DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


12.2.2021, 14:41, Barbora Kazíková

Dobrý den, chtěla bych být v Orlové členkou volební komise v podzimních volbách 2021. Pokud by to bylo prosím Vás možné, ráda bych se do této kommise přihlásila, ale nevím, přesně kam a, které osobě. Děkuji: Kazíková

Dobrý den,

jsou 2 možnosti:

1) jistá:
- do komise Vás nahlásí některá volební strana, což úřad musí akceptovat a zařadit Vás dle nominace - budete nominována do komise volební stranou,

b) nejistá:
- dáte nám své iniciály a my Vás můžeme zařadit v případě, že počet členů v některé komisi klesne pod minimální počet - pak budete nominována do komise starostou.

Své iniciály s požadavkem na zařazení do volební komise můžete zaslat panu Ing. Petrovi Ullrichovi, vedoucímu kanceláře tajemníka:
telefon: 596 581 240
e-mail: petr.ullrich@muor.cz

Kancelář tajemníka, kancelář starosty12.2.2021, 10:32, Pavlíková

Úklid sněhu vázne,chápu,že jsme si zvykli na několik let beze sněhu...ale tak,jak letos to vypadá na ulicích kolem domů-tak to nevypadalo nikdy.Chodníky-budž uklizené,odhrábnuté.Ale cesty mezi domy,to je hrozné ,sníh rozježděný,nedá se ani pořádně projít neřkuli projet.Potíž nemají jen soukromí řidiči,ale i dopravci,pošta,sanity,vývoz odpadu..../viz.opravené parkoviště naproti Lídlu a pak pokračující cesty mezi paneláky/1275 atd/. Kdo je zodpovědný,proč někdo nekontroluje údržbu silnic -nejen hlavních? P.

Dobrý den,

při provádění zimní údržby město Orlová postupuje dle schváleného Operačního plánu zimní údržby na rok 2020/2021. V tomto operačním plánu jsou komunikace rozděleny do stupňů důležitosti včetně daných časových lhůt, kdy musí být na komunikacích zimní údržba provedena. Až po provedení zimní údržby komunikací dle jednotlivých stupňů a zimní údržby chodníků je následně dle nutnosti přistoupeno k případnému odtěžování sněhu z průjezdných parkovišť v zástavbě. Provádění zimní údržby je průběžně dle možností kontrolováno zástupcem města Orlová. Je nutné si uvědomit, že úkolem zimní údržby je zabezpečení zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, které byly způsobeny povětrnostními vlivy, nikoli tyto zcela odstraňovat. Děkujeme za Vaše podněty.

Odbor správy majetku a hospodářské správy12.2.2021, 10:28, Pavlíková

Proč dnes nejsou už k stáhnutí na vašich stránkách Orlovské noviny? Děkuji za odpověď,P.

Dobrý den,

Orlovské noviny jsou na web vkládány v den, kdy vycházejí. Žádný předpis neurčuje přesný čas jejich uveřejnění na městském webu, takže je tam zodpovědný pracovník vkládá podle toho, jak si zorganizuje svou práci.

https://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/orlovske-noviny/

Kancelář starosty11.2.2021, 20:01, Richter Bohuslav

Končí mi platnost občanského průkazu(březen 2021)kde mohu získat nový-počítám ,že nouzový stav skončí,co k tomu potřebuji

Dobrý den,

k vyřízení občanského průkazu se můžete objednat na webových stránkách města Orlová nebo telefonicky na číslech 596 581 255 (254, 227, 237). Poté se dostavíte ve sjednaný čas na Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně (vchodem z ulice Osvobození). S sebou si vezměte občanský průkaz s končící platností.

Kancelář starosty11.2.2021, 16:45, Kevin Wrobel

Vážení, nerad to dělám, ale můj pan soused topí bůh ví čím. Asi něco typu dřevotříska s velkým obsahem lepidla. Jeho komín pravidelně vypouští žlutý kouř, který znečišťuje okolní ovzduší, místy "zasmrádne" celý dům, když se větrá. Zvířatům to taky neprospívá. Kde se můžu obrátit s tímto problémem? Na výzvu, že jestli s tím bude soused topit dál, odpověděl "jste jediní, kterým to vadí"... Děkuji Wrobel

Dobrý den,

obrátit se můžete na odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová, konkrétně na tel. 59 65 81 737 nebo na e-mail marketa.mokrosova@muor.cz. Pro provozovatele kotle vyplývají ze zákona o ochraně ovzduší povinnosti, mimo jiné spalovat pouze paliva určená výrobcem. Dřevotřísku v žádném případě v kotli spalovat nelze.

Odbor výstavby a životního prostředí10.2.2021, 20:08, I.Juchelková

Dobrý den ,to je takový problém dát do novin plánovaný seznam oprav chodníku a komunikací ,odpovědi na dotazy občanu kolikrát nejsou I. J.

Dobrý den,

seznam oprav chodníků a komunikací na území města Orlová je k nahlédnutí v kanceláři č. 315 v budově Městského úřadu Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně.

Odbor správy majetku města a hospodářské správy10.2.2021, 15:00, Petr Kohut

Parkovací objekt postavený v roce 2003 vyžaduje opravu za 8,6mil. Kč. Asi bych si takto krátkodobě nepostavil rodinný domek. Kdepak se stala chybička?

Dobrý den,

máte pravdu deformaci objektu pravděpodobně způsobilo hned několik vlivů od vlivu podloží, založení objektu, nedokonalým odváděním srážkových vod, kdy se voda dostává pod stavbu do vrstev násypových a tedy po ní navážky mohou klouzat atd. Pravděpodobně všechny příčiny nikdy ani nezjistíme a můžeme se spíše jenom domnívat. Možná tato stavba zde neměla být nikdy ani postavena. Vzhledem ke skutečnosti, že nikdo z minulých aktérů výstavby již neexistuje, musí se město soustředit na nápravu a sanaci objektu.

Odbor rozvoje a investic9.2.2021, 20:03, Daniel Kučera

Dobrý den.Vim že většinu rozumných návrhů a vzkazů ignorujete ale mám dalši rozumný návrh který jsem už zmiňoval v minulosti.Nebezpečná křižovatka u Dinoparku.Buď tam udělejte kruháč,nebo změňte přednost jízdy jak byla v v minulosti a nebo tam jednoduše dejte zrcadla.Děkuji

Dobrý den,

Vámi zmíněná křižovatka je křižovatkou silnice II. třídy č. 474, ul. 17. listopadu, která dále nese název ul. Hraniční, a silnice III. třídy č. 47214, ul. Petra Cingra, ve směru na Doubravu pak Jana Čapka. Hlavní pozemní komunikací je silnice vyšší třídy, tj. vyššího dopravního významu, tedy silnice II/474. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je Moravskoslezský kraj, jejich správu vykonává Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK). Váš návrh proto postupujeme e-mailem SSMSK, středisku Karviná, které nám zaslalo níže uvedenou odpověď.

Kancelář starosty


Dobrý den,

na základě podnětu občana předkládáme analýzu dopravně bezpečnostní situace křižovatky v Orlové Na Kopaninách. Týká se silnice II. třídy č. 474, ul. 17. listopadu (za křižovatkou pak ul. Hraniční) a silnice III. třídy č. 47214, ul. Petra Cingra, ve směru na Doubravu pak ul. Jana Čapka. Hlavní pozemní komunikací je zde silnice II/474 označeno dle přiloženého Stanovení místní úpravy provozu z června 2014.

Rozhodující parametry křižovatky:

1) Dopravní význam silnice II. třídy č. II/474 je vyšší než dopravní význam silnice III. třídy č. III//47214.

2) Silnice II. třídy č. II/474 je spojnicí mezi dvěma silnicemi I. třídy a to I/67 a I/59, slouží mimo jiné pro těžkou nákladní dopravu nad 12t, zatímco na ulici Petra Cingra (III/47214) je vjezd vozidel nad 3,5 tun zakázán.

3) Změna organizace dopravy zde platí od roku 2014, tedy po ukončení činnosti Dolu Doubrava a respektuje stávající dopravní význam komunikací i navazujících lokalit.

4) Intenzita dopravy na silnici II/474 je vyšší 3552 vozidel (z toho 673 těžkých nákladních vozidel) za 24 hodin než na silnici III//47214, kde intenzita dopravy činila 2027 vozidel (z toho 127 těžkých nákladních) za 24 hodin dle sčítání dopravy z roku 2016.

5) Viditelnost a rozhledové poměry plně vyhovují stávající dopravní situaci a způsobu užívání. V posledním období zde byly provedeny ořezy a kácení havarijních dřevin takže se přehlednost křižovatky zlepšila.

6) Nebezpečnost křižovatky se posuzuje dále např. na základě údaje o nehodovosti. Nehodovost v této lokalitě v době před současnou úpravou přednosti v jízdě byla rozhodně vyšší, jak lze ověřit v příslušných policejních statistikách.

7) Dopravní značení se pravidelně udržuje a je v bezvadném technickém stavu.

8) Stavebně technický stav vozovek je sledován v přísnějším režimu z důvodu poddolování a opakovaně zde dochází k opravě nerovností vozovek z poklesů území v režimu oprav důlních škod.

9) Než je přistoupeno ke změně v organizaci dopravy jsou vždy velice důkladně zkoumány všechny souvislosti a vstupní údaje. Vydané Stanovení pak respektuje platné normy a předpisy.

10) Za správce komunikace musíme upozornit, že neochota řidičů respektovat dopravní značení nebo dokonce neochota v lokalitě žijících obyvatel dávat přednost či zastavovat na „Stopce“ nemůže být důvodem k nekoncepčním změnám v organizaci dopravy!

11) Současné parametry dokladují nepotřebnost okružní křižovatky, nepotřebnost dalších dopravně technických opatření ani doplňujících úprav. Dopravní zrcadla jsou určena pro použití v naprosto odlišných situacích a podmínkách.

12) Podnět zjevně není podložen odbornou znalostí dopravní problematiky. Je koncepčně nesprávný a není účelné se jím dále zabývat.

Ing. Václav Hrachovina, vedoucí střediska Karviná
Správa silnic Moravskoslezského kraje9.2.2021, 19:37, Petr

Dobrý den, dovoluji si vás upozornit na nepochopitelnou skutečnost, že v textu vyhlášky č. 9/2020 máte minimálně 1 hrubou gramatikou chybu (četl jsem pouze 1 odstavec vyhlášky).

Dobrý den,

jsme si vědomi, že ve spojení (dále jen "zákon místních poplatcích") chybí předložka "o", což považujeme spíše za překlep než za "hrubou gramatickou chybu", jak uvádíte.

Kancelář starosty9.2.2021, 17:46, I.Juchelková

každou zimu je problém dojít od schodu z domu 738k popelnicím nikdy není odhrabán sníchzásadně se na to kašle a pro staré lidi je to horor nájemnici se mi smějí ,že se stejně nic nevyřeší I.J.

Dobrý den,

přístupové chodníky k jednotlivým vchodům bytových domů jsou zařazeny v Operačním plánu zimní údržby. Jejich úklid probíhá prostřednictvím pracovníků veřejně prospěšných prací. Tento úklid se provádí až v poslední fázi, kdy jsou uklizeny přechody pro chodce, hlavní chodníky a schodiště na jednotlivých etapách města Orlová.

Kancelář starosty8.2.2021, 16:33, Stanislav

Dobrý den, je prosím někde k dispozici plánovaný seznam oprav chodníků a komunikací v tomto roce na území města Orlové? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

Seznam oprav chodníků a komunikací na území města Orlová je k nahlédnutí v kanceláři č. 315 v budově Městského úřadu Orlová, Osvobození 796.

Odbor správy majetku města a hospodářské správy8.2.2021, 11:03, Zuzana

Dobrý den, pro odpověď na Váš dotaz potřebujeme vědět, u jakého čísla popisného neprobíhá úklid sněhu. Odbor správy majetku a hospodářské správy..................u všech na V.etapě. Kde je uklizeno tak to si uklízejí obyvatelé sami na vlastní triko. Pokud by se jim při tom něco stalo, město za to nezodpovídá.

Dobrý den,

přístupové chodníky k jednotlivým vchodům bytových domů jsou zařazeny v Operačním plánu zimní údržby. Jejich úklid probíhá prostřednictvím pracovníku veřejně prospěšných prací. Tento úklid se provádí až v poslední fázi, kdy jsou uklizeny přechody pro chodce, hlavní chodníky a schodiště na jednotlivých etapách města Orlové.

Odbor správy majetku města a hospodářské správy7.2.2021, 22:27, Daniel Kučera

Dobry den.Mám požadavek a to v otazce plynofikace v Orlová Město.Všude je aktualni téma vytápění a rušeni topeništ na tuhá paliva ve velice krátké době.Všude je plynofikace zavedena, snad v každém koutu republiky s občanskou vybaveností.Proto bych rád,aby to Město vzalo v potaz a zavedlo plyn i konečně a bezodkladně zde,, pro nás domkaře,jelikož se pracně vytápí tuhými palivy.Tepelná čerpadla jsou velice drahá a bez návratnosti,solární panely jsou nefunkční na vytápění a velice drahé bez návratnosti.,,elektřina dnes již po zdraženi je ekonomický nesmysl..Většina části Orlové má napojený plyn,,tak je k nepochopení proč už dávno není zde.Je to jediná možná dostupná ekologická možnost vytápění s brzkou návratností a komfortem.Lidé zde si to jednoznačně přejí.Prosím neopomíjejte nejhehezčí a nejpotencialnější čast našeho města a začnete brát vážně přání zdejšich obyvatel..Je možno pro tuto dobrou a ekologickou věc sepsat petici.....Děkuji..

Dobrý den,

v územním plánu Orlové máme uvedeny konkrétní lokality k možnému rozšíření středotlaké plynovodní sítě, a to ve všech částech města. V palivo-energetické bilanci je použití zemního plynu preferováno před využitím elektrické energie a biomasy. Nicméně požadavek na plynofikaci určité lokality jsme již dlouhou dobu nezaznamenali, spíše se při projednávání záměrů výstavby nových rodinných domů setkáváme s tím, že vedení plynu stavebníky ani nezajímá, protože nemají zájem se na plyn napojit.

Zlepšování kvality ovzduší řeší Moravskoslezský kraj ve spolupráci s městem Orlová prostřednictvím poskytování tzv. kotlíkových dotací. Kotle na pevná paliva byly v 1. a 2. vlně jedním z podporovaných zdrojů vytápění, v současné 3. vlně je podporována z pevných paliv pouze biomasa. Platí, že kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, musí do září 2022 splňovat alespoň 3. emisní třídu. Právě z tohoto důvodu byly na výměnu nevyhovujících kotlů vyhlášeny postupně už tři výzvy kotlíkových dotací.

Při dodržování zásad správného topení pevnými palivy (spalovat palivo určené výrobcem, palivo je v suchém stavu, výkon zdroje odpovídá tepelné potřebě objektu, dodržovat předepsané postupy při zatápění a přikládání apod.) lze dosáhnout značného snížení vypouštěných emisí.
V současné době lze na trhu pořídit pouze certifikované kotle na tuhá paliva, které splňují předepsané emisní požadavky.

Město Orlová proto v současné době neplánuje realizovat výstavbu plynovodu v žádné lokalitě města Orlová.

Ing. Hana Juřicová
Odbor výstavby a životního prostředí5.2.2021, 19:47, Ondrusz

Dobrý večer, mam dotaz z kterého roku mate kalendář na plánu akcí, kde vám začíná únor v pátek když začal v pondělí ! S pozdravem přesností zdar. Ondrusz

Dobrý den,

děkujeme za Vaši připomínku, na vině je chybné zobrazení kalendáře na úvodní obrazovce městských webových stránek. Po rozkliknutí políčka ZOBRAZIT VŠECHNY AKCE se již kalendář zobrazuje správně, stejně tak po výběru možnosti KALENDÁŘ AKCÍ v modré liště na úvodní obrazovce. Požadavek na správné zobrazení kalendáře ve spodní části úvodní obrazovky webových stránek města Orlové jsme zaslali správci webu a dohlédneme na urychlenou nápravu.

Kancelář starosty4.2.2021, 19:07, Václav

Dobrý den, šlo by alespoň provizorně opravit stále se zvětšující výtluky na křižovatce ulic Hornická X Jabloňová? Jedná se o dvě díry a je prakticky nemožné alespoň jednu z nich netrefit při odbočování z/do ulice. Děkuji.

Dobrý den,

zástupce města Orlová provede na místě samém kontrolu a poté zajistí provizorní opravu obalovanou asfaltovou směsí za studena. Děkujeme za Váš podnět.

Odbor správy majetku a hospodářské správy