MÁME HOTOVO - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTECH MĚSTA

Realizace energetických úspor v objektech města

V letošním roce město Orlová dokončilo realizaci energetických úspor ve čtyřech objektech města.

Jednou z nich byla Základní škola Mládí 726, jejíž realizace byla rozdělena do 3. částí. Poslední částí došlo u základní školy k zateplení fasády, střechy, výměně oken a dveří a totéž bylo provedeno v pavilonech Gymnázia Jana Šabršuly a jazykové školy Linguistic. Tímto jsme úspěšně dokončili zateplení areálu Základní školy Mládí 726. 

  

Dalším objektem je Základní škola U Kapličky 959. V hlavní budově školy a pavilonu učeben byla zateplena fasáda a střecha. Totéž bylo provedeno u spojovacího krčku mezi pavilony a zároveň došlo k výměně oken a dveří. Do budoucna se počítá se zateplením zbývajících částí školy.

  

V nestátním denním zařízení Duha a v Mateřské škole Kpt. Jaroše 762 byla kromě zateplení vyměněna okna, dveře a odstraněny terasy v nevyhovujícím technickém stavu. V mateřské škole byly do učeben nainstalovány vzduchotechnické jednotky.  Na realizaci energetických úspor v těchto objektech město Orlová získalo finanční podporu z EU z Operačního programu Životní prostředí ve výši 4 641 tis. Kč.

  

  

Celkové náklady na realizaci energetických úspor v uvedených objektech města činily 35 662 tis. Kč včetně DPH.

Hlavním přínosem zateplení budov je úspora energií a snížení provozních nákladů. Zároveň došlo ke zlepšení vzhledu budov a zkvalitnění života v objektech města pro jejich uživatele.

 

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.9.2020

Zpět na výpis