DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


6.4.2020, 13:51, Karel a Marie Sedláčkovi

Děkujeme za dodání roušek. Sedláčkovi

Dobrý den,
město chce i tímto krokem přispět k ochraně našich seniorů. Jsme přesvědčeni, že to vše společně zvládneme.
PŘEJEME VÁM I MANŽELOVI PEVNÉ ZDRAVÍ!
vedení města Orlové6.4.2020, 12:20, Jarek Kostelník

zdravím. Jak pokračuje dodávka roušek pro seniory starší 70 let ? Dík za odpověď.

Dobrý den,
roznášení roušek probíhá v těchto dnech do všech domácností našich seniorů. Prosíme o trpělivost, seniorů nad 70 let je v našem městě přes 3700, takže není v silách města roznést všechny roušky najednou. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Nataša Cibulková5.4.2020, 18:54, Marta Gajecká

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda je možné mít dočasně trvalý pobyt na obecním úřadě v Orlové? A jestli by tento trvalý pobyt mohl nějak ohrozit výplatu sirotčího důchodu dětí. Ještě vás poprosím o vysvětlení jak vše funguje s doporučenou poštou? Děkuji Gajecká Marta

Dobrý den,
k Vašemu dotazu týkajícího se trvalého pobytu na obecním úřadě Vám za Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad – evidence obyvatel sdělujeme následující:
Podle ust. § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
Z výše uvedeného tak vyplývá, že budova městského úřadu není objektem určeným k bydlení a nesplňuje tak požadavky pro ohlášení změny trvalého pobytu.
Podle ust. § 10b zákona o evidenci obyvatel přichází v úvahu pouze možnost zřízení tzv. doručovací adresy, kterou občan ohlásí na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana (to neplatí v případě, kdy občan žádost podepíše před zaměstnancem ohlašovny). Doručovací adresa je následně zaznamenána do agendového informačního systému evidence obyvatel a v případě doručování zásilek má tato adresa přednost před adresou místa trvalého pobytu.
Oznámení o uložení zásilky (pokud se jedná o zásilky obsahující výzvu s poučením) jsou ukládána na informacích Městského úřadu Orlová – tel. 596 581 111, kde je možno se blíže informovat o podmínkách a způsobu vydávání zásilek.
Co se týče části dotazu týkajícího se výplaty dávek sirotčího důchodu, k tomuto bohužel nejsme kompetentní se jakkoli vyjadřovat a bližší informace by Vám měla podat místně příslušná Česká správa sociálního zabezpečení.
S pozdravem
Kateřina Štebelová, evidence obyvatel4.4.2020, 9:18, Irena Juhanakova

Dobrý den,prosím mohli byste mi sdělit kolik je v Orlové nakažených koronavirem? Šíří se různé tvz. zaručené zprávy a nezveřejňování pravých informací ničemu neposlouží. Děkuji.

Dobrý den, v rámci ORP Orlová, tj. Orlová, Petřvald a Doubrava, je k dnešnímu dni nakaženo 10 lidí. Toto je informace, kterou jsme dostali z KHS. Denně zveřejňujeme přehlednou mapku Moravskoslezskéh kraje, kde jsou vyznačeny ORP, na facebooku. Dnes najdete takovouto mapu i na webových stránkách města v sekci KORONAVIRUS.
S pozdravem
Nataša Cibulková3.4.2020, 21:59, Ludmila Bubníková

Děkuji za roušku pro manžela. Moc potěšila.

Dobrý den,
město chce i tímto krokem přispět k ochraně zdraví našich seniorů. Jsme přesvědčeni, že to vše společně zvládneme.
PŘEJEME VÁM I MANŽELOVI PEVNÉ ZDRAVÍ!
vedení města Orlové3.4.2020, 15:39, Jakub

Dobrý den, na ulici Luční je od 6.4. do 31.5. plánovaná rekonstrukce vodovodu a je zde zákaz parkování. Můj dotaz jak už jistě víte směřuje, kde bude po tuto dobu možnost parkování bez postihu od MP? Na ulici parkuje cca 40 vozidel a za současného stavu je problém zaparkovat a to i přesto, že na ulici Rydultowská vznikli 100 parkovacích míst. Tyto místa byli po cca 7 dnech po otevření zaplněna. V okolí rovněž volné místa nejsou a těch cca 40 vozidel někde parkovat musí. Proto prosím o informace, kde může těchto cca 40 vozidel dočasně parkovat? Děkuji za informaci.

K dotazu:
"Omezení slepé části ul. Luční dopravním značením B1 "Zákaz vjezdu" začíná od domu čp.135, což při vzálenosti do jejího konce představuje možnost stání pro cca 12-13 vozidel, před zmíněnou značkou včera, tj 28.4.2020, vozidla stála. Bez postihu může řidič parkovat vozidlo všude tam, kde to umožňují pravidla provozu na pozemních komunikacích (zákon 361/2000 Sb.). Můžete např.využít, ve Vašem dotazu zmíněné, nové parkoviště, které ve včerejších odpoledních hodinách vykazovalo víc než poloviční volnou kapacitu (52 míst pro osobní vozidla), parkoviště u Doubravanu, které bylo téměř prázdné s 50-ti volnými místy, nebo možnost podélného stání na ul. Ke Studánce v blízkosti ZŠ, kde byly rovněž volné kapacity".3.4.2020, 9:57, KLIMOVIČ PAVEL Ing.

Dobrý den, i přes nouzový stav už v Bohumíně opravují chodníky a cesty. Kdy začne Orlová? Jako vždycky až jako poslední v okrese? A víte vůbec, co se musí rychle opravovat? V tomto městě je v opravách městských komunikací totální chaos ( stačí se dívat kolem sebe!) a už několik let je stav tristní! Probuďte se už, aby, ty 4 roky, co asi budete na radnici, po Vás něco zůstalo. Zkuste se zamyslet a dívejte se kolem sebe, selský rozum je na MěÚ u mnoha pracovníků nedostatkovým prvkem ( bohužel). Držím Vám palce, ale to nepomáhá už několik let.

K Vašemu dotazu ve věci oprav chodníku a komunikací bude město Orlová postupovat dle schváleného seznamu oprav komunikací a chodníků na rok 2020. Mimo jiných je zde např. zařazena oprava komunikace na ul. V Zimném dole, část komunikace na ul. Rolnická, oprava části komunikace na ul. Úzká v Orlové-Porubě, oprava komunikace na ul. Těšínská v Orlové-Porubě. Z chodníku jsou v seznamu oprav zařazeny lokální opravy chodníku na ul. Okružní u č.p. 903 a 904 a na ul. Masarykova třída za č.p. 906-911, dále lokální opravy chodníku na ul. Ke Studánce a na ul. Zátiší v Orlové-Porubě, oprava chodníku vedoucího od zastávky u smuteční síně po parkoviště na ul. Petřvaldská a další.2.4.2020, 12:06, Vítězslav Jura

Dobrý den.Tak jak to s tou ostudnou dírou vypadá?Za odpověď děkuji. A ještě k SMO.Je důvodem 5-7 stupňů nad nulou k tomu,aby bylo topení vlažné?Od toho snad máme na radiátorech regulační ventily,ne?Odvzdušněné je to topení řádně.Taktéž za odpověď děkuji.

Dobrý den,
aktuální zpráva i náměstí byla na webových stránkách města i na facebooku zveřejněna 25. března, zopakovali jsme ji v minulém týdnu. Tento týden jsme ji vložili i do sekce k náměstí. Co se týče SMO, tak tady doporučujeme se s dotazem obrátit přímo na městskou akciovou společnost, která je distributorem tepla do bytů na sídlišti.
Přejem Vám hezký a pohodový den.1.4.2020, 20:33, Jana Zolichová

Dobrý den, na ulici Zátiší před domem 262 nesvití cca od poloviny března lampa veřejného osvětlení

Dobrý den,
oprava byla provedena. Děkujeme za upozornění.31.3.2020, 17:54, Juřenová

Dobrý den, bude u nás ve městě automat na roušky a dezinfekcí jako to chystá Ostrava. Děkuji

Dobrý den,
vstoupili jsme do jednání, abychom i v našem městě měli automat na roušky a věříme, že to dobře dopadne.
S pozdravem
Bc. Naděžda Kubalová, místostarostka31.3.2020, 17:51, Lucie Richterova

Dobry den, chtela bych se optat jak to ted je kdyz potrebuji zmenit na ridicskem prukazu prijmeni? Dekuji za odpoved

Dobrý den,
úřední hodiny Městského úřadu Orlová jsou v pondělí a středu od 13 do 16 hodin, vždy se nejdříve musíte telefonicky domluvit. Na druhé straně nutno podotknout, že je to pouze v případě nutnosti. Obecně platí viz. níže:
JAK JE TO S PROKAZOVÁNÍM TOTOŽNOSTI OBČANSKÝM PRŮKAZEM, CESTOVNÍM PASEM A ŘIDIČSKÝM PRŮKAZEM V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU?


Prokazování totožnosti:
Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu
Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech:
a) došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
aa) uplynutí doby v něm vyznačené
ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení
ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti
b) po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
c) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
d) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
e) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
f) po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
g) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
j) po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.

Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f))
Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.31.3.2020, 12:20, K. Kempna

Dobrý den, Chtěla jsem se zeptat, zda nevíte, kdo v těchto dnech rozváží roušky pro seniory v okrajových částech města. Ráda bych touto cestou nejen jim, ale i ostatním skupinám, které šijí roušky nebo jiným způsobem pomáhají, poděkovala.

Dobrý den,
roušky seniorům nad 70 let dodává až do jejich domovů město Orlová. Distribuují to radní a úředníci. Cílem je zabezpečit naše seniory a postarat se o jejich maximální bezpečnost.
S pozdravem
Nataša Cibulková30.3.2020, 14:19, Petr Kohut

Po přečtení článku jak chránit stromy před mrazem jsem zděšen. Jak může někdo radit "zakuřovat stromy vlhkými rostlinnými zbytky?" Nevadí vám, že nabádáte veřejně k porušování zákonů a vyhlášek? Bylo by fajn, aby se pisatel podepsal.

Dobrý den, přeposílám Vám celou zprávu, která nám dorazila ke zveřejnění.

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000100
Odesláno: 29.3.2020 10:30:09
Územní platnost: ORP Orlová
Meteorologická situace: Po přední straně tlakové výše se středem západně od Britských ostrovů k nám bude proudit studený vzduch od severu až severovýchodu.
Mráz ve vegetačním období Nízký st. nebezpečí
30.3. 00:00 – 2.4. 09:00
Popis: Během nočních a ranních hodin se budou teploty pohybovat pod bodem mrazu. Zejména v polohách pod 400 m n. m. hrozí poškození vegetace, především kvetoucích ovocných stromů.
Doporučení: Nebezpečí poškození vegetace. Zeleninu a nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů. V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik/orosování porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot (zpravidla před východem Slunce), nebo dýmování/zakuřování spalováním vlhkého rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů.30.3.2020, 10:15, Eva

Dobrý den, lze si zadat online rezervaci i v případě vyřízení řidičského průkazu ( končí platnost ). Děkuji

Dobrý den,
v době nouzového stavu se považuje propadlý řidičský průkaz za stále platný. Mohu-li Vám doporučit, ponechte vyřízení nového řidičského průkazu na dobu, až se situace v České republice zklidní a bude zrušen nouzový stav. Pokuty se v této situaci rozhodně nemusíte obávat. Viz.níže:

JAK JE TO S PROKAZOVÁNÍM TOTOŽNOSTI OBČANSKÝM PRŮKAZEM, CESTOVNÍM PASEM A ŘIDIČSKÝM PRŮKAZEM V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU?

Prokazování totožnosti:
Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu
Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech:
a) došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
aa) uplynutí doby v něm vyznačené
ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení
ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti
b) po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
c) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
d) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
e) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
f) po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
g) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
j) po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.

Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f))
Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.30.3.2020, 9:14, Noveková Ja.

Kde se prosím dá sehnat nějaká rouška - mimo rolák nebo šátek, nemohu z dův. zdrav. post. šít a rozdávají se jen nepřízpůsobivým. Nejsem určitě sama , kdo má tento problém. Děkuji

Dobrý den, roušku si můžete vyzvednout každý všední den i v sobotu, v době od 13:30 do 14:30 hodin, v prostorách starého Prioru na ulici Osvobození, vchod hned zkraje parkoviště.