12. celoměstský Den dětí v Orlové

Ve středu 1. června 2011 se uskutečnil již 12. ročník celoměstského Dne dětí, uspořádaný a organizovaný odborem školství, kultury a sportu a pracovní skupinou pro děti a mládež.

Středeční ráno svým pochmurným počasím a drobným mžením nezavdávalo příliš k optimismu, ale s blížícím se časem zahájení této tradiční akce pro děti se začalo klubat sluníčko a naštěstí i oteplovat.

Druhá hodina odpolední – nádherné počasí a narůstající hemžení orlovských dětí v lesoparku u letního kina, kde se na 35 stanovištích, se soutěžními kartičkami v rukou, pustily do nepřeberného množství disciplín, které pro ně připravili členové orlovských mládežnických, sportovních a zájmových organizací. Za své snažení pak byli všichni soutěžící odměněni drobnými cenami, které si mohli vybrat z pestré nabídky výměnného obchůdku směnou za kartičku dokumentující počet absolvovaných stanovišť. Souběžně s těmito soutěžemi se uskutečnila také ukázka motoristické techniky orlovských motocyklových a automobilových závodníků. Zpestřením celého odpoledne byl stánkový prodej nabízející všelijaké pochoutky a dárkové předměty, možnost projížďky na koních a příležitost shlédnout a pohladit si živé roční lvíče.

V 16 hodin zahájili kulturní část dětského dne místostarostové města PaedDr. Radislav Mojžíšek a Miroslav Koláček spolu s vedoucí odboru školství, kultury a sportu PaedDr. Zuzanou Ploškovou. Po slavnostním zahájení se v hodinovém bloku na pódiu střídali členové orlovských tanečních souborů s nadějnými orlovskými zpěváky. Poté následoval dvouhodinový program „Milanovy Disko... Hrátky..., aneb z písničky do pohádky...“ – program plný písniček, tanců, humoru a soutěží o spoustu cen. V rámci něj proběhlo také losování šťastných držitelů slosovatelných kupónů, kteří si mohli v tombole vybrat věcnou cenu dle svého přání.

Co říci závěrem? Letošní 12. celoměstský Den dětí se bezesporu vydařil, o čemž svědčí zejména vysoká aktivní účast více než 500 dětí v soutěžních disciplínách i na kulturním programu, ale především jejich spokojenost, kterou dávaly nepokrytě najevo.

Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a provedení tohoto svátku dětí, zejména pak všem organizacím, které pro děti připravily odpolední program, vystupujícím tanečním souborům a zpěvákům a v neposlední řadě také městu Orlové, které akci financovalo, a pracovní skupině pro děti a mládež, která celý dětský den zorganizovala a připravila.


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.6.2011

Zpět na výpis