Blíží se konec lhůty k podávání žádostí o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhovujících kotů - jen do 30. června 2021

Blíží se konec lhůty k podávání žádostí o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů

Připomínáme všem žadatelům, že možnost podávání žádostí o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhouvujícíh kotlů vyhlášené Výzvou č. 4/2020 a Programem č. 8/2020 končí 30. června 2021

Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách www.mesto-orlova.cz v záložce „Zpravodajství“ – „Kotlíkové dotace a zápůjčky“ nebo je možné si jej vyzvednout na odboru městských financí a školství Městského úřadu Orlová (dále jen „OMFŠK“) – kanc. č. 309, 2. patro.

V  případě, že bude žádost úplná, uzavře město, po schválení poskytnutí finanční výpomoci v orgánech města s žadatelem smlouvu* o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

Finanční výpomoc bude poskytována až do výše 200 000,- Kč v případě tepelného čerpadla a kotle na biomasu, do výše 150 000,- Kč v případě plynového kondenzačního kotle.

Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta bezhotovostně na bankovní účet příjemce ve dvou platbách.

  • 50% částky bude poskytnuta do 15 pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. 
  • zbylých 50 % částky bude příjemci zaslána do 10 pracovních dní od předložení kopie faktury za nový zdroj tepla.

Příjemce návratné finanční výpomoci je povinen po ukončení realizace výměny kotle předložit Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje finanční vypořádání dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací.

Občané se mohou stále dotazovat na tel. 596 581 309 nebo osobně v kanc. č. 309, L. Podzemná.

 *vzor smlouvy + Zásady pro poskytování bezúročných návratných finančních výpomocí jsou umístěny na internetových stránkách viz výše)


Datum zveřejnění/aktualizace: 27.5.2021

Zpět na výpis