DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


3.12.2021, 11:46, Vladimíra Klimkova

Zdravím. Zajímalo by mne jak postupovat .Na ulici ke studánce ve vchodě 1044 mají stěně bojového plemene .Již teď napadá lidí a i jiné psy. Pokud město čeká až se něco stane tak to jistě není na místě .Podle mého názoru by měl být pes odebrán a majitelé sankcionování .Mám dojem že se majitelé Jmenuji Miskovicovi .

Dobrý den,
z Vašeho dotazu vyplývá, že se pes pravděpodobně nepohybuje na veřejném prostranství na vodítku. Pokud tedy pobíhá volně, napadá lidi a jiné psy, jde ze strany fyzické osoby, která má mít psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem, o porušení obecně závazné vyhlášky města Orlová, konkr. OZV 3/2019 ... pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství... . V tomto případě doporučujeme ihned volat městskou policii popř. Policii ČR, a věc řešit pokud možno ihned a na místě. Pro odebrání psa však musí být splněny přísnější podmínky, než jeho volné pobíhání na veřejném prostranství.
S pozdravem Městská policie Orlová2.12.2021, 19:34, Terezie Dörrerová

Dobrý den, už skoro měsíc nesvítí pouliční lampa na chodníku ul. Kpt. Jaroše u ZŠ Mládí pod obchodem Cathy a bývalým házenkářským hřištěm (směr parkoviště a zimní stadion) a je tam opravdu strašná tma. Bylo by možné ji už konečně opravit? Děkuji

Dobrý den,

oprava lampy byla provedena, v případě dalších poruch či jiných problémů s veřejným osvětlením prosím kontaktujte pověřenou osobu, Ing. Tomáše Novotného, na tel. číslech 596 581 330 nebo 778 975 029, popřípadě na e-mailové adrese tomas.novotny@muor.cz.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy2.12.2021, 17:19, Lubomír Miksa

Dobrý den. Zlobí mně to, že já, který jsem celý život pracoval, vidím v Orlové tolik mladých lidí se poflakovat, posedávat venku před domy, popíjet pivo a nesnažit se sehnat práci. K tomu přispělo i rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení bezdoplatkových zón. Tito mladí i ostatní nepracující se budou divit, že nebudou mít nárok na důchod. Dnes musí mít odpracováno na důchod 35 let. Mnozí se domnívají, že pokud jsou hlášení na Úřadu práce, že celá doba se jim počítá do důchodu. Tak si žijí z dávek a jsou na ÚP hlášení i několik let. Pracovníci ÚP by měli do Orlovských novin napsat článek, kde by "po lopatě" vysvětlili, jak to je, že do důchodu se jim započte nanejvýš doba 3 let a to ne všem. Pak by je to snad donutilo najít si stabilní práci a nejen třeba brigády na černo, což se samozřejmě také do doby nároku na důchod nezapočítává.

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Pracovníky Úřadu práce jsme oslovili, ale zda článek padne na úrodnou půdu, si vůbec nejsme jistí. Nehledě na to, že čtenáři Orlovských novin rozhodně nejsou mladí lidé, kteří se, jak píšete, poflakují, posedávají venku, popíjejí pivo a nesnaží se sehnat práci. Bohužel, taková je doba.

S přáním klidných svátků
kancelář starosty1.12.2021, 16:22, Martin P.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zdali město Orlová, bude někdy v budoucnu něco podnikat s vraky na parkovištích, obecně? Například na ulici kpt. Jaroš se na jednom parkovišti vyskytují 2-3 (např. RZ 6B2 7729) vraky, které bloků parkovací místa (kterých i tak je nedostatek), dokonce občas blokují příjezd k domu č.p.782, že nemá šanci projet osobní vozidla a bez šance jsou vozidla IZS. Vozidla, která blokující příjezd ke zmíněnému domu se stále opakují, jedná se nejčastěji o vozidla s RZ 9T94493 a 7T8 1559, přičemž minimálně jedno z vozidel jde považovat za vrak, již podle poškození a ostrých hran, které by STK nemohli běžně projít. Pak je zde mnoho vozidel, které se již od čištění pozemní komunikace nepohnulo a stále jsou na stejných místech. A dle mého pozorovaní také příklady najdeme na dalších ulicích jako jsou ul. Okružní, ul. Osvobození, ul. Na Stuchlíkovci nebo ul. Ke Studánce. Výzva k odstranění vraku, pokuta za znečištění či pokuta za špatné parkovní při blokování příjezdu by mohla být motivace majitelů k odstranění. Velkou pomocí pro ulici kpt. Jaroše by bylo osazení kamer zabírající popelnice jelikož i zde je velký problém s odkládáním odpadu mimo popelnice i když osoby, které tak činí mají možnost odpad dopravit na sběrný dvůr. Doufám, že město se zachová svědomitě a minimálně se postará o to, aby nedocházelo k blokaci příjezdu minimálně sanitky a časem začne řešit i možnost monitorovaní popelnic a pokutování občanů, kteří znečišťují prostor okolo nich. Děkuji za odpověď, případně za řešení tohoto podnětu.

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. Sdělujeme, že dvě z vámi uvedených vozidel splňují zákonné podmínky pro jejich provozování na pozemních komunikacích (platná technická prohlídka, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), v případě třetího vozidla bude jeho provozovatel vyzván správcem komunikace, odborem správy majetku a hospodářské správy k odstranění, popř. odstranění důvodu, pro který nesmí stát na pozemní komunikaci (provedení pravidelné technické prohlídky na STK), a to v termínu do 2 měsíců.
odbor dopravy

Dobrý den,
děkujeme za Vaše poznatky. Vozidla, která blokují vjezdy do bytových domů je třeba řešit s městskou policií přímo v okamžiku, kdy se vozidla vyskytují na místě. Odbor správy majetku a hospodářské správy provedl místní šetření u čp. 782, vozidla, která blokují příjezd k domu a mají Vámi uvedené RZ nalezeny nebyly. Na parkovacím místě u tohoto čísla popisného bylo nalezeno pouze vozidlo Ford Mondeo, šedé barvy, ovšem ne s RZ 7T8 1559, ale s RZ 7T8 1959, u tohoto vozu bude zjištěn majitel, platnost STK a případně bude majitel vyzván k odstranění vozidla.
Chtěli bychom Vás požádat o upřesnění míst, kde se dlouhodobě stojící vozidla vyskytují, pokud sdělíte pouze ulici, prodlužuje se tím doba, kdy bude takové vozidlo nalezeno, jelikož není v naších možnostech jezdit na parkoviště a pozorovat pohyb všech vozidel.

Ohledně monitorování nepořádku kolem nádob na odpad bude kontaktována městská policie.1.12.2021, 15:00, Lenka H

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by byla možnost umístit lampu ze zadní strany vchodu 1250, ulice Adamusova - kolem lesa je šílená tma a víme, kdo se v tom lese vyskytuje. Druhá prosba o lampu je u vchodu 1259 směrem na školku, taktéž tam osvětlení chybí (rozsvěcují se pouze světýlka u vchodů). Děkuji :)

Dobrý den,

V dané oblasti poblíže domu č. p. 1250 se instalace veřejného osvětlení podél lesa v současné době nezvažuje, jelikož neexistuje vhodná pozice k umístění zařízení k nasvětlení přilehlého chodníku tak, aby vzhledem ke světelným charakteristikám dostupných zařízení nedocházelo k oslňování bytových jednotek. Město již obdrželo připomínky i ohledně svítidel instalovaných na přilehlém parkovišti právě s tímto problémem oslnění, přičemž jsou tato zařízení mnohem dále od budov. Osvětlení okolo dětského hřiště mezi domem č. p. 1259 a přilehlou školou bude zváženo, opět jsou však dotčené chodníky k osvětlení velice blízko budov. V obou případech by se navíc jednalo o investiční akci, bude tedy proto provedena kontrola udržitelnosti investic přilehlých projektů, jako například již zmíněné parkoviště.

S pozdravem

Ing. Tomáš Novotný
veřejné osvětlení, splašková kanalizace, varovný a informační systém
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová29.11.2021, 15:17, karel

kde jsou veverky? běhali po balkoně a autech a ted ani jedna

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Netušíme, kde se aktuálně veverky pohybují. Vzhledem k tomu, že je poměrně chladné počasí, budou nejspíš v místech, kde se každoročně v zimě skrývají.
Přejeme hezké a pohodové adventní dny.

Kancelář starosty27.11.2021, 7:51, Kunčíková Eva

Dostala jsem složenky na doplacení místního poplatku za komunální odpad. Tuto platbu si automaticky stahujete na SIPU. Je nějaký problém?

Dobrý den,

jelikož správa daní a poplatků je dle platné legislativy neveřejná, je nutné, aby občan ve své záležitosti kontaktoval přímo správce poplatku: právní odbor, Ing. Buchtová Dominika, tel. 596 581 217, nelze v konkrétním případě odpovědět prostřednictvím webu. Děkujeme za pochopení.

právní odbor26.11.2021, 16:07, Mojžíšek

Dobrý den, chtěl bych požádat o vodorovné dopravní značení (zákaz stání) u chodníků, jež ústí na cestu, vedenou jako parkoviště. Stáním vozidla v tomto místě řidič sice neporušuje předpis (protože parkuje na místě tomu určeném), ale často brání v průchodu lidem o berlích, na vozíku, nebo průjezdu kočárků. Lidé se musejí dostat do domů přes nerovný travnatý povrch... Tradičně tato místa řidiči nezabírají, takže se o žádná parkovací místa nepřijde. Takto byla nedávno označena místa, kde se potřebují dostat zaměstnanci SMO k popelnicím. Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za podnět a prosíme o upřesnění lokality.

odbor správy majetku a hospodářské správy24.11.2021, 15:06, Jiří

Zdravím,chci se zeptat zda letos město vydá kalendáře na rok 2022 a pokud ano tak kdy budou,

Dobrý den,

městské kalendáře na rok 2022 najdete na všech distribučních místech Orlovských novin (trafiky, prodejny potravin na území města) včetně Městského informačního centra v objektu knihovny na Masarykově třídě.

kancelář starosty23.11.2021, 17:24, Zbigniew

Mam dotaz, bude město dávat i letos kalendář na příští rok?

Dobrý den,

ano, kalendář je k dispozici na všech distribučních místech Orlovských novin, tj. ve všech trafikách a v prodejnách potravin na území města. V každém případě ho najdete i v Městském informačním centru v budově městské knihovny.

S pozdravem
Kancelář starosty23.11.2021, 14:34, Stanislav Motyka

Dobrý den, Chci se zeptat z jakého důvodu byl odstraněn nádherný stromu Moravy, který nám sloužil několik let jako Vánoční

Dobrý den,

strom u Moravy byl v minulých letech opravdu nádherný a několik let sloužil i jako strom vánoční. Nicméně v letošním roce ho muselo město nechat vykácet, protože byl uhnilý a ohrožoval bezpečnost chodců. Byla velká pravděpodobnost, že by se zavěšením vánoční výzdoby vyvrátil i s kořeny. Zdravotní stav stromu posoudili odborníci. Děkujeme za pochopení.

Kancelář starosty19.11.2021, 11:39, Eichlerová

Dobrý den, jak je prosím možné , že v Orlové existuje pouze 1 odběrové místo pro PCR testy a to u Moravy? přijde vám normální, že v té frontě stojí lidé i 2 hodiny na dešti s horečkami?!!!!! žádné zastřešení , nic..je to velice smutnééé a trestuhodné

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz a plně chápeme Vaše rozhořčení. Je na místě upozornění, že město nezřizuje a ani nemůže zřídit odběrové místo. Toto je v kompetenci zdravotnických organizací, lékařů či jiných soukromých subjektů, které k tomu získají povolení MZČR. Kde si toto místo zřídí, je jejich záležitostí a rozhodně toto neřeší s městem. Máte-li jakékoliv výhrady k tomuto místu a k podmínkám, měli byste je řešit s provozovatelem tohoto odběrového místa. Město Orlová do toho nemůže nijak vstupovat.
Děkujeme za pochopení.

kancelář starosty17.11.2021, 5:00, Marta Adamčíková

Přeji hezký den. 16.11. jsem ve večerních hodinách nakupovala v Penny Orlová - Poruba. V obchodě nakupovala také skupina cca 9ti mládenců 17-19let se 4mi dětmi cca 8 let. Nikdo z nich neměl roušku. Dokonce si z toho dělali legraci. Ostraha odešla neznámo kam. Pokud se provádí kontroly, tak jako to čteme v tisku, možná by některá mohal být směrována na tuto prodejnu ve večerních hodinách. Vždyť se jedná i o ochranu zaměstnanců obchodu.

Dobrý den

děkujeme za Váš dotaz, nicméně v takovýchto případech nezbývá, než - buď upozornit ostrahu, aby to řešila přímo na místě a tyto osoby vykázala z marketu, nebo zavolat na městskou policii a upozornit je na porušování hygienických pravidel. Samozřejmě, že je i v možnostech občanů kontaktovat Krajskou hygienickou stanici v Ostravě.

S pozdravem
kancelář starosty16.11.2021, 13:45, Lucie

Dobrý den, kde se prosím mohu nechat otestovat antigenním testem v Orlové? a mohu poprosit případně i kontakt k objednání? děkuji

Dobrý den,

veškeré informace o možnostech testování antigenními i PCR testy v okolí Orlové najdete na stránce:
https://testovani.uzis.cz/. Kromě toho tam zjistíte i vytíženost vybraného odběrového místa a jeho kapacitu. Bližší informace získáte na lince 1221.

S pozdravem
kancelář starosty16.11.2021, 7:16, Viki

Dobrý den, při návštěvě v Doubravanu byl nedávno leták na každém patře, aby odstranili z chodeb a společných prostor veškeré věci, jinak budou vyhozený. Prosím dělá někdo takové kontroly v ostatních domech. Někteří si přivlastní půl chodby a zastaví různým harampadim. Kdysi toto kontrolovali požárnici. Děkuji za odpověď Hezký den Viki

Dobrý den,

k Vašemu dotazu ke kontrolám domů Vám sdělujeme, že město Orlová ve svých domech tyto kontroly provádí prostřednictvím domovníků. V případě, že se ve společných prostorech a únikových cestách nacházejí nějaké překážky a věci, které tam nepatří, řešíme to s nájemci individuálně. Od 1. 1. 2022 budou tyto kontroly prováděny rovněž preventistou požární ochrany.
Co se týká situace v domech ostatních majitelů (družstvo, Heimstaden, apod.) není nám známo, v jakém rozsahu kontroly domů provádějí.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy