JEDENÁCT SKVĚLÝCH NÁVRHŮ BOJUJE O VAŠI PŘÍZEŇ

Patnáctého dubna byla ukončena 1. fáze participativního rozpočtu, a to sběr návrhů. Na Městském úřadě v Orlové se sešlo celkem 14 návrhů z řad občanů Orlové. V tuto chvíli prošly všechny návrhy technickou analýzou a 11 návrhů postoupilo do další fáze participativního rozpočtu.

Od 1. do 20. června bude spuštěno veřejné hlasování a výsledné 4 projekty se budou moci začít realizovat v co nejkratším možném termínu.

Tvůrci postupujících projektů obhajují své návrhy v propagačním videu.

Jaký má jejich nápad smysl? A proč právě jej realizovat?

Hlasování proběhne elektronickou a papírovou formou (MIC, DKMO, Nemocnice) v termínu OD 1. června DO 20. června 2019.
Každý hlasující bude mít k dispozici dva kladné a jeden záporný hlas. Své hlasy může každý rozdělit libovolně mezi projekty, jednomu projektu však připadne maximálně jeden hlas.
Datum zveřejnění/aktualizace: 29.5.2019

Zpět na výpis