Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:
Zodpovězené dotazy občanů:


Dobrý den, mohla bych se zeptat kde přesně se nachází PSÍ LOUKY?

Zdenka

Dobrý den
Ve městě žádné psí louky vymezeny ani zřízeny nejsou - z rozhodnutí zastupitelstva při schvalování OZV 6/2016 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Ing. Renata Olšarová
odbor výstavby a životního prostředí
Dobrý, plánuje město opravu skateparku? Docela by se to hodilo rampy jsou nebezpečné a natřeni fakt nepomůže a plechové rampy taky nejsou zrovna ideální. Dík za odpověď

Patrik

Dobrý den, z dotazu není zřejmé, o jaký konkrétní požadavek se Vám jedná. V současné době město rozsáhlý zásah do skate areálu neplánuje. Kovové konstrukce skate překážek byly natřeny a následně zrealizovány v rámci projektové dokumentace stavby. V minulém a letošním roce byly provedeny opravy a nátěry skate překážek. Konkrétní požadavek můžete zaslat na patrik.gunther@muor.cz a my prověříme možnost technického řešení.
Bc.Patrik Günther
oddělení komunálních služeb
odbor správy majetku a hospodářské správy
Dobrý den,ráda bych se zeptala,jestli by nebylo možné zviditelnit přechod pro chodce na ulici Školní.Hodně dětí přichází z V.etapy a musí kličkovat mezi auty.Dnes jsem děti odváděla do školy a málem nás smetlo auto na přechodu.Opravdu díky tomuto přechodu máme strach děti pouštět samotné.děkuji za odpověď Chodurová

alena chodurová

Dobrý den,
velice děkujeme za Váš podnět, ke kterému Vám sdělujeme, že přechod pro chodce ve zmíněné lokalitě bude obnoven v jarních měsících roku
2018. Podzimní a zimní obnova vodorovného dopravního značení není vhodná z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek. Při obnově ve
výše uvedených podmínkách dochází k loupání barvy z důvodu zvýšené vlhkosti během instalace.
S pozdravem

Ing. Kristina Dvoroková
ostatní vztahy ke komunikacím, veřejná zeleň
oddělení komunálních služeb
odbor správy majetku a hospodářské správy
Dobrý den. Na začátku prací na úpravě nového náměstí jsem se dotazoval. proč, když je hezké počasí, už po půl čtvrté, kdy přijíždím z práce v Ostravě, se na náměstí nepracuje. Vaše odpověď byla, že není zdržení, harmonogram je dodržován a nechcete rušit lidi celý den. A teď dostanu zpravodaj, kde je psáno, že zdržení už teď je půl roku a bude ještě větší. A nastaly problémy s vícepracemi. Tak jste přesně v tom stavu, který jsem nastiňoval. Budete "brčet" ne po odpolednech, ale minimálně celý rok (i více) navíc, když dobře půjde. Ale tak je to v Orlové skoro se vším. Proto lidé odcházejí z regionu. Náměstí pro Cikány, práce není pro nikoho a hlavně, že si stavíte "pomníky", které po Vás zbudou. K Poště se nedá dostat,třebaže by stačily dřevěné schůdky od zastávky, v plánu je zrušení této zastávky kvůli vjezdu aut a navíc si myslím, že je to nejdůležitější zastávka a Vy ji zrušíte. Je tady Pošta, školy, MěÚ a další. Ale je to škoda psát, najdete výmluvy tak, jako s tím mým prvním dotazem. Přeji hezký den a už se těším na nové náměstí v roce 2025. Piňur Luděk

Piňur Luděk

Dobrý den,
organizace výstavby je plně v kompetenci zhotovitele a musí probíhat v souladu se smlouvou a platnou legislativou.
V rámci stavby takového charakteru a rozsahu je jisté, že bude tato stavba problémy, změny a vícepráce na základě zjištěných skutečností obsahovat. V rámci stavby je přístup na poštu řádně zajištěn a zastávka bude zrušena po dobu výstavby vjezdu, nikoli trvale. Bohužel velikost a složitost stavby vyvolává určitá omezení. Snažíme se se všemi problémy na stavbě vypořádat tak, aby výsledek byl co nejlepší.
Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic
Dobrý den,prosím mám na Vás prosbu.Potřebuji si u Vás ověřit,zda tam bydlí paní Emílie Režová neznáme ročník adresa Orlová IV/713 Pokud u vás bydlí prosím potvrďte mě to a prosím i rok narození.Informaci potřebuji na setkání rodáků obce Oplot Plzeň-jih Děkuji za spolupráci Štenglová Věra

Věra Štenglová

Dobrý den,

k Vašemu dotazu jsme Vám bohužel nuceni oznámit, že dle ust. § 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), je možno údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel zpřístupnit pouze osobám, které požádají o poskytnutí údajů ke své vlastní osobě, popř. za dalších podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel (např. na základě zmocnění).
V této souvislosti je nutno zmínit rovněž zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z něhož pramení skutečnost, že nejsme oprávněni předávat údaje o dalších osobách, pokud tento úkon nemá oporu v zákonem stanoveném režimu.
V tomto případě v úvahu přichází pouze novela zákona o evidenci obyvatel, jehož ustanovení § 8b umožňuje občanům tzv. zprostředkování kontaktu.
Citované ustanovení § 8b zákona o evidenci obyvatel naleznete blíže popsáno na webových stránkách Města Orlová v sekci „Jak řešit životní situace“ → Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad → Vnitřní věci → Zprostředkování kontaktu, kde je také podrobně popsán způsob, jakým v případě podání žádosti postupovat, přičemž přesné paragrafové znění blíže najdete přímo v zákoně o evidenci obyvatel (viz. výše citováno).
Vzor žádosti poté rovněž naleznete na webových stránkách Města Orlová – www.mesto-orlova.cz v sekci „Formuláře ke stažení“ → Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad → Pobyt, evidence obyvatel → Žádost o zprostředkování kontaktu, či přímo na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz.
V tomto směru jsme však povinni Vás upozornit na skutečnost, že uvedený úkon podléhá zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přičemž za zprostředkování kontaktu je stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč. V případě, že však zprostředkování kontaktu nebude realizováno, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

S pozdravem
Kateřina Štebelová
úředník odboru vnitřních věcí a živnostenského úřadu
evidence obyvatel
Dobry den, chtěla jsem se zeptat, jest-li budete na rok 2018 vydávat kalendář. Když ano, kdy bude k vyzvednutí. Děkuji

zuzana

Dobrý den, město Orlová i v letošním roce vydává kalendář se svozem odpadů. K vyzvednutí by měl být před Vánocemi v Městském informačním centru v budově knihovny a na Informacích v budově Městského úřadu Orlová, na ulici Osvobození 796.
S pozdravem
Nataša Cibulková
Dobrý den, chci se zeptat na možnost získání obecního bytu i za cenu toho, že bych se podílel částečne na zaplacení dluhu vzniklém na konkrétním bytě. Jsem z Ostravy a mám v plánu se přestěhovat do Orlové. Děkuji.

Michal Tihelka

Otázku přidělování obecních bytů řeší Zásady pro hospodaření s bytovým fondem města Orlová, podmínkou pro podání žádosti je trvalý pobyt v Orlové nebo prokázání místa trvání zaměstnání v Orlové. Více informací na webových stránkách města: www.mesto-orlova.cz, záložka bytový fond, žádost o byt-dotazník, kde naleznete i uvedené zásady.
S pozdravem

Bc. Pavlína Staniczková
oddělení hospodářské, správa bytů a budov
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová
Dobry den.Chtěl jsem se prosim zeptat,zapoměl jsem pin k občanskému průkazu a chtěl jsem se zeptat k de zjistim zapomenuty pin k občanskému průkazu?Děkuji předem za odpovědˇ.

Jaroslav

Dobrý den,
Údaj, který uvádíte, že jste zapomněl, bude pravděpodobně bezpečnostní osobní kód (dále zkratkou BOK), který má sloužit k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic, které si občan sám zvolí při převzetí občanského průkazu.

V agendovém informačním systému občanských průkazů údaj o BOK veden není. Občan má možnost po dobu platnosti občanského průkazu BOK změnit. Je však třeba znát BOK původně zvolený. Dále pak může nastat situace, kdy po třetím chybném po sobě jdoucím zadání BOK se další možnost elektronické autentizace zablokuje. S odblokováním elektronické autentizace občanského průkazu se pak občan může obrátit na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.
Vzhledem k tomu, že se v současné době výše uvedené možnosti zadávání BOK k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy nevyužívá a prozatím nám není známo, kdy k realizaci ve skutečnosti dojde, doporučujeme s obavami posečkat. Při příštím vyřizování občanského průkazu rozhodně BOK zapamatovat.
Margit Plívová
odbor vnitřních věcí
Od 16.10.2017 se z ulice Kpt.Jaroše dostaneme na ul Osvobození obchůzným chodníkem. Měl tam být chodník z navozeného a udusaného kamene. Je tam ale pár starých dlažic a jak naprší tak ještě bahno. Jak dlouho ještě budete občany klamat?

Jarek

Dobrý den,
zhotovitel předpokládal zahájení příjezdu aut na staveniště z ulice Kpt. Jaroše a to hlavně při betonáži základové desky. Vlivem nepříznivého počasí dochází ke zpoždění těchto stavebních prací. Průchozí však nadále zůstává komunikace z ul. Kpt. Jaroše přes tržnici kolem domu č.p. 872 na ul. Osvobození.
V případě rozšíření oplocení záboru staveniště v části tržnice, zhotovitel vybuduje náhradní trasu přes psí loučku.
Ing. Alena Kasanová
Prosím o sdělení, zda město Orlová mi vyřídí Výpis z rejstříků trestů a jak dlouho to bude trvat. Je to podmínka nástupu do zaměstnání. Za odpověď Vám děkuji. Dvořáková Věra

Věra Dvořáková

Dobrý den, výpis z rejstříků trestů Vám vyřídí na počkání na Czechpointu paní Bc. Jana Bukovská, tel.č. 596 581 473.

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.