Aktuality

MÁME HOTOVO - GRILUJEME V PŘÍRODĚ
5.1.2023

MÁME HOTOVO - GRILUJEME V PŘÍRODĚ

Koncem roku 2022 byl dokončen další projekt participativního rozpočtu, kterým bylo veřejné griloviště.... více informací

MÁME HOTOVO -  DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČP. 958 - VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN A SEDADEL
5.1.2023

MÁME HOTOVO - DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČP. 958 - VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN A SEDADEL

V měsíci prosinci 2022 byla dokončena akce s názvem Dům dětí a mládeže čp. 958 - výměna podlahových krytin a sedadel. ... více informací

ZAČÍNÁME - Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně – chodník před MěÚ
17.10.2022

ZAČÍNÁME - Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně – chodník před MěÚ

V nejbližších dnech by měla být zahájena stavba „Humanizace a revitalizace centra města Orlové-Lutyně – chodník před městským úřadem.“ Rekonstrukcí projde chodník a část sjezdu do dvora městského úřadu. Na chodníku v délce čtyřiceti metrů bude odstraněn asfalt včetně podkladních vrstev a bude na něm položena zámková dlažba. Vjez... více informací

ZAČÍNÁME - REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKU VČ. ODVODNĚNÍ ZA DKMO U ČP. 871 - 873 V ORLOVÉ-LUTYNI
9.9.2022

ZAČÍNÁME - REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKU VČ. ODVODNĚNÍ ZA DKMO U ČP. 871 - 873 V ORLOVÉ-LUTYNI

Dne 8.9.2022 byla zahájena rekonstrukce parkoviště a chodníku za DKMO Orlová. ... více informací

ZAČÍNÁME- REKONSTRUKCE CHODNÍKU OD Č.P. 834 PO Č.P 841 V ORLOVÉ -LUTYNI
9.9.2022

ZAČÍNÁME- REKONSTRUKCE CHODNÍKU OD Č.P. 834 PO Č.P 841 V ORLOVÉ -LUTYNI

Dne 7.9.2022 byla zahájena rekonstrukce chodníku podél bytového domu č.p. 834 - č.p. 841 v Orlové - Lutyni. Součástí jsou i další úpravy související s rekonstrukcí chodníku. Jedná se především o úpravu stávajícího systému odvodnění, rekonstrukci spojovacích chodníků u č.p. 835, č.p. 840 a za objektem s č.p. 841, zrušení spojovac... více informací

ZAČÍNÁME - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI, 4 ČÁST II
25.8.2022

ZAČÍNÁME - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI, 4 ČÁST II

Dne 29.8.2022 započne realizace Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část. Budou provedeny stavební úpravy komunikací a parkoviště a také veřejného osvětlení na ulici F.S.Tůmy v části parkoviště u restaurace ATOM. Vizualizace... více informací

ZAČÍNÁME - PARKOVACÍ OBJEKTY MĚP ORLOVÁ NA UL. POLNÍ 973
12.8.2022

ZAČÍNÁME - PARKOVACÍ OBJEKTY MĚP ORLOVÁ NA UL. POLNÍ 973

Předmětem prací je novostavba garáže pro 3 vozidla a krytého přístřešku stání pro 2 vozidla. Umístění garáží je navrženo v návaznosti na budovu Městské policie Orlová. Dále bude provedena přípojka dešťové kanalizace, přípojka vody, elektrická přípojka nízkého napětí a přeložka 1 ks stožáru veřejného osvětlení. Více informací na... více informací

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI, 4 ČÁST
9.8.2022

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI, 4 ČÁST

V minulých dnech byla dokončena stavba „Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové – Lutyni, 4. část“, kterou pro město Orlová stavěla společnost AWT Rekultivace a.s. V současné době byly definovány drobné vady a nedodělky k odstranění a bylo požádáno o kolaudaci stavby. Celkové náklady stavby se vyšplhaly na 16 mil Kč a n... více informací

MÁME HOTOVO - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY NA UL. KPT. JAROŠE A MLÁDÍ
9.8.2022

MÁME HOTOVO - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY NA UL. KPT. JAROŠE A MLÁDÍ

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající stezky pro chodce a cyklisty, včetně opravy navazujících zpevněných ploch a chodníků. Stezka je součástí cyklistické stezky, která vede od ulice Školní - Osvobození - Kpt. Jaroše. Její umístění je v centru města. Plochy jsou využívány jako hlavní pěší a cyklotrasy k přístupu do byto... více informací

ZAČÍNÁME - REKONSTRUKCE CHODNÍKU OD ZŠ U KAPLIČKY PO Č.P. 905 V ORLOVÉ- LUTYNI
14.7.2022

ZAČÍNÁME - REKONSTRUKCE CHODNÍKU OD ZŠ U KAPLIČKY PO Č.P. 905 V ORLOVÉ- LUTYNI

V červenci započala rekonstrukce stávajícího chodníku od ZŠ U Kapličky po č.p. 905 vč. dalších úprav souvisejících s rekonstrukcí, opravu přístupových chodníků k DDM, přístupových chodníků k objektům s č.p. 956 - 948, 916 – 905, nástupních ploch pro hasičská vozidla, rekonstrukci rampy propojující rekonstruovaný chodník s parkov... více informací

ZAČÍNÁME - NAUČNÉ STEZKY VE MĚSTĚ ORLOVÁ
13.7.2022

ZAČÍNÁME - NAUČNÉ STEZKY VE MĚSTĚ ORLOVÁ

Dne 14.7.2022 bude zahájena realizace naučné stezky. Předmětem je pořízení 21 informačních tabulí o rozměru 120 x 80cm. Naučná stezka je rozdělena do 2 etap. Trasa I. etapy naučné stezky vede od zimního stadionu k ulici k Zimovůdce a dále po pěšinách lesem Krajčok až k ulici Rajčula. II. etapa stezky pokračuje po ulici Lidická a... více informací

ZAČÍNÁME - CHODNÍK NA UL. OSTRAVSKÁ O/MĚSTO
7.7.2022

ZAČÍNÁME - CHODNÍK NA UL. OSTRAVSKÁ O/MĚSTO

V pátek 15. července začne obnova konstrukčních vrstev a stavební úpravy chodníku podél silnice Ostravská v Orlové-Městě. Kromě rekonstrukce chodníku v délce necelých 703 metrů bude upravena nástupní hrana autobusové zastávky a dojde k vybudování nové autobusové čekárny. V rámci stavby dojde k opravám stávajících sjezdů k rodin... více informací

ZAČÍNÁME - SPOLEČNĚ POZNÁVÁME PŘÍRODU
4.7.2022

ZAČÍNÁME - SPOLEČNĚ POZNÁVÁME PŘÍRODU

  Dne 1.6.2022 započala realizace malého projektu z programu INTERREG V-A-Slovenská repiblika - Česká republika s názvem "Společně poznáváme přírodu". Předmětem projektu je realizace I. etapy naučné stezky, která začíná u zimního stadionu a pokračuje k ulici k Zimovůdce a dále po pěšinách lesem Krajčok až k ulici Rajčula. Je... více informací

REALIZUJEME - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČP. 958
28.6.2022

REALIZUJEME - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČP. 958

UMĚLECKÝ RELIÉF SE VRÁTIL NA SVÉ PŮVODNÍ MÍSTO Na novou fasádu budovy Domu dětí a mládeže v Orlové se vrátil původní reliéf, který zrestauroval akademický sochař Marek Pražák. Přesto, že šlo o dílo poměrně zachovalé, na fasádě bylo bez údržby bezmála 32 let, působily na něj povětrnostní vlivy, chemie v ovzduší, došlo k rozpadu ... více informací

ZAČÍNÁME - VÝMĚNA POVRCHU TRAVNATÉ PLOCHY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
27.6.2022

ZAČÍNÁME - VÝMĚNA POVRCHU TRAVNATÉ PLOCHY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

Dne 1.7.2022 započne realizace projektu s názvem Výměna povrchu travnaté plochy fotbalového hřiště. Dojde k výměně stávající venkovní sportovní plochy s umělým trávníkem na bezpečné a certifikované hřiště.  Hřiště je umístěno ve sportovním areálu MSK Orlová. ... více informací

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022 - MÁME ROZHODNUTO
9.6.2022

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022 - MÁME ROZHODNUTO

Tento rok byl vyhlášen 4. ročník participativního rozpočtu. Své návrhy mohli občané města podávat do 23.3.2022. Poté probíhala kontrola formálních náležitostí a technická analýza projektu. Po technické analýze zůstaly pouze 2 projekty o jejichž realizaci rozhodla Rada města Orlová. Vítěznými projekty tedy v tomto roce jsou: 1... více informací

ZAČÍNÁME - REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V AREÁLU LETNÍHO KINA
24.5.2022

ZAČÍNÁME - REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V AREÁLU LETNÍHO KINA

Dne 30.5.2022 bude zahájena Revitalizace prostranství v areálu letního kina. Předmětem stavby bude provedení stavebních úprav stávajících komunikací a chodníků a kamenných opěrných zídek. Prostranství bude doplněno o veřejné osvětlení.  ... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8