DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


28.2.2022, 19:43, dendy

Dobrý den můžete nám sdělit,kde je možné se v Orlové schovat před případným radioaktivním ohrožením?Prý by tu měl být někde kryt?V jakém je stavu?Je funkční?A jak je to třeba s plynovými maskami?Anebo jak vlastně postupovat?!pokud to bude co platné!Můžete to trošku obšírněji popsat a dát třeba na stránku aktualit?doufám,že to nebude potřeba,ale aspon malá jistota by byla fajn!!!děkujeme

Dobrý den,

vzhledem k množícím se dotazům občanů na možnosti ukrytí v případě mimořádných událostí město Orlová sděluje:
Stálé tlakově odolné úkryty, vybudované v 50. a 60. letech minulého století, byly vzhledem k jejich havarijnímu stavu rozhodnutím Hasičského sboru České republiky zrušeny bez náhrady. Pro ukrytí v případě mimořádných událostí se doporučuje využívat tzv. improvizované ukrytí.

Za nejvhodnější prostory k improvizovanému ukrytí se považují podzemní prostory v budovách, a prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy.

Pro improvizované ukrytí platí tyto hlavní zásady:
• pro vlastní ukrytí vyberte vhodný prostor ve vašem domě nebo bytě, např. sklep s železobetonovým stropem, silnými obvodovými zdmi,
• proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu,
• v případě přicházející hrozby útoku mějte připraveno evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady. Zavazadlo by mělo obsahovat také pitný režim a trvanlivé potraviny, léky, které pravidelně užíváte, případně svítilnu či jiný náhradní zdroj světla.

Pro další informace sledujte oficiální informační kanály, tj. webové stránky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a Ministerstva obrany (www.army.cz) či webové stránky HZS ČR (www.hzscr.cz).

S pozdravem
kancelář starosty28.2.2022, 19:29, Jana Kuzníková

Dobrý den, kde máme v Orlové nějaké kryty, kam by se člověk v případě potřeby mohl schovat, pokud vůbec existují? V dnešní době je třeba být informovaný.

Dobrý den,

vzhledem k množícím se dotazům občanů na možnosti ukrytí v případě mimořádných událostí město Orlová sděluje:
Stálé tlakově odolné úkryty, vybudované v 50. a 60. letech minulého století, byly vzhledem k jejich havarijnímu stavu rozhodnutím Hasičského sboru České republiky zrušeny bez náhrady. Pro ukrytí v případě mimořádných událostí se doporučuje využívat tzv. improvizované ukrytí.

Za nejvhodnější prostory k improvizovanému ukrytí se považují podzemní prostory v budovách, a prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy.

Pro improvizované ukrytí platí tyto hlavní zásady:
• pro vlastní ukrytí vyberte vhodný prostor ve vašem domě nebo bytě, např. sklep s železobetonovým stropem, silnými obvodovými zdmi,
• proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu,
• v případě přicházející hrozby útoku mějte připraveno evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady. Zavazadlo by mělo obsahovat také pitný režim a trvanlivé potraviny, léky, které pravidelně užíváte, případně svítilnu či jiný náhradní zdroj světla.

Pro další informace sledujte oficiální informační kanály, tj. webové stránky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a Ministerstva obrany (www.army.cz) či webové stránky HZS ČR (www.hzscr.cz).

Děkujeme za pochopení.
kancelář starosty28.2.2022, 14:32, Martin Novák

Mě by zalímalo,proč se kácí zdravé stromy,tráva se seká až do hlíny.Je to opravdu jen proto,aby jste měli zaměstnání pro nezaměstnané.....

Dobrý den,

věřte, že zdravé stromy město určitě nekácí. V poslední době proběhlo rozsáhlé kácení v Zámeckém parku ve staré Orlové a v areálu městského hřbitova v Orlové-Městě. Tam se kupříkladu kácely stromy, které možná, že vypadaly zdravě, ale rozhodně tomu tak nebylo. Šlo o stromy postižené jmelím, které by při silném větru mohly ohrozit bezpečnost chodců. V této lokalitě bylo třeba i všechny větve z těch stromů poctivě zlikvidovat, aby se jmelí nešířilo dál.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
kancelář starosty28.2.2022, 9:34, Monika

Dobrý den, Orlová byla zase a opět vyhlášena nejhorším městem. Upřímně se tomu v určitých ohledech nedivím. Město disponuje smo a i přesto v určitých lokalitách města je nehorázný nepořádek. Ano nepořádek dělají lidé, ale přeci jen ho nemůžeme přehlížet. Bydlím v Orlové 3 cca 5 let za celou dobu jsem zde služby ohledně úklidu města viděla maximálně 3x. Když se rozhlednu kolem sebe je mi smutno kam až to zašlo. To vážně Orlovou 3 konkrétně okolí penny (třeba ul. A. Jiráska, Janáčkova atd) budeme brát za vyloučenou lokalitu? To je vážně všem jedno jak tato část města vypadá?! Nepořádek okolo popelnic i v částech zeleně. Proto bych se chtěla zeptat zde je možnost zde někoho zaslat a ne jednorázově, ale v pravidelných intervalech aby se zde pořádek udržoval? (Jen poznatek. v Bohumíně v takové lokalitě přiložilo ruce k dílu i vedení města.) Pokud chcete jsem schopná a ochotná dodat fotodokumentaci. S pozdravem Monika

Dobrý den,

lokalitě, kterou zmiňujete, což je Orlová - Poruba, se věnujeme mnohem více, než ostatním částem Orlové. Posílili jsme běžný úklid firem, se kterými má město smlouvu na úklid města jak chodníků, tak zeleně, pracovníky veřejně prospěšných prací a veřejné služby, kteří tuto část uklízejí navíc 2x v týdnu. Bohužel někteří neukáznění spoluobčané stihnou udělat nepořádek opětovně během chvilky. Určitě nám záleží na tom, jak naše město vypadá a snažíme se mimo jiné také jednat s firmami, které zde pronajímají byty, aby jejich nájemníci neznečišťovali okolí. Nelze bohužel ovlivnit, kam lidé odkládají velkoobjemový odpad. Místo do sběrného dvora jej pokládají ke kontejnerovým stáním a město tak vynakládá nemalé finanční prostředky na úklid takto vzniklých černých skládek na území města. Tato se uklízejí 1-2x měsíčně.

Děkujeme za pochopení.
odbor správy majetku a hospodářské správy23.2.2022, 8:14, Milena

Dobrý den jake jsou podmínky k dostání bytu v domě s bývalou pecovatelskou sluzbou u gymnázia děkuji za odpověď

Dobrý den,

žádost o poskytnutí bytů do nájmu v domě s pečovatelskou službou (dále DPS) a bezbariérových bytů je občan povinen podat písemně na předepsaném formuláři na odboru sociálním a zdravotním Městského úřadu v Orlové.
Žádost o poskytnutí bytu v DPS a bezbariérového bytu do nájmu může podat svéprávný občan České republiky, který:
a) má trvalé bydliště v Orlové (v mimořádných případech může příslušná komise přijmout žádost občana, který není trvale hlášen ve městě Orlová);
b) je invalidní nebo osamělý a jeho zdravotní stav, zdravotní postižení a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby;
c) dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a lze u něho důvodně předpokládat, že bude potřebovat pečovatelskou službu pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu apod.;
d) kterému kvalita bydlení v DPS nahradí úkony pečovatelské služby, které mu v jeho dosavadním bytě nižší kategorie byly poskytovány (např. donáška uhlí, zatápění, vynášení popele apod.);
e) manželská dvojice či jiná dvojice (např. druh a družka) splňuji-li bod a)-d), a jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav, zdravotní postižení a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů potřebnou péči sám nemůže plně poskytovat;
f) nemá žádné nesplněné finanční závazky vůči Městu Orlová (doloží potvrzení o bezdlužnosti vydané právním odborem MěÚ).
V odůvodněných případech lze zapsat do evidence i žádost občana, který má nesplněné finanční závazky vůči Městu Orlová, pokud žadatel doloží platný splátkový kalendář a čtvrtletně doloží kopie potvrzení úhrad splátkového kalendáře.

Na Váš e-mail zasíláme i formulář žádosti.
S pozdravem
odbor sociální a zdravotní22.2.2022, 17:22, Zbigniew

Mam dotaz, proč byly odvezeny kontejnery na odpad z ulice F.S.Tůmy od vchodu čp. 1245

Dobrý den,

město Orlová ve spolupráci s SMO, m.a.s. bylo nuceno k tomuto kroku přistoupit po četných stížnostech občanů. Nádoby na komunální odpad byly přesunuty na kontejnerové stání opodál, jelikož neukáznění občané nádoby přesouvali na chodník, aby zde zaparkovali svými vozidly. Obsluha svozového vozu tak měla problém s vývozem. Když už zde zaparkovaná vozidla nestála, byl problém plné a těžké nádoby přesunout z chodníku ke svozovému vozidlu, navíc hrozil jak úraz pracovníků, tak poškození nádob.
Děkujeme za pochopení.

OSMHS15.2.2022, 17:25, Dagmar Ruislova

Zdravím,chci se zeptat,jsou už v Orlové popelnice na použitý olej?

Dobrý den,

ano, město Orlová má rozmístěny nádoby na použité jedlé tuky a oleje. Jejich rozmístění najdete např. na webových stránkách městského úřadu
https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/odpadove-hospodarstvi/36083-kam-v-orlove-s-jedlymi-tuky-a-oleji.html
nebo na webových stránkách SMO, m.a.s.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1WwCX73uWvxNIhCiG0rTuuaQUCYE&ll=49.87529904755373%2C18.431665589183808&z=15

S pozdravem

odbor správy majetku a hospodářské správy14.2.2022, 7:30, Emil Vyhlas

Dobrý den, mám dotaz,proč se neuklízí krajnice cest a chodníky i přes zimní období,auta a vítr to roznáší,kdo to má dýchat ten prach-viz ulice Okružní s pozdravem Emil Vyhlas za lepší Orlovou.....

Dobrý den,

úklid komunikací provádí SMO m.a.s. až po skončení zimního období, tedy od dubna. V zimním období používá společnost SMO m.a.s. veškerou dostupnou techniku i personál na zvládání zimní údržby komunikací a chodníků (strojní i ruční odklízení sněhu a posyp solí, případně inertním materiálem). Na úklid komunikací během zimního období schází jednak finanční prostředky v rozpočtu města, jednak už zmíněný potřebný personál. Aby mohlo být vůbec strojní čistění komunikací realizováno, předchází mu zajištění vymístění vozidel z daných lokalit. Jinak totiž takové čištění pozbývá jakýkoliv smysl. Navíc čištění se provádí systematicky po celých úsecích a ulicích, ne jen v místech, kde zrovna ulpěla nějaká nečistota, nebo kde vítr navál prach a zbytky posypového materiálu. Takovéto čištění komunikací a chodníků není možné technicky ani finančně zajistit a ani by to nebyl příliš racionální přístup. Určitě to není jenom postoj města Orlová, ale i v jiných městech to funguje obdobně...

S pozdravem

OSMHS12.2.2022, 16:00, Jana Švecová

Dobrý den, mohu se prosím zeptat, jak se nakládá s městským bytem, pokud ten, na koho je napsán, umře, a v bytě v tu dobu bydlí jeho bývalá manželka a syn? Přejde byt automaticky na syna, prosím? Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den,

v návazností na Váš dotaz sdělujeme, že smrtí nájemce nedochází k zániku nájmu. Nájemcem bytu zůstane pozůstalý manžel, pokud se jednalo o společné nájemní právo.
V případě, že se nejednalo o společné nájemní právo manželů, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti. Mezi těmito osobami má přednostní právo potomek nájemce. Člen domácnosti, na kterého má nájem bytu přejít musí splňovat dvě podmínky, a to, že:
- ke dni smrti nájemce prokazatelně žil v bytě a
- nemá vlastní byt.
Nájem bytu po jeho přechodu skončí nejpozději uplynutím 2 let ode dne, kdy nájem přešel.

K přechodu nájmu nedochází u služebního bytu a bytu zvláštního určení.

Problematika přechodu nájmu v případě smrti nájemce je upravena v ust. § 2279 až 2284 nového občanského zákoníku.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy10.2.2022, 4:38, Jan

Dobrý den, píšu již několikátý dotaz a stále žádná odpověď. Takže se ptám na to zda bude někdy výstavba chodníků na ulici Zátiší ( pod kopcem).bydlím tam již deset let a chodník stále nikde,je tam autobusová zastávka a chodník?nikde.Deti už chodí ze školy samy domů a víte po čem chodí?Po cestě kde jezdí někteří rychlostí 100 km/h. Byl bych rád kdyby se to začalo řešit,nebo čekáte až tam někoho srazí?To už bude pozdě!!! Myslím že mluvím za všechny občany co bydlí na Zátiší. P.S. Není lepší dát ten radar co měří rychlost v kopci (aby se jim netřásl dům)dát dolů na rovinu kde chodí děti po silnici?

Dobrý den,

velice děkujeme za Váš podnět, ke kterému Vám sdělujeme, že město Orlová, odbor správy majetku města a hospodářské správy v současné době neplánuje v této lokalitě výstavbu chodníku. V současné době, ale řešíme s projektantem možnost vybudování pruhu pro chodce od rodinné zástavby až k Vámi zmiňovaným autobusovým zastávkám. Původním záměrem města bylo umístění radarové skříně dole "pod kopcem", nicméně toto místo neprošlo z hlediska metrologie.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy9.2.2022, 16:31, Silvie Staniková

Dobrý den, neplánuje se náhodou nějaká cyklostezka v lese spojující Zimný důl a Havířov-Šumbark? Po cestě, kde jezdí auta chodí hodně pejskařů, je tam i hodně běžců a samozřejmě cyklistů. Díky za odpověď

Dobrý den,

po cestě, která je prodloužením ul. V Zimném dole (v Orlové) a napojuje se na ul. U Jelena (v Havířově) je již vedena regionální cyklistická trasa č. 56 (páteřní trasa v rámci regionu Těšínské Slezsko).

Pokud Váš dotaz směřuje spíše k technické stránce věci, tzn. jestli se připravuje výstavba nové stezky, popř. rozšíření nebo jiné stavební úpravy stávající komunikace, musím Vám sdělit, že nepřipravuje.

Důvodem je záměr Ředitelství silnic a dálnic ČR na výstavbu nové silnice I. třídy propojující silnici I/11 v Havířově s dálnicí D 1 v Bohumíně. Tato silnice měla procházet Orlovou pouze okrajově a právě tímto územím, čímž by došlo ke změně dopravních vazeb mezi Lazy a Šumbarkem. Přesto, že se v současné době jedná o opuštění záměru výstavby této silnice, v územním plánu Orlové i v nadřazených Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje je koridor stále územně hájen. Po definitivním zrušení záměru ze strany ŘSD bude možné v koordinaci s Havířovem o úpravě komunikace uvažovat.

odbor rozvoje a investic6.2.2022, 8:54, Jarmila Kapusnakova

Dobry den.Hledáme bydlení,jsme matka60let,dcera33let.Nebyla u vas možnost.

Dobrý den,

město nabízí volné byty prostřednictvím licitace. Ta nejbližší se uskuteční koncem března:

Adresa a číslo bytu: F. S. Tůmy čp. 1241, Orlová-Lutyně, byt č. 20
Velikost a kategorie: 0+1, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží
Další údaje: byt se nachází v osmipodlažním obytném domě čp. 1241 na V. etapě, dům má plastová okna a je zateplen
Plocha pro výpočet nájemného: 27,74 m2
Celková obytná plocha bytu: 28,24 m2
Vyvolávací cena: 50,00 Kč/m2/měsíc
Termín a místo licitačního řízení: 30.03.2022 v 15:00
Městský úřad Orlová, zasedací místnost ZM
Termíny prohlídek bytu: 21.03.2022 od 16:00 do 16:30
22.03.2022 od 10:00 do 10:30
• bližší informace k licitaci získáte na odboru správy majetku a hospodářské správy na telefonním čísle 596 581 325 (p. Blanka Kaczorová),
• bližší informace k prohlídce a stavu výše uvedeného bytu získáte na telefonním čísle 596 581 226 nebo 734 765 619 (p. Kateřina Nosková)
Prvního kola licitačního řízení se mohou zúčastnit občané Evropské unie
a dlouhodobě pobývající rezidenti na území Evropské unie starší 18 let, způsobilí k právním úkonům, kteří:
• mají trvalý a prokazatelný pobyt na území města,
nebo
• mají místo trvání zaměstnání v Orlové na dobu neurčitou, případně 1 rok trvající zaměstnání ve městě Orlová

Licitačního řízení se mohou zúčastnit občané, kteří splňují tyto podmínky
• nemají úřední adresu trvalého pobytu na území ČR shodnou s adresou ohlašovny MěÚ
• nejsou dlužníky vůči městu Orlová
• nebydlí na základě ubytovací smlouvy na ubytovně
• nevlastní byt nebo obytný dům ani nejsou členem bytového družstva, nebydlí v samostatném bytě v domě svých rodičů (platí i pro manžela/ku, druha/družku)

• nejsou vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje bydlení v samostatné bytové jednotce, přičemž tuto podmínku musí splňovat i další členové společné domácnosti, kteří mají v bytě bydlet,
• nejsou zapsáni v insolvenčním rejstříku v posledních třech letech
• nepobírají opakující se dávky hmotné nouze (netýká se občanů, kteří pobírají dávky sociální péče na zvláštní pomůcky pro těžce zdravotně postižené či dávky státní sociální podpory vyplácené úřadem práce nebo dávky nemocenského pojištění), a to nepřetržitě po dobu šesti měsíců předcházející datu licitačního řízení. Společně posuzované osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou, která pobírá tyto dávky, se zúčastnit mohou po doložení potvrzení o vlastním příjmu po dobu minimálně jednoho roku před konáním licitace (např. zaměstnání, důchod, rodičovský příspěvek)
• nebyl jim ukončen nájemní vztah k městskému bytu v Orlové výpovědí na základě důvodů uvedených v § 2291, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. ObčZ, v platném znění, s výjimkou, že již uběhla lhůta jednoho roku od výpovědi a sjednání nápravy. Stejný postup město uplatní v případě, že nájem bytu skončil uplynutím doby určité a nájemní smlouva nebyla prodloužena z důvodu porušení povinností nájemce
• budou schopni pravidelně hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu, což potvrdí čestným prohlášením při licitačním řízení. Při podpisu nájemní smlouvy prokáže schopnost hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu potvrzením zaměstnavatele o svém průměrném výdělku nebo potvrzením Okresní správy sociálního zabezpečení o výši důchodu.

Průběh licitace najdete na www.mesto-orlova.cz
S pozdravem

kancelář starosty5.2.2022, 15:26, Daniel Harčarik

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli smi na parkovišti pro osobní vozidla parkovat přívěsný vozík. Konkrétně na parkovišti 1.maje 1270. Majitel si z místa pro jedno vozidlo udělal stálé místo pro svůj přívěsný vozík. Děkuji za odpověď Harčarik

Dobrý den,

samozřejmě, že na parkovišti pro osobní vozidla nesmí parkovat přívěsný vozík. Pokud zmíněné přípojné vozidlo (přívěsný vozík) je nadále odstavené na parkovišti ul. 1. Máje, oznamte tuto skutečnost Městské policii Orlová.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
odbor dopravy4.2.2022, 15:50, Miroslav

Ještě k poplatkům za odpady. Do Orlové jsem se přistěhoval nedávno, tak se ptám, zda městský úřad bude zasílat složenky za odpady? A i za ještě ne roční dítě je poplatek 792 Kč?

Dobrý den,

poplatek se vypočítává z roční sazby (r. 2022: 792,- Kč), hradí se v poměrné výši, a to podle počtu měsíců, od kdy je občan přihlášen v obci k trvalému pobytu.
Ohledně dítěte: děti narozené od 1.1.2021 jsou zpoplatněny až od 3 let jejich věku. Doporučuji se telefonicky nebo osobně obrátit na pracoviště správy místních poplatků, kde budou tazateli podány konkrétní informace k úhradě a má možnost se doptat na podrobnosti.

Složenky jsou zasílány pouze v případě přihlášení občana k trvalému pobytu, v dalších letech pak už nikoliv.
S pozdravem

právní odbor1.2.2022, 15:29, Jaroslav Doffek

Dobrý den,chtěl bych vědět, kdo dál příkaz kacet v parku zdravé stromy buky,chodime parkem skoro denně a je už vidět z jednoho konce na druhy za málou chvíli tam zůstane pár stromů a houšto které vždy vyroste mezi stromy.Mohu potvrdit,že z 20skácených stromu byly jen 4 vevnitř kmenu poškozené jinak vše zdravé,jsou tam třeba 2roky zlomené stromy od vichřice a 4m čouhají nad zem,těch se nikdo ani nevšimne..děkuji

Dobrý den,
o této záležitosti jsme psali v Orlovských novinách č. 1. Je zde kompletně vysvětlena problematika. Článek přikládám.
Jmelí neodmyslitelně patří k vánočním svátkům. Do domu prý přináší štěstí, odvahu a lásku. Takové štěstí však nepřináší stromům, na nichž roste. Tato invazivní rostlina se napojuje na cévní systém stromů a odebírá jim vodu a živiny. Mnohé stromy následně usychají a ohrožují bezpečnost.
Naše město nechalo zmapovat v lokalitě staré Orlové všechny stromy, na nichž jmelí „parazituje“ a rozhodlo se provést rozsáhlé ošetření těchto stromů. „Odborná firma posoudila stav dřevin v Zámeckém parku a bohužel dospěla k závěru, že s ohledem na rozsah napadení některých dřevin touto poloparazitickou rostlinou, bude muset být 42 stromů vykáceno. Kácení bude prováděno co nejšetrnějším způsobem s ohledem na okolní zdravé stromy i jejich kořenový systém,“ vysvětluje místostarostka Bc. Naděžda Kubalová.
„Dalším faktorem negativního působení jmelí je zatížení jednotlivých větví trsy, které následně způsobují jejich zlom. Z tohoto důvodu je nutno dřeviny ošetřit a jmelí eliminovat. Některé dřeviny, kde není zasažení tímto poloparazitem až tak velké, budou ošetřeny ořezem. Dřeviny, kde však jmelí zasahuje s velikým rozsahem do celé koruny, případně by ořez vzhledem ke své velikosti vedl k poškození stromu, je nutno pokácet,“ upřesňuje Ing. Kateřina Stachurová z úseku ochrany přírody a krajiny orlovské radnice.
V praxi to znamená, že většina těchto stromů bude kácena postupně z mobilních plošin. „Součástí samotného projektu sice nebyla úhrada nákladů na náhradní výsadbu stromů, nicméně město po konzultacích s odbornými firmami bude řešit dosazování vhodných druhů dřevin,“ doplňuje orlovská místostarostka.
Odborná firma posuzovala i „zdravotní“ stav stromů v lokalitě místního hřbitova. I tady jsou stromy napadeny již zmíněným poloparazitem a je nezbytné je ošetřit a ty nebezpečné vykácet. V tomto případě půjde o čtyři stromy.
„Vhodně zvoleným řezem či kácením stromů dojde k jejich ozdravení a stabilizaci. Odstraněním jmelí bílého pravého se eliminuje další rozšiřování tohoto poloparazita na okolní stromy a současně k prodloužení životnosti stromů. V konečném důsledku očekáváme zvýšení ekologické hodnoty krajiny a zvýšení biodiverzity v lokalitě staré Orlové,“ podotýká místostarostka Naděžda Kubalová.
Práce lze provádět pouze v době vegetačního klidu, tudíž byly zahájeny v polovině prosince a měly by být dokončeny nejpozději do března. Celkové náklady představují částku ve výši 2,3 mil. Kč. Město na tento projekt získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 2 mil. Kč. Do budoucna má město se Zámeckým parkem značné plány. „Rádi bychom tam vysadili další zeleň, vybudovali naučné stezky a zrealizovali další akce, které by vedly k jeho zatraktivnění. O první fázi revitalizace parku se lidé budou moci přesvědčit při komentovaných prohlídkách v příštím roce,“ uzavírá místostarostka.

Děkujeme za pochopení.
kancelář starosty