DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


19.8.2020, 16:32, Jan Stuchlík

Dobrý den, po opravě vozovky opět jezdí přes město polské nákladní vozy s popílkem. Viz dnes, t.j. 19. 8. 2020 natočeno: https://youtu.be/1fS3zbDXV5I Budete nějakým legislativním způsobem bránit přejezdu těchto nákladních vozů přes město? S pozdravem Bc. Jan Stuchlík

"Ul. Na Olmovci a 17. listopadu jsou součástí silnice II. třídy č. 474, jejímž vlastníkem je Moravskoslezský kraj a která začíná v Mostech u Jablunkova a končí v Dětmarovicích na křižovatce se silnicí I/67. Přes Orlovou spojuje dvě silnice vyšší třídy, a to zmíněnou I/67 a I/59. Konstrukčně je dimenzována pro těžkou nákladní dopravu.

Zákaz tranzitu 12t by připadal v úvahu, kdyby silnice II/474 byla v souběhu se silnicí I. třídy, případně kdyby byla spojkou mezi dvěma úseky jedné a téže silnice I. třídy a současně po dohodě s jednotlivými správními orgány ve spolupráci s krajem, PČR a především obcemi, kterých by se přesun této dopravy na jiné komunikace dotýkal.

Pro doplnění sdělujeme, že PČR, Dopravní inspektorát Karviná ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu organizuje a provádí namátkové nízkorychlostní vážení nákladních vozidel, jedoucích po této silnici, kdy za jejich přetížení byla již uložena nejedna nemalá pokuta."
odbor dopravy


Dobrý den,
dle aktuální informace odpovědného pracovníka z ČEZ z EDĚ Dětmarovice nejezdí od května žádná vozidla
s popílkem z důvodu odstávky provozu.
Ing. Hájek R., OVŽP15.8.2020, 23:03, Petr Fišer

Dobrý den, prosím vás chci se zeptat, na Žofinské ulici byla budova na prodej, barák na proti ubytovny č.p.374.Koupila to firma AZET NOVA, Parcelní 815/25, Heřmanice,71300 Ostrava, v katastru je tato budova napsaná jako stavba pro administrativu, Tato firma tuto budovu koupila a udělala tam ubytovnu pro socialně slabé. Orlová ve staré Orlové má budovu k prodeji a psala, že další ubytovny už vznikat nebudou. Já jako občan se ptám jestli to má tato firma AZET NOVA povolené, protože ted na jedné jediné ulici Žofinská je i s touto budovou 4 ubytovny. Chci se zeptat, kdybych si koupil 2.rodinné domy a nastěhoval tam třeba sociálních 6 rodin, tak můžů bez povolení ? nebo je třeba nějaké povolení, můžů vědět jaky je k tomu třeba formulář a jaky odbor do toho spadá ? Chci si založit taky ubytovnu.... když mohou jiní tak proč ne já. Děkuji za odpověď

Dobrý den,
z dotazu není zřejmé, o který dům se jedná a vyjadřovat se k ostatnímu není stavební úřad příslušný.
Odbor výstavby a životního prostředí12.8.2020, 13:52, Ivan Zaduban

Dobrý den, velice by mě zajímalo jakým zázrakem v našem městě došlo k tak obrovskému nárustu cikánské populace ,bydlím v tomto městě 6 let,ale to co se tady děje ted je nemyslitelné. V noci křik,hádky, spory mezi členy komunitya to všechno pod našimi okny , podotýkám bydlím na ulici Osvobození naproti novému náměstí a nejsem rád když musím mít zavřená okna abych neslyšel jejich křik,co dělá městská policie,proč se trochu nezajímá a neudělá si nějaký průzkum co se tady v Orlové v noci děje ,jen projedou autem ,kdysi jsem viděl hlídky chodit pěšky ,dnes se vozí autem kontroly se provádí bez jakýkoliv následků, jen domluvou za našich mladých let byl policista orgán,kterého jsme se báli a dnes si mladí dovolí na ně pokřikovat a dělat pošklebky , jo kdysi byl policista pán s velkým P.Ale vratme se k našim spoluobčanům cikánům,je s podivem jak se zvedl jejich počet v našem městě , není to také tím,že ubývá bílých obyvatel a město musí mít nějaké příjmy od státu podle počtu obyvatel, že a co teprve až nám zavřou OKD a další podniky , to jsem zvědavý kolik tady přibude nových cikánů,aby město mělo penízky do městské pokladny.Omlouvám se za výraz cikán,ale jsem stará škola za našich mladých let žádní romové nebyli.

Dobrý den, k dotazu občana mohu za mne pouze konstatovat, že k takto zobecněnému konstatování či pohledu na současnou práci městské policie se snad ani nelze vyjádřit. Vyzývám tedy touto cestou tazatele, aby se identifikoval (pokud jde o anonymní dotaz), a to za účelem osobní schůzky. Máme velmi dobrou zkušenost v obdobných případech s osobními setkáními s občany, kteří, pokud nejde pouze o účelovou destruktivní kritiku z jejich strany, odcházeli z domluveného osobního setkání s informacemi, jenž ve většině případů změnily kritický pohled občana na práci městské policie. Městská policie je připravena na setkání se všemi, kteří mají zájem o dění ve městě a zlepšení práce městské policie.

Mgr. Milan Páleník, zástupce velitele Městské policie Orlová9.8.2020, 13:23, Piňur Luděk

Dobrý den- Chtěl jsem se zeptat, proč se asi v rámci rekonstrukce cesty a rondlů, předělává parkoviště naproti Lidlu. Místo asfaltu je tam zámková dlažba. Běžte se podívat, jak ta zámkovka vypadá na hřbitově. Hrozné.... A když se to bude čistit od trav a náletů, kdo to bude hradit. Když byl asfalt, tak pohoda. Myslím, že by neškodilo, aby se při řešení tzv. zkrášlování města našel někdo, kdo má rozum a vidí dopředu. Bohužel, pane starosto, jsem Vás volil a myslel jsem si, že to budete Vy. Ale sorry.... Doporučení: když budete něco dělat, pozvěte si alespoň někoho se selským rozumem. Ne, že si každý na MěÚ staví svůj památník. A ještě něco. K varovnému systému jsem neslyšel jeden jediný KLADNÝ názor. Vyhozené prachy... Před čím bude varovat. Voda tady není a když poletí rakety z Rusks nebo Číny, tak nepomůže žádné varování.. Přeji hezký den a rozum do hrsti. Piňur Luděk

Dobrý den,
Vámi zmíněné parkoviště je vyhotoveno ze vsakovací dlažby, která pomáhá zadržovat vodu v krajině. Všechny projekty samozřejmě zpracovávají autorizovaní inženýři v oboru dopravních staveb. Město Orlová se přizpůsobuje moderním požadavkům na řešení veřejných prostranství. Každý materiál má své využití a ani názory odborníků se nemusí shodovat.
Dlažba sice je náročná na údržbu v podobě čištění plevele, ale má delší životnost, napomáhá vsakování vody, je snadno opravitelná a nezvyšuje teplotu ve městě. Asfalt se lépe udržuje, ale odvodnit lze pouze prostřednictvím kanalizace, což při přívalových deštích není vždy funkční. Každá oprava asfaltu je viditelná, při vyšších teplotách asfalt měkne a přehřívá se.
K Vaší druhé části dotazu můžeme pouze konstatovat, že varovný systém je standardem v každé malé vesnici v podobě místního rozhlasu. Nový varovný systém v Orlové je místní rozhlas, který kromě zvuku může přenášet i jiná data. Tuto funkcí město může využít i v jiných oblastech jako je enregetika, telematika a pod. Bohužel se nám tento systém nepodařilo vybudovat před corona krizí, aby mohli být informování všichni občané, včetně těch, kteří nemají přístup k internetu.
Děkujeme za pochopení.6.8.2020, 12:07, Kamila

Dobrý den, chtěla bych se dotázat, jak se vyvíjí situace ohledně vybudování autobusových čekáren na zastávce Orlová, Město, Zimný důl. Již dříve mi bylo sděleno, že probíhají návrhy s případnou realizací v letech 2019-2020. Bohužel se stále nic neděje. Zajímalo by mě tedy, zda je realizace skutečně plánována nebo se opět na okrajové části města ,,pozapomnělo". Za odpověď děkuji

Dobrý den,
podle informací z odboru rozvoje a investic, je autobusová čekárna plánována v rámci rekonstrukce chodníku na. ulici Ostravská na straně u Orfy. V letošním roce se nám podařilo na chodník získat stavební povolení. Příští rok bude město žádat o dotaci a v případě úspěchu by realizace mohla být v roce 2022. Na protější straně se autobusová čekárna nepřipravuje. Jedná se částečně o pozemky České republiky (respektive ŘSD).5.8.2020, 10:34, Patrik Wawr

Dobrý den, již jednou jsem se dotazoval a nebylo mi odpovězeno. Zkusím tedy ještě jednou. Chtěl bych se zeptat, jak moc je městský architekt zapojen do chodu města? Jde mi hlavně o barevné fasády jednotlivých panelových domů. Bude město regulovat barevnost jednotlivých domů a to hlavně městského bytového družstva Orlovan? Ta nevkusná barevnost je do očí bijící. Pro inspiraci by mohl sloužit Bohumín. Ti vkusně a esteticky moc hezky opravují své domy. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
Město Orlová nereguluje barevnost fasád jednotlivých panelových domů. Regulace v této oblasti by byla možná pouze za předpokladu zpracování regulačního plánu, jehož cena by se pohybovala v řádu stovek tisíc Kč. Stavební úřad proto pouze požaduje, aby návrh barevnosti fasády byl proveden oprávněnou osobou - architektem. Bytové družstvo ORLOVAN již několik let není městské bytové družstvo, a pro řešení barevnosti fasád svých panelových domů využívá služeb externího architekta.

Ing. Hana Juřicová, OVŽP1.8.2020, 13:44, Ladislav Podjukl

Hezký den, zajímalo by mě,kdy se najdou v Orlové peníze na konečnou úpravu silnice Jabloňová.Po 2-měsíčním martyniu s plynem,opět se/po třetí/ jen povrch "flikuje", zatím co v okolí mají povrchy OK.

Dobrý den,

Ve věci požadavku na provedení kompletní opravy povrchu komunikace na ul. Jabloňová Vám sdělujeme, že odbor správy majetku a hospodářské správy nemá v současné době v plánu celkovou opravu povrchu komunikace i s ohledem na skutečnost, že na území města Orlová se nacházejí komunikace v daleko horším stavebně-technickém stavu, které je nutné přednostně opravit.30.7.2020, 11:18, Jiří Mališ

Dobrý den, jak to prosím vypadá s dotazníkem ohledně skateparku? Bude se teda stavět? Děkuji za odpověď

Dobrý den, v současné se zahájí příprava projektová dokumentace. Jestli se bude stavět, bude záležet na získání stavebního povolení a získání dotací.
S pozdravem
odbor rozvoje a investic29.7.2020, 8:15, Petra

Dobrý den, děkuji za vyřešení problému s parkujícím vozem na ulici Zátiší. Chtěla bych poznamenat Mgr. Milanu Páleníkovi, že má pravdu v tom v tom, že ulice na Zátiší začíná za kruhovým objezdem U domu 1025, ale u tohoto chodníku je část travnaté plochy, tudíž se na chodník dostat nelze. A pro konkrétnější informaci, chodník končí u domu č.p. 241 dále již žádný není , jak konstatujete. Děkuji, Petra

Dobrý den, Mgr. Páleníkovi jsme Vaše vyjádření vyřídili.
Přejeme pěkné a pohodové dny.28.7.2020, 7:03, Veronika

Dobrý den jak je možné že na ul. Lidická montujete na soukromé cestě rozhlas? Akdyž bylo žádané o přidání pouličního světla, tak to bylo zamítnutné z důvodu že cesta je soukromá!!!

Jedná se o varovný systém, který slouží pro varování obyvatel o nebezpečí. Nemá žádnou souvislost se skutečností, že se jedná o soukromou komunikaci. Systém pokrývá celé město.27.7.2020, 0:51, Irena Juhanakova

Dobrý den, od nemocnice směrem k centru je několik evidentně nemocných stromů, mají pokroucené listy, šedé barvy. Vedle rostou krásně zelené lípy, bylo by škoda kdyby nemoc přešla i na ně. Mohli byste se na to podívat? Děkuji. Juhanakova

Dobrý den,

byla provedena kontrola s OVŽP. Naše alej líp je v pořádku, nevykazuje žádné známky choroby. Je možné, že paní myslela sakury u parkoviště od nemocnice. Sice tyto stromy nejsou naše, ale byly také zkontrolovány. Ty nevypadají dobře, ale nebude se jednat o chorobu.
odbor správy majetku a hospodářské správy25.7.2020, 20:58, Pavel Frýda

Dobrý den, dotaz k vizualizaci náměstí (jsem rád, že již stavba pokračuje a těším se na "finále"). Máte reálnou představu, k čemu bude polyfunkční dům? Na začátku byl úmysl použít jako byty pro zájemce - viz https://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/rekonstrukce-namesti/35208-zastupitele-schvalili-smlouvu-o-prijeti-uveru-na-polyfunkcni-budovu-v-centru-mesta.html. Je možné, že od doby zadání je již situace asi odlišná. (pro info - nemám zájem o byt) A název "polyfunkční" si spíš spojuji s využitím i pro např. firmy. Ale v dnešní době? Když vidím vybydlování různých staveb? Např. nákupní místa Orel, Morava, u Supermarketu Albert, .. děkuji

Dobrý den, záměr je stále stejný. Za posledních 10 let se nijak nezměnil. Ve skutečnosti se jedná o bytový dům s 15 byty, v jehož přízemí se nachází 5 komerčních prostor. Název stavby polyfunkční dům tuto skutečnost vystihuje a je daný již od studie, projektové dokumentace, stavebního povolení a nyní i smlouvy. Vámi vyjmenované ("vybydlené") budovy jsou v soukromém vlastnictví a město jejich stav ani obsazenost nemůže nijak ovlivnit. Právě to byl jeden z důvodů, proč se město rozhodlo nevyužít spolupráce s investorem, postavit dům za vlastní a podržet si vliv na pronájmy prostor přímo na náměstí.
odbor rozvoje a investic22.7.2020, 23:27, Marek Plonka

Dobrý den.Chci se zeptat,kdy bude opraven most u aurobusové zastávky Fučík5.Děkuji za odpověď

K Vašemu dotazu sdělujeme, že v současné době je dopravní omezení na zmiňovaném mostě z důvodů provádění dlouhodobého monitoringu vlastníkem komunikace (Správa silnic Moravskoslezského kraje). Ten bude ukončen v prosinci 2020. Po ukončení monitoringu dojde k jeho vyhodnocení a k návrhu adekvátní opravy. Předpoklad opravy mostu je v roce 2021.

odbor správy majetku a hospodářské správy22.7.2020, 8:01, Petra

Dobrý den, můžete se prosím vyjádřit k problému zaparkovaného vozidla na chodníku na ulici na Zátiší? Chodec musí vstoupit do vozovky, ale evidentně to nikomu nevadí. Hlavně, že máme nový chodník pro parkující vozidla.Petra

Dobrý den,
řešení nepovolené parkování (stání) vozidel na chodníku je v kompetenci MěP. Strážníci budou o situaci informování a na stání dohlédnou. Jen by bylo vhodnější konkrétněji uvést inkriminované místo, jelikož ul. Zátiší začíná rondlem u Shell a končí napojením na ul Těšínskou v Orlové Porubě.
Mgr. Milan Páleník, Městská policie Orlová21.7.2020, 23:58, Vlastimil Urbančík

Dobrý den, Dnes 21.7.2020 nám byl na Jabloňové ulici nainstalován tzv.tlampač, přímo u našeho baráku, od té doby nám přestal fungovat signál na televizoru, nic nenaladime, můžete mi poradit co s tím? Může to firma opravit která to instalovala, děkuji

Dobrý den,
provedení bezdrátového hlásiče č. 191 na ul. Jabloňová v Orlové-Porubě bylo 21.7.2020 bez napojení na el. en., tzn. zatím není v provozu. Ovlivnění příjmu televizního signálu je vyloučeno. Podle sdělení projektanta a zhotovitele i po napojení zařízení na el. energii pracuje na chráněných frekvencích, které máme schválené Českým telekomunikačním úřadem pod č. 265834/TI. Závada v příjmu TV signálu má zřejmě jinou příčinu.
Odbor rozvoje a investic