REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI, 4 ČÁST

V minulých dnech byla dokončena stavba „Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové – Lutyni, 4. část“, kterou pro město Orlová stavěla společnost AWT Rekultivace a.s. V současné době byly definovány drobné vady a nedodělky k odstranění a bylo požádáno o kolaudaci stavby. Celkové náklady stavby se vyšplhaly na
16 mil Kč a na jejich úhradu přispěl Státní fond podpory investic dotací ve výši 5,3 mil Kč.


Součástí revitalizace byla rekonstrukce části místní komunikace IV. třídy na ulici F. S. Tůmy, rekonstrukce parkovacích ploch a chodníků podél místní komunikace včetně přístupovýchchodníků k bytovým domům, sjednocení šířky místní komunikace F. S. Tůmy od supermarketu Billa po ulici Krátká. Doplnění a rozšíření parkovacích stání, rekonstrukce osvětlení, kontejnerová stání, výsadba zeleně, odvodnění a nezbytné přeložky vodovodu a kabelu vysokého napětí. Příprava i realizace stavby byla velmi náročná. Byť se jedná o rekonstrukci, je povolována stavebním úřadem a musí vyhovět současným platným předpisům, respektovat práva vlastníků podzemních sítí a zakomponovat požadavky všech dotčených orgánů jako jsou např. hasiči apod. Je těžké řešit veřejná prostranství v tak stísněném prostoru, jako je V. etapa.

Hned na podzim letošního roku bude na tuto stavbu navázáno druhou etapou, která zahrnuje rekonstrukci parkoviště u "Atomu". Celkové náklady stavby jsou 7,3 mil. Kč a stavbu bude provádět společnost Jankostav s.r.o.


Datum zveřejnění/aktualizace: 9.8.2022

Zpět na výpis