AKTUÁLNĚ K NÁMĚSTÍ

Prvního dubna byla závěrečným kontrolním dnem definitivně ukončena a převzata nedokončená stavba náměstí. Definované vady byly odstraněny a závazky byly vyrovnány.  V rámci ukončené smlouvy bylo proinvestováno Ministerstvem financí  41 mil. Kč a městem Orlová 5 mil. Kč.
Město Orlová připravilo aktualizovanou projektovou dokumentaci pro nové výběrové řízení a orgány města v pondělí 29. dubna schválily dokumenty nezbytné pro nové vyhlášení veřejné zakázky za téměř 277 mil. korun. 

„Všechny podklady byly do konce dubna  zaslány Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu, které akci zařadily do priorit a čekají na  podklady. Vzhledem k nárůstu cen zastupitelstvo města zároveň muselo schválit navýšení rozpočtu města  o chybějících 23,5 mil. Kč.  K dnešnímu dni město Orlová již na projektovou přípravu, realizaci, dozory, posudky a archeology utratilo celkem 22 mil. Kč. Nová cena díla bude známa až po ukončení výběrového řízení, které by mělo proběhnout v letošním roce. Zahájení stavebních prací se předpokládá na jaře příštího roku a délka stavebních prací je stanovena na 18 měsíců,“ upřesnila vedoucí odboru rozvoje a investic města Orlové Ing. Martina Szotkowská.

Upozorňujeme, že fotografie je pouze ilustrační a rozhodně není aktuální. Zveřejňujeme dosud neznámý letecký záběr ze zahájení stavby.


Datum zveřejnění/aktualizace: 5.5.2019

Zpět na výpis