DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


22.4.2021, 22:07, Milena Gullerová

Dobrý den,před Doubravanem kolem popelnic je plno krys udělá s tím někdo něco?

Dobrý den,

velice děkujeme za Váš podnět, ke kterému Vám sdělujeme, že o výskytu hlodavců v této lokalitě víme. Již zde proběhla deratizace odbornou firmou, která lokalitu bude i nadále sledovat.
S pozdravem

odbor správy majetku a hospodářské správy22.4.2021, 16:30, Dagmar Ruislova

Zdravím,dnes odpoledne bylo vysílání rozhlasu,bydlím na Masarykově třídě 84.,není však tomu téměř vůbec rozumět.Dekuji

Dobrý den,

děkujme za upozornění ohledně kvality vysílání na ul. Masarykova třída u DDM. Pokusíme se problém vyřešit, a to zesílením jednotky a natočením reproduktorů na dotčené místo. Pokud by to bylo nedostatečné, můžeme provést přemístění některé z jednotek blíže k této lokalitě.

S pozdravem

odbor správy majetku a hospodářské správy21.4.2021, 16:04, Nikol Šlachtová

Dobrý den, je super, že gong rozhlasu jde slyšet perfektně až se člověk lekne, ale hlášení městského rozhlasu na ul. Masarykova Třída u DDM bez "zvuku", respektive jenom huhlaní z dálky. Můžete to opravit, aby jsme i my v této lokalitě slyšeli co nám chce město říci? Děkuji, s pozdravem a přáním hezkého dne Šlachtová N.

Dobrý den,

děkujeme za upozornění, že v této lokalitě není kvalitní poslech hlášení městského rozhlasu. Budeme se tím zabývat a uděláme vše pro zajištění kvality vysílání.

Musíme prověřit několik možností, zda toto vzniká při způsobu hlášení, které je dáno vzdálenost mezi ústy a mikrofonem, ale pravděpodobně budeme muset provést změnu v nastavení, popř. umístění rozhlasových vysílačů.

Gong je zřetelný, protože je to audio soubor ze systému. Ten není ovlivněn kvalitou nahrávky. Varianta je rovněž nastavení hlasitostí jednotky, ale tento efekt zůstane, gong vs. nahrávka bude slyšitelný rozdíl úrovní. Navíc znělka gongu je pronikavý tón, jehož účelem je upoutání pozornosti občana, takže se může zdát výraznější i na tak rušné ulici jako je ulice Masarykova třída.

Odbor správy majetku a hospodářské správy21.4.2021, 8:27, Rohrsetzerová

Dobrý den, prosím o vysvětlení, z jakého důvodu byly na 5. etapě na ul. Dětmarovická (mezi ul. Adamusova a 1. máje) umístěny značky zákaz zastavení. Pokud byly značky umístěny z důvodu opravy retardéru, tak můj dotaz zní, proč se již nezačalo s opravou, značky jsou umístěny od 15.4.2021 a k dnešnímu dni tj. 21.4.2021 se nic neděje.

Dobrý den,

přechodné dopravní značení zde mělo být umístěno z důvody reklamace retardéru (reklamační oprava), který řeší odbor rozvoje a investic. Vzhledem k tomu, že opravy ještě nezačaly, tak přechodné dopravní značení bylo opět odstraněno. Děkujeme za pochopení.

odbor správy majetku a hospodářské správy

Dobrý den,

na ulici Dětmarovická se v tomto úseku stát nesmí. Protože řidiči nerespektují dopravní značení, chtěli jsme je na tuto skutečnost upozornit přechodným dopravním značením. Stání řidičů v místech poškozeného retardéru zhoršuje dopravní situaci i poškození komunikace.

odbor rozvoje a investic19.4.2021, 20:25, Kolářová

Poukazovala jsem na nedůstojnost smuteční obřadní síně, avšak nenašla jsem kompetentní odpověď na svůj dotaz. Žádám o nápravu.

Dobrý den,

váš dotaz byl 9. 4. 2021 zodpovězen. Odpověď zněla:

V současné době se zpracovává návrh na úpravu atria a v průběhu roku dojde i ke změnám výzdoby interiéru samotné smuteční síně.

Odbor správy majetku a hospodářské správy16.4.2021, 12:25, Milena

Dobrý den mám dotaz ohledně licitace bytů. Proč si nemůžu vylicitovat městský byt ,když mám nájemní smlouvu s Heimstaden .Mela bych zajem o mestsky byt .Dekuji za odpověď

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že město Orlová disponuje malým počtem nájemních bytů a počet žadatelů velmi převyšuje počet těchto bytů, přistoupila Rada města Orlová ke schválení opatření. Město tak řeší prioritně bytovou situaci těch, kteří nemají žádné bydlení (lidé žijící u rodičů, v podnájmu atd.). V Zásadách pro vyřizování žádosti a přidělování bytů v č.p. 1390 v Orlové-Lutyni i v Zásadách pro hospodaření s bytovým fondem Města Orlová a licitace nájmu byly schváleny podmínky pro přidělení městského bytu, kdy jednou z nich je, že žadatel nemá uzavřený jiný nájemní vztah. Vzhledem k výše uvedenému si nemůžete o městský byt požádat, ani se zúčastnit licitace. Je nám líto, že Vám nemůžeme podat příznivější zprávu.

Odbor správy majetku a hospodářské správy15.4.2021, 12:31, Bohumila Michalkova

Dobrý den, píšu za starší občany, kteří bydlí na ulici Polní 960_962. Autobus 505 by mohl zajíždět k nemocnici alespoň 3 krát denně. Teď v době očkování, testování navštěvují nemocnici častěji a musí na autobus k poště, což je pro některé náročné. Mám zato , že to nebude velký problém při dobré vůli. Děkuji

Dobrý den,

dle oběhových možností vozidel nelze spoje prodlužovat k nemocnici. Tato trasa je v dostatečné míře obsluhována linkami příměstské dopravy.

Odbor dopravy13.4.2021, 16:27, Lenka Czakanová

Dobrý den,potřebovali bychom popelnici na zahradu,na koho se máme obrátit o informaci.

Dobrý den,

jedná se prosím Vás o rodinný dům s číslem popisným, nebo o zahrádku s číslem evidenčním? K zahrádkám s číslem evidenčním, kde není nahlášen trvalý pobyt, se totiž nádoby na odpad nepřistavují, k odkládání odpadu slouží společné kontejnerové stání. Pokud se jedná o zahradu u rodinného domu s číslem popisným, požádám Vás o zaslání adresy a telefonního čísla na e-mail denisa.nitschova@muor.cz. Děkuji a zdravím!

Ing. Denisa Nitschová
vedoucí oddělení komunálních služeb13.4.2021, 10:19, Michal

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli zase někdy proběhne nějaká licitace bytu v Orlové. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

momentálně neznáme přesné datum dalších licitačních řízení. Máme ale hlášeno několik bytů po zesnulých osobách, které budou vráceny městu. Ty by po vrácení byly předmětem licitace. O termínech dalších licitací městských budou občané včas informováni všemi komunikačními kanály, které má město Orlová k dispozici.

Kancelář starosty13.4.2021, 9:15, Pochybová Zuzana

dobrý den, chtěla jsem se zeptat na pronájem parkovacích míst v bytové zástavbě v Orlové. V jiných městech s tím nemají problém např. Rychvald, byly by to peníze do rozpočtu města. Vyzkoušejte někdy zaparkovat po 22. hodině na IV. nebo V. etapě, to se nedá. Argument, že je málo parkovacích míst je mi znám, ale to nic neřeší. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

v minulosti šlo město i cestou vyhrazení parkovacích stání v režimu zvláštního užívání veřejného prostranství za poplatek stanovený příslušnou vyhláškou města. Už po pár letech bylo vyhrazení parkovacích míst za úplatu usnesením rady města zastaveno. Parkovací místa v tomto režimu užívání zůstala jen těm, co je vyhrazená už měli. Nová byla přidělena radou města jen výjimečně v odůvodněných případech. Tento stav trvá už 20 let. Do konce roku 2020 bylo zpoplatněných vyhrazených parkovacích míst už jen 33. K 31. 12. 2020 byly všem nájemcům parkovacích míst smlouvy vypovězeny a město Orlová, byť se tímto krokem připravilo o 165 tisíc korun ročně, tato místa uvolnilo pro všechny občany. Vyhrazená již zůstávají pouze parkovací místa pro zdravotně znevýhodněné občany a parkovací místa vyhrazená za účelem podnikání.

Orlovou, jako mnoho jiných měst, trápí parkování, hlavně v panelové zástavbě. Budování nových parkovacích míst je stále náročnější po technické, ekonomické či ekologické stránce. Vždy je nutné najít kompromis, který není jednoduchý. Město Orlová hledá způsoby, jak rozšiřovat možnosti parkování v panelové zástavbě, neplánuje ale jejich pronajímání za úplatu, pokud by se nejednalo o výjimečný, odůvodněný případ.

Kancelář starosty12.4.2021, 12:02, Dan

Dobrý den chtěl jsem se zeptat jestli provádíte na Městské policii Orlová čipování jízdních kol pro lidi z Města Bohumín Děkuji.

Dobrý den,

pověřený pracovník Městské policie Orlová se s Vámi spojí a možnosti s Vámi projedná.

Kancelář starosty11.4.2021, 11:01, Naděžda Vodičková

Dne 3.4. jsme na hrob v Orlové, městě umístili věnce a kytice z pohřbu mého manžela v celkové hodnotě nejméně za 12 000,- Kč. Po 2 dnech na hrobě zbyla jen torza vědců a kytic zbavená živých květů. Zřejmě je zničila zvířata, možná srny. Měl by se hřbitov proti tomu zabezpečit. Stejnou zkušenost měla i má známá po pohřbu jejího manžela 1.4. Za odpověď děkuji. Vodičková

Dobrý den,

při pravidelných kontrolách areálu hřbitova nebyla zjištěna žádná závada na oplocení. Zaměstnanci Hřbitovní správy s.r.o. byli požádáni, aby v okamžiku spatření se snažili zvěř z areálu hřbitova vyhnat. Další opatření zabraňující vstupu zvěře do areálu hřbitova budou následně provedena na vstupní brance na jižní straně u lesa.

Odbor správy majetku města a hospodářské správy10.4.2021, 15:45, Ondřej Polách

Mám zájem o koupi pozemku města, na koho se mám obrátit? Děkuji

Dobrý den,

s dotazy na odkoupení pozemků ve vlastnictví města Orlová se, prosím, obraťte na paní Ponížilovou z odboru správy majetku a hospodářské správy, tel. 596 581 318.

Jestliže máte všechny informace, můžete podat žádost o odkoupení s náležitostmi týkající se označení pozemku parcelním číslem, katastrální území, pokud jen část, tak cca výměru žádané části pozemku. Je potřeba uvést, za jakým účelem si žádáte o odkoupení pozemku od města Orlová, dále kontakt na Vás, jako žadatele (jméno, příjmení, bydliště, telefon či e-mail), a v neposlední řadě situační zákres pozemku se zakreslením. Můžete městu Orlová nabídnout cenu za metr čtvereční, cena se odvíjí od lokality, funkční plochy v Územním plánu města Orlová atp. V případě velkého rozsahu, město po odsouhlasení záměru zpracuje znalecký posudek na cenu obvyklou, tržní a taktéž v případě rozdělení pozemku bude zpracován geometrický plán, a to vše na náklady žadatele.

Svou žádost předejte na podatelnu městského úřadu v Orlové na ul. Osvobození 796 v Orlové-Lutyni, nebo naskenujte a zašlete na e-mailovou adresu posta@muor.cz, kde se Vaše žádost zaeviduje. Děkujeme za Váš zájem.

Odbor správy majetku a hospodářské správy9.4.2021, 20:22, jana

Dobry den jak mam zplatit komunalni odpat,pry nebudou chodit složenky.

Dobrý den,

způsob úhrady je možný prostřednictvím SIPO, hotově na pokladně MěÚ Orlová (možno i platební kartou), převodem z bankovního účtu. Platební údaje, tj. číslo účtu a variabilní symbol, jsou po celou dobu poplatkové povinnosti poplatníka neměnné. Občané, kteří si chtějí zřídit platbu prostřednictvím SIPO (zřizuje Česká pošta), nahlásí spojovací číslo u kontaktních pracovníků právního odboru MěÚ Orlová. Občané, kteří doposud měli nastavenou úhradu složenkami, mohou použít platební údaje ze složenek z předchozích let. Nemáte-li k dispozici tyto údaje, lze je získat na právním odboru MěÚ Orlová u těchto pracovnic:

Bc. Dominika Buchtová, dominika.buchtova@muor.cz, tel. 596 581 217
Bc. Tereza Mišíková, tereza.misikova@muor.cz, tel. 596 581 146
Bc. Simona Haroková, simona.harokova@muor.cz, tel. 596 581 150
Ing. Jaroslava Buchtová, jaroslava.buchtova@muor.cz, tel. 596 581 218

Kancelář starosty9.4.2021, 12:17, Žídková Marie

Bydlíme v Orlová Město,ul. Buková a chtěla bych se zeptat,zda plánujete nějaké údržby silnic v této lokalitě ? Jsou zde výtluky a snad 45 let se zde nic na údržbě a opravě silnic nepodniklo. Děkuji. Žídkovi

Dobrý den,

lokalitu v ulici Bukov v Orlové-Městě budeme řešit v průběhu letošního roku v rámci oprav výtluků ve spolupráci s firmou SMO. O konkrétním způsobu a rozsahu provedení oprav komunikace v ulici Buková bude rozhodnuto po prošetření stávajícího stavu přímo na místě samém.

Odbor správy majetku a hospodářské správy