MINISTERSTVO K NÁMĚSTÍ

MINISTERSTVO K NÁMĚSTÍ

„Zadávací řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Humanizace a revitalizace centra Orlová – Lutyně“, jejímiž společnými zadavateli jsou Ministerstvo financí a město Orlová, bylo zahájeno 12. srpna 2019. K dnešnímu dni došlo 10x k prodloužení lhůty pro podání nabídek v souvislosti s provedenými změnami či doplněním zadávací dokumentace v návaznosti na obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od potencionálních dodavatelů.

Celkem zadavatel k dnešnímu dni zodpověděl 157 dotazů na upřesnění zadávacích podmínek a konec lhůty pro podání nabídek je aktuálně stanoven na 12. prosince 2019. K dalšímu prodloužení lhůty pro podání nabídek může dojít, a to ze zákonných důvodů (dle § 99 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Počet žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace není překvapivý s ohledem na charakter (nestandartní zakázka navazující na předčasně ukončenou předchozí zakázku) a velikost stavby. Žádosti se převážně týkají vyjasnění, upřesnění projektovaných prací a souladu textové a rozpočtové části projektu.

Dle dosavadních zkušeností Ministerstva financí proces zadávání po podání nabídek do podpisu smlouvy obvykle trvá cca 3 měsíce. Pokud tedy nedojde k dalšímu podstatnému prodloužení zadávacího procesu, zadavatel předpokládá, že nic nebrání zahájení prací na jaře příštího roku,“ uvedl Mgr. Jakub Vintrlík z odboru Vnější vztahy a komunikace Ministerstva financí ČR.

23.11.2019


Datum zveřejnění/aktualizace: 23.11.2019

Zpět na výpis