DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


1.12.2017, 7:14, Jaroslava Przybylová

Dobrý den,mám dotaz jestli je nutné o půl 2 v noci shrabovat strojově sníh,je to neskutečný randál.Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
chápeme, že tato činnost Vás v noci ruší, nicméně je nezbytné město uklidit ještě předtím, že lidé vyrazí na ranní směnu. A protože je město poměrně rozlehlé, musí se začít v dostatečném předstihu předtím, než lidé vstanou a začnou vycházet do práce. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem
Nataša Cibulková30.11.2017, 13:37, Bernatíková

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s údržbou orlovského hřbitova. Letos jsem platila pronájem hrobového místa na dalších 15 let - hrob manželových rodičů a prarodičů. Cena se velmi zvedla, což vůbec neodpovídá údržbě ploch na tomto hřbitově. Působí velmi zanedbaným dojmem, když prší, chodníčky jsou blátivé, neudržované. Kdo je zodpovědný za to, že se vybrané peníze od pozůstalých se využívají i na úpravu hřbitova? Manžela mám pohřbeného v Havířově a rozdíl je obrovský. Budu Vám moc vděčná za odpověď na můj e-mail. děkuji

Ceny nájemného a služeb spojených s nájmem byly Radou města Orlová schváleny v prosinci roku 2014. Návrh oplaty hrobových míst je ponechán jako předešlé roky 2013, 2014 ve stávající výši tak, aby došlo k plošnému sjednocení výběru tohoto poplatku u nájemců, kteří mají platbu již dlouhodobě např. na 20 let uhrazenou - souvisí s tlecí dobou. Z tohoto důvodu byly oplaty schváleny pro delší časový úsek tj. od 1.1.2015 do 31.12.2019. K většímu navýšení oplaty hrobových míst došlo již v roce 2012 v souladu s platným cenovým věstníkem a dle rozsahu plochy areálu hřbitova, který je rozsáhlý.

Správa a údržba hřbitova je prováděna prostřednictvím Hřbitovní správy Orlová, zastoupená panem Doffkem, která se stará mimo jiné záležitosti o údržbu a úklid odtokových žlabů, asfaltových komunikacích vč. úklidu trávy a větví, listí do přistavených sběrných kontejnerů, ostatní práce na údržbě majetku města jsou řešeny odborem správy majetku a hospodářské správy opravami nebo přes údržbu zeleně prostřednictvím dodavatele města. Po kontrole byl správce hřbitova upozorněn na nutnost pravidelného úklidu žlabů a chodníků hřbitova.

Technický stav chodníků v areálu hřbitova je však silně ovlivněn skutečností, že tyto nemají vybudovaný základ, na kterém by bylo možno chodníky smysluplně realizovat. V návaznosti na tuto skutečnost byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci dešťové kanalizace, která je rovněž zásadní a také převážné části chodníků v areálu hřbitova.
Tato akce je zařazena do plánu investic, který je rozsáhlý a vzhledem k velké finanční náročnosti a jiným prioritám města, zatím bohužel akce nebyla Zastupitelstvem města Orlová vybrána k realizaci. I tak se od roku 2013 každoročně provádí na hřbitově lokální opravy havarijních stavů chodníků, které jsou však pouze dočasným řešením. V současné době odbor investic hledá možnosti získání finančních prostředků pro tento projekt, do této doby budeme nadále pokračovat jen v postupných opravách.

Bc.Patrik Günther
oddělení komunálních služeb
odbor správy majetku a hospodářské správy28.11.2017, 18:12, Staš Vladimír

Dobrý den, chci upozornit na nefunkční veřejné osvětlení na parkovišti a přilehlém okolí v ulici Okružní. Jmenovitě mezi domy čp. 903,904 a 905, kde ze šesti lamp veřejného osvětlení je funkční pouze jedna. Je to místo s vysokou frekvencí občanů. Bez řádného osvětlení je to potenciální místo pro úrazy a zvýšenou kriminalitu. Děkuji za pochopeni, Vladimír.

Dobrý den,
děkujeme za upozornění, Váš požadavek byl předán správci veřejného osvětlení. Oprava bude provedena do tří dnů.
Bc. Šárka Kepenyesová
vedoucí oddělení komunálních služeb28.11.2017, 14:10, Roman

Dobrý den, se zeptat, jak je to s řádem knihovny města Orlové-4, protože jsem byl dnes vyhozen od počítače ve studovně, kde jsem řešil důležitou práci a potřeboval jsem si vše řádně zkontrolovat a po sléze i vytisknout. Počítačů v místnosti je kolem desti a téměř všechny byli volné. Pracovnice s dosti zamračeným výrazem mě vykázala a pravila, že jsem překročil 1,5hod práci s počítačem. Žádám o vyrozumnění a prosbu, zda-li by pracovnice mohli přihlédnout oko k situaci, která dnes 28.11.2017 nastala. S pozdravem Roman

Knihovní řád Městské knihovny Orlová, příloha číslo 3. Pokyny pro využívání výpočetní techniky v Městské knihovně Orlová
bod 3. Doba práce s internetem je maximálně 90 minut denně.
Každý uživatel je s tímto seznámen.

S pozdravem
Iva Sušková
Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace28.11.2017, 12:16, Pavel Kraina

Dobrý den.Můžete mi poskytnout informace,jak to bude s parkováním pro veřéjnost pod náměstím a na místech,kde bylo staré parkoviště(Naproti DK).Kolik míst,bude se platit,atd?? Děkuji Kraina

Dobrý den, pod náměstím vznikne parkoviště s 92 parkovacími místy a před městským úřadem bude 39 parkovacích míst.
Výše úhrady za parkovné bude součástí nové koncepce zpoplatnění parkovacích míst ve městě, která má být zpracována po dokončení akce.
S pozdravem
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic26.11.2017, 18:05, Jan

Dobrý den, měl bych dotaz k celkové opravě silnice na ulici Krátká. Tato silnice je dosti v katastrofálním stavu, to že jste před nedávnem opravili pouze ty největší výtluky je sice pěkné, ale vůbec to neřeší stav této silnice. Chodit po této cestě je mnohdy o zdraví, hlavně když je po dešti a musí se člověk vyhýbat projíždějícím autům. Jednalo by se asi o cca 200m, jelikož pak už začínají Dětmarovice a ti už cestu před nějakou dobou krásně opravili. Na této cestě nestačí opravit výtluky větší než 20x20cm, zde je třeba jí kompletně od základů opravit. Je tato oprava plánovaná?

Dobrý den,
k Vašemu dotazu ve věci opravy komunikace na ul. Krátká sdělujeme, že oprava této komunikace bude zařazena do harmonogramu oprav na rok 2019.
Radim Venglař
Odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová22.11.2017, 19:58, Petr

Dobrý den, podobně jako paní Lucie, pár dotazů níže, jsem si se zájmem prošel zrekonstruovaný lesopark. Není to špatné, přesto si dovolím jeden podnět. Nevěřícně jsem kroutil hlavou nad několika případy, kdy je koš natlačen na lavičku téměř na dotek, přestože je v "zálivech" dost místa na to, aby lavička stála více než půl metru od koše. Dovedu si to vysvětlit jedině tak, že někdo instaloval lavičky doprostřed "zálivů", pak zjistil, že tam musí natlačit ještě koš, ale lavičky už byly ukotvené. Vypadá to dost divně a až začnou koše v létě zapáchat, bude to posezení jedna radost. Na místě investora bych pár nejhorších případů reklamoval.

Dobrý den,
lesopark není dosud úplně dokončený a v současné době probíhá odstraňování vad a nedodělků. Instalace mobiliáře stále probíhá. Děkujeme za podnět a určitě se při kontrole na tyto detaily zaměříme.
Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru ORI22.11.2017, 18:44, Ladislav Bartoš

Dobrý den. Na ulici Okružní 923 nesvítí už nekolik mesíců osvětlení číslo sloupu veřejného osvětlení je 39. Za kladné vyřízení děkuji.

Dobrý den,
děkujeme za upozornění, správce veřejného osvětlení provede opravu tohoto svítidla do tří dnů.
Ing. Lukáš Valový22.11.2017, 16:56, Vendula

1) Co je potřeba udělat, aby jste odpověděli na můj dotaz, který 22.11.2017 zadávám již potřetí? 2) Co se musí stát, aby se město Orlová nějakým způsobem dohodlo s obcí Dětmarovice a opravili úsek pozemní komunikace na parcelním čísle 4043 v katastrálním území města Orlová (od křižovatky u domu čp. 1065 k Pegasu, od kterého je předmětná cesta již v katastru Dětmarovic a je opravená) + přilehlé pozemky (zarostlé značky a kanály), které jsou pro změnu v katastru Dětmarovic. 3) může obecní policie Orlová pokutovat řidiče, kteří parkují na vjezdu do zahrady u domu č.p. 276, když silnice je orlovská, ale vjezd je již katastr Dětmarovic? Auta tam stojí dnes a denně - argument, že na V. etapě probíhá rekonstrukce a není tam místo neberu. Zákony snad platí pro všechny ne? 4) má firma provádějící práce na V. Etapě povinnost udržovat (čistit) po sobě komunikace? Protože projít v dnešních deštivých dnech V. etapu a nemít bláto až za ušima je nadlidský výkon. Jedná se mi hlavně o okolí domů 1246 - 1251. Děkuji za čas strávený nad mými otázkami a dopředu děkuji za odpověď.

Dobrý den,
Oprava vámi zmíněného úseku bude zařazena do harmonogramu oprav na rok 2019.
S pozdravem
Radim Venglař
Odbor správy majetku a hospodářské správy

Dobrý den,
můžeme se vyjádřit pouze k věci parkování na ulici Dětmarovické a parkování na vjezdu u domu s čp. 276. V případě, že dojde ke zjištění protiprávního jednání na pozemní komunikaci v uvedeném úseku, které dle katastrálního území patří našemu městu, může Městská policie Orlová konat v souladu s legislativou a využívat svá oprávnění. V tomto úseku se může jednat např. v případě stání na pozemní komunikaci o přestupek dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jelikož řidič vozidla nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona a to tím, že při stání neponechal alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy, jak je uvedeno v § 25 odst. 3 zákon o silničním provozu. Dle § 124 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), může obecní policie příkazem na místě projednat takovéto protiprávní jednání. Případně pokud nebude přestupek projednán příkazem na místě, je strážník povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu dle § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Takovéto oznámení, musí být samozřejmě doloženo podle § 10 odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá. Problematika s parkováním na vjezdu u čp. 276, je poněkud komplikovanější jelikož se jedná o katastrální území obce Dětmarovice. Obecní policie na území katastru jiné obce, může plnit své povinnosti a využívat svá oprávnění pouze na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 3a zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Pokud by měla obec Dětmarovice uzavřenou takovouto smlouvu s městem Orlová, mohl by samozřejmě strážník vykonávat úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštními zákony na území obce Dětmarovice. Bohužel do současné doby, mezi městem Orlová a obcí Dětmarovice nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva tohoto charakteru. Doporučoval bych, aby se dotčená osoba v této věci obrátila na obvodní oddělení Policie ČR Dětmarovice.
Mgr. Martin Kania, Městská policie Orlová22.11.2017, 14:37, Miroslava Hovorková

Jak jste určitě zaznamenali blížíme se konci listopadu. Tím chci říct , že nikdo již nezaručí teploty nad +5 stupňů potřebné pro instalaci asfaltového povrchu Zajímalo by mne 1) zda přesto firmy realizující opravu povrchu ulice Tyršova a "parkovací" plochy u Kolagou zajistí záruku na své dílo ? nebo to zase příští rok zaplatíme všichni ? či se stane zázrak a povrch nepopraská ? 2) a zda vůbec parkovací plochu u Kolagou někdo někdy dokončí - plocha je od 15.11. zahrazená a nic se neděje (jak se také může dít když k překvapení všech teploty v listopadu klesaJÍ POD POTŘEBNÝCH +5 STUPŇŮ) šlendrián kam se podíváš a doufám, že se můj opětovný dotaz opětovně neztratí a dočkám se fundované odpovědi, nikoli jen bla bla bla

Dobrý den,
K Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že teplota při pokládce asfaltové směsi na parkovišti byla 7° C, dle sdělení zhotovitele, je možné provádět pokládku asfaltové směsi do teploty vzduchu 5° C. Záruka na zhotovené dílo je 36 měsíců. Na ul. Dr. M. Tyrše bude pokládka asfaltové směsi provedena v průběhu tohoto týdne, kdy by dle předpovědi měly být vhodné klimatické podmínky

S pozdravem
Radim Venglař
Odbor správy majetku a hospodářské správy20.11.2017, 17:13, Jana

Dobry den,mam dotaz...bydlim v Orlove v pronajmu a pani majitelka mi nabidla trvaly pobyt. Potrebuji k vyrizeni obcansky prukaz? Jelikoz jsem jej pred par dny ztratila a tudiz nevim jestli mi na bytovem druzstvu bez nej vydaji potvrzeni majitelky o souhlasu s trvalym pobytem. Dekuji Tomanovicova

Dobrý den,
v první řadě doporučuji neprodleně ohlásit ztrátu občanského průkazu na Městském úřadě Orlová - odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, oddělení živnostenského úřadu a občansko-správních agend, občanské průkazy a cestovní doklady (přízemí budovy MěÚ Orlová).

Při ohlášení ztráty obdržíte Potvrzení o občanském průkazu. Toto potvrzení není náhradní doklad za občanský průkaz (není to veřejná listina, neobsahuje fotografii).

Pokud potřebujete vyřídit neodkladné záležitosti do doby vydání nového občanského průkazu, můžete si požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za správní poplatek 100 Kč. V tomto případě si připravte také 2 průkazové fotografie.

Nutno předeslat, že na Potvrzení o občanském průkazu nelze provést ani změnu údaje o místu trvalého pobytu, kterou zřejmě hodláte uskutečnit.
V případě ohlášení změny údaje o místu trvalého pobytu bez předchozího předložení občanského průkazu byste tak musela předložit:
- Potvrzení o ztrátě občanského průkazu
- jiný doklad totožnosti, z něhož bude patrna Vaše podoba (cestovní pas, řidičský průkaz)
- rodný list
- podnájemní smlouvu
- souhlas příslušného bytového družstva s podnájmem
- na místě uhradit správní poplatek ve výši 50 Kč

S pozdravem

Kateřina Štebelová
úředník odboru vnitřních věcí a živnostenského úřadu
evidence obyvatel19.11.2017, 22:14, Veronika Piskořová

Dobrý den, ráda bych se zeptala na jakou emailovou adresu můžu zaslat doklad o změně příjmení kvůli poplatku za komunální odpad. Nerada bych aby mi nepřišla kvůli tomu složenka.

Níže uvádíme kontakty na úřední osoby, které se zabývají správou místních poplatků:

Ing. Michaela Krulová, telefon: 596 581 217, e-mail: michaela.krulova@muor.cz
Ing. Jaroslava Buchtová, telefon: 596 581 218, e-mail: jaroslava.buchtova@muor.cz16.11.2017, 18:37, romana

necitim se bezpecne v tomhle meste co jste tady nastehovali

Dobrý den,
v případě, že máte pocit ohrožení života či majetku, volejte Policii ČR nebo městskou policii, tel.č.: 596 511 112.15.11.2017, 10:50, Václav Zapletal

Dobrý den , zajímalo by mne z jakého důvodu byla umístěna značka zákaz vjezdu v Orlové 1 tzv. Meteor a mám 2 souvisejíci dotazy . 1. Je možné zažádat o povolení k dočasnému vjezdu z důvodu focení ( posledních 10 let jsem na toto místo vjížděl 3-4 ročně na cca 30 min za účelem pořizení fotografii buď za učelem prodeje vozidla, nebo pořizení statických fotografii do soukromého alba . 2. Je v Orlové podobné místo vhodné k focení ( jedna se o fotografie vozidel v klidu takže na kvalitě povrchu vozovky nezáleži ,záleži hlavně na +- stejné volného prostoru pro možnost focení z dálky. Děkuji. V.Zapletal

Dobrý den,
ve věci instalace dopravního značení B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel autoškoly a dopravní obsluhy“ na ploše bývalého Meteoru, jsme již odpovídali. Toto dopravní značení zde bylo již v minulosti. Uvedený pozemek (parc. č. 4263/1 v k. ú. Orlová) vlastník dlouhodobě pronajímá a neukázněnými řidiči docházelo k častým dopravním kolizím a ke stížnostem občanů, jež v této lokalitě bydlí, na nadměrný hluk a rušení nočního klidu. Nachází se zde rovněž degazační stanice provozována Green Gas DPB, a. s.
Dopravní značení jasně dokazuje způsob užití této účelové komunikace pro upřesnění dopravní situace a povolení k vjezdu se nevydávají.
Na území města jsou volné plochy vhodné k pořízení fotografií vozidel v klidu (např. parkoviště u letního kina).
Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

Bc. Věra Górecká
silniční správní úřad
Odbor dopravy13.11.2017, 10:50, Martin Klosko

Reakce na odpověd pana magistra Galii: V minulosti byla povinnost označit měření radarem značkou. Momentálně o tomto neuvažujeme ani z preventivních důvodů. Cílem je samozřejmě zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. Mgr. Roman Galia, Městská policie Orlová Dobry den pane magistře, dovolím si s vámi polemizovat. To, jak jsou neoznačené radary umístěny je spise z výdělečného důvodu a ne z hlediska bezpečnosti, protože spíše nutíte situace neznalé řidiče zkratovitě reagovat dupnutím na brzdu a tím nebezpečné situace vytvářet. Dovedu si představit umístěni dopravní značky o měřeni rychlosti v Orlové na každém místě, kde se do našeho města vjíždí (např. před rondelem u Horníka či před světelnou křižovatkou na Olmovci) a tím řidiče podvědomě nutit rychlost nepřekračovat.

Dobrý den,
s umístěním informativního provozního značení o měření rychlosti v městě Orlová nemám ve své podstatě žádný problém. Informaci předám kompetentnímu orgánu, který je oprávněn rozhodnout.
Mgr. Roman Galia
Městská policie Orlová