DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


22.5.2021, 13:36, Ladislav

Kdy se bude pokládat nový koberec v Zimném dole od točny na veverku. Ten původní byl položen za totality. To samé platí i pro silnici v Zimném dole. Ďekuji.

Dobrý den,

oprava povrchu komunikace v úseku mezi zastávkami MHD "U Kornase" a "Veverka" je jednou z priorit města Orlová na letošní rok a figuruje v harmonogramu oprav komunikací. Výběrové řízení a následná realizace rekonstrukce výše uvedeného úseku silnice proběhne ještě v roce 2021.

S pozdravem
OSMHS22.5.2021, 7:23, Zaneta Mrozkova

zdravim.. prosim jak to bude s koupalištem!bude nebo nebude.zatim se nic nedeje,tak me to zajima kvuli detem

Dobrý den,

v současné době se na letní koupaliště zpracovává projektová dokumentace, která by mohla být dokončena koncem léta. Bohužel v současné době neexistuje dotační titul, který by městu Orlová pomohl s financováním takto náročné investiční akce a finanční zdroje města nejsou dostatečné. Město Orlová bude stát před rozhodnutím, za jakých podmínek tato akce může být realizována.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic21.5.2021, 14:46, Eva

Dobrý den, chci se zeptat,kdy se začne něco dělat s letním koupalištěm,bude to ještě v tomto volebním období nebo se to zase odsune a koupaliště definitivně zaroste stromy. děkuji za odpověď

Dobrý den,

v současné době se na letní koupaliště zpracovává projektová dokumentace, která by mohla být dokončena koncem léta. Bohužel v současné době neexistuje dotační titul, který by městu Orlová pomohl s financováním takto náročné investiční akce a finanční zdroje města nejsou dostatečné. Město Orlová bude stát před rozhodnutím, za jakých podmínek tato akce může být realizována.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic19.5.2021, 17:13, Petr Vavříček

Dobrý den přeji. Chtěl bych se prosím zeptat na opravu potrubí u paneláku s vchody 728-731. Z ulice Mládí byly prováděny firmou výkopové práce a oprava potrubí. Po dokončení práce proběhla úprava rozkopaného chodníku a porostu. Rád bych se zeptal, zda kompetentní osoba za Město kontroluje dokončení a přebírá od firem zhotovenou práci. Pokud ano, tak zda se tak stalo v tomto případě. A pokud ano, zda stav úprav je konečný. Protože určitě není. Tento stav přeci není možno schválit a převzít. A pak i zaplatit. Mohl by přijít někdo na obhlídku dokončených prací? Děkuji Vám moc za zpětné info. A ještě jeden dotaz ...byla by možnost u dotazů vkládat fotografie/přílohy? Myslím, že by to bylo ku prospěchu věci. Já bych třeba v tuto chvíli určitě rád fotografii k dotazu vložil.

Dobrý den,

pozemky ve vlastnictví města Orlová, které byly dotčeny opravou havárie stoky na ulici Mládí od č.p. 728 do 731 byly s realizační firmou zkontrolovány a na základě zjištění závad nebyly převzaty. Firma bude za příznivého počasí dělat ještě jemné terénní úpravy tzn. srovnání terénu, sběr větších kamenů a na propadlých místech dosypávat zeminu. Rovněž bude dodělán chybějící asfalt. Firma má konečný termín do 30.06.2021. Fotodokumentace zásahu do městských pozemků je rovněž pořízena.

S pozdravem
OSMHS19.5.2021, 4:55, Ivana

Dobrý den,chtěla bych se zeptat:V Orlovských novinách bylo psáno,že se bude na podzim(2021)rozšiřovat či řešit parkoviště na 5 etapě F.S.Tůmy u domů 1209,1210,1211..Teď můj dotaz:Bude se kácet alej vzrostlých, zdravých stromů okolo cesty?Mluví se,že údajně ANO,když tu byli už i měřiči a právě měřili tento úsek.Jak to tedy je,ať víme co se chystá.Je-li to pravda a krásné stromy se mají odstranit,není to škoda?Ano,zasadí se třeba nové,ale trvá to i 30 let,než vzrostou do té velikosti.Taky je nám jasné,že není kde parkovat,ale odstranit kvůli aut tyhle nádherné velké zdravé stromy?Co vím,tak lidi se zděsili před touto případnou realizací,proto se raději ptám,zda-li je to v plánu,nebo jen..".jedna paní povídala".Moc Vám děkuji za Vaši odpověď .

Dobrý den,
v rámci stavby Regenerace panelového sídliště dojde k úpravě zeleně. Při návrhu byly v maximální možné míře zachovány stávající perspektivní vzrostlé stromy. Vybraní jedinci s nízkou sadovnickou hodnotou, se špatnou fyziologickou vitalitou, taktéž jedinci přestárlí, popř. jedinci v kolizi se stavbou, které nelze přesadit, budou před započetím stavebních prací skáceny. Kácení a mýcení stávajících neperspektivních (zdravotně nevyhovujících) a nevhodně umístěných stromů a keřů, je navrženo na základě místního šetření za účasti zástupce odboru životního prostředí. Za kácené stromy je požadována náhradní výsadba. Ke kácení jsou určeny 2 stromy (třešeň a jeřáb) a žádný z nich nevyžaduje povolení. Zároveň budou odstraněny keře a keřové skupiny. Vysázeny budou nové stromy: třešeň 1 ks, buk 2 ks, javor 4 ks.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic18.5.2021, 23:43, Lucie Kričfaluši

Dobrý večer. Bydlíme na ulici U Haldy 1426. Spolu s našim domem jsou zde ještě tři další. Náš soused bydlící nad námi, každý měsíc, kolem 20 dne, ve večerních hodinách, vypouští svůj septik k nám do zahrady. I přes upozornění a domluvy se situace neustále opakuje. Kromě hrozného zápachu, který se samozřejmě tlačí oknem do domu (konkrétně ložnice), zamořené zahrady a několika zničených stromů nám ohrožuje na zdraví dvouleté dítě, které si na zahradě hraje. Již jsme řešili několik vyrážek, zvracení, bolesti hlavy a loupající se kůži na rukou, bez zjevné příčiny. Můžete mi prosím říci, jak dále postupovat, nebo kde mohu řešit? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem.

Dobrý den,

podejte prosím Váš podnět na odbor výstavby a životního prostředí. Tuto nepřípustnou likvidaci odpadních vod prošetříme. Specifikujte v podání prosím dům, ze kterého je takto odpad likvidován (číslo popisné), ať nedojde k nedorozumění.

odbor výstavby a životního prostředí17.5.2021, 18:55, Dagmar Ruislova

Zdravím,děkuji za knihu Za starou Orlovou.Moc se mi líbí,některá místa z ranného místa matné pamatuji.Moc lituju,že už nežije můj otec,ten by byl z knihy nadšený,protože byl tu s tela jak se říká.Muselo to dát hodně práce.Dik.

Dobrý den,

máme velkou radost, že se Vám kniha líbila, je opravdu moc pěkná. Stejně tak nás těší Váš zájem o historii našeho města.

Přejeme pevné zdraví a spoustu radosti ze života.
kancelář starosty15.5.2021, 13:30, M. Kraina

Dobrý den, Mohlo by město doplnit písek v pískovištích na Masarykové třídě naproti školky Ke Studánce ? Děkuji.

Dobrý den,
u mateřské školy Ke Studánce bude zachováno pouze jedno pískoviště, do kterého bude po opravě torza dosypán písek. Druhé pískoviště by mělo být časem zlikvidováno.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy14.5.2021, 18:09, Švédová

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli bude Vítání občánků? Popřípadě kdy? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

věříme, že vítání občánků bude v letošním roce pokračovat, ale zatím jej nelze uskutečnit, protože dle vládních opatření a nařízení je povoleno pouze 10 osob uvnitř. Jen počet osob osob zajišťujících samotný obřad je sedm. Prosíme o pochopení a trpělivost.

S pozdravem
Kancelář starosty13.5.2021, 16:08, Barta

Na co mame v Orlove MP kdyz Sanmarku na terase je plna a toči se pivo 10.5., 11.5. 12.5. plna terasa !!!!!!!!!

Dobrý den,

pakliže se děje cokoliv protizákonného nebo v rozporu s celostátními opatřeními, a Vy to vidíte, je nepsanou občanskou povinností na to upozornit Policii ČR, případně městskou policii. Pokud jste takto učinil a policisté nebo strážníci nedorazili na místo, nebo nepřijali zákonná opatření, je třeba podat stížnost. Území našeho města je poměrně rozsáhlé a není možné, aby strážníci byli na všech místech najednou. Je skutečně nezbytné je na všechny nesprávnosti upozornit.
Děkujeme za pochopení.

kancelář starosty12.5.2021, 16:30, Filip

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zdali má vedení města vizi, jak řešit problém s parkováním v našem městě? Každý vidí, že situace se neustále zhoršuje, aut přibývá. Chtěl jsem se zeptat, zda-li město neuvažuje např. o zřízení rezidentního parkování, např. jedna bytová jednotka rovná se jedno parkovací místo. Tím to by do rozpočtu města mohlo přibýt nemálo finančních prostředků. Dále bych se chtěl zeptat na to, co ví město o budovaném parkovacím domu, který se připravuje z bývalého bazénu u Kapličky. Termín dokončení atd. Děkuji za Vaše odpovědi.

Dobrý den,
parkování je problém nejen v Orlové. Město Orlová má zpracovaný generel statické dopravy, který vyhodnocuje možnosti pro vybudování maximálního počtu parkovacích míst ve městě. Město postupně počet parkovacích míst navyšuje. Další opatření musí již být komplexní a ano, rezidenční stání mohou být jedním, nikoli jediným řešením. Takové opatření musí být vždy vyváženo nějakou alternativou, jako jsou např. záchytná parkoviště, caresharing nebo napojení na železniční a tramvajovou dopravu atd.
Město Orlová se v blízké budoucnosti stejně jako ostatní města nevyhne nutnosti regulace dopravy ve městě a tato regulace se musí týkat celého města, jinak by se problém pouze přesouval z jedné části města do druhé. V současné době město Orlová takovou koncepci zpracovanou nemá a prozatím sleduje účinnost a úspěšnost obdobných opatření v jiných městech. Řešení tohoto problému vyžaduje změnu myšlení a do řešení se musí zapojit také vlastníci nemovitostí a samotní občané (vlastníci automobilů).
S pozdravem
odbor rozvoje a investic10.5.2021, 11:47, Daniel O

Dobrý den, chci se zeptat kdy se bude sekat tráva v okolí ulice Květinová jelikož byl zasazen nový trávník, který už je opravdu velice vysoký. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Dobrý den,

na ulici Květinová se budou trávníky kosit v průběhu následujících cca dvou dní.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy8.5.2021, 12:20, radek

mam zahrádku v zimnem dole platí se nějaké poplatky za odpad trvale bydliště Havířov dekuji za odpověď

Dobrý den,

poplatek za provoz systému shromažďování,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Pokud jste vlastníkem zahrádky se zahradním domkem, jste povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne,kdy Vám povinnost vznikla.

S pozdravem
právní odbor7.5.2021, 16:35, K. Koláčková

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by mohl být udělan alespoň přechod pro chodce na zastávce Dvě Hranice. Cesta se zde ve špičce celkem špatně přechází. Některé auta zde jezdí jako prasata. Při představě, že mi tam mají přecházet děti na autobus do školy mám z toho obavy. Dalo by se s tím něco udělat? Děkuji Koláčková

Dobrý den,

hlavním kritériem pro zřízení přechodu pro chodce je dostatečná zatíženost lokality jak pěší, tak motorovou dopravou, tj. minimálně 50 chodců/hodina a 200 vozidel/hodina. Dané místo nesplňuje požadovanou intenzitu pěších. Zřízení přechodu pro chodce se dále řídí příslušnými ČSN a Technickými podmínkami, jde především o stavebně technické řešení, řádné nasvětlení doplňkovým veřejným osvětlením apod. Na základě uvedeného nelze v tomto případě o zřízení přechodu pro chodce uvažovat.

Děkujeme za pochopení.
odbor dopravy7.5.2021, 8:57, vlasta dziková

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,co bude místo zvláštní školy? děkuji Dziková

Dobrý den,

objekt bývalé Zvláštní školy na ul. Polní č. p. 963 v Orlové-Lutyni rekonstruuje společnost Room 4 You, s. r. o., která jej koupila i s přilehlými pozemky od města Orlová, se záměrem vytvořit a nabídnout k prodeji či pronájmu nové bytové a komerční prostory a vystavět na přilehlých pozemcích jednopodlažní řadové domy.

odbor správy majetku a hospodářské správy