DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


30.4.2020, 15:58, Marie Hrádková

Dobrý den, chodím cvičit na venkovní posilovací nářadí v areálu zahrady Domova seniorů, je to cvičiště pro veřejnost, jak uvádí i cedule tamtéž. Dnes mě někdo z personálu vykázal, že tam nemám co dělat kvůli koronaviru. Byli tam nějací lidé, rozestupy dodrženy. Přečetla jsem si Mimořádná režimová opatření na ochranu našich seniorů a nic takového tam není. Hřiště vedle pod garážemi je plné sportovců. Cítím se diskriminována, protože jsem taky senior a snažím se být aktivní, prosím sdělte, zda mě vyhnali oprávněně a podle jakého paragrafu či vyhlášky, děkuji. Marie Hrádková

Organizace se řídí usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5. a 6. ústavního zákona č. 110/198 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav a v návaznosti na toto usnesení usnesením vlády ze dne 16.3.2020 o přijetí krizového opatření.

Organizace tak přizpůsobuje podmínky poskytované sociální služby aktuálním situacím, kterou je také návštěva cizích osob v areálu sídla organizace, kde jsou poskytovány sociální služby nejohroženějším cílovým skupinám a to: osobám zdravotně postiženým a seniorům. Za standartních podmínek je areál veřejnosti přístupný.

Našim seniorům a osobám se zdravotním postižením je oproti osobám v domácnostech omezen pohyb - zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení. S tímto souvisí také zákaz vstupu do budovy cizím osobám, zároveň je tak omezen vstup cizích osob do areálu, kde jsou tyto služby poskytovány, a to především z důvodu ochrany zdraví našich klientů (v domovech pro seniory nemohou cizí osoby vstupovat v tomto období ani do areálu, záleží na opatřeních daného domova - toto není v žádném nařízení či paragrafu konkretizováno).

Organizace umožňuje vstup do areálu seniorům našeho města s ohledem na stávající situaci tak, aby mohli i přes toto opatření využívat cvičební stroje a trávit tak aktivně svůj volný čas. V případě, že se v danou chvíli nachází v zahradě (areálu) současně naši klienti i občané, bývají občané upozorněni a požádáni o využití cvičebních strojů v jinou dobu. Aktuální siituaci vždy posoudí a vyhodnotí v daném místě a čase přítomný zaměstnanec (mnohdy přebývají klienti v jiné části zahrady a nic nebrání využití cvičebních strojů i cizím osobám).

Není v našich silách při omezeném režimu přítomných zaměstnanců jinak zajistit bezpečnost našich klientů v areálu, který má sloužit především k jejich relaxaci, a v tomto období obzvláště.


Současná situace je pro osoby v domácnostech i v zařízeních velmi stresující. Neméně je toto období stresující také pro naše zaměstnance, jejichž cílem je uchránit klienty a snížit možné riziko nákazy.


V tomto období bychom měli být k sobě vzájemně tolerantní, vstřícní a ohleduplní. A především z tohoto důvodu jsme také ponechali částečně přístupný areál pro naše občany a nepřistoupili jsme na striktní zákaz vstupu do celého areálu.


Mrzí mne, že k takového situaci došlo, věřím však, že nikdo z našich zaměstnanců neměl v úmyslu paní Hrádkovou diskriminovat. Zaměstnankyně tak zcela jistě jednala v zájmu ochrany zdraví klientů i paní Hrádkové, a mám zato, že došlo pouze k nedorozumění.


Pro objektivní posouzení celé situace, nechť mi prosím paní Hrádková sdělí, kdy mělo k "vykázání či vyhnání" dojít. Oslovím konkrétního zaměstnance, ať se má možnost k tomuto tvrzení vyjádřit.


Celou záležitost jsem konzultovala s paní Gieckovou, jež má dané sportoviště na starost. Bylo mi sděleno, že se jedná o veřejné sportoviště a jako takové musí být veřejnosti kdykoli přístupné, s čímž nemohu zcela souhlasit. Jsou zde poskytovány sociální služby klientům, kteří zde dllouhodobě bydlí a jsou z nejohroženějších cílových skupin - senioři a osoby se zdravotním postižením.


Až do včerejšího dne fungoval systém vzájemné dohody vždy bez problémů a k vzájemné spokojenosti. Abychom ale předešli takovýmto situacím, navrhovala bych vydat po dobu nouzového stavu z důvody ochrany našich klientů "Omezený provozní řád".

Od 11. 5. 2020 se mají částečně rozvolnit opatření týkající se volného pohybu některých našich klientů (osob zdravotně postižených), ale i nadále zde bude část klientů v režimu "ochrany" (senioři).
S pozdravem a přáním příjemného dne

Mgr. Jarmila Berná, MBA
ředitelka organizace
Sociální služby města Orlová28.4.2020, 16:44, Ing. Milan Juchelka

Proč je oprava koupaliště pořád tak předražená. Podle nákladů na podobná koupaliště byla i ta nejdražší rekonstrukce kolem 46 mil. Kč, navíc třeba ve Frýdlantu n/o, je ohřívaná voda z provozu místních podniků, v Řece ji ohřívají sluneční kolektory. Tady se s něčím takovým nepočítá ? 7 let už čekáme na nové koupaliště. V příštím roce budu mít 70 let. Dožiju se ještě toho, že jej otevřete ?

Dobrý den, koupaliště je ve velmi špatném technickém stavu a od toho se odvíjí i náklady.
Stavba zahrnuje stavební část (bourání,kácení, rekonstrukce pokladny, rekonstrukce provozního objektu, občerstvení, oprava WC, stavební úpravy pro nerezové bazény a nové strojovny, rekonstrukce objektu pro technologie, ochozy, opěrné zdi, rekonstrukce pozorovatelny plavčíka, chodníky,komunikace, zpevněné plochy, oplocení, protihlukovou stěnu atd.) celkem odhadem za 54 600 tis. Kč bez DPH. Druhou část tvoří inženýrské objekty (přípojky vody, kanalizace, el. energie za 6 200 tis. Kč bez DPH) a poslední část stavby jsou technologie (bazénová technologie,nerezové bazény,venkovní tobogan a bazénové atrakce, venkovní rozvody silnoproudu, elektronické systémy,ozvučení a kamerový systém,venkovní mobiliář) celkem za 59 600 tis. bez DPH Kč. Celkové náklady jsou 120 400 tis Kč bez DPH a 145 684 tis Kč s DPH. Na rozsah prací jsou to spíše nižší náklady. Projektant a následně zhotovitel budou mít problémy se do tohoto rozpočtu dostat. Všechny tyto náklady jsou nezbytné proto, aby areál splnil současné stavební a technické předpisy, mohl být zkolaudován a mohl být povolen jeho provoz. Termín realizace akce závisí a vždy závisel na finančních možnostech města.
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí ORI27.4.2020, 14:03, Kateřina Pěgřímková

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda máte nějaký časový plán, kdy by se mohly otevírat školky? Konkrétně by mě zajímala školka na ulici Lesní. Děkuji a odpověď

Dobrý den,
v současné době není stanoven termín otevření mateřských škol ve městě. Touto záležitostí se intenzivně zabýváme. Musíme vyčkat na informaci z MŠMT, které bylo vyzváno, aby ujasnilo podmínky provozu nejen pro žáky 1. stupně ZŠ, ale především pro podmínky provozu při otevření mateřských škol. Předpokládáme, že informace by mohla být známa v prvním týdnu v květnu. Doporučujeme sledovat webové stránky města, kde budeme občany informovat.26.4.2020, 13:28, Michal Bobko

Dobrý den prosím vás nevím na koho se obrátit, Totiž dnes jsem zasílal platbu za nájem. Ale spletl l jsem si měsíc napsal jsem za období březen. Platba měla být za tento měsíc duben 2020 děkuji za vyřízení z pozdravem Bobko číslo bytů 95 Rydutowska 1390.prosim o email že je vše v pořádku.

Vážený pane Bobko,
na základě telefonického rozhovoru dne 29.04.2020 Vám bylo sděleno, že platba za nájemné, kterou jste odesílal prostřednictvím Vašeho bankovnictví, je platba za SIPO 4/2020. Tato platba se posílá přímo České poště, která následně přeposílá jednotlivé položky koncovým příjemcům. Mezi tyto patří i město Orlová. Pokud jste uvedl nějaký chybný údaj musíte se obrátit přímo na poštu.
Město Orlová se dozví o této skutečnosti až 5.-tý den následujícího měsíce, kdy dostane z České pošty soubor s uhrazeným SIPEM všech nájemců bytů. V případě, že by Vaše platba za nájemné v tomto souboru nebyla, budeme Vás ihned kontaktovat na Vašem telefonním čísle.

S pozdravem
Irena Maleňáková
oddělení hospodářské, správa bytů a budov
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová24.4.2020, 20:06, Robin

Dobrý den, Můžete prosím něco udělat v paneláku rydultowská 1370 Máme ve výtahech pořád (nechci být sprost) načůráno a už mně to nebaví náš domovník je debil a neumí s tím nic udělat sotva sem přijede jednou za týden A jeden chlap z třetího patra prodává děckám cigarety

Dobrý den,
V domě čp.1370 se nachází 90 bytových jednotek a každý z nájemců podepsal nájemní smlouvu, ve které se mimo jiné zavazuje, „aby bylo v domě vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům bytů výkon jejich práv a aby nebyly narušovány dobré mravy a sousedské vztahy, zvláště aby nedocházelo k nadměrné hlučnosti a znečišťování společných prostor“. Předpokládáme, že nájemci domu čp.1370 si tyto povinnosti plní a není v našich možnostech, ani v možnostech domovníka, zjišťovat původ moči ve výtazích či společných prostorách. Naší možností je pokaždé tyto výkaly nechat uklidit, pokud jsme o znečištění informováni.
Pokud víte o konkrétních nájemcích, kteří porušují domovní řád, nebo nájemní smlouvu, obraťte se písemně nebo osobně na správce bytového fondu na městském úřadě (bytový technik kl. 365 nebo 226) a sdělte přitom jméno nájemce, který daná ustanovení porušuje. Dále je nezbytné, a žádáme Vás o to, aby jste v případě, že budete svědky porušování zákona a veřejného pořádku, kontaktovali Policii České republiky či Městskou policii Orlová. Věříme, že díky pozornosti a všímavosti všech nájemníků, dosáhneme uspokojivého stavu a dům bude využíván v souladu s nájemními smlouvami a nájemníkům, kteří prokazatelně závažně porušují smlouvu, nebudou jejich nájemní smlouvy prodlužovány.
Děkujeme za Vaše podněty.
Ing. Milan Bill, vedoucí OSMHS24.4.2020, 17:47, Vojtěch

Dobrý den, mám dotaz ohledně soutěže pro logo města- v jaké fázi se tato soutěž momentálně nachází? byl/bude vybrán vítězný návrh?

Dobrý den,
lidé prostřednictvím facebooku a webových stránek hlasovali a určili pořadí prvních pěti grafických návrhů. Rada města musí výsledky tohoto hlasování vzít na vědomí a schválit finanční ocenění.K projednání by mělo dojít v průběhu května. O výsledcích budeme účastníky informovat.
Přejeme hezký a pohodový den.
Nataša Cibulková24.4.2020, 10:20, Jiří Buron

Dobrý den město rád bych věděl kdy bude opravena cesta na ulici Klášterní mezi obytnými domy čp 633 a 629 po rekonstrukci kanalizace cirka před 7 lety všude v okoli byly cesty dane do původního stavu s novým povrchem asfaltu jenom na této ulici zůstal jemný sterk s vysokou prasnosti.

Dobrý den,
oprava těchto komunikací bude zařazena do návrhu seznamu oprav na rok 2021.22.4.2020, 18:06, Lubomír Březný

Dobrý den, chtěl bych požádat o opravu nájezdu na parkovací místa na ulici Okružní u č.p.926 v části za pudlicemi. Parkovací místa jsou kolmo k silnici nad obrubníkem a při vycouvaní se auto zhoupne a zadrhne podvozkem o obrubník. Dvakrát jsem utrhl spodní kryt motoru. Děkuji. Zdravím L.B.

Dobrý den,
podle informací z odboru správy majetkua hospodářské správy sdělujeme, že město Orlová provede v letošním roce stavební úpravu nájezdů pro snadnější najíždění vozidel.
S pozdravem
Nataša Cibulková22.4.2020, 12:32, Pochybová

Dobrý den. Chci se zeptat, kdy plánujete čipování jízdních kol. Děkuji za odpověď

Dobrý den,
forenzní značení syntetickou DNA, bude probíhat v měsích červenec a srpen. Zájemci, nás již nyní mohou předem kontaktovat prostřednicvím emailu - pavel.cernousek@muor.cz.
Městská policie Orlová22.4.2020, 7:37, Tomiczkova Margita

kolik je nakažených v Petřvald u Karviné

Dobrý den,
bohužel, město tyto informace nemá a ani nemůže poskytnout. Pravidelně zveřejňujeme mapku Moravskoslezského kraje, kde je vyznačena ORP Orlová, Petřvald a Doubrava. Informace o jednotlivých obcích neposkytuje ani Krajská hygienická stanice, a to na příkaz vlády.
S pozdravem21.4.2020, 10:29, Kalousková Květuše

Dobrý den, mám dotaz k sečení trávníků . Je sucho, deště je málo a přesto již slyším sekačky . Opravdu je nutné posekat rozkvetlé trávníky ? Nebudou květiny, nebude hmyz ,nebudou ptáci a zbyde jen sterilní sídliště....s prachem místo trávy.

Zahradníci sečou trávu podle její výšky. Travnaté plochy jsou rozdělené do tří intenzitních tříd a dle Smlouvy o údržbě zeleně je četnost pokosů prováděná tak, aby výška trávníků nepřesáhla včetně dokosování na plochách I. intenzitní třídy 15 cm, II. intenzitní třídy 20 cm a III. intenzitní třídy 50 cm.

I. intenzitní třída - do této skupiny patří zeleň kolem cest ve městech, středový pás, centrum města atd. Místa, která jsou náročnější na údržbu.
II. intenzitní třída - zeleň na sídlištích, kolem bytových domů atd. Plochy jsou středně náročné na údržbu.
III. intenzitní třída - jedná se o zeleň na okrajích města, parky, převážně plochy charakteru volné přírody. Jsou nenáročné na údržbu.

V období většího sucha trávník přechází do dormantního stavu, tzn. že zastavuje svůj růst, charakterizuje se hnědými odumřelými listy. Trávník ale není poškozen, je ve stavu, ve kterém chrání nezbytné části rostliny. Omezuje spotřebu vody a vláhu koncentruje do kořenů, odnožovacích uzlin ..... Dormance umožňuje rostlinám přežít nepříznivé podmínky i po delší dobu. Jakmile se půdní vláha zase zvýší, rostlina opět vytvoří listy.15.4.2020, 13:03, Martin Šrom

Dobrý den, rád bych se zeptal proč se seká tráva která má sotva 5cm snad už 5 rok se řeší, že je úbytek vegetace a řeší se to všelijak včetně toho, že se neseká tak pravidelně tráva ve městech a neseká se tak nakrátko hlavně může mi tedy město osvětlit ? Děkuji a hezký den

Zahradníci sečou trávu podle její výšky. Travnaté plochy jsou rozdělené do tří intenzitních tříd a dle Smlouvy o údržbě zeleně je četnost pokosů prováděná tak, aby výška trávníků nepřesáhla včetně dokosování na plochách I. intenzitní třídy 15 cm, II. intenzitní třídy 20 cm a III. intenzitní třídy 50 cm.

I. intenzitní třída - do této skupiny patří zeleň kolem cest ve městech, středový pás, centrum města atd. Místa, která jsou náročnější na údržbu.
II. intenzitní třída - zeleň na sídlištích, kolem bytových domů atd. Plochy jsou středně náročné na údržbu.
III. intenzitní třída - jedná se o zeleň na okrajích města, parky, převážně plochy charakteru volné přírody. Jsou nenáročné na údržbu.

V období většího sucha trávník přechází do dormantního stavu, tzn. že zastavuje svůj růst, charakterizuje se hnědými odumřelými listy. Trávník ale není poškozen, je ve stavu, ve kterém chrání nezbytné části rostliny. Omezuje spotřebu vody a vláhu koncentruje do kořenů, odnožovacích uzlin ..... Dormance umožňuje rostlinám přežít nepříznivé podmínky i po delší dobu. Jakmile se půdní vláha zase zvýší, rostlina opět vytvoří listy."7.4.2020, 5:58, Jana Sýkorová

Mnoho díku za roušku pro manžela!

Dobrý den,
město chce i tímto krokem přispět k ochraně našich seniorů. Jsme přesvědčeni, že to vše společně zvládneme.
PŘEJEME VÁM I MANŽELOVI PEVNÉ ZDRAVÍ!
vedení města Orlové6.4.2020, 21:42, Martin

Zdravím Můžu nakopat do prdele ty staré vyjebané kurvy ( důchodce) ? Myslel sem , že mají vyhrazený svůj čas na nákupy ? Ale oni jsou v obchodě od rána do večera ! A mě do obchodu po noční 12ti hodinové směně nepustí !!!

Dobrý den,
Váš příspěvek je za hranicí lidské slušnosti. Chápeme sice Vaše rozhořčení, že Vás po náročné směně do obchodu nepustili, ale prosím, uvědomte si, že i Vy jednou budete starým člověkem a budete se chovat stejně. Nikdy nevíte, jaké bude Vaše myšlení i kroky v seniorském věku. Prožíváme vypjatou dobu, se kterou jsme se nikdy nesetkali, ale to přece nikoho z nás neopravňuje ke sprostému chování a k invektivám. Naopak, na místě je vstřícnost a pochopení.
Přejeme Vám hodně zdraví!6.4.2020, 14:22, Táňa Přívarová

Dobrý den, zajímalo by mě, co se děje v nemocnici v Orlové v souvislosti s koronavirem. Po městě se šíří zmatené a neblahé zprávy. Dále kolik pozitivních koronavirem je v současné době v Orlové. Poslední zpráva pana starosty byly dva nemocní, ale od té doby se hodně změnilo. Děkuji.

Dobrý den,
do nemocnice v Orlové bylo převezeno 23 pracientů z LDN ve Frýdku-Místku, protože právě frýdecko-místecká nemocnice se věnuje nemocným s koronavirem. Co se týče počtu onemocnění na Covid-19 v Orlové, tak tuto přesnou informaci z KHS nemáme, víme však, že v rámci ORP Orlová, tj. Orlová, Petřvald a Doubrava je 10 nakažených pacientů. Mapu Moravskoslezského kraje, kde je vyznačeno ORP, zveřejňujeme denně na městském facebooku, v tuto chvíli ji najdete i na webových stránkách města v sekci koronavirus.
S pozdravem
Nataša Cibulková