DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


8.9.2023, 19:23, Andy

Velky DIK , za linku Haviřov--Dětmarovice a zastavku u školy ..

Dobrý den,
město Orlová dle požadavku občanů projednalo s KÚ MSK zařazení autobusové zastávky Orlová, Poruba, škola do příměstské linky 874451 Havířov-Orlová-Dětmarovice.
S pozdravem
KS8.9.2023, 14:11, Jan

Dobrý den, prosím Vás pokutuje se už konečně nějak házení nábytku a jiného odpadu k popelnicím? Přece má město kamery, ne? Jedná se o neustále skládky mezi Osvobození 830 a 831. Jede hlavně o hemsteidenaky. Děkuji.

Dobrý den.
Městská policie má za použití městského dohledového kamerového systému relativně úspěch v odhalovaní a zpětného dohledávání osob, jež odloží objemný odpad u kontejnerových stanovišť. Ovšem samotné vypátrání a sankcionování osob nezaručuje automaticky, že tito pachatelé po vyřešení přestupku v příkazním řízení popř. oznámení správnímu orgánu, sami odpad následně odstraní. Objemný odpad poté zůstává na místě do doby, než jej odveze speciální vozidlo SMO. A to někdy trvá delší dobu, jelikož se likviduje podobný odpad najednou v různých lokalitách města. Opět apelujeme na občany, aby byli nápomocní v potírání tohoto nešvaru a neprodleně informovali v podobných případech městskou policii. Zvýší se tak šance na okamžitém zjištění jednotlivých pachatelů těchto přestupků.
S pozdravem
MP8.9.2023, 13:15, marek

K připomínce pí. Juchelkové ze dne 4.9. ohledně popelnic na ul. Na Stuchlíkovci . Možná by problém vyřešilo otočit popelnice otvory vsypu na stranu k chodníku , tak aby občané nemuseli vstupovat do příjezdové komunikace k parkovišti . Myslím tím tedy tu polovinu , která není u travnateho porostu . Pro starší lidi ke opravdu současný stav velmi nešťastný . S pozdravem Plonka M.

Dobrý den,
po domluvě se svozovou firmou SMO, m.a.s. bude část nádob na směsný komunální odpad otočena dle Vašeho přání.
S pozdravem
OSMHS7.9.2023, 15:39, Martin Czerner

Dobrý den. Je vůbec nějaká šance že dojde k opravě povrchu na ulici Na Zbytkách? Je opravdu v havarijním stavu.

Dobrý den,
oprava místní komunikace na ul. Na Zbytkách v Orlové-Lutyni je v kompetenci odboru Rozvoje a investic, Dle nejnovějších informací je dokončeno výběrové řízení na stavební firmu a stavba samotná bude zahájena v průběhu září a října 2023.
S pozdravem
OSMHS6.9.2023, 18:18, Jiří Ulbrich

Dnes mne zmátly kontroverzní informace o koncertu Martiny Jamkové uvedené na stránkách Domu kultury a Aktualitách na stránkách města Orlová. Byl tedy koncert zrušen nebo bude uskutečněn v jiném termínu? Děkuji za odpověď, Jiří Ulbrich

Dobrý den,
prvotní informace byla taková, že je koncert Martiny Jamkové zrušen bez náhradního termínu. Dle informací DKMO je koncert odložen. Prozatím není nový termín znám, jakmile budeme informování o novém termínu odloženého koncertu, budou informace zveřejněny jak na stránkách DKMO, tak na webových stránkách města.
S pozdravem
KS6.9.2023, 18:13, Roman

Dobrý den mám malý dotaz jak to že letos nebyl venku klavír

Dobrý den,
klavír letos nebyl venku umístěn z důvodu špatných předchozích zkušeností. Sice pár občanů chodilo hrát a hráli hezky, ale většina produkce byla v okolí bydlícím občanům na obtíž (spali po noční, budilo to děti atd.) Ve večerních hodinách se pak klavír musel zamykat, protože hrající občané rušili noční klid. Několikrát byl vypáčen zámek a klavír byl poškozen, nikdo ho už pak nechtěl ladit a navíc na vzduchu navlhnul a začal plesnivět.
S pozdravem
DKMO5.9.2023, 10:14, Iveta

Dobrý den mám dotaz kam se obrátit když vám v noci cca00.04 hod přijede auto které má zapnuté rádio tak hlasitě až vás to vzbudí a parkuje mimo parkovací zónu .Parkuje na žlutě vyznačeném vodorovném značení (žlutá přerušovaná čára).Navíc v tomto místě se parkoviště zužuje a přechází v příjezdovou cestu k rod. domům na ulici Květinová Je teda zcela zřejmé z jakého důvodu je žlutá přerušována čára a když v tomto místě parkuji jaká koliv vozidla je zde ztížen příjezd vozidel ZIS a stoji tam celou noc i když kolem jezdi MP a nic s tím nedělají(ulice Květinová) .Trvá to už skoro 14 dní . Děkuji

Dobrý den,
kontaktujte Městskou policii popř. Policii ČR, kteří se věcí budou zabývat.
S pozdravem
KS4.9.2023, 23:28, Ilona Juchelková

JE velký problém přerovnat ppelnice ,aby byly přesunuty kontejreny na papir a sklo nakonec a místo nich daát na odpad ,taky chozeni přez obrubníka ,neni nic příjemneho pro staré lidi ,jinak po chodniku to je tak 400 metru okolo a zase zpatky ,huljy ,smeti parada a v zime to bude ještě lepší popelnice meěly být misto budky N Sstuchlikovci

Dobrý den,
z Vašeho dotazu mi není zcela jasné, o co se Vám jedná. Jak jsem se již nedávno vyjádřila, nádoby na odpad jsme přesunuli z důvodu zvýšeného výskytu potkanů pod nádobami a v kanalizaci. Nádoby byly umístěny na betonové zpevněné ploše a přístup k nim byl přes trávník, bláto a vyčnívající kořeny stromů. Nyní jsou nádoby umístěny pouze o pár metrů dál na zpevněné ploše, navíc s přístupem po asfaltovém chodníku, v místě, kde kdysi stála PNS. Takže je nynější přístup k nádobám příznivější než před jejich přesunem. Jejich uspořádání je zajištěno tak, aby nemusela svozová firma tahat těžké nádoby plné odpadu přes obrubník, dochází tak k ničení nádob. Nezamýšlíme nádoby uspořádat jinak.
S pozdravem
OSMHS4.9.2023, 21:53, Petr

Dobrý den, budu rekonstruovat bytové jádro, byt bude asi měsíc neobyvatelný. Je nějaká možnost pronájmu městského bytu na měsíc, abych mohl někde po dobu rekonstrukce bydlet? V okolí nemám žádné blízké, kde bych se mohl na měsíc nastěhovat. Děkuji za odpověď Petr

Dobrý den,
na Váš dotaz, zda je možné pronajmout byt na měsíc po dobu rekonstrukce Vašeho bytu Vám s politováním musíme sdělit, že tato možnost u nás neexistuje. Město Orlová nemá k dispozici volné byty, které by se daly krátkodobě pronajímat. Volné byty se ihned opravují, procházejí revizemi a poté buď licitujeme výši nájemného za m2 nebo je byt přidělen dle pořadníku schváleného Radou města Orlové.
S pozdravem
OSMHS4.9.2023, 7:57, Peter Kaleta

Dobry den,kdyz chci zmenu adresy na obcanke co budu k tomu potrebovat.

Dobrý den,
podle ust. § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
Podle ust. § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel je při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 občan povinen:
předložit platný občanský průkaz (v případě, že občan předloží neplatný občanský průkaz, je nutno současně doložit také rodný list, popřípadě platný cestovní doklad či platný řidičský průkaz); rovněž v případě ztráty občanského průkazu je nutno předložit rodný list a platný cestovní doklad či platný řidičský průkaz
vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny (v případě podnájemní smlouvy je nutno předložit také písemně schválený souhlas družstva s podnájmem)
za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek podle zvláštního zákona (stanoven ve výši 50,- Kč za každého občana staršího 15 let)
V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se neváhejte obrátit na zaměstnance ohlašovny Městského řadu v Orlové, a to buď osobně: budova Městského úřadu Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně (přízemí, kancelář č. 102), nebo telefonicky na telefonním čísle: 596 581 239.
S pozdravem
OVVŽÚ31.8.2023, 16:26, Ervin Suk

Dobrý den. V Orlové, na ulici Mládí č. 724 je zdravotní středisko, kde ordinují 3 obvodní lékaři, gynekolog, zubní lékař, dětský lékař a stomatolog. U zdravotního střediska je možno parkovat na dvou parkovištích pro 11 aut, dále na konci ulice je Domov seniorů Pohoda, který má vyhraženo celkem 8 míst pro parkování. Na těchto parkovištích, t.j. u zdravotního střediska a u Domova seniorů není ani jedno místo pro parkování invalidních občanů. Na ulici Mládí je jen jedno parkování pro inv. občany před bytovými domy, nikoliv před střediskem či Domovem seniorů. Pokud přijede inv. občan k obvodnímu lékaři, má problém zaparkovat a pokud se postaví na parkoviště Domova seniorů, tak obdrží pokutu. Nemělo by být jedno místo před střediskem a jedno místo před Domovem seniorů vyhraženo pro invalidy? Přece na to pamatuje nějaký předpis, že každé parkoviště musí mít jedno místo pro parkování inv. občanů. Mýlím se ? Ervin Suk

Dobrý den,
Váš podnět bude řešen na místním šetření v průběhu měsíce září za účasti zástupce PČR, Dopravního inspektorátu Karviná.
S pozdravem
OD30.8.2023, 17:20, Karin

Prosím na ulici Osvobození 831. Nesvítí venkovní osvětlení, není na ní ani kryt. Jelikož je to blízko hospody Morava, tak bychom to osvětlení nutně potřebovali mít. Děkuji

Dobrý den,
světelné místo 35.14 bylo poškozeno dopravní nehodou. Po vyhodnocení stavu stožáru v rámci řešení škod a dostupnosti náhradních dílů bylo sjednáno, že toto světelné místo bude opatřeno novým svítidlem. Předpokládaný termín opravy je ve 40.KT 2023.
S pozdravem
OSMHS30.8.2023, 12:07, Lukáš Pištělák

Dobrý den, děkujeme za písek do pískoviště u bytu 1234, nicméně žádám o zřízení značky,ať tam nesmí pejsi. Prosím o častější obchůzky městské policie, neboť už jsme tam našli 2 použité injekční stříkačky. Děkujeme

Dobrý den,
dle Vašeho požadavku bude značka "Zákaz vstupu se psy" poblíž místa pískoviště umístěna. Městská policie byla o této skutečnosti informována a bude místo kontrolovat.
S pozdravem
OSMHS+MP29.8.2023, 21:08, Daniel Kučera

Děkuji za zodpovězení mého dotazu.Mám ještě jeden.Proč Město nemá rozpracované projekty na které může čerpat dotace z EU(do roku2026,cca85%) na rozvoj,obnovy Města pro obecné blaho.Kdo tyto požadavky včetně právních norem zpracovává,tak aby byly úspěšné?Příkladně,Ostrava má projekty hotové a žádají miliardy.My musíme taktéž žádat včetněPOHO2030,které je součástí projetu EU fondů spravedlivá transformace.Toto vše je třeba transparentně zveřejnit na stránkách,které dlouho nejsou v činnosti "Lepší Orlová",aby jsme my občané věděli jakým směrem se Město ubírá.Zatím jsme z okolních Měst velice pozadu.Děkuji

Dobrý den,
město Orlová samozřejmě má zpracované projekty, na které žádá a čerpá dotace z EU a je úspěšným žadatelem již mnoho let. Z dotací jsou revitalizována veřejná prostranství, chodníky, zatepleny budovy, vybaveny školy, vysázeny stromy, pořízeny ekologické automobily nebo jsou vybudována hřiště. O čerpání jednotlivých dotací je veřejnost informována. V současné době se připravuje např. fotovoltaika, revitalizace lesoparku, cyklostezky, skatepark, revitalizace historického centra, nové učebny a mnoho dalších projektů. Město Orlová má připravené projekty za stovky miliónů. Jejich realizaci si však pečlivě vybírá, protože kromě prostředků na dofinancování, potřebuje také prostředky na následný provoz, což v budoucnu může znamenat významnou zátěž pro rozpočet města. Všechny projekty jsou zpracovávány odborem rozvoje a investic, který na strategických projektech (Důl Lazy, POHO, IP LIFE, tramvaj, historické centrum atd.) úzce spolupracuje např. s Moravskoslezským krajem nebo MSID. Těší nás Váš zájem o tuto problematiku a souhlasíme, že nefunkčnost stránek Lepší Orlová je problém. Stránky byly v minulosti zakomponovány do stránek města, což se neosvědčilo a nyní se pracuje na jejich obnově.
S pozdravem
ORI29.8.2023, 19:53, Renáta

Krásný den,mohu se zeptat.Syn s přítelkyní a 6 letou dcerou se ocitly v tíživé životní situaci a nemají kde bydlet.Ja jako rodič bydlím v podnájmu a k nám je vzít nemohu.Mohou si zažádat o sociální byt.A koho se mohou obrátit.Dekuji

Dobrý den,
odbor sociální a zdravotní disponuje několika sociálními byty, které jsou v současné době obsazeny a jsou stanoveny pravidla pro jejich přidělování. Tíživou bytovou situaci může Váš syn řešit pronájmem bytu, dále žádostí o sociální bydlení u Pobočného spolku Orlovák, který sídlí na Rydultowské ulici 1390 v Orlové-Lutyni. V neposlední řadě je možno účastnit se licitace městského bytu. O konání licitace jsou informace na stránkách města Orlové.
S pozdravem
OSZ