Na podněty občanů ze Zimného dolu zareagoval starosta města rekognoskací přímo v terénu…


Zpět na výpis