DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


4.3.2022, 8:08, RM

Dobrý den, bydlím na ulici 17. listopadu a přestože chápu, že lidé bydlící na sídlišti nemají příliš možností kde zaparkovat, tak musím řešit naši každodenní situaci s vyjížděním od domu. Pokud tam stojí podél cesty zaparkovaná auta, nemáme vůbec žádný rozhled, co se děje na hlavní cestě a ani nevidíme na křižovatku, kterou se vyjíždí z V. etapy. Abychom měli dobrý rozhled, musíme vyjet autem do 1/3 cesty někdy i dále a to už zasahujeme do vozovky tak, že můžeme kdykoli do někoho nabourat a vina bude samozřejmě vždy na naší straně. Někdy se parkujícím řidičům daří zaparkovat tak, že nám zasahují části auta do vjezdu. Můj dotaz tedy zní, dá se tato situace v dohledné době nějak řešit, ideálně ke spokojenosti všech? Je to každodenní hazard.

Dobrý den,

situace vozidel stojících na komunikaci byla prověřena na účasti zástupce dopravního inspektorátu, který doporučil v případě vozidel zasahujících do vjezdu, nebo stojících i zčásti mimo komunikaci za krajnicí (na travnaté ploše), pro řešení kontaktovat městskou policii. Jiná dopravní opatření zatím nejsou navrhována. Povinnosti řidiče při vjíždění na pozemní komunikaci stanoví zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
Děkujeme za pochopení.

odbor dopravy3.3.2022, 20:29, Vojkůvka Daniel

Dobrý den, rád bych se informoval, jestli je v Petřvaldu změna ve velikosti pozemku, který je třeba mít na stavbu domu. Údajně má být změna na 800m2, ale nepodařilo se mi nikde dohledat jestli je už tato změna platná nebo je to pouze v řešení. Děkuji za info. Vojkůvka

Dobrý den,

minimální velikost stavebního pozemku 800 m2 pro stavbu rodinného domu je stanovena ve Změně č. 2 územního plánu Petřvaldu. Změna č. 2 územního plánu Petřvaldu je již pořízena, projednána a nyní vyvěšena od 1. 3. 2022 na úřední desce. Patnáctým dnem od jejího vyvěšení tato změna nabývá účinnosti (tj. 16.3.2022).
S pozdravem

odbor výstavby a životního prostředí3.3.2022, 20:02, Antonín Říha

Dobrý den,v Orlové na přechodu pro chodce u restaurace Studánka,nesvítí už asi měsíc pouliční lampa.Přecházejí zde lidé a je tam úplná tma.Prosím o sjednání nápravy. Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za upozornění, informace byla předána správci veřejného osvětlení. Závada bude neprodleně odstraněna.

OSMHS3.3.2022, 18:50, Kumorková

Dobrý den,mám dotaz k odvozu tříděného odpadu. Minulý týden měl proběhnout odvoz papíru. Na ulici Kosmonautů popelnice byla plná už tři týdny. Do dalšího odvozu je ještě dlouho. Někdy se to stáva i s plasty. Lidé se tady snaží třídit odpa. Vzhledem k přístupu s odvozem se snažit asi přestanou. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
na ulici Kosmonautů je na separovaný odpad, konkrétně na papír, umístěn zvon ECO-KOM. Byl vyvezen v úterý 8. 3. 2022. Tyto nádoby se vyváží průběžně, snažíme se stihnout celé město vždy za týden. Může se však stát, že se interval protáhne maximálně v některých méně frekventovaných místech, na dva týdny. To v případě, že řidiči začínají vyvážet nádoby ze sídliště apod.

Pro tyto nádoby neplatí měsíční interval svozu separovaného odpadu jako pro rodinné domy.
Je pravda, že v posledním měsíci jsme měli technický problém se svozovým vozidlem určeným ke svozu zvonů a náhradní vozidlo větších rozměrů sváželo přednostně plasty, kterých je více.

Omlouváme se za potíže způsobené občanům.
Odbor správy majetku a hospodářské správy3.3.2022, 14:58, Soňa Messari

Dobrý den, vážení, Zopakuji svůj dotaz o ubytování pro Ukrajince v Orlové. Bude nějaké zpřístupněno, či ne? K této iniciativě se připojují města napříč ČR, je tedy otázkou, proč třicetitisícová Orlová stále odolává! Děkuji za odpověď! Bc. Soňa Messari

Dobrý den,

tato záležitost není tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. Město totiž vlastní minimum bytů a téměř žádné nejsou volné. Proto hledalo další možnosti, kde Ukrajince ubytovat. Aktuálně se řeší prostory, které sice nejsou v majetku města, ale kraje. Tyto prostory se připravují, stejně tak se řeší jejich vybavení.
Bližší informace včas zveřejníme.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
kancelář starosty2.3.2022, 13:02, Petra

Dobrý den, vzhledem k situaci ve světě by mě zajímalo, kde se v Orlové nacházejí protiválečné kryty? Děkuji.

Dobrý den,

vzhledem k množícím se dotazům občanů na možnosti ukrytí v případě mimořádných událostí město Orlová sděluje:
Stálé tlakově odolné úkryty, vybudované v 50. a 60. letech minulého století, byly vzhledem k jejich havarijnímu stavu rozhodnutím Hasičského sboru České republiky zrušeny bez náhrady. Pro ukrytí v případě mimořádných událostí se doporučuje využívat tzv. improvizované ukrytí.

Za nejvhodnější prostory k improvizovanému ukrytí se považují podzemní prostory v budovách, a prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy.

Pro improvizované ukrytí platí tyto hlavní zásady:
• pro vlastní ukrytí vyberte vhodný prostor ve vašem domě nebo bytě, např. sklep s železobetonovým stropem, silnými obvodovými zdmi,
• proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu,
• v případě přicházející hrozby útoku mějte připraveno evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady. Zavazadlo by mělo obsahovat také pitný režim a trvanlivé potraviny, léky, které pravidelně užíváte, případně svítilnu či jiný náhradní zdroj světla.

Pro další informace sledujte oficiální informační kanály, tj. webové stránky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a Ministerstva obrany (www.army.cz) či webové stránky HZS ČR (www.hzscr.cz)
Děkujeme za pochopení.

kancelář starosty1.3.2022, 9:56, Vlasta Radová

Dobrý den, mám ještě jeden a podstatný dotaz. Před vchodem 1208 jsou nyní veškeré kontejnery na odpad, byly zde jen dva po dodělání parkoviště a chodníku již nezbylo místo na kontejnery před vchody 1207 -1206. Lidé nejsou ochotní zajit dál a házejí objemný domácí odpad do malých košů a tím dělají nepořádek. Jak se to dořeší. Děkuji

Dobrý den,

jelikož na ulici F.S.Tůmy stále pokračují stavební práce, jsou velké 1100 l nádoby na odpad provizorně přistaveny ke komunikaci. Současně jsou nádoby na odpad před č.p. 1208 a tyto mají být do budoucna přemístěny na opačnou stranu komunikace, vznikne zde nové kontejnerové stání. Pokud budou občané nadále zaplňovat odpadkový koš "domovním odpadem", bude tento koš odstraněn.
Děkujeme za pochopení.

OSMHS1.3.2022, 9:42, Viki

Dobrý den, chci se zeptat. Proč jíž nechodí požárnici na kontrolu chodeb a společných prostor. Některé chodby si pletou nájemníci ze skladištěm různého divného odpadu, regálu ....... Děkuji

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že město Orlová v bytových domech ve svém vlastnictví tyto kontroly provádí prostřednictvím domovníků a požárního preventisty. V případě, že se ve společných prostorech a únikových cestách nacházejí nějaké překážky a věci, které tam nepatří, řešíme to s nájemci individuálně. Pokud víte o konkrétních případech, které se dějí v domech ve vlastnictví města, obraťte se, prosím, osobně, telefonicky nebo písemně na správce bytového fondu na Městském úřadě Orlová (tel 596 581 226 nebo 596 581 365). V případě, že se nejedná o bytový fond města, je nutno se obrátit na vlastníka domu (bytová družstva, SVJ atp.).

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy28.2.2022, 19:43, dendy

Dobrý den můžete nám sdělit,kde je možné se v Orlové schovat před případným radioaktivním ohrožením?Prý by tu měl být někde kryt?V jakém je stavu?Je funkční?A jak je to třeba s plynovými maskami?Anebo jak vlastně postupovat?!pokud to bude co platné!Můžete to trošku obšírněji popsat a dát třeba na stránku aktualit?doufám,že to nebude potřeba,ale aspon malá jistota by byla fajn!!!děkujeme

Dobrý den,

vzhledem k množícím se dotazům občanů na možnosti ukrytí v případě mimořádných událostí město Orlová sděluje:
Stálé tlakově odolné úkryty, vybudované v 50. a 60. letech minulého století, byly vzhledem k jejich havarijnímu stavu rozhodnutím Hasičského sboru České republiky zrušeny bez náhrady. Pro ukrytí v případě mimořádných událostí se doporučuje využívat tzv. improvizované ukrytí.

Za nejvhodnější prostory k improvizovanému ukrytí se považují podzemní prostory v budovách, a prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy.

Pro improvizované ukrytí platí tyto hlavní zásady:
• pro vlastní ukrytí vyberte vhodný prostor ve vašem domě nebo bytě, např. sklep s železobetonovým stropem, silnými obvodovými zdmi,
• proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu,
• v případě přicházející hrozby útoku mějte připraveno evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady. Zavazadlo by mělo obsahovat také pitný režim a trvanlivé potraviny, léky, které pravidelně užíváte, případně svítilnu či jiný náhradní zdroj světla.

Pro další informace sledujte oficiální informační kanály, tj. webové stránky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a Ministerstva obrany (www.army.cz) či webové stránky HZS ČR (www.hzscr.cz).

S pozdravem
kancelář starosty28.2.2022, 19:29, Jana Kuzníková

Dobrý den, kde máme v Orlové nějaké kryty, kam by se člověk v případě potřeby mohl schovat, pokud vůbec existují? V dnešní době je třeba být informovaný.

Dobrý den,

vzhledem k množícím se dotazům občanů na možnosti ukrytí v případě mimořádných událostí město Orlová sděluje:
Stálé tlakově odolné úkryty, vybudované v 50. a 60. letech minulého století, byly vzhledem k jejich havarijnímu stavu rozhodnutím Hasičského sboru České republiky zrušeny bez náhrady. Pro ukrytí v případě mimořádných událostí se doporučuje využívat tzv. improvizované ukrytí.

Za nejvhodnější prostory k improvizovanému ukrytí se považují podzemní prostory v budovách, a prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy.

Pro improvizované ukrytí platí tyto hlavní zásady:
• pro vlastní ukrytí vyberte vhodný prostor ve vašem domě nebo bytě, např. sklep s železobetonovým stropem, silnými obvodovými zdmi,
• proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu,
• v případě přicházející hrozby útoku mějte připraveno evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady. Zavazadlo by mělo obsahovat také pitný režim a trvanlivé potraviny, léky, které pravidelně užíváte, případně svítilnu či jiný náhradní zdroj světla.

Pro další informace sledujte oficiální informační kanály, tj. webové stránky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a Ministerstva obrany (www.army.cz) či webové stránky HZS ČR (www.hzscr.cz).

Děkujeme za pochopení.
kancelář starosty28.2.2022, 14:32, Martin Novák

Mě by zalímalo,proč se kácí zdravé stromy,tráva se seká až do hlíny.Je to opravdu jen proto,aby jste měli zaměstnání pro nezaměstnané.....

Dobrý den,

věřte, že zdravé stromy město určitě nekácí. V poslední době proběhlo rozsáhlé kácení v Zámeckém parku ve staré Orlové a v areálu městského hřbitova v Orlové-Městě. Tam se kupříkladu kácely stromy, které možná, že vypadaly zdravě, ale rozhodně tomu tak nebylo. Šlo o stromy postižené jmelím, které by při silném větru mohly ohrozit bezpečnost chodců. V této lokalitě bylo třeba i všechny větve z těch stromů poctivě zlikvidovat, aby se jmelí nešířilo dál.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
kancelář starosty28.2.2022, 9:34, Monika

Dobrý den, Orlová byla zase a opět vyhlášena nejhorším městem. Upřímně se tomu v určitých ohledech nedivím. Město disponuje smo a i přesto v určitých lokalitách města je nehorázný nepořádek. Ano nepořádek dělají lidé, ale přeci jen ho nemůžeme přehlížet. Bydlím v Orlové 3 cca 5 let za celou dobu jsem zde služby ohledně úklidu města viděla maximálně 3x. Když se rozhlednu kolem sebe je mi smutno kam až to zašlo. To vážně Orlovou 3 konkrétně okolí penny (třeba ul. A. Jiráska, Janáčkova atd) budeme brát za vyloučenou lokalitu? To je vážně všem jedno jak tato část města vypadá?! Nepořádek okolo popelnic i v částech zeleně. Proto bych se chtěla zeptat zde je možnost zde někoho zaslat a ne jednorázově, ale v pravidelných intervalech aby se zde pořádek udržoval? (Jen poznatek. v Bohumíně v takové lokalitě přiložilo ruce k dílu i vedení města.) Pokud chcete jsem schopná a ochotná dodat fotodokumentaci. S pozdravem Monika

Dobrý den,

lokalitě, kterou zmiňujete, což je Orlová - Poruba, se věnujeme mnohem více, než ostatním částem Orlové. Posílili jsme běžný úklid firem, se kterými má město smlouvu na úklid města jak chodníků, tak zeleně, pracovníky veřejně prospěšných prací a veřejné služby, kteří tuto část uklízejí navíc 2x v týdnu. Bohužel někteří neukáznění spoluobčané stihnou udělat nepořádek opětovně během chvilky. Určitě nám záleží na tom, jak naše město vypadá a snažíme se mimo jiné také jednat s firmami, které zde pronajímají byty, aby jejich nájemníci neznečišťovali okolí. Nelze bohužel ovlivnit, kam lidé odkládají velkoobjemový odpad. Místo do sběrného dvora jej pokládají ke kontejnerovým stáním a město tak vynakládá nemalé finanční prostředky na úklid takto vzniklých černých skládek na území města. Tato se uklízejí 1-2x měsíčně.

Děkujeme za pochopení.
odbor správy majetku a hospodářské správy23.2.2022, 8:14, Milena

Dobrý den jake jsou podmínky k dostání bytu v domě s bývalou pecovatelskou sluzbou u gymnázia děkuji za odpověď

Dobrý den,

žádost o poskytnutí bytů do nájmu v domě s pečovatelskou službou (dále DPS) a bezbariérových bytů je občan povinen podat písemně na předepsaném formuláři na odboru sociálním a zdravotním Městského úřadu v Orlové.
Žádost o poskytnutí bytu v DPS a bezbariérového bytu do nájmu může podat svéprávný občan České republiky, který:
a) má trvalé bydliště v Orlové (v mimořádných případech může příslušná komise přijmout žádost občana, který není trvale hlášen ve městě Orlová);
b) je invalidní nebo osamělý a jeho zdravotní stav, zdravotní postižení a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby;
c) dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a lze u něho důvodně předpokládat, že bude potřebovat pečovatelskou službu pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu apod.;
d) kterému kvalita bydlení v DPS nahradí úkony pečovatelské služby, které mu v jeho dosavadním bytě nižší kategorie byly poskytovány (např. donáška uhlí, zatápění, vynášení popele apod.);
e) manželská dvojice či jiná dvojice (např. druh a družka) splňuji-li bod a)-d), a jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav, zdravotní postižení a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů potřebnou péči sám nemůže plně poskytovat;
f) nemá žádné nesplněné finanční závazky vůči Městu Orlová (doloží potvrzení o bezdlužnosti vydané právním odborem MěÚ).
V odůvodněných případech lze zapsat do evidence i žádost občana, který má nesplněné finanční závazky vůči Městu Orlová, pokud žadatel doloží platný splátkový kalendář a čtvrtletně doloží kopie potvrzení úhrad splátkového kalendáře.

Na Váš e-mail zasíláme i formulář žádosti.
S pozdravem
odbor sociální a zdravotní22.2.2022, 17:22, Zbigniew

Mam dotaz, proč byly odvezeny kontejnery na odpad z ulice F.S.Tůmy od vchodu čp. 1245

Dobrý den,

město Orlová ve spolupráci s SMO, m.a.s. bylo nuceno k tomuto kroku přistoupit po četných stížnostech občanů. Nádoby na komunální odpad byly přesunuty na kontejnerové stání opodál, jelikož neukáznění občané nádoby přesouvali na chodník, aby zde zaparkovali svými vozidly. Obsluha svozového vozu tak měla problém s vývozem. Když už zde zaparkovaná vozidla nestála, byl problém plné a těžké nádoby přesunout z chodníku ke svozovému vozidlu, navíc hrozil jak úraz pracovníků, tak poškození nádob.
Děkujeme za pochopení.

OSMHS15.2.2022, 17:25, Dagmar Ruislova

Zdravím,chci se zeptat,jsou už v Orlové popelnice na použitý olej?

Dobrý den,

ano, město Orlová má rozmístěny nádoby na použité jedlé tuky a oleje. Jejich rozmístění najdete např. na webových stránkách městského úřadu
https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/odpadove-hospodarstvi/36083-kam-v-orlove-s-jedlymi-tuky-a-oleji.html
nebo na webových stránkách SMO, m.a.s.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1WwCX73uWvxNIhCiG0rTuuaQUCYE&ll=49.87529904755373%2C18.431665589183808&z=15

S pozdravem

odbor správy majetku a hospodářské správy