DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


9.3.2022, 17:01, Vlasta Dziková

Dobrý den,chtěla bych vědět jaké barvy budou na domu dětí a mládeže,prozatím to vypadá,že bude dům dětí černé barvy,není to smutné a depresivní? Děkuji.Dziková.

Dobrý den,

nebojte se! Dům dětí a mládeže nebude tmavý, ani ponurý Čtyřpodlažní část objektu bude mít provětrávanou fasádu tvořenou zlatými plechovými kazetami, a dům dětí tak dotvoří barevný celek se sousední základní školou. Tmavě šedou fasádu nižší části objektu oživí zrestaurovaná plastika a nový nápis se světelným logem domu dětí Barevné řešení obou budov navrhl městský architekt.

Děkujeme za pochopení.
Kancelář starosty8.3.2022, 20:03, Tereza Kráčmarova

Budou zbírky pro Ukrajinu jestli jo kde?

Dobrý den,
V Česku je několik organizací, které se touto aktivitou zabývají a jejichž prostřednictvím občané mohou svou podporu ukrajinskému lidu uskutečnit:

Charita pro Ukrajinu
Organizuje Charita Česká republika.
Sbírkový účet 55660022/0800, variabilní symbol 104
Dárcovské SMS na číslo 87 777: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90
Více informací ohledně sbírky na stránkách Charity ČR.

Pomoc Ukrajině!
Nadační fond pomoci ve spolupráci s organizací ADRA spustil sbírku, která chce finanční pomoc smysluplně nabízet lidem zasaženým konfliktem.
Přispět lze na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 222
Nebo poslat dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS ZNESNAZE 30, DMS ZNESNAZE 60, DMS ZNESNAZE 90
Více informací a možnost přispět přímo online na těchto stránkách.

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině
Český červený kříž aktuálně zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zdravotnický materiál.
Finančně přispět lze na účet: 333999/2700, variabilní symbol 1502
Více na stránkách Českého červeného kříže.

Charita vyhlásila veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu. Sbírkový účet vedený u České spořitelny má číslo 55660022/0800, variabilní symbol 104. Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.

V minulém týdnu proběhla v prostorách DKMO sbírka zdravotnické pomoci pro Ukrajinu. Probíhala od pondělí do pátku v odpoledních hodinách.
O každé další aktivitě ve prospěch Ukrajiny budeme včas informovat na webových stránkách města nebo na facebookovém profilu města Orlové. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
kancelář starosty7.3.2022, 17:29, Sabina

Dobrý den, když proběhne další licitace městských bytů prosím ?.

Dobrý den,

další licitace městských bytů je plánována na konec března:

Adresa a číslo bytu: F. S. Tůmy čp. 1241, Orlová-Lutyně, byt č. 20
Velikost a kategorie: 0+1, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží
Další údaje: byt se nachází v osmipodlažním obytném domě čp. 1241 na V. etapě, dům má plastová okna a je zateplen
Plocha pro výpočet nájemného: 27,74 m2
Celková obytná plocha bytu: 28,24 m2
Vyvolávací cena: 50,00 Kč/m2/měsíc
Termín a místo licitačního řízení: 30.03.2022 v 15:00
Městský úřad Orlová, zasedací místnost ZM
Termíny prohlídek bytu: 21.03.2022 od 16:00 do 16:30
22.03.2022 od 10:00 do 10:30
• bližší informace k licitaci získáte na odboru správy majetku a hospodářské správy na telefonním čísle 596 581 325 (p. Blanka Kaczorová),
• bližší informace k prohlídce a stavu výše uvedeného bytu získáte na telefonním čísle 596 581 226 nebo 734 765 619 (p. Kateřina Nosková)

S přáním pěkného dne
kancelář starosty7.3.2022, 9:16, Hudakova

Dobrý den, Mohli byste mi napsat, kdy bude náměstí bude hotové? Předání stavba znamená, že to bude průchozí? Nebo se otevře až v září kdy proběhne kolaudace? Nájemci obchodů jsou vybráni nebo se bude zase čekat až po kolaudaci? Kdy si budou moci obyvatelé sednout na zmrzlinu na náměstí či kafe? Letos to chápu tedy tak, že nic??? Díky za informace

Dobrý den,
projekt Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně by měl být dle smlouvy se zhotovitelem dokončen v květnu letošního roku. V následujících týdnech pak bude probíhat předávání a kolaudace díla a od podzimu ho budou moci Orlované naplno využívat.

„Důvodem zdržení stavby byly potíže při přeložkách sítí, kdy na plánovaných trasách došlo k nepředvídatelným kolizím se stávajícími sítěmi. V minulosti musela být stavba několikrát pozastavena do vyřešení problémů v rámci koordinace jednotlivých projektovaných částí a v neposlední řadě se termín posunul o lhůty potřebné ke schválení změn a uzavření dodatků ke smlouvě,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje a investic Martina Szotkowská.
V současné době pokračují práce na náměstí, kde probíhá pokládka dlažby, byla instalována socha orla a finišují práce na kašně. Orel na orlovské náměstí přiletěl už v listopadu loňského roku. Jeho socha zdobí mělkou kaskádovou kašnu. Autorem je sochař Jiří Plieštik z Písečného. Socha z bronzu se tyčí do výšky čtyř metrů a působí opravdu monumentálně.
V půli prosince byly vysázeny stromy. Profesionální zahradníci vysadili druh Magnolia kobus. Japonská magnólie, jak zní český ekvivalent, patří k nejvyšším, nejrychleji rostoucím a zároveň nejmrazuvzdornějším magnóliím světa. Kvete začátkem dubna, a to čistě bílými, vonnými květy. Pod stromy budou v průběhu rekonstrukce umístěny lavičky, které lidem poskytnou prostor pro příjemný odpočinek ve stínu.

„V Polyfunkčním domě se pilně pracuje na dokončování interiérů, pokládají se podlahy, instalují se dveře nebo zábradlí. Finišují práce na obálce budovy, kde se obkládá keramickým páskem. V komerčních prostorech probíhá instalace podhledů,“ upřesnila aktuální stav náměstí Szotkowská. Stavbu ještě čeká vybudování chodníků, osvětlení a instalace mobiliáře v městském parku, který nyní slouží jako skládka materiálu a staveništní doprava. Nutné je také dokončit chodníky před Polyfunkčním domem.

Co se týče výběru podnikatelů v prostorách nového objektu na náměstí, tak tady probíhala anketa, která skončila v minulém týdnu. Aktuálně se bude vyhodnocovat a výsledky bude projednávat rada města. Ve chvíli, kdy budeme mít více informací, zveřejníme.
Sledujte Orlovské noviny, webové stránky města a facebookový profil města.

Děkujeme za pochopení.
kancelář starosty4.3.2022, 8:08, RM

Dobrý den, bydlím na ulici 17. listopadu a přestože chápu, že lidé bydlící na sídlišti nemají příliš možností kde zaparkovat, tak musím řešit naši každodenní situaci s vyjížděním od domu. Pokud tam stojí podél cesty zaparkovaná auta, nemáme vůbec žádný rozhled, co se děje na hlavní cestě a ani nevidíme na křižovatku, kterou se vyjíždí z V. etapy. Abychom měli dobrý rozhled, musíme vyjet autem do 1/3 cesty někdy i dále a to už zasahujeme do vozovky tak, že můžeme kdykoli do někoho nabourat a vina bude samozřejmě vždy na naší straně. Někdy se parkujícím řidičům daří zaparkovat tak, že nám zasahují části auta do vjezdu. Můj dotaz tedy zní, dá se tato situace v dohledné době nějak řešit, ideálně ke spokojenosti všech? Je to každodenní hazard.

Dobrý den,

situace vozidel stojících na komunikaci byla prověřena na účasti zástupce dopravního inspektorátu, který doporučil v případě vozidel zasahujících do vjezdu, nebo stojících i zčásti mimo komunikaci za krajnicí (na travnaté ploše), pro řešení kontaktovat městskou policii. Jiná dopravní opatření zatím nejsou navrhována. Povinnosti řidiče při vjíždění na pozemní komunikaci stanoví zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
Děkujeme za pochopení.

odbor dopravy3.3.2022, 20:29, Vojkůvka Daniel

Dobrý den, rád bych se informoval, jestli je v Petřvaldu změna ve velikosti pozemku, který je třeba mít na stavbu domu. Údajně má být změna na 800m2, ale nepodařilo se mi nikde dohledat jestli je už tato změna platná nebo je to pouze v řešení. Děkuji za info. Vojkůvka

Dobrý den,

minimální velikost stavebního pozemku 800 m2 pro stavbu rodinného domu je stanovena ve Změně č. 2 územního plánu Petřvaldu. Změna č. 2 územního plánu Petřvaldu je již pořízena, projednána a nyní vyvěšena od 1. 3. 2022 na úřední desce. Patnáctým dnem od jejího vyvěšení tato změna nabývá účinnosti (tj. 16.3.2022).
S pozdravem

odbor výstavby a životního prostředí3.3.2022, 20:02, Antonín Říha

Dobrý den,v Orlové na přechodu pro chodce u restaurace Studánka,nesvítí už asi měsíc pouliční lampa.Přecházejí zde lidé a je tam úplná tma.Prosím o sjednání nápravy. Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za upozornění, informace byla předána správci veřejného osvětlení. Závada bude neprodleně odstraněna.

OSMHS3.3.2022, 18:50, Kumorková

Dobrý den,mám dotaz k odvozu tříděného odpadu. Minulý týden měl proběhnout odvoz papíru. Na ulici Kosmonautů popelnice byla plná už tři týdny. Do dalšího odvozu je ještě dlouho. Někdy se to stáva i s plasty. Lidé se tady snaží třídit odpa. Vzhledem k přístupu s odvozem se snažit asi přestanou. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
na ulici Kosmonautů je na separovaný odpad, konkrétně na papír, umístěn zvon ECO-KOM. Byl vyvezen v úterý 8. 3. 2022. Tyto nádoby se vyváží průběžně, snažíme se stihnout celé město vždy za týden. Může se však stát, že se interval protáhne maximálně v některých méně frekventovaných místech, na dva týdny. To v případě, že řidiči začínají vyvážet nádoby ze sídliště apod.

Pro tyto nádoby neplatí měsíční interval svozu separovaného odpadu jako pro rodinné domy.
Je pravda, že v posledním měsíci jsme měli technický problém se svozovým vozidlem určeným ke svozu zvonů a náhradní vozidlo větších rozměrů sváželo přednostně plasty, kterých je více.

Omlouváme se za potíže způsobené občanům.
Odbor správy majetku a hospodářské správy3.3.2022, 14:58, Soňa Messari

Dobrý den, vážení, Zopakuji svůj dotaz o ubytování pro Ukrajince v Orlové. Bude nějaké zpřístupněno, či ne? K této iniciativě se připojují města napříč ČR, je tedy otázkou, proč třicetitisícová Orlová stále odolává! Děkuji za odpověď! Bc. Soňa Messari

Dobrý den,

tato záležitost není tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. Město totiž vlastní minimum bytů a téměř žádné nejsou volné. Proto hledalo další možnosti, kde Ukrajince ubytovat. Aktuálně se řeší prostory, které sice nejsou v majetku města, ale kraje. Tyto prostory se připravují, stejně tak se řeší jejich vybavení.
Bližší informace včas zveřejníme.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
kancelář starosty2.3.2022, 13:02, Petra

Dobrý den, vzhledem k situaci ve světě by mě zajímalo, kde se v Orlové nacházejí protiválečné kryty? Děkuji.

Dobrý den,

vzhledem k množícím se dotazům občanů na možnosti ukrytí v případě mimořádných událostí město Orlová sděluje:
Stálé tlakově odolné úkryty, vybudované v 50. a 60. letech minulého století, byly vzhledem k jejich havarijnímu stavu rozhodnutím Hasičského sboru České republiky zrušeny bez náhrady. Pro ukrytí v případě mimořádných událostí se doporučuje využívat tzv. improvizované ukrytí.

Za nejvhodnější prostory k improvizovanému ukrytí se považují podzemní prostory v budovách, a prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy.

Pro improvizované ukrytí platí tyto hlavní zásady:
• pro vlastní ukrytí vyberte vhodný prostor ve vašem domě nebo bytě, např. sklep s železobetonovým stropem, silnými obvodovými zdmi,
• proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu,
• v případě přicházející hrozby útoku mějte připraveno evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady. Zavazadlo by mělo obsahovat také pitný režim a trvanlivé potraviny, léky, které pravidelně užíváte, případně svítilnu či jiný náhradní zdroj světla.

Pro další informace sledujte oficiální informační kanály, tj. webové stránky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a Ministerstva obrany (www.army.cz) či webové stránky HZS ČR (www.hzscr.cz)
Děkujeme za pochopení.

kancelář starosty1.3.2022, 9:56, Vlasta Radová

Dobrý den, mám ještě jeden a podstatný dotaz. Před vchodem 1208 jsou nyní veškeré kontejnery na odpad, byly zde jen dva po dodělání parkoviště a chodníku již nezbylo místo na kontejnery před vchody 1207 -1206. Lidé nejsou ochotní zajit dál a házejí objemný domácí odpad do malých košů a tím dělají nepořádek. Jak se to dořeší. Děkuji

Dobrý den,

jelikož na ulici F.S.Tůmy stále pokračují stavební práce, jsou velké 1100 l nádoby na odpad provizorně přistaveny ke komunikaci. Současně jsou nádoby na odpad před č.p. 1208 a tyto mají být do budoucna přemístěny na opačnou stranu komunikace, vznikne zde nové kontejnerové stání. Pokud budou občané nadále zaplňovat odpadkový koš "domovním odpadem", bude tento koš odstraněn.
Děkujeme za pochopení.

OSMHS1.3.2022, 9:42, Viki

Dobrý den, chci se zeptat. Proč jíž nechodí požárnici na kontrolu chodeb a společných prostor. Některé chodby si pletou nájemníci ze skladištěm různého divného odpadu, regálu ....... Děkuji

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že město Orlová v bytových domech ve svém vlastnictví tyto kontroly provádí prostřednictvím domovníků a požárního preventisty. V případě, že se ve společných prostorech a únikových cestách nacházejí nějaké překážky a věci, které tam nepatří, řešíme to s nájemci individuálně. Pokud víte o konkrétních případech, které se dějí v domech ve vlastnictví města, obraťte se, prosím, osobně, telefonicky nebo písemně na správce bytového fondu na Městském úřadě Orlová (tel 596 581 226 nebo 596 581 365). V případě, že se nejedná o bytový fond města, je nutno se obrátit na vlastníka domu (bytová družstva, SVJ atp.).

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy28.2.2022, 19:43, dendy

Dobrý den můžete nám sdělit,kde je možné se v Orlové schovat před případným radioaktivním ohrožením?Prý by tu měl být někde kryt?V jakém je stavu?Je funkční?A jak je to třeba s plynovými maskami?Anebo jak vlastně postupovat?!pokud to bude co platné!Můžete to trošku obšírněji popsat a dát třeba na stránku aktualit?doufám,že to nebude potřeba,ale aspon malá jistota by byla fajn!!!děkujeme

Dobrý den,

vzhledem k množícím se dotazům občanů na možnosti ukrytí v případě mimořádných událostí město Orlová sděluje:
Stálé tlakově odolné úkryty, vybudované v 50. a 60. letech minulého století, byly vzhledem k jejich havarijnímu stavu rozhodnutím Hasičského sboru České republiky zrušeny bez náhrady. Pro ukrytí v případě mimořádných událostí se doporučuje využívat tzv. improvizované ukrytí.

Za nejvhodnější prostory k improvizovanému ukrytí se považují podzemní prostory v budovách, a prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy.

Pro improvizované ukrytí platí tyto hlavní zásady:
• pro vlastní ukrytí vyberte vhodný prostor ve vašem domě nebo bytě, např. sklep s železobetonovým stropem, silnými obvodovými zdmi,
• proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu,
• v případě přicházející hrozby útoku mějte připraveno evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady. Zavazadlo by mělo obsahovat také pitný režim a trvanlivé potraviny, léky, které pravidelně užíváte, případně svítilnu či jiný náhradní zdroj světla.

Pro další informace sledujte oficiální informační kanály, tj. webové stránky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a Ministerstva obrany (www.army.cz) či webové stránky HZS ČR (www.hzscr.cz).

S pozdravem
kancelář starosty28.2.2022, 19:29, Jana Kuzníková

Dobrý den, kde máme v Orlové nějaké kryty, kam by se člověk v případě potřeby mohl schovat, pokud vůbec existují? V dnešní době je třeba být informovaný.

Dobrý den,

vzhledem k množícím se dotazům občanů na možnosti ukrytí v případě mimořádných událostí město Orlová sděluje:
Stálé tlakově odolné úkryty, vybudované v 50. a 60. letech minulého století, byly vzhledem k jejich havarijnímu stavu rozhodnutím Hasičského sboru České republiky zrušeny bez náhrady. Pro ukrytí v případě mimořádných událostí se doporučuje využívat tzv. improvizované ukrytí.

Za nejvhodnější prostory k improvizovanému ukrytí se považují podzemní prostory v budovách, a prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy.

Pro improvizované ukrytí platí tyto hlavní zásady:
• pro vlastní ukrytí vyberte vhodný prostor ve vašem domě nebo bytě, např. sklep s železobetonovým stropem, silnými obvodovými zdmi,
• proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu,
• v případě přicházející hrozby útoku mějte připraveno evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady. Zavazadlo by mělo obsahovat také pitný režim a trvanlivé potraviny, léky, které pravidelně užíváte, případně svítilnu či jiný náhradní zdroj světla.

Pro další informace sledujte oficiální informační kanály, tj. webové stránky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a Ministerstva obrany (www.army.cz) či webové stránky HZS ČR (www.hzscr.cz).

Děkujeme za pochopení.
kancelář starosty28.2.2022, 14:32, Martin Novák

Mě by zalímalo,proč se kácí zdravé stromy,tráva se seká až do hlíny.Je to opravdu jen proto,aby jste měli zaměstnání pro nezaměstnané.....

Dobrý den,

věřte, že zdravé stromy město určitě nekácí. V poslední době proběhlo rozsáhlé kácení v Zámeckém parku ve staré Orlové a v areálu městského hřbitova v Orlové-Městě. Tam se kupříkladu kácely stromy, které možná, že vypadaly zdravě, ale rozhodně tomu tak nebylo. Šlo o stromy postižené jmelím, které by při silném větru mohly ohrozit bezpečnost chodců. V této lokalitě bylo třeba i všechny větve z těch stromů poctivě zlikvidovat, aby se jmelí nešířilo dál.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
kancelář starosty