Oznámení pro žadatele o bezúročnou návratnou finanční výpomoc

V současné době město Orlová podalo žádost na Státní fond životního prostředí a čeká na její schválení Radou fondu, podpis smlouvy a následné uvolnění finančních prostředků.

V září 2019 vyhlásí město Orlová vlastní program pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů za moderní zdroje tepla.

Žádosti bude možno podávat na předepsaném formuláři od 7. října 2019.

Formulář žádosti včetně požadovaných příloh a dalších informací bude k dispozici na stránkách www.mesto-orlova.cz v záložce kotlíkové dotace a zápůjčky nebo si jej můžete vyzvednout na odboru městských financí a školství Městského úřadu Orlová, v kanceláři č. 309,  ve 2. patře.

V případě, že bude žádost úplná uzavře město po schválení poskytnutí finanční výpomoci v orgánech města (nejdříve však začátkem prosince 2019) s žadatelem smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

 Vzhledem k výše uvedeným legislativním procesům doporučujeme výměnu kotle realizovat  po ukončení topné sezóny 2020.

 *vzor smlouvy + Zásady pro poskytování bezúročných návratných finančních výpomocí jsou umístěny na internetových stránkách viz výše


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.7.2019

Zpět na výpis