Aktuality

ZAČÍNÁME - REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKU VČ. ODVODNĚNÍ ZA DKMO U ČP. 871 - 873 V ORLOVÉ-LUTYNI
9.9.2022

ZAČÍNÁME - REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKU VČ. ODVODNĚNÍ ZA DKMO U ČP. 871 - 873 V ORLOVÉ-LUTYNI

Dne 8.9.2022 byla zahájena rekonstrukce parkoviště a chodníku za DKMO Orlová. ... více informací

ZAČÍNÁME- REKONSTRUKCE CHODNÍKU OD Č.P. 834 PO Č.P 841 V ORLOVÉ -LUTYNI
9.9.2022

ZAČÍNÁME- REKONSTRUKCE CHODNÍKU OD Č.P. 834 PO Č.P 841 V ORLOVÉ -LUTYNI

Dne 7.9.2022 byla zahájena rekonstrukce chodníku podél bytového domu č.p. 834 - č.p. 841 v Orlové - Lutyni. Součástí jsou i další úpravy související s rekonstrukcí chodníku. Jedná se především o úpravu stávajícího systému odvodnění, rekonstrukci spojovacích chodníků u č.p. 835, č.p. 840 a za objektem s č.p. 841, zrušení spojovac... více informací

ZAČÍNÁME - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI, 4 ČÁST II
25.8.2022

ZAČÍNÁME - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI, 4 ČÁST II

Dne 29.8.2022 započne realizace Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část. Budou provedeny stavební úpravy komunikací a parkoviště a také veřejného osvětlení na ulici F.S.Tůmy v části parkoviště u restaurace ATOM. Vizualizace... více informací

ZAČÍNÁME - PARKOVACÍ OBJEKTY MĚP ORLOVÁ NA UL. POLNÍ 973
12.8.2022

ZAČÍNÁME - PARKOVACÍ OBJEKTY MĚP ORLOVÁ NA UL. POLNÍ 973

Předmětem prací je novostavba garáže pro 3 vozidla a krytého přístřešku stání pro 2 vozidla. Umístění garáží je navrženo v návaznosti na budovu Městské policie Orlová. Dále bude provedena přípojka dešťové kanalizace, přípojka vody, elektrická přípojka nízkého napětí a přeložka 1 ks stožáru veřejného osvětlení. Více informací na... více informací

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI, 4 ČÁST
9.8.2022

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA V ORLOVÉ - LUTYNI, 4 ČÁST

V minulých dnech byla dokončena stavba „Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové – Lutyni, 4. část“, kterou pro město Orlová stavěla společnost AWT Rekultivace a.s. V současné době byly definovány drobné vady a nedodělky k odstranění a bylo požádáno o kolaudaci stavby. Celkové náklady stavby se vyšplhaly na 16 mil Kč a n... více informací

MÁME HOTOVO - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY NA UL. KPT. JAROŠE A MLÁDÍ
9.8.2022

MÁME HOTOVO - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY NA UL. KPT. JAROŠE A MLÁDÍ

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající stezky pro chodce a cyklisty, včetně opravy navazujících zpevněných ploch a chodníků. Stezka je součástí cyklistické stezky, která vede od ulice Školní - Osvobození - Kpt. Jaroše. Její umístění je v centru města. Plochy jsou využívány jako hlavní pěší a cyklotrasy k přístupu do byto... více informací

ZAČÍNÁME - REKONSTRUKCE CHODNÍKU OD ZŠ U KAPLIČKY PO Č.P. 905 V ORLOVÉ- LUTYNI
14.7.2022

ZAČÍNÁME - REKONSTRUKCE CHODNÍKU OD ZŠ U KAPLIČKY PO Č.P. 905 V ORLOVÉ- LUTYNI

V červenci započala rekonstrukce stávajícího chodníku od ZŠ U Kapličky po č.p. 905 vč. dalších úprav souvisejících s rekonstrukcí, opravu přístupových chodníků k DDM, přístupových chodníků k objektům s č.p. 956 - 948, 916 – 905, nástupních ploch pro hasičská vozidla, rekonstrukci rampy propojující rekonstruovaný chodník s parkov... více informací

ZAČÍNÁME - NAUČNÉ STEZKY VE MĚSTĚ ORLOVÁ
13.7.2022

ZAČÍNÁME - NAUČNÉ STEZKY VE MĚSTĚ ORLOVÁ

Dne 14.7.2022 bude zahájena realizace naučné stezky. Předmětem je pořízení 21 informačních tabulí o rozměru 120 x 80cm. Naučná stezka je rozdělena do 2 etap. Trasa I. etapy naučné stezky vede od zimního stadionu k ulici k Zimovůdce a dále po pěšinách lesem Krajčok až k ulici Rajčula. II. etapa stezky pokračuje po ulici Lidická a... více informací

ZAČÍNÁME - CHODNÍK NA UL. OSTRAVSKÁ O/MĚSTO
7.7.2022

ZAČÍNÁME - CHODNÍK NA UL. OSTRAVSKÁ O/MĚSTO

V pátek 15. července začne obnova konstrukčních vrstev a stavební úpravy chodníku podél silnice Ostravská v Orlové-Městě. Kromě rekonstrukce chodníku v délce necelých 703 metrů bude upravena nástupní hrana autobusové zastávky a dojde k vybudování nové autobusové čekárny. V rámci stavby dojde k opravám stávajících sjezdů k rodin... více informací

ZAČÍNÁME - SPOLEČNĚ POZNÁVÁME PŘÍRODU
4.7.2022

ZAČÍNÁME - SPOLEČNĚ POZNÁVÁME PŘÍRODU

  Dne 1.6.2022 započala realizace malého projektu z programu INTERREG V-A-Slovenská repiblika - Česká republika s názvem "Společně poznáváme přírodu". Předmětem projektu je realizace I. etapy naučné stezky, která začíná u zimního stadionu a pokračuje k ulici k Zimovůdce a dále po pěšinách lesem Krajčok až k ulici Rajčula. Je... více informací

REALIZUJEME - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČP. 958
28.6.2022

REALIZUJEME - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČP. 958

UMĚLECKÝ RELIÉF SE VRÁTIL NA SVÉ PŮVODNÍ MÍSTO Na novou fasádu budovy Domu dětí a mládeže v Orlové se vrátil původní reliéf, který zrestauroval akademický sochař Marek Pražák. Přesto, že šlo o dílo poměrně zachovalé, na fasádě bylo bez údržby bezmála 32 let, působily na něj povětrnostní vlivy, chemie v ovzduší, došlo k rozpadu ... více informací

ZAČÍNÁME - VÝMĚNA POVRCHU TRAVNATÉ PLOCHY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
27.6.2022

ZAČÍNÁME - VÝMĚNA POVRCHU TRAVNATÉ PLOCHY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

Dne 1.7.2022 započne realizace projektu s názvem Výměna povrchu travnaté plochy fotbalového hřiště. Dojde k výměně stávající venkovní sportovní plochy s umělým trávníkem na bezpečné a certifikované hřiště.  Hřiště je umístěno ve sportovním areálu MSK Orlová. ... více informací

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022 - MÁME ROZHODNUTO
9.6.2022

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022 - MÁME ROZHODNUTO

Tento rok byl vyhlášen 4. ročník participativního rozpočtu. Své návrhy mohli občané města podávat do 23.3.2022. Poté probíhala kontrola formálních náležitostí a technická analýza projektu. Po technické analýze zůstaly pouze 2 projekty o jejichž realizaci rozhodla Rada města Orlová. Vítěznými projekty tedy v tomto roce jsou: 1... více informací

ZAČÍNÁME - REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V AREÁLU LETNÍHO KINA
24.5.2022

ZAČÍNÁME - REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V AREÁLU LETNÍHO KINA

Dne 30.5.2022 bude zahájena Revitalizace prostranství v areálu letního kina. Předmětem stavby bude provedení stavebních úprav stávajících komunikací a chodníků a kamenných opěrných zídek. Prostranství bude doplněno o veřejné osvětlení.  ... více informací

ZAČÍNÁME - ODPOČÍVADLO U EVANGELICKÉHO KOSTELA
25.4.2022

ZAČÍNÁME - ODPOČÍVADLO U EVANGELICKÉHO KOSTELA

Mezi vítězné projekty 3. ročníku participativního rozpočtu patřil projekt s názvem Odpočívadlo u evangelického kostela v Orlové. Dřevěné odpočívadlo se bude nacházet v blízkosti parkoviště evangelického kostela na ul. P. Cingra. Vedle něj bude umístěn informační panel se základními informacemi o kulturní památce, stojan na kola... více informací

ORLOVÁ MÁ  NOVOU KOMUNIKAČNÍ STRATEGII
20.4.2022

ORLOVÁ MÁ NOVOU KOMUNIKAČNÍ STRATEGII

  „Orlová, dobře komunikující město“, takto zní vize Komunikační strategie města Orlová do roku 2030, jejímž cílem je posílit pozici města Orlová jako důvěryhodné instituce, která aktivně komunikuje s veřejností. Realizací strategie bude město rozvíjet strategický přístup ke změně vnímání Orlové jako otevřeného, vstřícného a... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8