DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:







Zodpovězené dotazy občanů:


19.8.2023, 9:37, Richard Bodnár

Dobrý den, Chtěl bych se zeptat, jestli by byla možnost ze strany města udělat oboustrannou opravu chodniku na ulici A.Jiráska? Je opravdu jen otázkou času, kdy se tady stane někomu nějaký úraz. Lidi tady kvůli kvalitě chodníku, který tady opravdu už i místy i chybí a je zarostlý trávníkem, jsou nucení chodit po silnici. Stačí se projít a uvidíte, že je tady chůze takřka nemožná. Dále bych se rád zeptal i na možnost bankomatu v městské části Poruba, nebo Město. Lidé musí často cestovat pro výběry z bankomatů hromadnou dopravou, která nestojí jen peníze, ale i spoustu času. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
chodníky na ulici A. Jiráska jsou problematickou záležitostí. Ve směru od supermarketu Penny se bortí celý násep, na kterém je chodník postaven. Celý násep je od počátku špatně založený a sune se směrem do doliny, což je vidět na upadajících betonových patnících. Povrch chodníku se na několika místech začíná vlnit a propadat. Dle posouzení situace zástupcem stavební firmy přímo na místě samém je chodník ve stávající podobě neopravitelný. Bude nutno provést důkladné zpevnění celého náspu, v délce cca 150 m, což v případě dostupných finančních prostředků bude realizováno odborem rozvoje a investic, neboť se jedná o finančně náročnou akci. V roce 2024 plánuje město Orlová opravit plošně dlážděný chodník ve směru od MŠ po č. p. 818 v délce 160 m.
Další část Vaší otázky nepřísluší městu, ale spíše některé z bankovních institucí, které bankomaty provozují.
S pozdravem
OSMHS



18.8.2023, 17:36, Pavel Novák

Dobrý den, mám dotaz , je někde v Orlové místo kde můžou zaparkovat 3 obytné přívěsy a obyvatelé tam můžou přečkat noc. Děkují za informaci Novák.

Dobrý den,
město Orlová nemá zřízeno vyhrazené místo pro obytná auta a karavany (obytné přívěsy). Zaparkovat karavan na veřejném parkovišti, jehož provoz není nijak omezen, (např. pouze pro osobní vozidla), pokud je to v souladu s pravidly silničního provozu a v rámci obecného užívání pozemní komunikace, zakázáno není. Pro Vaše potřeby, tzn. přenocování, doporučujeme stellplatz Landek Park Camp, který je od Orlové 16 km daleko.
S pozdravem
OD



17.8.2023, 19:21, Karel

Píše se tady že jsou nové lavičky, a na páté etapě taky ? Na 1.máje ani jedna, to si děláte srandu z lidí, nechcete tu ulici ani revitalizovat-chodniky samá díra a lavička ani jedna, žijí zde starší lidé a jak jdou třeba do nemocnice tak první lavička je až před nemocnici

Vážený občane,
z velké části došlo k výměně starých poničených laviček za nové, tedy kus za kus. Další lavičky byly umístěny na základě požadavků občanů. Pokud Vám v některé části Orlové lavička chybí nebo máte požadavek na opravu chodníku, prosím, zašlete jej na adresu posta@muor.cz. Příslušní zaměstnanci se budou požadavky zabývat, případně je zařadí od harmonogramu oprav.
S pozdravem
OSMHS



15.8.2023, 10:03, karel

děkuji za nové lavičky, jsou krásné

Dobrý den,
jsme rádi, že se Vám nové lavičky líbí.
S pozdravem
OSMHS



14.8.2023, 7:52, Patrik

Dobrý den, nestálo by za úvahu a prozkoumání možnosti udělat buď z Liberďoku, nebo vodní plochy Kdyně, letní koupání po vzoru Karvinského moře? Jistě by výkup, podpořen dotací a následné úpravy vyšly levněji, než nedávno zrušená oprava letního koupaliště.

Dobrý den,
v minulosti se uvažovalo o různých variantách využití vodních ploch v krajině. Bohužel většinou nemají předpoklady ke koupání, ať už z hlediska kvality vody, vlastnických vztahů anebo dostupnosti. Konkrétně Kdyně je součástí systému čištění odpadních vod Dolu Lazy a je v těsném sousedství bývalé koksovny. S "organizovaným" koupáním v této nádrži se nepočítá.
S pozdravem
ORI



11.8.2023, 15:42, Hana

Dobrý den, zajímalo by mne, kdo a nebo jaký předpis rozhoduje o četnosti sečení trávníků na sídlišti zde v Lutyni ? A jak se tyto práce řídí, tak aby byly v souladu s přírodou ? Přijde mi totiž nesmyslné, aby ledva skončily deště, vyjely na mokrou, rozměklou půdu mechanismy a zkrátily trávníky na nějakých 5-6 cm. Na slunci totiž takto zkrácený pažit rychle vyschne, v podstatě nemá šanci zregenerovat. Trávníkem nechráněná půda pak zbytečně vysychá, na povrchu tvrdne, vsak další dešťové vody je omezen...

Dobrý den,
četnost sečení travnatých ploch na území města Orlové je dána jejich zařazením do jednotlivých intenzitních tříd údržby zeleně. Zatravněné plochy na sídlištích patří do II. intenzitní třídy, kde je stanovená četnost prací při jejich údržbě během celého kalendářního roku, která by měla být dodržována s ohledem na průběh počasí a v závislosti dle připraveného harmonogramu organizace práce na pozemcích města tak, aby byla zabezpečena optimální péče o dané plochy. Sečení trávníků probíhá dle zásad ČSN 83 9051 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy). Dle této normy je kosení prováděno tak, aby průměrná výška (bez plevelů) nepřesahovala v žádném ročním období hodnoty uvedené u II. intenzitní třídy, a to výšku trávy 20 – 25 cm při sekání se sběrem hmoty.
S pozdravem
OSMHS



11.8.2023, 12:04, Petra

Dobrý den, díky za Vaši odpověď (2.8.2023) na dotaz ohledně prodeje nekomerčního prostoru na ulici Osvobození. Je mi však líto, že tady veřejně lžete. Vaši odpověď, že objekt není k prodeji jsem si nelenila ověřit (11.8.2023). A bohužel jak jsem předpokládala, není tomu tak. Ubytovna stále k prodeji je. Vy jste dokonce projevili o budovu zájem, ale nedomluvili jste se s majitelem na ceně. Proč prezentujete odpovědi, které jsou nepravdivé? Nebylo by lepší napsat rovnou, že jste to zkusili, ale není kupř. tolik prostředků atd.? Nerozumím tomu, proč zde občanům lžete. Díky za odpověď, P

Vážená paní Petro,
rozhodně bychom si nedovolili napsat lež. Telefonicky jsme před napsáním odpovědi kontaktovali jednoho z majitelů, který nám sdělil, že v současné době objekt v prodeji není. Máte ale pravdu, že předešlé vedení města Orlové s majiteli jednalo, k dohodě ale nedošlo.
S pozdravem
OSMHS



7.8.2023, 12:53, Petr

Dobrý den, 31.7.2023 jsem upozorňoval na nebezpečný výjezd z parkoviště od "Domu dětí". Jsem příjemně překvapen, že sestřižení keřů bylo provedeno téměř okamžitě, opravdu upřímně děkuji, Petr

Dobrý den,
děkujeme za pochvalu. Město Orlová se snažilo co nejdříve vše vyřešit, tak aby byl výjezd bezpečný.
S pozdravem
KS



7.8.2023, 9:45, Jan Francák

Dobrý den. Chci se zeptat, proč nemá Orlová zveřejněnu mapu, nebo seznam, ke jsou umístěny varovné sirény. Tyto informace, nepodléhají žádnému utajení a většina měst, má tyto informace zveřejněny na svých stránkách. Dokonce existuje i mapa sirén v ČR, kde Orlová schází. https://www.czechsirentech.cz/mapa-siren Děkuji, Jan Francák

Vážený pane Francáku,
na základě Vašeho dotazu Vám sdělujeme, že městu Orlová nevzniká žádná povinnost zveřejňovat mapu či seznam koncových prvků varování, a proto město tyto informace zveřejněny nemá. Umístění koncových prvků varování je uvedeno v mapové části krizového plánu Moravskoslezského kraje. Na území města Orlová se nacházejí:
• 4 rotační sirény, č.p. 801, 843, 786, 1027
• 2 elektronické sirény, č.p. 484, 840
• 2 reproduktory místního informačního systému, č.p. 76, 797
Dále město Orlová disponuje protipovodňovým výstražným systémem, reproduktory je pokryto celé území města a umístění těchto reproduktorů je taktéž zavedeno v Mapovém systému krizového plánu Moravskoslezského kraje.
Děkujeme za informace o existenci webových stránek Czech Siren Tech, pokud se na město Orlová obrátí tato komunita s žádostí o spolupráci na jejich projektu, jistě jim vyjdeme vstříc.
Děkujeme za Váš zájem
S pozdravem
KT



4.8.2023, 15:21, karel

dobrý den na ulici kpt.jaroše jsou plesnivé a polamané lavičky

Dobrý den,
město Orlová začalo s výměnou a sjednocováním laviček ve městě, dosud byly vyměněny lavičky na Masarykové Třídě a v další etapě se budou měnit lavičky na ulici Kpt. Jaroše a u Domu dětí a mládeže. Tato výměna by měla proběhnout do měsíce září letošního roku.
S pozdravem
OSMHS



4.8.2023, 12:27, Ondřej

Dobrý den, nedávno jsem slyšel, že je moje matka po smrti. Neviděl jsem ji 15 let, neměli jsme dobré vztahy,žil jsem v zahraničí. Kde je možné si tuto informaci ověřit prosím? Pobývala celý život v Orlové. Jde o Marii Krainovou, ročník 1959. Děkuji

Vážený pane,
požadovanou informaci lze zjistit na evidenci obyvatel MěÚ Orlová nebo kteréhokoliv jiného úřadu v republice. Požádal byste si o výpis z AISEO (agendového informačního systému evidence obyvatel). K žádosti musíte předložit doklad totožnosti, svůj rodný list (kterým prokážete, že se jedná o Vaši matku) a na místě zaplatíte správní poplatek ve výši 50,- Kč. Na základě toho Vám příslušná úřednice poskytne informaci o datu a místu úmrtí Vaší matky.
S pozdravem
OVVŽÚ



3.8.2023, 12:39, Ilona Juchelková

dobrý den mám dotaz na Stuchlikovci jste popelnice posunulu o kus dál to je super ale není vyřešeny k nim přistup jdete po blative cestě nebo přes zatravněny pás a okolo jdete přes obrubník a je tam i hrozne bláto a když se tam nahrne sníh tak to bude pro stare lidi a kočarky parada

Dobrý den,
nádoby na odpad jsme přesunuli z důvodu zvýšeného výskytu potkanů pod nádobami a v kanalizaci. Nádoby byly umístěny na betonové zpevněné ploše a přístup k nim byl přes trávník, bláto a vyčnívající kořeny stromů. Nyní jsou nádoby umístěny pouze o pár metrů dál na zpevněné ploše, navíc s přístupem po asfaltovém chodníku, v místě, kde kdysi stála PNS. Takže je nynější přístup k nádobám příznivější než před jejich přesunem.
S pozdravem
OSMHS



2.8.2023, 11:23, Emilie Krainová

Dobrý den, protože město reprezentuje nejen náměstí,ale i autobusové stanoviště, zajímalo by mě, kdo má na starosti jeho úklid. Stanoviště je kompletně poseto nedopalky cigaret, papíry, dřívky z nanuků a pod. i přesto,že je, pokud je mi známo, na zastávkách zákaz kouření. Nejedná se o nahodilý jev, ale setrvalý stav. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
autobusové stanoviště je v majetku ČSAD, a.s., takže úklid zajišťuje tato společnost, nikoli město Orlová.
S pozdravem
OSMHS



2.8.2023, 10:26, Petra

Dobrý den, zasílám dotaz ještě jednou, neb se stále nikdo nevyjádřil na mou otázku. V současné době je k prodeji komerční prostor v centru města na ulici Osvobození, kde je nyní ubytovna. Neuvažuje kupříkladu radnice nad koupí toho objektu? Využít ho trochu smysluplněji než dávat prostor obchodu s chudobou? Věřím, že by se našlo mnoho projektů a nápadů jak s budovou naložit. Na mimořádné výdaje by mělo být město připraveno, a tady je možnost udělat něco pro jeho obyvatele a pověst města samotného. S díky P.

Dobrý den,
město Orlová kontaktovalo majitele objektu, ale dle telefonického sdělení majitele, není v současné době objekt č. p. 827 na prodej.
S pozdravem
OSMHS



2.8.2023, 9:21, Ilona Buščiková

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,kdo má v popisu práce úpravu keřů a zarostlého chodníku před krytým bazénem?Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
zmíněné prostory před krytým bazénem budou v nejbližší době upraveny, proběhne zde ořez keřů a vyčištění chodníků včetně následné plánované opravy zde umístěné sochy.
S pozdravem
OSMHS