ZASE JSME O KOUSEK BLÍŽ ZAHÁJENÍ STAVBY NÁMĚSTÍ

V rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Humanizace a revitalizace centra Orlová - Lutyně" byl 5. března 2020 vybrán dodavatel stavby. Jedná se o „Sdružení firem VW WACHAL a.s. a VHS CZ, s.r.o.". Dne 24. března uplynula lhůta, ve které bylo možno podat proti výběru námitky. Nikdo z účastníků výběrového řízení této možnosti nevyužil a Ministerstvo financí 25. března vyzvalo vybraného dodavatele k uzavření smlouvy na plnění výše uvedené veřejné zakázky. Termín fyzického zahájení stavby je závislý nejen na doložení dokladů dodavatelem, podpisu smlouvy všemi smluvními stranami, ale také na vývoji v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Všichni však věříme v příznivý vývoj situace.


Datum zveřejnění/aktualizace: 6.4.2020

Zpět na výpis