Orlová odhalila sousoší a uctila památku padlých

ORLOVÁ, 26.  1.  2024 – U zrekonstruovaného památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové-Městě se dnes s úctou vzpomínalo na civilní i vojenské oběti československo-polského sporu o Těšínsko, který koncem ledna roku 1919 vyústil ve vojenské střetnutí nazývané Sedmidenní válkou. U příležitosti 105. výročí ukončení válečného sporu proběhlo slavnostní odhalení památníku. Přestřižení pásky se ujala starostka Orlové Lenka Brzyszkowská společně s ředitelem odboru pro válečné veterány a válečné hroby ministerstva obrany plukovníkem Robertem Speychalem.

V průběhu piety, která letos proběhla ve slavnostním duchu odhalení zrekonstruovaného památníku, střežili pomník zástupci ostravských jednot Československé obce legionářské. Slavnostního aktu a zároveň památce československých hrdinů se přišlo poklonit vedení města Orlové, zástupci ministerstva obrany, již zmínění legionáři, zástupci České a slovenské obce dělostřelecké, sochaři Martin Kuchař, který se významně podílel na obnovené podobě památníku, Martin Chmelař, který se zasloužil o repliku figurálního sousoší a mnoho dalších významných hostů.

„Náš památník je vzpomínkou na československé vojáky a legionáře. Má pohnutou historii, ale podařilo se nám jej díky pomoci Ministerstva obrany České republiky zachránit, a to i se sousoším, za což patří díky architektům Vlastimilovi a Evě Krčmářovým, kteří spolupracovali s panem Martinem Kuchařem na jeho návrhu a sochaři Martinu Chmelařovi, jehož zásluhou se na toto pietní místo vrátila monumentální Slezská orlice, kterou se pyšníme i v heraldickém znaku města. Orlová tak má zpět jeden z významných dokladů její historie,“ uvedla starostka Orlové Lenka Brzyszkowská.

První etapa rekonstrukce pomníku stála 6,5 milionu korun a městu se na ni podařilo získat dotaci z Ministerstva obrany ČR ve výši 4,4 milionu korun. Předmětem druhé etapy byla replika figurálního sousoší s náklady necelé tři miliony korun. Rovněž na tuto investiční akci město obdrželo dotaci ministerstva obrany ve výši 2,3 milionu korun. Rekonstrukci pomníku zhotovila orlovská firma Meccano a na kamenických pracích se podílel sochař Martin Kuchař z Vělopolí. Repliku figurálního sousoší vytvořil z božanovského pískovce sochař Martin Chmelař, který při jejím slavnostním odhalení uvedl, že se jedná o životní dílo.

„Díky práci na figurálním sousoší za mnou jezdili lidé, kteří netušili co to sochařská řehole je a socha takovéto velikosti a této tématiky u nás není úplně obvyklá, takže jsem měl radost, že i mladá generace měla možnost vidět, jak vlastně vzniká socha pomocí starých sochařských technik. Jsem rád, že se to všechno povedlo, že jsme se tady všichni sešli a můžeme tento moment společně oslavovat,“ řekl sochař Martin Chmelař.

Během slavnostního odhalení sochař Martin Chmelař obdržel plaketu ministerstva obrany za péči o válečné hroby z rukou ředitele odboru Roberta Speychala. Plaketu přebrala za město Orlová starostka Lenka Brzyszkowská, Martin Lokaj, předseda Jednoty Ostrava 1 ČSOL, a Tomáš Rusek, tajemník téže jednoty. Za práci na obnově památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové vyznamenala Martina Kuchaře Česká a slovenská obec dělostřelecká zlatým českým lvem. Martin Kuchař ho v lednu roku 2021 převzal z rukou člena prezidia ČaSOD podplukovníka v záloze Jiřího Bílského. Sochař Martin Kuchař po převzetí ocenění vyzdvihl dobrou spolupráci s orlovskou firmou Meccano a profesionalitu architektů Krčmářových.

V hrobech, které jsou součástí památníku, je pohřbeno 56 obětí polsko-československého sporu o Těšínsko z let 1918 až 1920. Ne všichni jsou vojáci, kteří padli v tzv. Sedmidenní válce na Těšínsku. S vojáky je zde pohřbeno i osm civilních obětí.

Památník vznikl v roce 1928 na základě projektu pražských architektů Jaroslava Stránského a Josefa Šlégla ve spolupráci se sochařem Václavem Žaludem. Idea vzešla ze soutěže, vypsané Spolkem pro poctu padlým za Těšínsko.

KONTAKT PRO MÉDIA:
Mgr. Sandra Štrejlová
tisková mluvčí
email: sandra.strejlova@muor.cz
tel: 596 581 142, mob.: 733 630 757


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.1.2024

Zpět na výpis