DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


19.4.2021, 20:25, Kolářová

Poukazovala jsem na nedůstojnost smuteční obřadní síně, avšak nenašla jsem kompetentní odpověď na svůj dotaz. Žádám o nápravu.

Dobrý den,

váš dotaz byl 9. 4. 2021 zodpovězen. Odpověď zněla:

V současné době se zpracovává návrh na úpravu atria a v průběhu roku dojde i ke změnám výzdoby interiéru samotné smuteční síně.

Odbor správy majetku a hospodářské správy16.4.2021, 12:25, Milena

Dobrý den mám dotaz ohledně licitace bytů. Proč si nemůžu vylicitovat městský byt ,když mám nájemní smlouvu s Heimstaden .Mela bych zajem o mestsky byt .Dekuji za odpověď

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že město Orlová disponuje malým počtem nájemních bytů a počet žadatelů velmi převyšuje počet těchto bytů, přistoupila Rada města Orlová ke schválení opatření. Město tak řeší prioritně bytovou situaci těch, kteří nemají žádné bydlení (lidé žijící u rodičů, v podnájmu atd.). V Zásadách pro vyřizování žádosti a přidělování bytů v č.p. 1390 v Orlové-Lutyni i v Zásadách pro hospodaření s bytovým fondem Města Orlová a licitace nájmu byly schváleny podmínky pro přidělení městského bytu, kdy jednou z nich je, že žadatel nemá uzavřený jiný nájemní vztah. Vzhledem k výše uvedenému si nemůžete o městský byt požádat, ani se zúčastnit licitace. Je nám líto, že Vám nemůžeme podat příznivější zprávu.

Odbor správy majetku a hospodářské správy15.4.2021, 12:31, Bohumila Michalkova

Dobrý den, píšu za starší občany, kteří bydlí na ulici Polní 960_962. Autobus 505 by mohl zajíždět k nemocnici alespoň 3 krát denně. Teď v době očkování, testování navštěvují nemocnici častěji a musí na autobus k poště, což je pro některé náročné. Mám zato , že to nebude velký problém při dobré vůli. Děkuji

Dobrý den,

dle oběhových možností vozidel nelze spoje prodlužovat k nemocnici. Tato trasa je v dostatečné míře obsluhována linkami příměstské dopravy.

Odbor dopravy13.4.2021, 16:27, Lenka Czakanová

Dobrý den,potřebovali bychom popelnici na zahradu,na koho se máme obrátit o informaci.

Dobrý den,

jedná se prosím Vás o rodinný dům s číslem popisným, nebo o zahrádku s číslem evidenčním? K zahrádkám s číslem evidenčním, kde není nahlášen trvalý pobyt, se totiž nádoby na odpad nepřistavují, k odkládání odpadu slouží společné kontejnerové stání. Pokud se jedná o zahradu u rodinného domu s číslem popisným, požádám Vás o zaslání adresy a telefonního čísla na e-mail denisa.nitschova@muor.cz. Děkuji a zdravím!

Ing. Denisa Nitschová
vedoucí oddělení komunálních služeb13.4.2021, 10:19, Michal

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli zase někdy proběhne nějaká licitace bytu v Orlové. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

momentálně neznáme přesné datum dalších licitačních řízení. Máme ale hlášeno několik bytů po zesnulých osobách, které budou vráceny městu. Ty by po vrácení byly předmětem licitace. O termínech dalších licitací městských budou občané včas informováni všemi komunikačními kanály, které má město Orlová k dispozici.

Kancelář starosty13.4.2021, 9:15, Pochybová Zuzana

dobrý den, chtěla jsem se zeptat na pronájem parkovacích míst v bytové zástavbě v Orlové. V jiných městech s tím nemají problém např. Rychvald, byly by to peníze do rozpočtu města. Vyzkoušejte někdy zaparkovat po 22. hodině na IV. nebo V. etapě, to se nedá. Argument, že je málo parkovacích míst je mi znám, ale to nic neřeší. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

v minulosti šlo město i cestou vyhrazení parkovacích stání v režimu zvláštního užívání veřejného prostranství za poplatek stanovený příslušnou vyhláškou města. Už po pár letech bylo vyhrazení parkovacích míst za úplatu usnesením rady města zastaveno. Parkovací místa v tomto režimu užívání zůstala jen těm, co je vyhrazená už měli. Nová byla přidělena radou města jen výjimečně v odůvodněných případech. Tento stav trvá už 20 let. Do konce roku 2020 bylo zpoplatněných vyhrazených parkovacích míst už jen 33. K 31. 12. 2020 byly všem nájemcům parkovacích míst smlouvy vypovězeny a město Orlová, byť se tímto krokem připravilo o 165 tisíc korun ročně, tato místa uvolnilo pro všechny občany. Vyhrazená již zůstávají pouze parkovací místa pro zdravotně znevýhodněné občany a parkovací místa vyhrazená za účelem podnikání.

Orlovou, jako mnoho jiných měst, trápí parkování, hlavně v panelové zástavbě. Budování nových parkovacích míst je stále náročnější po technické, ekonomické či ekologické stránce. Vždy je nutné najít kompromis, který není jednoduchý. Město Orlová hledá způsoby, jak rozšiřovat možnosti parkování v panelové zástavbě, neplánuje ale jejich pronajímání za úplatu, pokud by se nejednalo o výjimečný, odůvodněný případ.

Kancelář starosty12.4.2021, 12:02, Dan

Dobrý den chtěl jsem se zeptat jestli provádíte na Městské policii Orlová čipování jízdních kol pro lidi z Města Bohumín Děkuji.

Dobrý den,

pověřený pracovník Městské policie Orlová se s Vámi spojí a možnosti s Vámi projedná.

Kancelář starosty11.4.2021, 11:01, Naděžda Vodičková

Dne 3.4. jsme na hrob v Orlové, městě umístili věnce a kytice z pohřbu mého manžela v celkové hodnotě nejméně za 12 000,- Kč. Po 2 dnech na hrobě zbyla jen torza vědců a kytic zbavená živých květů. Zřejmě je zničila zvířata, možná srny. Měl by se hřbitov proti tomu zabezpečit. Stejnou zkušenost měla i má známá po pohřbu jejího manžela 1.4. Za odpověď děkuji. Vodičková

Dobrý den,

při pravidelných kontrolách areálu hřbitova nebyla zjištěna žádná závada na oplocení. Zaměstnanci Hřbitovní správy s.r.o. byli požádáni, aby v okamžiku spatření se snažili zvěř z areálu hřbitova vyhnat. Další opatření zabraňující vstupu zvěře do areálu hřbitova budou následně provedena na vstupní brance na jižní straně u lesa.

Odbor správy majetku města a hospodářské správy10.4.2021, 15:45, Ondřej Polách

Mám zájem o koupi pozemku města, na koho se mám obrátit? Děkuji

Dobrý den,

s dotazy na odkoupení pozemků ve vlastnictví města Orlová se, prosím, obraťte na paní Ponížilovou z odboru správy majetku a hospodářské správy, tel. 596 581 318.

Jestliže máte všechny informace, můžete podat žádost o odkoupení s náležitostmi týkající se označení pozemku parcelním číslem, katastrální území, pokud jen část, tak cca výměru žádané části pozemku. Je potřeba uvést, za jakým účelem si žádáte o odkoupení pozemku od města Orlová, dále kontakt na Vás, jako žadatele (jméno, příjmení, bydliště, telefon či e-mail), a v neposlední řadě situační zákres pozemku se zakreslením. Můžete městu Orlová nabídnout cenu za metr čtvereční, cena se odvíjí od lokality, funkční plochy v Územním plánu města Orlová atp. V případě velkého rozsahu, město po odsouhlasení záměru zpracuje znalecký posudek na cenu obvyklou, tržní a taktéž v případě rozdělení pozemku bude zpracován geometrický plán, a to vše na náklady žadatele.

Svou žádost předejte na podatelnu městského úřadu v Orlové na ul. Osvobození 796 v Orlové-Lutyni, nebo naskenujte a zašlete na e-mailovou adresu posta@muor.cz, kde se Vaše žádost zaeviduje. Děkujeme za Váš zájem.

Odbor správy majetku a hospodářské správy9.4.2021, 20:22, jana

Dobry den jak mam zplatit komunalni odpat,pry nebudou chodit složenky.

Dobrý den,

způsob úhrady je možný prostřednictvím SIPO, hotově na pokladně MěÚ Orlová (možno i platební kartou), převodem z bankovního účtu. Platební údaje, tj. číslo účtu a variabilní symbol, jsou po celou dobu poplatkové povinnosti poplatníka neměnné. Občané, kteří si chtějí zřídit platbu prostřednictvím SIPO (zřizuje Česká pošta), nahlásí spojovací číslo u kontaktních pracovníků právního odboru MěÚ Orlová. Občané, kteří doposud měli nastavenou úhradu složenkami, mohou použít platební údaje ze složenek z předchozích let. Nemáte-li k dispozici tyto údaje, lze je získat na právním odboru MěÚ Orlová u těchto pracovnic:

Bc. Dominika Buchtová, dominika.buchtova@muor.cz, tel. 596 581 217
Bc. Tereza Mišíková, tereza.misikova@muor.cz, tel. 596 581 146
Bc. Simona Haroková, simona.harokova@muor.cz, tel. 596 581 150
Ing. Jaroslava Buchtová, jaroslava.buchtova@muor.cz, tel. 596 581 218

Kancelář starosty9.4.2021, 12:17, Žídková Marie

Bydlíme v Orlová Město,ul. Buková a chtěla bych se zeptat,zda plánujete nějaké údržby silnic v této lokalitě ? Jsou zde výtluky a snad 45 let se zde nic na údržbě a opravě silnic nepodniklo. Děkuji. Žídkovi

Dobrý den,

lokalitu v ulici Bukov v Orlové-Městě budeme řešit v průběhu letošního roku v rámci oprav výtluků ve spolupráci s firmou SMO. O konkrétním způsobu a rozsahu provedení oprav komunikace v ulici Buková bude rozhodnuto po prošetření stávajícího stavu přímo na místě samém.

Odbor správy majetku a hospodářské správy9.4.2021, 11:36, Lenka Macková

Dobrý den, kdy dojde k obnově žlutého značení podél cesty na ul. Stuchlíkovci u Shellky?

Dobrý den,

uvedené místo máme v plánu obnovit v letošním roce, ale v současné době není vhodné technologické období pro obnovu. Obnova vodorovného dopravního značení se prování za suchého a teplého počasí.8.4.2021, 20:22, Piňur Luděk

Dobr den. Mám asi trošku divnou připomínku či dotaz. Již od loňského podzimu dochází na hřbitově k sežrání květin srnami, loni tam byly 4 kusy srn (viděl jsem je) Žerou jen květy. Ostatní nechají být. Ale je jim jedno, jestli je to chryzantéma, růže, karafiát, prostě vše. I letos už mají "žrací" sezónu. Nevím, zda by nebylo možno pospravovat oplocení a asi i zavírat brány a vrátka. Asi to bude těžší řešení, přesto na tento jev chci upozornit. Při procházce hřbitovem jsem si všimnul, že se tak děje po celém areálu hřbitova. Stěžovalo si na to už více lidí, ale nevíme, kde řešit tento problém- město či pohřební služba. Přeji hezký den všem. Piňur Luděk

Dobrý den,

při pravidelných kontrolách areálu hřbitova nebyla zjištěna žádná závada na oplocení. Zaměstnanci Hřbitovní správy s.r.o. byli požádáni, aby se v okamžiku spatření snažili zvěř z areálu hřbitova vyhnat. Další opatření zabraňující vstupu zvěře do areálu hřbitova budou následně provedena na vstupní brance na jižní straně u lesa.

Odbor správy majetku a hospodářské správy8.4.2021, 20:11, Jan Jaroš

Dobrý den, obracím se na vás s dotazem ohledně prostorů k pronájmu od města. Sháníme s naší mladou kapelou finančně dostupný prostor v Orlové, který by mohl fungovat jako hudební zkušebna. Rádi bychom se rozvíjeli ve své zájmové aktivitě, nikoho přitom nerušili, a třeba jednoho dne i přispěli ke kultuře v našem městě. Chci se tedy zeptat, zda město má momentálně k dispozici nějaké finančně dostupné prostory, které bychom si mohli my mladí lidé pronajmout pro účel hudební zkušebny. Děkuji moc předem za odpověď.

Dobrý den,

sdělujeme Vám, že odbor správy majetku a hospodářské správy Městského úřadu v Orlové vhodné prostory pro Váš specifický záměr pronájmu nemá. Objekt č. p. 963 na ulici Polní v Orlové-Lutyni, v němž tyto prostory byly, již není ve vlastnictví města. V současné době evidujeme volné prostory v objektu č. p. 96 na ulici Slezské v Orlové-Porubě, v objektu č. p. 1000 na ulici Masarykova třída v Orlové-Lutyni, které jsou však malých rozměrů a jsou vhodné pouze pro kanceláře. Dále evidujeme i prostory v objektu Městské polikliniky č. p. 91 v Orlové-Městě, které jsou však pouze vhodné k provozování lékařských ordinací.

Doporučujeme Vám také oslovit další vlastníky nebytových objektů na území města Orlová, např:
- SMO, městskou akciovou společnost Orlová, 724 033 448
- Dům dětí a mládeže Orlová, příspěvková organizace, Masarykova č. p. 958, Orlová-Lutyně 596 511 888, 733 729 418
- Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, Osvobození č. p. 797, Orlová-Lutyně, 596 530 917, 731 387 633
- Bytové družstvo v Orlové 596 540 111
- Orlovan, bytové družstvo 596 512 503
- Heimstaden Czech s.r.o. (dříve RPG a.s.) 800 111 050

Odbor správy majetku a hospodářské správy8.4.2021, 19:40, Cihlarova

Prosim kolik stoji v Orlové komunálni odpad?

Dobrý den,

sazba místního poplatku za komunální odpad pro rok 2021 činí 792 Kč za osobu.

Kancelář starosty