DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


29.4.2024, 19:34, Zdeněk

Dobrý den, 1)můžu vědět proč město Orlová zvedlo daň z nemovitostí? 2)Co k tomu vedlo naše zastupitelstvo? 3)Máme teda děkovat městu,že koeficient je jenom na čísle 2 a ne na 5? 4)To takhle město bude dělat každý rok?

Dobrý den,
ke změnám muselo dojít, protože stát ubral městům a obcím peníze ze sdílených daní, to jsou například daně z příjmu nebo DPH. Tyto daně jdou státu, ten je pak přerozděluje. V tomto roce posílá stát obecním rozpočtům méně peněz, protože je ČR zadlužená a uplatňuje tzv. vládní „konsolidační balíček“, ve kterém došlo ke zvýšení sazeb majetkových daní o 80%. Město Orlová podle platné legislativy (zákon o dani z nemovitých věcí) "pouze" ve formě obecně závazné vyhlášky stanovilo (upravilo) koeficienty majetkových daní, jmenovitě základní (běžný) koeficient podle počtu obyvatel pro Orlovou 2,5, který podle k. ú. snížilo o tři kategorie, přičemž místní koeficient stanovilo na 2 (místní koeficient bylo možno stanovit až do výše 5).
V případě zdaňovacího období roku 2025 už nebude mít obec možnost základní koeficient snižovat, ale pouze zvyšovat o jednu kategorii, takže pro celé město Orlová, všechny jeho k. ú. bude platit základní koeficient 2,5. Město Orlová nemá v plánu nadále finančně zatěžovat občany a bude se proto touto problematikou dále zabývat.
S pozdravem
KS29.4.2024, 18:00, Helena Folvarčná

Chtěla jsem se ještě zeptat za jinou osobu. Již několik let pobývá v zahraničí a ztratila OP a nenahlásila, ani nevyřídila si nový. Jak nyní postupovat? Děkují

Dobrý den,
držitel občanského průkazu je povinen ohlásit neprodleně pověřenému zastupitelskému úřadu poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, k němuž došlo v zahraničí (s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu), a to osobně, nebo prostřednictvím své datové schránky.
Pokud tak neučiní, ohlásí tuto skutečnost až po návratu z ciziny u kteréhokoliv, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 (bez ohledu na místo trvalého pobytu), kde zároveň požádá o vydání nového občanského průkazu, jelikož zákon o občanských průkazech neumožňuje podání žádosti o vydání občanského průkazu ani převzetí vyhotoveného občanského průkazu na zastupitelském úřadu v zahraničí.
Při podání žádosti je občan povinen předložit rodný list, nebo průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele (platný cestovní pas) a 200,- Kč na správní poplatek. Lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dnů. Občanský průkaz lze také vydat ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů za správní poplatek 500,- Kč nebo v pracovních dnech do 24 hodin za správní poplatek 1 000,- Kč. Upozorňujeme, že občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice "Pražského povstání").
S pozdravem
OVVŽÚ29.4.2024, 15:02, Pavel

Dobrý den, neplánuje se zákaz sekání trávy a podobných disciplín o víkendech a svátcích ? Děkuji

Dobrý den,
zákaz sekání trávy a jiných hlučných činností o víkendech a svátcích je možno řešit obecně závaznou vyhláškou města. Zastupitelstvo města se touto problematikou zabývalo již vícekrát a zatím vždy převážil zájem občanů na řádné údržbě pozemků nad zájmem na omezení hluku.
S pozdravem
OVŽP29.4.2024, 14:06, Renáta Drogslerová

Dobrý den . Už druhý měsíc co nám nepřišly Orlovské noviny a to na adresu F.S.Tůmy 1238.

Dobrý den,
děkujeme za informaci, prověříme u distributora Orlovských novin. Termín pro roznos květnového čísla ON je od 26.4. do 3.5.2024. Pokud Vám i po tomto termínu nedorazí květnové číslo ON, prosím kontaktujte nás na email: orlovske.noviny@muor.cz.
S pozdravem
KS28.4.2024, 9:20, Petr

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli i naše město podepsalo/podepíše smlouvu/memorandum s Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), tak jak se děje v jiných městech české republiky (Znojmo, Most, ČB, ..). Jedná se o mezivládní organizaci se sídlem v Ženevě, která se zabývá pomoci s migrací. Ve svém strategickém plánu pro roky 2024 – 2028 se netají tím, že jejich cílem je dostat co nejvíce migrantů bezpečnou cestou do Evropy.

Dobrý den,
v tuto chvíli město Orlová nemá bližší informace k tomuto memorandu a nebylo ani nikým kontaktováno.
S pozdravem
KS25.4.2024, 22:18, Pavel

Dobrý den.Dneska jsem slyšel,že město Orlová zvýšilo daň z nemovitosti o 350%!!!!Můžete mi říct zdali je to pravda a pokud né o kolik se v Orlové lidem,kteří si už za dvakrát zdaněné peníze,pořídili nemovitost se zvedne daň.

Dobrý den,
zvýšení daně z nemovitých věcí ve městě Orlová o 350 %, a to rozhodnutím orgánu města, tedy Zastupitelstvem města Orlová, se nezakládá na objektivních skutečnostech. Dotaz je položen velmi obecně bez konkrétních informací a zdaňovaných nemovitostech. Nutno připomenout, že v důsledku tzv. konsolidačního balíčku, který přijala vláda ČR a v legislativní podobě schválil Parlament ČR - Poslanecká sněmovna a Senát ČR v 11/2023, došlo ke zvýšení sazeb majetkových daní o 80 %.
Město Orlová podle platné legislativy (zákon o dani z nemovitých věcí) "pouze" ve formě obecně závazné vyhlášky stanovilo (upravilo) koeficienty majetkových daní, jmenovitě základní (běžný) koeficient podle počtu obyvatel pro Orlovou 2,5, který podle k. ú. snížilo o tři kategorie, přičemž místní koeficient stanovilo na 2 (místní koeficient bylo možno stanovit až do výše 5).

Mgr. Brňovják, ved. Právního odboru25.4.2024, 13:30, Anna Sikorová

Dobrý den, chci se zeptat co znamená základní koeficient daně z nemovitosti 1,4 až 2,5. Minulý rok jsem platila dan z nemovitosti za garáž 200 Kč tento rok mám platit 1044 kč. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
základní koeficient je koeficient, který je stanoven zákonem o dani z nemovitých věcí u každé obce, a to podle počtu jejích obyvatel. V případě města Orlové je tento koeficient 2,5.
Obecně závazná vyhláška města Orlová (dosud platná, platná pro zdaňovací období roku 2024) tento základní koeficient stanovila tak, že ho snížila o tři kategorie, tedy, tak, jak to umožňoval citovaný zákon, jmenovitě pro k.ú. Lazy na 1,4, pro k.ú. Orlová (Město) na 1,6, pro k. ú. Poruba na 2,0 a pro k.ú. Horní Lutyně 2,5.
V případě zdaňovacího období roku 2025 už nebude mít obec možnost základní koeficient snižovat, ale pouze zvyšovat o jednu kategorii, takže pro celé město Orlová, všechny jeho k. ú. bude platit základní koeficient 2,5.
Z dotazu není zřejmé, kde se předmětná garáž nachází, tedy v kterém k.ú. (katastrálním území). Nárůst daně z této nemovitosti byl nepochybně způsoben nejen v důsledku použitých koeficientů, ale i tím, že došlo v rámci tzv. konsolidačního balíčku ke zvýšení základů - sazeb majetkových daní (cca o 80 %).
V případě potřeby jsem ochoten tuto svoji odpověď ještě dále vysvětlit.

Mgr. Brňovják, ved. Právního odboru25.4.2024, 8:27, Roman Gelner

Dobrý den, Chtěl bych se zeptat, kdy mi přijde roční vyúčtování za elektřinu atd. (Rydultowská 1390) Děkuji Gelner

Dobrý den,
přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2023 byly doručeny do schránek nájemníkům dne 26.04.2024 a nedoplatky z vyúčtování služeb za rok 2023 byly odeslány prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby dne 22.04.2024.
S pozdravem
OSMHS24.4.2024, 10:17, Petr

Dobrý den , obracím se na vás s opětovným dotazem , kde a jak lze pronajmout parkovací místo na ulici 1Máje . Mám na mysli parkovací místo na SPZ . V minulosti toto bylo možné ale následně se tyto místa odstranili . Proč.

Dobrý den,
město Orlová si v roce 2023 nechalo zpracovat návrh Managementu parkování ve městě Orlová, kde jedním z navržených typů regulace je zpoplatnění předem určeného počtu vyhrazených stání pro konkrétní registrační značku vozidla. Radou města Orlová byla zřízena Pracovní skupina pro implementaci managementu parkování. Momentálně v terénu probíhá určení parkovacích míst k vyhrazení v jednotlivých sídlištních lokalitách. O možnosti vyhrazení parkovacího místa a podmínkách pro jeho vyhrazení bude veřejnost informována v nejbližší době.
K 1. 1. 2021 bylo ukončeno vyhrazení 33 parkovacích míst, která byla občanům vyhrazena před rokem 2000, kdy městská rada v září zmíněného roku vyhrazování dalších míst pozastavila.
S pozdravem
OD23.4.2024, 20:30, josef

dobrý den, na parkovišti před domy 753-756 ulice Kpt. Jaroše je udělán nový asfalt avšak chybí bílé čáry. Budou doplněny?

Dobrý den,
vodorovné dopravní značení bude na parkovišti realizováno v průběhu 2-3 čtvrtletí roku 2024.
S pozdravem
OSMHS23.4.2024, 20:04, Jakub

Dobrý den, da se nějak zjistit zda byla přijata platba poplatku za psa přes účet? Zda mi přijde na e-mail nějaké potvrzení nebo domu dopis? Diky

Dobrý den,
s konkrétní záležitostí se prosím obraťte na Ing. Dominiku Buchtovou - správce poplatku ze psů, tel. 596 581 217.
S pozdravem
PO23.4.2024, 19:54, Petr

Dobrý den, v lednu jste uveřejnili informaci o průběhu prací na stavbě parkoviště u nemocnice s tím, že stavba má být dokončena na jaře. Pokud ale vidím "tempo" stavebních prací a postávající pracovníky, tak váhám - bylo myšleno jaro letošní, nebo až roku 2025 ? Děkuji za informaci, Petr

Dobrý den,
po započtení dob ze smlouvy, kdy zhotovitel nemohl z technologických a klimatických důvodů pracovat, je oficiální termín ukončení stavby konec května. Zhotovitel přislíbil zintenzivnění prací. Pokud nedodrží termíny stanovené smlouvou, město přistoupí k penalizaci. Jiné nástroje k urychlení prací město bohužel nemá. Děkujeme za pochopení a věřte, že dokončení stavby je i našim cílem.
S pozdravem
ORI22.4.2024, 19:26, Milena valova

Chci se zeptat jestli bude letos k dispozici klavir pro verejnost kdyz tam byl bylo to moc fajn???? dekuji za odpoved

Dobrý den,
klavír bohužel nebude venku umístěn z důvodu špatných předchozích zkušeností. Sice pár občanů chodilo hrát a hráli hezky, ale většina produkce byla v okolí bydlícím občanům na obtíž (spali po noční, budilo to děti atd.) Ve večerních hodinách se pak klavír musel zamykat, protože hrající občané rušili noční klid. Několikrát byl vypáčen zámek a klavír byl poškozen, nikdo ho už pak nechtěl ladit a navíc na vzduchu navlhnul a začal plesnivět.
S pozdravem
KS22.4.2024, 14:28, Radmila Krejčíková

Dobrý den, chci se zeptat jestli by bylo možné provést stříhání živých plotů na ulici Topolová. Jedná se živý plot mezi č. 701 a č. 702. Také o keře u cesty téhož domu.Je to zde již příliš zarostlé.

Dobrý den,
úprava zeleně na ul. Topolová byla zadána zahradnické firmě.
S pozdravem
OSMHS22.4.2024, 10:36, Emil Vyhlas

Dobrý den, koupaliště chcete zdemolovat a postavit tam nějáký park,napište nám,kolik bude stát demolice koupaliště a stavba parku pro volnočasové aktivity a kolik by stálo oprava koupaliště....děkuji za odpověd´

Dobrý den,
předpokládané náklady demolice koupaliště a výstavby parku jsou cca 140 mil Kč, kde na realizaci můžeme získat až 80% dotací z EU. Oprava koupaliště je předpokládaná cena stanovena z projektové dokumentace na 251 mil. Kč v cenové úrovni 2021 (ceny jsou nyní vyšší). Zde nelze žádat o dotace z EU a následný provoz by vyžadoval další financování z prostředků města.
S pozdravem
ORI