Naturathlon povede i přes české území

 Největší ekologicko-sportovní akce v Evropě, Naturathlon 2009, kterou pořádá rakouská Agentura pro ochranu životního prostředí společně s německou Spolkovou agenturou pro ochranu přírody, startuje 19. srpna v 8 hodin v maďarské Šoproni. Peloton více jak dvaceti cyklistů během jedenácti dnů projede šest zemí včetně České republiky a absolvuje 1600 kilometrů dlouhou trasu vedoucí podél evropského Zeleného pásu – Green Belt.

 

Start Naturathlonu v Šoproni bude mít i svůj symbolický význam, neboť přesně před dvaceti lety zde začaly první demonstrace proti komunistickým režimům východní Evropy. Cyklistická trasa povede účastníky místy, kde ještě před dvaceti lety rozdělovala železná opona Evropu na dvě části. „Green Belt je unikátním odkazem studené války. Původně to bylo 6800 km dlouhé hraniční pásmo, které procházelo dvaceti státy. Toto území je dnes zajímavé jak z hlediska zachovalé přírody, tak i díky své zajímavé historii,“ vysvětluje Daniel Mourek z Nadace Partnerství, která působí jako koordinátor Naturathlonu na českém území.

 

Už 18. srpna se uskuteční prolog ve Slovinsku, o den později se ze Šoproně vydají cyklisté směr Bratislava a rakouský Hardegg. 22. srpna se peloton konečně dostane na území České republiky, kde bude etapa končit u Lipenské přehrady. Zde jsou pak od tří hodin pro účastníky na programu „vodní radovánky“. Trasa Naturathlonu, jehož letošním patronem je poslední prezident SSSR Michail Gorbačov, vede dále přes Německo až do Francie, kde proběhne slavnostní ukončení letošního ročníku ve Štrasburku, sídle Evropského parlamentu.

 

„Obce podél hraničního pásma téma železné opony zatím takřka vůbec nevyužívají při propagaci v cestovním ruchu a interpretaci vlastní historie, přestože jeho potenciál – a to především u zahraničních návštěvníků – je určitě velký. Jedním z cílů Naturathlonu je proto hlavně propagace tohoto jedinečného zeleného pásu,“ doplňuje Daniel Mourek.

 

Více informací: www.naturathlon.eu

Kontakt: Daniel Mourek, manažer Týdne na kole,daniel.mourek@nap.cz,  736 747 361

 

 

 

 

Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během 18 let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 213 miliónů korun už na 2 383 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development. www.nadacepartnerstvi.cz

Vaše rozhodnutí mění svět! www.podportenas.cz

 

Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Greenways vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele ke společnému plánování a zlepšování života v jejich obci a komunitě. Program Greenways Nadace Partnerství je koordinátorem například Greenways Praha-Vídeň, Greenways Krakow-Morava-Vídeň či Moravských vinařských stezek. Generálním partnerem programu Greenways je Nadace České spořitelny.

 

Účelem Nadace České spořitelny je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie. Do charitativních aktivit zapojuje Česká spořitelna i svoje klienty. Od listopadu mohou body získané ve věrnostním Bonus Programu věnovat charitativní účely. Se svým nadačním jměním téměř půl miliardy korun dnes patří Nadace České spořitelny mezi největší firemní nadace v České republice.

 

V roce 2001 založila Nadace Partnerství Obecně prospěšnou společnost Partnerství za účelem poskytování služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového a podnikatelského sektoru. Nabízí zajištění služeb při přípravě a vedení projektů zaměřených především na oblast životního prostředí a trvale udržitelného života. www.partnerstvi-ops.cz

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 21.8.2009

Zpět na výpis