Orlová zvýší frekvenci svozu plastového odpadu od rodinných domů

ORLOVÁ 20. 10. 2023 – Orlová bude častěji než dosud svážet plastový odpad od rodinných domů. Plasty ze žlutých nádob odveze městská společnost SMO Orlová každých 14 dní. Dosud se plasty svážely jen jednou měsíčně. Novinka vstoupí v platnost od ledna 2024. Současně dojde i ke změně svozu směsného komunálního odpadu od rodinných domů. Ten bude rovněž probíhat ve čtrnáctidenním intervalu. Frekvence svozu ostatních typů odpadů zůstává tak, jak jsou lidé zvyklí.  

Změny, o nichž rozhodli radní Orlové, vyplývají ze studie, která se zabývala optimalizací odpadového hospodářství ve městě. „Studie ukázala, že se zejména z rodinné zástavby vyváží kontejnery na komunální odpad poloprázdné. Potvrzuje to i zkušenost ze samotného svozu, protože již pár let máme očipované nádoby na odpad. Díky vážnímu systému můžeme říct, že zhruba 46 procent nádob není zaplněno ani z jedné desetiny,“ vysvětlila starostka Lenka Brzyszkowská.

Město současně vychází ze skutečnosti, že musí dle nařízení a zákona o odpadech do roku 2030 omezit skládkování. Cílem těchto kroků je předcházet už samotnému vzniku odpadů. Mezičlánkem má být zvýšení podílu znovu využitelných odpadů na úkor odpadů ukládaných na skládkách bez dalšího využití. „Na tyto cíle musí reagovat i naše město. Navíc přímo od našich občanů přicházejí podněty na častější vývoz separovaných složek odpadů, především právě plastů,“ doplňuje starostka Orlové. 

Z obdobných důvodů Orlová zruší velkoobjemové kontejnery. Odpad vyvážený na skládku musí být vytříděný, což u těchto kontejnerů nelze zajistit. „V praxi by to znamenalo, že by se do jednotlivých ulic muselo dovézt například šest kontejnerů, u kterých by stál pracovník a pomáhal občanům se správným tříděním odpadu. Tyto služby ale poskytují zaměstnanci ve sběrných dvorech, proto současně řešíme rozšíření kapacity sběrného dvora na ulici Nádražní tak, aby bylo třídění odpadu pro občany co nejjednodušší,“ doplnila starostka.

Změna svozu odpadu se dotkne pouze zástavby rodinných domů, pro sídlištní zástavbu se v současné chvíli změny nechystají. Město v tomto roce nechystá ani zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Ten i nadále zůstává na částce 960 korun za osobu na rok. Senioři nad 70 let, kteří mají řádně uhrazeny místní poplatky, mají i nadále úlevu ve výši 50 procent ze sazby, takže hradí za odpad poplatek 480 korun za osobu na rok. Děti do tří let jsou od poplatku zcela osvobozeny.

KONTAKT PRO MÉDIA:
Mgr. Sandra Štrejlová
tisková mluvčí
email: sandra.strejlova@muor.cz
tel: 596 581 142, Mob.: 733 630 757


Datum zveřejnění/aktualizace: 20.10.2023

Zpět na výpis