DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


5.6.2023, 18:27, Zdeňka Gřundělová

Dobrý den, dnes tj. 5.6.2023 si byla moje dcera (16 let) vyzvednout cestovní pas. Na Vašich stránkách obce je pro vydání pasu pro dítě starší 15 let, které ještě nemá 18 let vyzadována přítomnost zákonného zástupce, OP mě i dcery, rodný list. Toto je citace z vašich stránek: "Vydání cestovního dokladu pro nezletilého občana staršího 15-ti let nezletilý občan se dostaví s rodičem (zákonným zástupcem) oba předloží platné občanské průkazy a nezletilý svůj rodný list zákonný zástupce jiný než rodič předloží k žádosti rozsudek soudu o ustanovení opatrovníkem". Tudíž jsem si musela vyřídit půl dne dovolené, abych s dcerou mohla jít pas vyzvednout. Paní u přepážky číslo 6 neměla tušení , že něco takového je vyžadováno a dosti arogantně mně odbyla, že nic takového není pravda. I dotazem na ministerstvo mně bylo sděleno že občan starší 15 let si může vyzvednout pas sám pouze se svým OP. Podotýkám, že se nejednalo o 1. pas dcery. Takže nevím, zda zmíněná úřednice nezná nařízení města? Kde je pravda? S pozdravem Gřundělová Zdeňka

Vážená paní Gřundělová,
v případě Vaší dcery se dne 05. 06. 2023 nejednalo o vydání cestovního pasu, ale o jeho převzetí. Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech (dále jen „zákon o cestovních dokladech“), rozlišuje tyto dva pojmy následovně:
- V souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona o cestovních dokladech „Žádost o vydání cestovního dokladu může podat občan starší 15 let. Pokud je občan nezletilý, je součástí žádosti písemný souhlas zákonného zástupce.“
- V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písm. a) zákona o cestovních dokladech „Cestovní doklad může převzít občan starší 15 let.“
Z uvedeného tedy vyplývá, že v případě vydání a převzetí cestovního dokladu se jedná o dva rozdílné úkony, kdy pro vydání dokladu byla ve Vašem případě nutná přítomnost zákonného zástupce, kdežto pro převzetí již nikoliv. Tomu odpovídají také informace zveřejněné na webových stránkách města Orlová, kde jsou tyto dva úkony také rozlišeny. K vydání cestovního dokladu je uvedena informace, kterou citujete ve svém dotazu, kdežto k převzetí cestovního pasu je uvedena tato informace:

„Převzetí cestovního pasu:
Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává (občan starší 15 let), zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna. Cestovní doklad může převzít z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.“
Z uvedeného tedy vyplývá, že k převzetí cestovního pasu není Vaše přítomnost vyžadována (tuto informaci sdělují pracovnice na přepážkách klientům vždy při podání žádosti o jeho vydání). Přesto jste se včera dostavila společně s dcerou, pracovnice na přepážce číslo 5 chtěla cestovní pas předat, avšak po najetí do systému zjistila, že Vaše dcera je držitelkou pasu, který je platný až do 01. 07. 2023. Nemohla Vám tedy nově vydaný pas předat, aniž by byl tento původní doklad vrácen. Proto Vás vyzvala k vrácení původního pasu, který jste, dle Vašeho sdělení, nechaly doma. Vaše dcera se tedy pro něj vrátila domů a znovu se dostavila na náš úřad (tentokrát už bez Vaší přítomnosti), vrátila starý pas a byl jí předán nově vydaný cestovní pas.
Je nám líto, že jste se cítila touto situací poškozena, avšak v tomto případě naše pracovnice jednala pouze tak, jak jí předepisuje zákon.

Bc. Eliška Floriánová
vedoucí oddělení živnostenského
úřadu a občansko-správních agend
Odboru vnitřních věcí a živnostenského úřadu5.6.2023, 16:12, Paškova

Dobrý den,jsou někde v nabidce byty vzniklé v bývalé zvláštní škole na ul.Polní? Můžete mi poradit kde se informovat ipřesto, že město není vlastníkem?Přece jen se byty nachází v Orlové.Děkuji.

Dobrý den,
město Orlová prozatím nemá žádné informace o skutečnosti, od kdy budou byty pronajímány.
S pozdravem
OSMHS4.6.2023, 19:42, Jura

Dobrý den,čtu tady v předešlém příspěvku že se bude opravovat podzemní parkoviště na 5 etapě a z horního hřiště budou taky parkovací stání .Dotkne se tato rekonstrukce aut které v něm parkují, bude při vámi zmiňované opravě parkování na nějaký časový úsek omezeno. Nebo se to lidí kteří si toto parkování platí budou muset na nějakou dobu místa hledat v okolních ulicích které už jsou i tak přeplněny vozidly.

Dobrý den,
v současné době se teprve začne připravovat projektová dokumentace. Stavba samozřejmě ponese s sebou omezení, ale nyní není na stole ani návrh technického řešení. Než bude stavba zahájena, budou občané včas o všech opatřeních informováni.
S pozdravem
ORI4.6.2023, 4:39, Kateřina

Dobrý den, prosím chtěla bych se zeptat na benzinovou stanici u Albertu. Nikde není o tom žádná informace funguje nebo teprve bude? A jak funguje pokud ano. Děkuji

Dobrý den,
bohužel se jedná o soukromý objekt a město nemá žádnou bližší informaci o provozu benzínové čerpací stanice.
S pozdravem
OSMHS2.6.2023, 17:21, Ludmila

Dobrý den, šlo by prosím na Rákosníčkově hřišti umístit lavičky na druhou stranu? Celé dopoledne svítí sluníčko na straně, kde jsou lavičky. Nejde jen o to, že tam sedí rodiče, ale i o odložené svačinky, pití, batůžky.. :) Děkujeme

Dobrý den,
přemístění laviček na druhou stranu dětského hřiště není možné, a to z důvodu dodržení potřebné minimální bezpečnostní plochy kolem umístěných dětských prvků.
S pozdravem
OSMHS31.5.2023, 19:03, Sára

Dobrý den, zajímá mne kdy bude opraveno a zprovozněno hřiště na 5.etapě nad podzemními garážemi. Tohle hřiště bylo široko daleko nejlepší, obzvlášť pro malé děti a to díky podkladu. Už je to víc než dva roky a stále se s hřištěm nic neděje. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
toto velmi oblíbené hřiště bohužel již zprovozněno nebude. Je za svou životností a muselo by se nahradit novými prvky. Vzhledem ke skutečnosti, že město Orlová připravuje rekonstrukci parkovacího domu včetně rozšíření parkování na střeše, byla by to již zmařená investice. Jako náhradu plánuje město vybudování nového hřiště na ploše, kde původně byly prvky pro skate. Vybudování nového hřiště mimo parkovací dům se bohužel v letošním roce již nepodaří, ale snad se děti dočkají v roce příštím.
S pozdravem
ORI26.5.2023, 15:59, Jurdas

Dobrý den chci se zeptat kdy se bude dělat u Orlovské nemocnice další parkoviště? Stromy se tam vykácely a nic se tam od té doby neděje.Předem díky za odpověd.

Dobrý den,
v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Kácení muselo proběhnout v době vegetačního klidu do konce března a chápeme, že se tato prodleva mezi kácením a realizací může zdát dlouhá. Předpokládaný termín zahájení stavby v červnu pravděpodobně už nestihneme, ale pokud půjde vše dobře, v červenci by mohla být stavba zahájena. O zahájení stavby budeme informovat.
S pozdravem
ORI25.5.2023, 16:01, Lubomír

Zdravím. 11.4.jsem upozornil na nepořádek na ulici Porubské, směrem na Ostravskou, u železničního nadjezdu. Reakce byla blesková, za což chci MÚ pochválit, ale problém je v tom, že místo bylo uklizeno, přistaven velký kontejner, který tam stál týden, překypoval odpadem a po jeho odvozu tam zůstala hromada papíru a odpadu, co zřejmě z kontejneru vypadl. To je třeba co nejdříve uklidit, je toho možná do pytle, než tam začnou přidávat další odpad obyvatelé Marijánky, nebo zastavovat auta s odpadem. Děkuji.

Dobrý den,
děkujeme za upozornění na nepořádek, který zůstal po odvozu kontejneru na ulici Porubská. Vaše informace byly předány Odboru výstavby a životního prostředí a byl informován majitel pozemku, aby vše uklidil.
S pozdravem
OSMHS25.5.2023, 12:53, Vlasta Bukalová

Dobrý den, začátkem týdne jsem upozornila, že nebyl 2x posekaný trávník pod domem 1236 na ulici F. S.Tůmy kam se traktor nedostal. Dnes 25.5.23 pracovník tuto část trávníku posekal strunovou sekačkou. Moc vám děkuji za rychlé vyřízení. S pozdravem Vlasta Bukalová

Dobrý den,
Váš podnět byl předán ihned odboru správy majetku, který zařídil posekání trávníků.
S pozdravem
KS25.5.2023, 11:48, Jana

Dobrý den , jak je orlí kanoň jsou tak prolézačky a kolotoč pro dětí. Mohli by se tam dodat lavičky nahoře jsou dole ne. Celou dobu co jste tam musíme stát.Děkují

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět ohledně umístění laviček v Orlím kaňonu. Posoudíme možnosti umístění těchto laviček na místě a v případě možnosti zařídíme jejich upevnění v termínu do měsíce července.
S pozdravem
OSMHS23.5.2023, 7:54, Obyvatel

Dobrý den,na ulici Osvobození 822 probíhala rekonstrukce/výstavba lodžií a z toho důvodu byla odstraněna zábrana znemožňující vjezd na plochu mezi blokového děckého hřiště.Toho zneužívají řidiči a parkují si tam auta, otáčejí se na této ploše a znehodnocují nově obnovenou plochu pro travnatý povrch, založený firmou jenž prováděla rekonstrukci.Co s tím ?bude zábrana opět namontována??

Dobrý den,
na základě Vašeho podnětu bylo provedeno šetření na místě, na ul. Osvobození ze zadu domu 819 - 822, kde nebylo zjištěno parkování vozidel na této ploše, přičemž vjezdu na plochu zamezují dvě kovové zábrany a keř umístěný u obrubníku. Pokud nemáte na mysli tuto lokalitu, prosím kontaktujte Ing. Pavelkovou na tel. č. 596 581 329.
S pozdravem
OSMHS18.5.2023, 7:38, Emil Vyhlas

Dobrý den, prosím o informaci,zda-li se bude provádět jarní uklid schdištovitého chodníku a úprava travní plochy po zimní údržbě před Bejbáčkem -směrem dolů v Orlové-Lutyni třetí etapa-ulice Okružní děkuji za odpověd´´

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Úklid chodníků na ulici Okružní v okolí "Bejbáčku" a úprava rozježděných okrajů v zeleni bude provedena nejpozději do poloviny června 2023, pokud budou vhodné povětrnostní podmínky.
S pozdravem
OSMHS16.5.2023, 17:13, Jan Blahuta

Dobrý den, Cca před měsícem jsme se přestěhovali do Orlové - Poruby, ul. Žofínská. Předtím jsme byli zvyklí třídit odpady, ale v novém bydlišti jsou pouze černé popelnice. Mohli by jste mně informovat, kde nejblíž najdu popelnice na tříděný odpad? Případně jinou možnost, jak tady třídit. Předem děkuji. S pozdravem, Jan Blahuta

Dobrý den,
na ulici Žofínská byly zvony na tříděný odpad umístěny u čp. 593, bohužel zde docházelo ke vhazování všechno možného, jenom ne toho, pro co jsou zvony určeny. Zvony byly také několikrát podpáleny, proto byly staženy a již zde nebyly přistaveny, jelikož je tato lokalita problémová. Třídění odpadu je možné ve sběrném dvoře na ulici Nádražní.
Je mi líto, že Vám neumožníme přístupnější cestu ke třídění odpadu, ale hodnota zvonů, které by byly brzy opět poškozeny, není malá.
S pozdravem
OSMHS16.5.2023, 15:19, Iveta

Dobrý den mam dotaz ,zda budou letos na dny Orlové,kolotoče na velkém parkovišti u bývalého koupaliště a od kdy tam se nebude moc parkovat kromě těch dvou dnů 26.5 2023 a 27.5.2023.Děkuji

Dobrý den,
zábavné atrakce (kolotoče, aj.) budou umístěny na parkovišti u bývalého koupaliště, na parkovišti se nebude moci parkovat v období od 23.5. do 30.5. 2023".
S pozdravem
OD13.5.2023, 16:04, Jaroslav Doffek

Chtěl bych oznámit,že vandalové už zničili polovinu odpadových košu v parku.Bude to někdo hlídat a nebo si to necháte vše rozbit..Ono myslím si,že tento typ odpad.koše se spiše hodi do lázni a ne do Orlové.Tady co neni pořádně přibetonovane nebo přivařene tak nemá šanci přežit

Dobrý den,
děkujeme za Vaši informaci týkající se odpadkových košů v lesoparku. O stavu odpadkových košů víme a budou opětovně opraveny. Bohužel, ať bude v lesoparku jakýkoliv typ koše, najde se jedinec, který koš poškodí. Jedná se většinou o podnapilou mládež, která si musí vybíjet zlost, či se předvádět před kamarády. Lesopark prochází hlídky městské policie, bohužel není v jejich silách uhlídat všechna výtržnictví, která se dějí na území města.
S pozdravem
OSMHS