryhodné instituce, která aktivně komunikuje s veřejností. Realizací strategie bude město rozvíjet strategický přístup ke změně vnímání Orlové jako otevřeného, vstřícného a... více informací

ORLOVÁ A ŘÍČANY SPOLU SOUTĚŽÍ V PARTICIPACI OBČANŮ
15.3.2022

ORLOVÁ A ŘÍČANY SPOLU SOUTĚŽÍ V PARTICIPACI OBČANŮ

Jak v Orlové, tak v Říčanech už odstartoval letošní ročník participativního rozpočtu. Orlová má za sebou tři ročníky a v tom čtvrtém chce porovnat průběh s městem Říčany. Tam letos odstartoval ročník šestý. Města spolu soutěží zejména v počtu podaných návrhů, hlasujících občanů a v celkovém počtu hlasů pro navržené projekty. ... více informací

ZAČÍNÁME - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY NA UL. KPT. JAROŠE A MLÁDÍ
15.3.2022

ZAČÍNÁME - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY NA UL. KPT. JAROŠE A MLÁDÍ

  Dne 21.3.2022 započne rekonstrukce stávající stezky pro chodce a cyklisty, včetně opravy navazujících zpevněných ploch a chodníků. Stezka je součástí cyklistické stezky, která vede od ulice Školní - Osvobození - Kpt. Jaroše. Její umístění se nachází v centru města. Plochy jsou využívány jako hlavní pěší a cyklotrasy k příst... více informací

REALIZUJEME - „REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČP. 958
11.3.2022

REALIZUJEME - „REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČP. 958

V těchto dnech se v rekonstruovaném domě dětí a mládeže rozběhly práce, jejichž výsledkem bude zesílení stávajících vazníků v divadelním sále. Zesílení vazníků, spočívající v přivaření ocelových prvků pro zajištění bezpečnosti a únosnosti konstrukce, je podle statického posudku z loňského listopadu absolutně nezbytné. Stav půvo... více informací

PROMĚNA POHORNICKÉ KRAJINY ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE
1.3.2022

PROMĚNA POHORNICKÉ KRAJINY ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE

Proměna pohornické krajiny se pomalu stává skutečností. POHO 2030 vstupuje do druhé etapy. POHO 2030 úspěšně uzavírá svou první etapu, která přinesla mnoho důležitých milníků. Za necelé tři roky existence se odehrálo mnoho významných aktivit a bylo vytvořeno několik projektů, díky kterým je pohornické území Karvinska zase o kro... více informací

NÁVRHY DO PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU PODÁVEJTE DO 23. BŘEZNA
1.3.2022

NÁVRHY DO PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU PODÁVEJTE DO 23. BŘEZNA

Orlované, chcete zlepšit život ve městě? Máte nápad, jak zkvalitnit okolí v blízkosti Vašeho bydlení? Už čtvrtým rokem sbíráme návrhy na projekty, proto svou myšlenku rozpracujte co nejpřesněji. Díky participativnímu rozpočtu máte možnost se podílet na utváření podoby města a svým hlasem můžete ovlivnit, které nápady se budou re... více informací

POKRAČUJEME V REGENERACI V. ETAPY
1.3.2022

POKRAČUJEME V REGENERACI V. ETAPY

Přichází jaro a s ním i opětovné zahájení prací na projektu regenerace V. etapy. Je zřejmé, že to vůbec nebude snadné. Jistě, nastanou komplikace s parkováním, ale věříme, že pochopíte, že bez nezbytných opatření tento projekt nelze zrealizovat. Na podzim proběhly stavební práce v ulici F. S. Tůmy v úseku od supermarketu Billa ... více informací

Z BÝVALÉ OBŘADKY JE MODERNÍ ZASEDAČKA
24.2.2022

Z BÝVALÉ OBŘADKY JE MODERNÍ ZASEDAČKA

Téměř 19 milionů korun se rozhodlo město Orlová investovat do dlouho odkládané rekonstrukce bývalé obřadní síně  a přilehlých prostor na moderní a důstojné zasedací místnosti městského úřadu doplněné o technické zázemí a nové sociální zařízení. „Celé dílo se skládalo z několika částí. První část zahrnovala rozsáhlé stavební úpr... více informací

MĚSTO NABÍZÍ K PRODEJI SOUBOR POZEMKŮ. DOČKAJÍ SE I OBČANÉ
10.2.2022

MĚSTO NABÍZÍ K PRODEJI SOUBOR POZEMKŮ. DOČKAJÍ SE I OBČANÉ

Město Orlová disponuje omezeným počtem lokalit, ve kterých má významný majetkový podíl a jedná se při tom o volné plochy, vhodné k zástavbě. Jednou z takových lokalit je území podél ulice Záchranářů v Orlové-Porubě, jehož část teď město nabízí k výstavbě dvojdomků. Plánovaná zástavba této lokality proběhne ve třech etapách. V p... více informací

V KVĚTNU KOLAUDACE A V ZÁŘÍ HURÁ!
26.1.2022

V KVĚTNU KOLAUDACE A V ZÁŘÍ HURÁ!

Projekt Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně by měl být dle smlouvy se zhotovitelem dokončen v květnu letošního roku. V následujících týdnech pak bude probíhat předávání a kolaudace díla a od podzimu ho budou moci Orlované naplno využívat. „Důvodem zdržení stavby byly potíže při přeložkách sítí, kdy na plánovaných tra... více informací

VÝSTAVNÍ SÍŇ V ORLOVÉ
10.1.2022

VÝSTAVNÍ SÍŇ V ORLOVÉ

Město Orlová získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Výstavní síť v Orlové". Předmětem projektu je zpracování architektonické studie výstavní síně, která bude umístěna v budově radnice v Orlové-Městě. Cílem projektu je "vybudovat" ve městě Orlová místo, které přiblíží cílové skupině bohatou a pestrou hist... více informací

OMEZOVÁNÍ VÝSKYTU JMELÍ BÍLÉHO PRAVÉHO V ZASAŽENÝCH LOKALITÁCH V ORLOVÉ - MĚSTĚ
22.12.2021

OMEZOVÁNÍ VÝSKYTU JMELÍ BÍLÉHO PRAVÉHO V ZASAŽENÝCH LOKALITÁCH V ORLOVÉ - MĚSTĚ

Jmelí neodmyslitelně patří k vánočním svátkům. Do domu prý přináší štěstí, odvahu a lásku. Takové štěstí však nepřináší stromům, na nichž roste. Tato invazivní rostlina se napojuje na cévní systém stromů a odebírá jim vodu a živiny.  Mnohé stromy následně usychají a ohrožují bezpečnost. Naše město nechalo zmapovat v lokalitě ... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8