ZAČÍNÁME - SPOLEČNĚ POZNÁVÁME PŘÍRODU

 

Dne 1.6.2022 započala realizace malého projektu z programu INTERREG V-A-Slovenská repiblika - Česká republika s názvem "Společně poznáváme přírodu".

Předmětem projektu je realizace I. etapy naučné stezky, která začíná u zimního stadionu a pokračuje k ulici k Zimovůdce a dále po pěšinách lesem Krajčok až k ulici Rajčula. Jedná se o 12 informačních tabulí o rozměru 120 x 80 cm. Tabule budou obsahovat informace o přírodních a historických zajímavostech města Orlové a budou vyrobeny z recyklovaných materiálů v desingu POHO2030.

ilustrativní obrázek dle manuálu POHO2030

Součástí projektu je příjezd slovenského partnera, kterým je Občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov – PROGRESSUS SLOVAKIA společně se základní školou Zubrohlavy. Součástí návštěvy bude prohlídka naučné stezky i s jejím průvodcem, společný oběd a komentovaná prohlídka zámeckého parku. Na závěr budou slovenským žákům a přeshraničnímu partnerovi předány magnetky s fotografii města Orlová. 

Občianské sdružení bude mít v rámci projektu na svojich webových stránkách vytvořen nový modul, kde budou umístěny i informace o naučné stezce.

Celkové náklady projektu činí 13 505 EURO tj. dle aktuálního kurzu 334 100 Kč, z čehož dotace je ve výši 11 479, 25 EUR tj.  283 985 Kč.


Datum zveřejnění/aktualizace: 4.7.2022

Zpět na výpis