DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


4.9.2023, 7:57, Peter Kaleta

Dobry den,kdyz chci zmenu adresy na obcanke co budu k tomu potrebovat.

Dobrý den,
podle ust. § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
Podle ust. § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel je při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 občan povinen:
předložit platný občanský průkaz (v případě, že občan předloží neplatný občanský průkaz, je nutno současně doložit také rodný list, popřípadě platný cestovní doklad či platný řidičský průkaz); rovněž v případě ztráty občanského průkazu je nutno předložit rodný list a platný cestovní doklad či platný řidičský průkaz
vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny (v případě podnájemní smlouvy je nutno předložit také písemně schválený souhlas družstva s podnájmem)
za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek podle zvláštního zákona (stanoven ve výši 50,- Kč za každého občana staršího 15 let)
V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se neváhejte obrátit na zaměstnance ohlašovny Městského řadu v Orlové, a to buď osobně: budova Městského úřadu Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně (přízemí, kancelář č. 102), nebo telefonicky na telefonním čísle: 596 581 239.
S pozdravem
OVVŽÚ31.8.2023, 16:26, Ervin Suk

Dobrý den. V Orlové, na ulici Mládí č. 724 je zdravotní středisko, kde ordinují 3 obvodní lékaři, gynekolog, zubní lékař, dětský lékař a stomatolog. U zdravotního střediska je možno parkovat na dvou parkovištích pro 11 aut, dále na konci ulice je Domov seniorů Pohoda, který má vyhraženo celkem 8 míst pro parkování. Na těchto parkovištích, t.j. u zdravotního střediska a u Domova seniorů není ani jedno místo pro parkování invalidních občanů. Na ulici Mládí je jen jedno parkování pro inv. občany před bytovými domy, nikoliv před střediskem či Domovem seniorů. Pokud přijede inv. občan k obvodnímu lékaři, má problém zaparkovat a pokud se postaví na parkoviště Domova seniorů, tak obdrží pokutu. Nemělo by být jedno místo před střediskem a jedno místo před Domovem seniorů vyhraženo pro invalidy? Přece na to pamatuje nějaký předpis, že každé parkoviště musí mít jedno místo pro parkování inv. občanů. Mýlím se ? Ervin Suk

Dobrý den,
Váš podnět bude řešen na místním šetření v průběhu měsíce září za účasti zástupce PČR, Dopravního inspektorátu Karviná.
S pozdravem
OD30.8.2023, 17:20, Karin

Prosím na ulici Osvobození 831. Nesvítí venkovní osvětlení, není na ní ani kryt. Jelikož je to blízko hospody Morava, tak bychom to osvětlení nutně potřebovali mít. Děkuji

Dobrý den,
světelné místo 35.14 bylo poškozeno dopravní nehodou. Po vyhodnocení stavu stožáru v rámci řešení škod a dostupnosti náhradních dílů bylo sjednáno, že toto světelné místo bude opatřeno novým svítidlem. Předpokládaný termín opravy je ve 40.KT 2023.
S pozdravem
OSMHS30.8.2023, 12:07, Lukáš Pištělák

Dobrý den, děkujeme za písek do pískoviště u bytu 1234, nicméně žádám o zřízení značky,ať tam nesmí pejsi. Prosím o častější obchůzky městské policie, neboť už jsme tam našli 2 použité injekční stříkačky. Děkujeme

Dobrý den,
dle Vašeho požadavku bude značka "Zákaz vstupu se psy" poblíž místa pískoviště umístěna. Městská policie byla o této skutečnosti informována a bude místo kontrolovat.
S pozdravem
OSMHS+MP29.8.2023, 21:08, Daniel Kučera

Děkuji za zodpovězení mého dotazu.Mám ještě jeden.Proč Město nemá rozpracované projekty na které může čerpat dotace z EU(do roku2026,cca85%) na rozvoj,obnovy Města pro obecné blaho.Kdo tyto požadavky včetně právních norem zpracovává,tak aby byly úspěšné?Příkladně,Ostrava má projekty hotové a žádají miliardy.My musíme taktéž žádat včetněPOHO2030,které je součástí projetu EU fondů spravedlivá transformace.Toto vše je třeba transparentně zveřejnit na stránkách,které dlouho nejsou v činnosti "Lepší Orlová",aby jsme my občané věděli jakým směrem se Město ubírá.Zatím jsme z okolních Měst velice pozadu.Děkuji

Dobrý den,
město Orlová samozřejmě má zpracované projekty, na které žádá a čerpá dotace z EU a je úspěšným žadatelem již mnoho let. Z dotací jsou revitalizována veřejná prostranství, chodníky, zatepleny budovy, vybaveny školy, vysázeny stromy, pořízeny ekologické automobily nebo jsou vybudována hřiště. O čerpání jednotlivých dotací je veřejnost informována. V současné době se připravuje např. fotovoltaika, revitalizace lesoparku, cyklostezky, skatepark, revitalizace historického centra, nové učebny a mnoho dalších projektů. Město Orlová má připravené projekty za stovky miliónů. Jejich realizaci si však pečlivě vybírá, protože kromě prostředků na dofinancování, potřebuje také prostředky na následný provoz, což v budoucnu může znamenat významnou zátěž pro rozpočet města. Všechny projekty jsou zpracovávány odborem rozvoje a investic, který na strategických projektech (Důl Lazy, POHO, IP LIFE, tramvaj, historické centrum atd.) úzce spolupracuje např. s Moravskoslezským krajem nebo MSID. Těší nás Váš zájem o tuto problematiku a souhlasíme, že nefunkčnost stránek Lepší Orlová je problém. Stránky byly v minulosti zakomponovány do stránek města, což se neosvědčilo a nyní se pracuje na jejich obnově.
S pozdravem
ORI29.8.2023, 19:53, Renáta

Krásný den,mohu se zeptat.Syn s přítelkyní a 6 letou dcerou se ocitly v tíživé životní situaci a nemají kde bydlet.Ja jako rodič bydlím v podnájmu a k nám je vzít nemohu.Mohou si zažádat o sociální byt.A koho se mohou obrátit.Dekuji

Dobrý den,
odbor sociální a zdravotní disponuje několika sociálními byty, které jsou v současné době obsazeny a jsou stanoveny pravidla pro jejich přidělování. Tíživou bytovou situaci může Váš syn řešit pronájmem bytu, dále žádostí o sociální bydlení u Pobočného spolku Orlovák, který sídlí na Rydultowské ulici 1390 v Orlové-Lutyni. V neposlední řadě je možno účastnit se licitace městského bytu. O konání licitace jsou informace na stránkách města Orlové.
S pozdravem
OSZ29.8.2023, 8:35, Občan Emil

Zajímalo by me, proč má firma Tradetex pronajatých 7 parkovacích míst od města? Není kde zaparkovat a tato firma má místa zvlášť na Zásobování + navíc Rezerve 5x. To jako vážně? Je to vaše cesta, váš majetek. Proč nemohou tam stát aspoň o víkendu?

Dobrý den,
společnost Tradetex s.r.o. má vydáno povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace vyhrazením parkovacích míst, a to do konce roku 2025. Za tyto vyhrazená místa hradí dle Obecné závazné vyhlášky města Orlová č.3/2022, o místním poplatku, příslušnou sazbu poplatku. Váš podnět bude se společností Tradetex projednán.
S pozdravem
Odbor dopravy27.8.2023, 18:17, Dagmar Ruislova

Zdravím,v neděli u Moravy super hudební léto v ulicích,líbilo se mi to a vyšlo počasí,diky

Dobrý den,
děkujeme a jsme rádi, že se Vám Hudební léto líbilo. Další koncerty z tohoto projektu se uskuteční v průběhu léta 2024.
S pozdravem
KS27.8.2023, 11:48, Tomáš

Dobrý den, budou v dohledné době, nějaké licitace bytů? Děkuji

Dobrý den,
další licitace nájmů bytů se připravují na měsíc říjen.
S pozdravem
OSMHS26.8.2023, 12:15, Jiří Gilar

Dobrý den.Bydlím na 5 etapě a vlastním garáž na ul.Rajčula kde parkuji auto už 23 let.Bohužel zjišťujeme s více majiteli garáží,že příjezd k některým garažím po deštích se tak zhoršil,že radši nechávají auta u paneláků a snižují počty parkovacích míst.Dále se zvedla kriminalní činnost v této oblasti i přes to,že městská i státní policie se snaží objíždět tuto lokalitu.Byl bych rád,kdyby město nahlédlo do tohoto problému a prostříhalo některé keře mezi garážema a upravili příjezdové cesty s odvodem vody.Vždyť za těch pár volných parkovacích mist u paneláků to stoji.Děkuji.

Dobrý den,
bohužel příjezd k Vámi zmiňovaným garážím není v majetku města Orlové a tudíž zde nemůžeme provádět ořezy. Váš podnět předáme na odbor výstavby a životního prostředí, který vyzve vlastníka pozemků k ořezu stromů a keřů.
S pozdravem
OSMHS26.8.2023, 12:08, Michal Dymasz

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak podat stížnost na souseda. Máme s ním problém, že si poseká trávu jen takovou cestičku, aby mohl projít a u našeho plotu máme 2 metry vysokou trávu a navíc jsou u něj přemnožení potkani a další různí hlodavci. Když jsme to chtěli vyřešit domluvou nepomohlo to. Můžete mi poradit co s tím.

Dobrý den,
kontaktovali jsme vlastníka pozemku, pana Kolpaka, který byl již o daném problému informován nájemníky (se kterými jsme mluvily minulý týden). Sdělil nám, že má teď nějaké zdravotní problémy a že se mu zkazil křovinořez, ale že do konce září provede nápravu a pozemek dá do pořádku. Včetně části, která přiléhá těsně k oplocení souseda. Rovněž přislíbil, že provedou úklid na pozemku a celkově pozemek vyčistí. V té souvislosti by se měla snížit i přítomnost potkanů, kteří zde nebudou mít úkryt a neměli by se zde zdržovat.
Problematika potkanů je bohužel vázána na celou lokalitu, ne na jeden pozemek a Odbor výstavby a životního prostředí neustále vyzývá právnické osoby k provádění deratizace. Bohužel v některých místech bez úspěchu. Potkani se šíří i kanalizací a zdržují se obecně v místech, kde najdou úkryt a potravu.
S pozdravem
OVŽP26.8.2023, 11:34, Věra Pavlíková

Dobré odpoledne! Před pár lety byla v mezibloku panelových domů na Výsluní nově položena dlažbaa vybudovány chodníky, vysázeny okrasné keře,dřeviny a stromy . Máme tady krásnou odpočinkovou zónu s lavičkami atd. Super! Bylo by vhodné, kdyby se někdo o tyto chodníky a nejen ony,také postaral, prorůstají trávou. Existuje přece možnost-vystříkat chodník určitým prostředkem a tím zamezit růstu trávy mezi jednotlivými fragmenty dlažby. Díky za vaši zpětnou vazbu.

Dobrý den,
vzhledem k aktuálnímu počasí není možné chodníky ošetřit od prorůstající zeleně, jakmile to povětrnostní podmínky dovolí, bude město Orlová v okopávání chodníků od zeleně pokračovat také v okolí ulice Na Výsluní.
S pozdravem
OSMHS25.8.2023, 20:38, Jan Francák

Dobrý den. Děkuji za vyčerpávající odpověď ohledně mého dotazu ze dne 7.8.2023 , na umístění sirén. Taky děkuji za sdělení, že v případě zájmu, tvůrců webových stránek https://www.czechsirentech.cz/mapa-siren se nebráníte spolupráci. Vzkaz předám. Ještě jednou děkuji.

Dobrý den,
děkujeme.
S pozdravem
KS25.8.2023, 15:24, Markéta Netri

Dobrý den, chtěla bych se informovat kde mohu nahlásit poškozenou pozemní komunikace.Cesta se nachází na ulici Do vršku.

Dobrý den,
jakékoliv poškození komunikace nebo chodníku hlaste na e-mailovou adresu posta@muor.cz.
S pozdravem
OSMHS25.8.2023, 10:27, Pavel

Dobrý den je možné aby přepravní zásilkové dodávky běžně jezdily v prostoru okolo Moravy po chodníku? Pochopil bych při přepravě těžké nebo velice objemné zásilky ale v případě kdy tam stráví cca.30 vteřin piči balíkem tomu nerozumím ohrožování chodců i u některých rychlost.Prosim o monitorování situace.Děkuji.

Dobrý den.
pokud řidič zásilkové služby není vybaven povolením (výjimkou) k užívání pozemní komunikace, která není určena k provozu motorovými vozidly, dopouští se přestupku. Vaší informaci se budeme zabývat.
S pozdravem
MP Orlová