PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI NA OBDOBÍ 2021 AŽ 2026

Plán dopravní obslužnosti území města Orlové, který zajišťuje a hodlá zajišťovat dopravní obslužnost ve svém územím obvodu, je zpracován na základě a v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.Připojené dokumenty:

Plán dopravní obslužnosti na období 2021 až 2026 - aktualizace PDF [918.5KB] 28.12.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 15.1.2021

Zpět na výpis