DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


20.3.2023, 13:44, Ivana Ježová

20.3.2023.Dobrý den,mužů se zeptat proč se na ulici Adamusova kácí vzrostlé smrky? Ničemu nepřekáží...rostli tady 33 let...copak už nikdo normálně neuvažuje?..

Dobrý den,
tyto stromy musely být pokáceny z důvodu zahájení rekonstrukce kabelových rozvodů elektrického vedení, které se nachází přímo pod těmito stromy. Jednalo se o plánované a povolené kácení.
S pozdravem
OSMHS18.3.2023, 4:56, Radislav Antoszyk

Dobrý den, u přechodu pro chodce u Albertu nově vyrostl nějaký sloup, který zakrývá výhled na světelný semafor. Nevím zda si tuto skutečnost autor tohoto díla uvědomil. Najde se řešení, nebo se bude čekat, až se stane neštěstí?

Dobrý den,
základní návěstidlo řízeného přechodu pro chodce ze strany městského úřadu může být v určitých úhlech z pohledu cyklistů v cyklopruhu zastíněno. Dle norem ČSN 36 5601-1 Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky a ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel právě pro takovéto případy existují i opakovací návěstidla nad středem vozovky. V tomto případě je toto opakovací návěstidlo vždy viditelné. Tato světelná signalizace odpovídá normám a předpisům a byla v tomto stavu předána do majetku města.
S pozdravem
OSMHS17.3.2023, 17:29, Zuzana

Dobrý den, zajímalo by mě, co se staví v prostoru Dolní Kopaniny, na parcelách 2390-2394, 2220-2222, a na 2060. Na ul. Hraniční

Dobrý den,
na uvedených pozemcích (ul. Hraniční, Orlová) a dalších pozemcích v areálu se nestaví nic. Jsou to soukromé pozemky. Dochází zde ke srovnávání poddolovaného terénu pro další podnikatelské záměry v návaznosti na reliéf krajiny. Tyto pozemky dosud ležely ladem. Došlo zde k vyčištění, kácení stromů bez narušení odtokových poměrů. Provádí se návozy stavebních recyklátů, haldoviny, popeloviny a zeminy, vrstvy jsou hutněny pojezdy těžkých vozidel, upravují se svahy a bude provedena náhradní výsadba. V areálu má firma umístěnou drtičku betonu a cihel tzn. stroj, který se stěhuje na místa, kde je třeba drtičku využít. Vše je realizováno a povoleno na základě projektu a předepsaných podkladů.
S pozdravem
OVŽP17.3.2023, 6:10, Štefan Novák

Dobrý den, prosím o informaci kdy budou prořezány a nebo nejlépe pokáceny Kaštany na ulici F. S. Tůmy. Padající kaštany každoročně ničí zaparkována auta. Dále prosím o radu komu na městě hlásit škodu vozidle k proplacení. Děkuji

Dobrý den,
na ul. F.S. Tůmy se vyskytuje ořešák černý (Juglans nigra), nikoliv Jírovec maďal (Kaštan). Dřeviny nevykazují snížení vitality, ani symptomy napadení chorobou nebo škůdcem. Kácení dřevin z důvodu opadu plodů je v rozporu s ustanovením § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Opad plodů je přirozený fyziologický projev této dřeviny, který nastává pravidelně každý rok. Pro kácení předmětných dřevin nejsou naplněny zákonné podmínky.
Ořez dřeviny z důvodu tvorby a opadu plodů je neefektivní a zbytečný. Dřevina po ořezech nepřestane plodit. Naopak po provedeném zásahu u řezu ze spících pupenů vyraší množství sekundárních výhonů, kterými dřevina nahrazuje odstraněnou větev a asimilační aparát. Každý řez na dřevině by měl být důvodný, jako je např. stabilizace dřeviny, zdravotní řezy, podjezdné nebo podchozí výšky..... Opad plodů není důvod pro ošetření koruny.
Co se týče hlášení škody na vozidle, obraťte se na Bc.Lenku Oraveczovou, email: lenka.oraveczova@muor.cz a přiložte prosím fotografie poškozeného vozidla.

s pozdravem OSMHS16.3.2023, 9:45, Jurdas

Dobrý den,chtěl bych se zeptat,proč na nedávno otevřeném parkovišti na ulici Osvobození za kulturním domem ,kde byly na parkovišti umístěny značky P jako parkoviště jsou tyto značky zakryty černými pytly.

Dobrý den,
stavba parkoviště sice byla ke dni 1.3.2023 převzata, ale odstraňují se ještě drobné vady a nedodělky. Proběhne dosadba keřů a celkové zatravnění. Stavba prozatím není zkolaudována a tudíž označení místa jako parkoviště by nyní bylo předčasné.

Děkujeme za pochopení

ORI14.3.2023, 9:33, Jiří Trčka

Před asi 20 lety jsme odkoupili byty do družstevního vlastnictví. Z 12 obyvatel domu koupilo byty 11 . Dvanácty být jsme koupili společně.V roce 2022 byl tento byt prodán.Penize za tento byt byl rozdělen mezi 11 podilníku, kteří původně být zaplatili Musíme platit daň z příjmu? Dík za odpověď.

Dobrý den,
s tímto dotazem se musíte obrátit na vyměřovací oddělení Finančního úřadu - územní pracoviště v Karviné, které Vám dotaz zodpoví.
S pozdravem
KS10.3.2023, 9:24, Martin

Dobrý den, protože mi nikdo neodpověděl na můj první dotaz, zeptám se znovu a trochu jinak. Je možné odkládat odpad vedle kontejnerů na tříděný odpad a hyzdit tak okolí? Předpokládám, že ne. Jak se proti tomu bránit? Děkuji.

Dobrý den,
omlouvám se, že jsme nestihli ihned zareagovat na Váš první dotaz. Tímto odpovídáme na oba dva dotazy najednou.
Ohledně nepořádku u kontejnerových stání se můžete obrátit na e-mail denisa.nitschova@muor.cz. Chtěli bychom Vás požádat o upřesnění, o které kontejnerové stání se jedná.
S pozdravem
OSMHS9.3.2023, 15:39, Dagmar Ruislova

Zdravím,nemůžu najít orlovský expres ze soboty,naposledy je 25.2.,dekuji

Dobrý den,
od 1.3.2023 skončilo 14 minutové vysílání pořadu Orlovské noviny, které byla vysíláno na televizní stanici LTV-Plus. Místo něho teď můžete nově zhlédnout aktuální reportáže každý den. Najdete je na YouTube kanále iTVO, na facebookové stránce iTVO a také budou umístěny ve videogalerii na webu města.

S pozdravem
KS9.3.2023, 6:19, Peter

Rád by sa opýtal kompetentných v mestskej polícii ,kde majú ľudia parkovať ?keď tak veselo rozdávame pokuty či Vám to není akože blbé ?Kde majú ľudia parkovať napríklad ulica F.S.Tůmy to už neviete trozka súdne rozlíšiť ,a troška mať pochopenie ,ďakujem

Dobrý den,
parkovat (stát) na ul. F.S.Tůmy lze pouze na místech označených jako parkoviště, jelikož jde o obytnou zónu. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Viz zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
S pozdravem
MP8.3.2023, 14:24, Hana

Mě a mé spoluobčany zajímá z jakého důvodu se pokácelo po sídlišti zde v Lutyni tolik vzrostlých stromů, jehličnanů i listnáčů ? Podle zbylých pařezů se zjevně nejedná o prohnilé stromy, provozu rovněž desetiletí nebránily. Výsadbu nových stromů a keřů jsme nezaznamenali, přitom okres Karviná patří k nejprašnějším regionům v ČR !

Dobrý den,
velice děkuji za Váš podnět ke kterému Vám sdělujeme, že z Vašeho dotazu není patrné o které konkrétní stromy se jedná. V měsíci únoru 2023 byly na území města pokácené stromy, na které bylo vydáno rozhodnutí odboru životního prostředí o povolení ke kácení stromů. Tyto stromy byly vytipované během vegetačního období. Ve většině případů se jedná o stromy suché, se sníženou vitalitou a jasany, které v posledních letech intenzivně chřadnou a odumírají vlivem choroby Chalara fraxinea.
S pozdravem

OSMHS6.3.2023, 13:03, Pavel Novák

Opakovaně se ptáme a zas jsme nedostali od představitelů Měú odpověď. Kdo povolil automat na 5.etapě na prodej konopí. To je povoleno hned , ale hřiště pro dětí v nedohlednu , zavřeno už víc jak rok a další i když jsou prostory ve dvorcích se nepostaví. Raději mít v Orlové feťáky než vidět si hrát dětí.

Dobrý den,
k Vašemu dotazu sdělujeme, že město Orlová není vlastníkem uvedené budovy, ale je v rukou soukromého vlastníka. Povolování automatů není v kompetenci živnostenského úřadu města Orlová, ani nemáme možnost do procesu povolování a následného provozu automatů zasahovat.
S pozdravem
KS2.3.2023, 18:10, Natálie Pokludová

Dobrý den, chtěla bych vědět datum, kdy se konečně otevře parkoviště na ulici Osvobození před domem č. 872??? Termín do 21.2. nebyl očividně dodržen a konečně bysme rádi po půlročním čekání na opravu tak malého parkoviště, parkovali před domem a netahali se s věcmi i více než kilometr. Je to doopravdy ostuda města Orlové, že si neumí ohlídat a dle plánu zrealizovat tak obyčejný projekt...

Dobrý den,
oficiální otevření uvedeného parkoviště je možné až po jeho kolaudaci. Termín stavby dle smlouvy a uzavřených dodatků byl samozřejmě dodržen. Jedná se o komplexní revitalizaci vnitrobloku za DKMO, v rámci které bylo provedeno kompletně nové parkoviště, chodníky, komunikace, odvodnění, veřejné osvětlení apod. Součástí byly také přeložky, kontejnerové stání nebo nový mobiliář. Ke dni 1.3.2023 bylo dílo ukončeno, převzato. Nyní probíhá vyklízení staveniště a odstraňování drobných vad a nedodělků. Ty budou odstraněny do konce měsíce dubna. Jedním z nedodělků je např. dosadba keřů a celkové zatravnění. Po obdržení stanovisek dotčených orgánů a zapsání stavby do katastru nemovitostí proběhne kolaudace stavby. Kolaudace stavby ale není součástí díla a je v gesci investora.

ORI28.2.2023, 13:00, Eva

Dobrý den,chci se zeptat kdy bude pokračovat rekonstrukce chodníku na ulici na Výsluní, chodník už je opravdu v žalostném stavu.Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
oprava chodníku na ul. Na Výsluní není v harmonogramu oprav komunikací a chodníků na rok 2023. Chodníků ve špatném technickém stavu je na území města Orlová více a není ve finančních možnostech města opravit všechny najednou. Opravujeme postupně každým rokem tolik komunikací a chodníků, kolik toho rozpočet města dovolí.
S pozdravem OSMHS26.2.2023, 14:51, Hana

Dobrý den do kdy mám zaplatit psa na rok 2023?Děkuji

Dobrý den,
poplatek ze psů je splatný do 31.05.2023.
S pozdravem
Právní odbor23.2.2023, 19:41, Petr V.

Dobrý den před několika měsíci byla přesunuta velká klouzačka z orlího kaňonu do lesoparku. Už to jsme špatně nesli. Teď čekáme kdy ji půjde použít, protože je tam všude bláto. Blíží se jarní prázdniny... Moc nechápu, když dětem přemístili klouzačku , proč tam nenasypali aspoň multikáru štěpky ať se můžou klouzat ? Demontáž , montáž a přeprava ocelové klouzačky stála určitě mnohem více, než trochu štěpky ... Děkuji za odpověď

Dobrý den,

dřevní štěpka bude pod skluzavku samozřejmě doplněna. Skluzavka byla z Orlího kaňonu do lesoparku přesunuta na sklonku minulého roku. Dětská hřiště na území města Orlová jsou v provozu od 1. dubna do 31. října běžného kalendářní roku. Mimo toto období je na hřištích prováděna údržba, nutné opravy a také doplnění dopadových ploch. Užívání dětských hřišť mimo provozní období je na zvážení rodičů.

S pozdravem OSMHS