DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


28.3.2021, 8:58, Jaroslav Doffek

Dobrý den,mám takový dotaz,můžete říct lidém,kolik Romských rodin se zde do Orlové přistěhoválo za loňský rok?Mně se zda,že za posledních 5 let se počet abnormálně zvýšil ,ale nikde takového se člověk nedovi,akorát že mladí se stěhuji jinám.Děkuji

Dobrý den,

na Váš dotaz, kolik romských rodin se do Orlové přistěhovalo, bohužel nemůžeme odpovědět. Zákon nám neumožňuje vést statistiku podle národností, tudíž tyto údaje nevedeme. V současné době probíhá sčítání lidu a v dotazníku by se měli občané vyjádřit, ke které národnosti se přihlásí. Výsledky by měl Český statistický úřad zveřejnit do května následujícího roku.

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad27.3.2021, 8:10, Ivo Car

Dobrý den. Na ulici Adamusova 1255 bydlím už pěkných pár let. Bydlení tady bylo klidné, až do té doby než se tady vybudovalo dětské hřiště, které máme pod okny baráku. Jelikož máme okna směrovaná na hřiště, tak v případě pěkného počasí posloucháme celé dny kravál, který vyluzují návštěvníci hřiště. Po nich pak zůstává na hřišti a v jeho okolí nepořádek. Současná mládež není zvyklá po sobě uklidit. Tak se ptám, kdo ten bordel bude uklízet? Tento nesmyslný projekt asi realizovalo město, tak by se město mělo postarat o úklid. V současné době máme různá omezení ohledně pandemie. Tady se scházejí náctiletí ve větších počtech, ale samozřejmě bez roušek respirátorů. Skvělé místo pro přenos nákazy. A proto se ptám, kde je a co dělá skvělá Městská policie? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

městská policie na dodržování vládních opatření ve vazbě na COVID-19 bezesporu dohlíží. Nicméně z kapacitních důvodů nemůže zabezpečit všechna inkriminovaná místa výskytu porušování nařízení, a proto jsou strážníci situování zvláště do míst, kde dochází k největší frekvenci osob a kde hrozí vyšší pravděpodobnost přenosu nákazy mezi občany (obchodní střediska apod.). V případě porušování vládních opatření v místech, kde nelze ze strany městské policie uplatňovat přísnější dohled, očekáváme spolupráci s občany, a to formou bezodkladného upozornění na linku 156, popř. 158.

K dotazu na úklid sdělujeme, že pravidelná kontrola a úklid se na uvedeném hřišti provádí 1krát týdně v zimním období a 2krát týdně v letním období. Jinak součástí každého hřiště na území města Orlové je provozní řád, který musí návštěvníci dodržovat. Pokud místní mládež dělá na hřišti nepořádek, nebo nepatří do věkové skupiny, pro kterou je hřiště určeno, kontaktujte městskou policii, která mládež z hřiště vykáže.

Městská policie Orlová, odbor správy majetku a hospodářské správy25.3.2021, 23:11, Daniel Kučera

Dobry den.Opětně se ptám.Proč Orlová Město nemá plynofikaci.Je zde obydlená zóna.Všude v republice= standard připojka na plyn.Orlová ikdyž má plyn z důlních děl,není schopna pokrýt uzemí Staré časti.Je to nepochopitelné.Zimný důl,Poruba ano.Všude se hovoří o ekologii,tak i zde je nutno zřidit připojky.Buď se to bude řešit stejným dodavatelem jak má Zimný Důl a Poruba,nebo se to bude řešit z degazačních vrtů.Každopádně opětně Orlová má zpoždění několik let.Vím že pohodlnějši je odpovídat na očkování pejsků,ale o to že se Město není schopno postarat ani o kvalitu chodníků ,zbudování cyklostezek ,rekultivaci extravilánu je zřejmé a žalostné.Děkuji za pozornost..

Dobrý den,

v územním plánu Orlové máme uvedeny konkrétní lokality k možnému rozšíření středotlaké plynovodní sítě, a to ve všech částech města. V palivo-energetické bilanci je použití zemního plynu preferováno před využitím elektrické energie a biomasy. Nicméně požadavek na plynofikaci určité lokality jsme již dlouhou dobu nezaznamenali, spíše se při projednávání záměrů výstavby nových rodinných domů setkáváme s tím, že vedení plynu stavebníky ani nezajímá, protože nemají zájem se na plyn napojit.

Zlepšování kvality ovzduší řeší Moravskoslezský kraj ve spolupráci s městem Orlová prostřednictvím poskytování tzv. kotlíkových dotací. Kotle na pevná paliva byly v 1. a 2. vlně jedním z podporovaných zdrojů vytápění, v současné 3. vlně je podporována z pevných paliv pouze biomasa. Platí, že kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, musí do září 2022 splňovat alespoň 3. emisní třídu. Právě z tohoto důvodu byly na výměnu nevyhovujících kotlů vyhlášeny postupně už tři výzvy kotlíkových dotací.

Při dodržování zásad správného topení pevnými palivy (spalovat palivo určené výrobcem, palivo je v suchém stavu, výkon zdroje odpovídá tepelné potřebě objektu, dodržovat předepsané postupy při zatápění a přikládání...) lze dosáhnout značného snížení vypouštěných emisí.
V současné době lze na trhu pořídit pouze certifikované kotle na tuhá paliva, které splňují předepsané emisní požadavky. Město Orlová proto v současné době neplánuje realizovat výstavbu plynovodu v žádné lokalitě města Orlová.

Odbor výstavby a životního prostředí25.3.2021, 21:25, karel Szewieczek

Prosím, můžete mi sdělit, proč a z jakého důvodu vychází kolísavý zvuk z nově instalovaných jednotek městského rozhlasu? Všiml jsem si toho jevu už dříve. Dnes je to při otevřeném okně obvzláště obtěžující. Slyším jej od doby těsně před 21 hodinou. Vždy jde ve vlnách s přestávkami. Děkuji za odpověď, a hlavně o nápravu. 25.03.2021 Pěkný den ing. Karel Szewieczek

Dobrý den,

pravděpodobně se jedná o efekt, který vzniká při šíření zvuku v prostoru nebo zástavbě, kdy je šíření ovlivněno jak vlivy meteorologickými, tak vlivy prostředí, roli pravděpodobně hraje vzdálenost od hlásiče. Tak, jak z dálky posloucháte venkovní zvukovou projekci, koncert apod., vnímáte podobný efekt. Stejně tak toto ovlivní i druhý hlásič v okolí, kdy může posluchač vnímat oba tyto hlásiče bližší z vyšší intenzitou a vzdálenější z nižší. Pocitově toto způsobí tento stav, pokud byste šel blíže hlásiče, tak by se tento jev postupně ztrácel.

MASTER IT Technologies - dodavatel rozhlasu, odbor správy majetku a hospodářské správy25.3.2021, 19:14, Petr

Dobrý den, ve středu 24.3. jsem zhlédl v TV (zřejmě Prima), jak Městská policie zasahuje před Hypernovou proti "nenošiči" respirátoru. Nevím, zda si vedení města namlouvá, že to jsou výjimečné případy - myslím si naprostý opak. Měl jsem dnes cestu na zdravotní středisko na Doubravanu (od DDM)asi v 15:15 a schválně jsem počítal - 29 lidí bez ochrany, zpět v 16:30 jich bylo 35... Nepočítal jsem menší děti ani ty, co měli ochranu jen pod bradou. Je mi jasné, že to MP nemůže zvládat, ale co s tím?

Dobrý den,

již z televizní reportáže je patrné, že se městská policie porušováním vládních nařízení zabývá, ovšem nemůže z kapacitních důvodů a za každých okolností zvládnou všechna místa porušování pravidel pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušky a respirátory). Navíc městská policie plní i jiné úkoly při dohledu nad veřejným pořádkem, které nesouvisí s problematikou Covid-19. Dále je nutno podotknout, že městská policie není jedinou složkou, zabývající se ze zákona dohledem a kontrolou pravidel vládních nařízení v boji proti šíření Covid-19.

Městská policie Orlová25.3.2021, 10:46, Dagmar Kolářová

Ráda bych se vrátila ještě k dotazu p. Opiolové. Nejen venkovní zeleň ve výhledu z obřadní síně, ale celá úroveň "výzdoby" této smuteční obřadní síně není důstojná pro poslední rozloučení s našimi blízkými. Na toto by měl taky dohlédnout někdo, kdo má smysl pro vkus. Ani čistota na tomto místě nebývá zcela v pořádku. Možná by bylo vhodné inspirovat se v jiných obřadních síních, např. v Petřvaldě nebo FM. Např. nápisy s fotografiemi a jmény zemřelých by si zcela jistě zasloužily modernější techniku.

Dobrý den,

v současné době se zpracovává návrh na úpravu atria a v průběhu roku dojde i ke změnám výzdoby interiéru samotné smuteční síně.

Odbor správy majetku a hospodářské správy19.3.2021, 12:46, Jozef Hovana

Prosím nešlo by na 5 etapu na ulici Na Výsluní k popelnicim přístavit prázdný kontejner aby lidé mohli vyházet svůj nepořádek aby zbytečně nedělali nepořádek kolem popelnic. Děkují

Dobrý den,

velkoobjemový kontejner nemůže být na ulici Na Výsluní k nádobám na odpad umístěn, jelikož zde není pro něj dostatek místa. Může být ale přistaven na ulici Dětmarovickou i mimo stanovený harmonogram pro přistavení velkoobjemových kontejnerů ve městě Orlová. Bohužel po zkušenostech z minulých let víme, že přistavení velkoobjemového kontejneru nezabrání tomu, aby občané odpad k nádobám nadále neodkládali.

Odbor správy majetku a hospodářské správy19.3.2021, 10:24, Radomila Opiolová

Dobrý den, obracím se na vás s podnětem ve věci obřadní síně na ul. Klášterní v Orlové - Městě. Orlová měla má krásnou obřadní síň, která je řešena tak, že za velkou prosklenou čelní stěnou byla vysazena zeleň, která byla součástí výzdoby a pohled ven byl velice působivý. V současné době je to spíše ukázka zmaru a naprosté nedbalosti. Zeleň je přerostlá, neudržovaná, jehličnany uschlé. Myslím, že toto místo by si zasloužilo vrátit původní důstojný vzhled.

Dobrý den,

odbor správy majetku a hospodářské zprávy si je vědom stavu zeleně u smuteční síně. V současné době se zpracovává návrh na obnovu a úpravu zeleně v atriu smuteční síně. Samotnou úpravu bychom chtěli realizovat ještě v letošním roce. Děkujeme za Váš podnět.

Odbor správy majetku a hospodářské správy17.3.2021, 12:23, koláčková

Dobrý den, prosím kde všude musím hlásit změnu vlastníka rodinného domu (odpady, apod.) děkuji

Dobrý den,

zápisem do katastru proces převodu nemovitosti končí a majitelem se stává kupující, resp. obdarovaný anebo dědic. Důležitým krokem je převod všech energií a služeb. Poplatek za svoz komunálního odpadu platí občan vždy tam, kde má trvalý pobyt. Určitě si pohlídejte daně. Prodej nemovitosti představuje pro prodávajícího příjem, který musí vykázat v daňovém přiznání. Existuje však několik situací, kdy je prodávající od daně osvobozen. V případě, že jste obdrželi nemovitost darem, neplatíte daň z nabytí a za určitých podmínek můžete být osvobozeni i od daně z příjmu, který tento dar představuje. V případě dědění daň z příjmu a daň z nabytí neplatíte.

Kancelář starosty13.3.2021, 19:19, Eva

Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli bude letos pokračovat rekonstrukce chodníku na ulici na Výsluní která byla započata již v loňském roce.Děkuji za odpověď

Dobrý den,

jedná-li se o dotaz na chodník k domu čp. 1282, musíme Vám bohužel sdělit, že i když město Orlová připravuje pokračování Regenerace panelového sídliště V. etapy, která zahrnuje kompletní rekonstrukci chodníků, Vámi požadovaný chodník není v následujících dvou letech do této regenerace zahrnut. Do kompletní rekonstrukce všech chodníků město plánuje pouze lokální opravy.

Odbor rozvoje a investic13.3.2021, 17:27, Radim Gajdošík

Dobrý den, prosím vás mám jenom dotaz ohledně nového parkoviště na ulici F. S. Tůmy. Neustále nám tady šofeři parkují v čele parkoviště, tudíž rohová auta mají problémy s výjezdem a tata samá situace je hned na začátku parkoviště, kde parkují přímo na chodníku a člověk se nemůže dostat do paneláku! Prosím bylo by možné zajistit žluté značení, děkuji.

Dobrý den,

k Vašemu podnětu Vám sdělujeme, že v takovém případě je nutné volat Městskou policii Orlová. Na Vámi uvedeném parkovišti jsou vyznačená jednotlivá místa k stání a celá ulice F. S. Tůmy je obytnou zónou. Parkování v obytné zóně upravuje § 39 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Stání je v obytné zóně povoleno jen na místech označených jako parkoviště.

Odbor správy majetku a hospodářské správy13.3.2021, 11:36, Daniel Kučera

Dobry den V novinách jsem četl článek o panu Firlovi Ano je to rezident a přikladně se stará o své nemovitosti.Právě proto díky takovým má Stará Orlová pozitivnějši obraz Taktéž pan Kolakowski a Orlovanka.Prosím pěkně vyjděte jako Město takovým živnostníkům vstřic.Ono zbudováni parkoviště pro zákazníky na Nádražní ulici kdy parkují nebezpečně u obchodu a všelijak po chodnících není dobré a ani bezpečné.Zbudujte na časti chodníku Orlovanka směr prodej krmiv parkovaci plochu(podélnou), kde pak ční akorát staré stromy a nevyhovující nevyuživaný chodník..Tato plocha uspokoji všechny zákazníky železářství a autodílů,kde dosud nemaj jak dobře a bezpečně zaparkovat.Naměstí je přes den zaplněno.Děkuji za pozornost..

Dobrý den,

město Orlová neplánuje rozšíření veřejných parkovacích ploch v Orlové-Městě, protože stávající kapacita je dostačující. Město Orlová nevlastní pozemky, na které chcete umístit parkoviště. Parkování pro zákazníky by mělo být vždy v režii obchodníka, v opačném případě se jedná o veřejnou podporu a ta tak musí být také administrována.

Odbor rozvoje a investic10.3.2021, 17:36, Pavel Káňa

Které ulice budou v roce 2021 opraveny?Ulice Odlehlá-je v katastrofálním stavu!

Dobrý den,

oprava části komunikace na ul. Odlehlá je zařazena v Seznamu oprav komunikací na rok 2021. Oprava bude realizována v průběhu tohoto roku. Děkujeme za Váš pondět.

Odbor správy majetku a hospodářské správy10.3.2021, 15:39, Jarmila Folvarčná

Dobrý den, kdy bude v provozu očkovací centrum v naší orlovské nemocnici? Mohla bych dostat na toto centrum tel. číslo? Děkuji, J. Folvarčná

Dobrý den,

očkovací centrum v orlovské nemocnici je již v provozu. Rezervace na očkování je možná pouze přes Centrální rezervační systém na adrese:

https://registrace.mzcr.cz/

Nemáme informaci o tom, že by centrum mělo vlastní telefonní linku.

Kancelář starosty10.3.2021, 10:56, Stáňa

Dobrý den, můžete mi prosím sdělit, proč není na podatelně Finančního úřadu v Orlové, zřízen alespoň sběrný box? Chápu, že je toto pracoviště zcela uzavřeno, ale mnoho lidí nemá možnost podat daňové přiznání elektronicky a poštovné také není levná záležitost. Takže budu stát ve frontě na poště nebo pojedu do Karviné autobusem a budu stát ve frontě na podatelně FÚ, protože i zde jsou úřední hodiny omezeny. Opravdu není možná nějaká domluva s finančním úřadem? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

sběrný box zřízen je. Vypadá jako volební urna, ale je viditelně označen jako sběrný box. Najdete ho v Doubravanu vedle podatelny finančního úřadu. Sběrný box je vybírán 2krát týdně.

Kancelář starosty