DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


11.11.2023, 9:54, Kateřina Schaalová

Dobrý den,prosím o opravu osvětlení na ulici k Holotovci 772,jedna lampa nesvítí. Děkuji. S pozdravem k Schaalová.

Dobrý den,
vzhledem k adresní specifikaci bylo v největší blízkosti vybráno ke kontrole a zadáno k případné opravě světelné místo s označením 6|100 s předpokládaným termínem nápravy do konce týdne.
S pozdravem
OSMHS10.11.2023, 10:40, Klára Šafránková

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně spojů na vlakové nádraží do Dětmarovic. Momentálně žiji v Českém Těšíně, Orlovou navštěvuji za kulturou, nicméně jediný výhodný spoj domů je vlakem z Dětmarovic. Do Českého Těšína se samozřejmě dostanu i autobusem, kdy musím přestupovat v dalším městě, kde naváznost na spoje je s dlouhou prodlevou obzvláště v zimním období. Mou otázkou tedy je, proč není časově zajištěna doprava na vlakové nádraží do Dětmarovic, kde poslední vlak směrem na Mosty u Jablunkova jede ve 23:04 a poslední spoj z Orlové do Dětmarovic je kolem 19:00 hod. Je to nejbližší možné město/obec z kterého vyjet a není možnost se tam městskou dopravou dostat. Děkuji za informaci S pozdravem Klára Šafránková

Dobrý d​en,
v prosinci 2020 proběhla optimalizace Městské hromadné dopravy Orlová (MHD) z důvodu neustálého zvyšování nákladů na její provoz, kdy na základě vytížeností veškerých spojů jednotlivých linek došlo ke změnám jízdních řádů a snížení výkonů v podobě omezení či zrušení málo využívaných spojů. Nelze proto zajistit spojení na každý vlakový spoj v Dětmarovicích.
S pozdravem
OD9.11.2023, 17:18, Lukáš

Dobrý den, Na Lesní opět teče rezavá voda!!! Poslední rok stále dokola opakující se problém po cele Orlové!! Bude to město nějak řešit ?

Dobrý den,
Váš dotaz byl konzultován se zástupcem Severomoravských vodovodů a kanalizací. Vyjádření viz níže:
"Stížnosti na kvalitu vody na ul. Lesní v Orlové – Lutyni neevidujeme, pokud má zákazník rezavou pitnou (studenou) vodu, ať se obrátí přímo na společnosti SmVaK Ostrava a.s., na této ulici je ovšem nové vodovodní potrubí a je pravděpodobné, že problém může být na vnitřních rozvodech nebo se jedná o vodu teplou.
Ing. Jakub Pospíšil, SmVaK9.11.2023, 15:25, Pavel P

Dobrý den, měl bych dotaz k odpadovým nádobám, které jsou u nového polyfunkčního domu na náměstí. Máme hezké náměstí a hezký dům, avšak popelnice jsou přímo na očích kolemjdoucích a téměř u hlavní cesty, stává se, že jsou často velmi plné. Počítá se někdy s jejich „uklizením" někam bokem nebo aspoň s vybudováním stání, které je kryté dřevěnými deskami, aby popelnice nebyly tak na očích?

Dobrý den,
umístění nádob na odpad u domu čp. 1500 je prozatím nejlepší možné řešení. O vybudování krytého kontejnerového stání jsme uvažovali, bohužel jsme nenašli vhodné místo. V projektu celé stavby bylo navrženo jiné stání pro nádoby na odpad, bohužel není vůbec praktické. V rámci udržitelnosti není možné nijak stavebně zasahovat do samotného náměstí či budovy.
S pozdravem
OSMHS9.11.2023, 8:38, Walach

Proč nebyly vyvezeny odpady 9.11.2023 na ulici polní to že se tam opravuje cesta není duvod k nevyvezení platíme dost velkou častku za odpady takže pokud to ještě dnes nevyvezete vysypu vám to před městský uřad,jestli něco platím chci po vás perfektní služby a ne že si budete dělat co chcete

Vážený pane Walachu,
pokud svozovému vozidlu stojí v cestě překážka – zaparkované vozidlo, stavební stroj, apod. tak se stane, že se nádoba či nádoby v ulici nevyvezou. Dle záznamu GPS byla dne 9.11.2023 ulice Polní vyvezena. Je možné, že se svozové vozidlo nedostalo konkrétně k Vaší nádobě, jelikož nepíšete adresu, nedá se to zjistit. Doufáme, že další vývozy proběhnou bez problémů.
S pozdravem
OSMHS8.11.2023, 9:32, Petr Szypka

Dobrý den. Je možno odhlášku a novou přihlášku psa, podat elektronicky ? Děkuji

Dobrý den,
samozřejmě lze podání podat i elektronicky, jak to připouští zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Nicméně nejvhodnějším způsobem je takové podání, které učiníte osobně, jelikož Vám úřední osoba může poskytnout bližší informace k danému poplatku a jeho placení, popř. nás můžete telefonicky/e-mailem kontaktovat, kde Vám bude sděleno, jak máte dále postupovat.
Městský úřad Orlová, právní odbor
tel. 596 581 218 nebo 596 581 217
e-mail: michaela.krulova@muor.cz

S pozdravem
PO7.11.2023, 13:47, Sára

Dobrý den, zajímalo by mne co bude se zavřeným hřištěm na 5.etapě nad podzemními garážemi. Pokud se nepletu, tak hřiště je uzavřeno už asi 3 roky? A stále se nic neděje. Bylo to v okolí nejlepší hřiště a město ho nechalo zchátrat. Můžou se naše děti těšit na obnovu? Pokud ano, bylo by fajn aby i nové hřiště mělo stejný podklad/terén. Ty dnešní hřiště vysypané pískem či štěrkem jsou dost nepohodlné a pro malé děti nepřístupné. Děkuji.

Dobrý den,
dětské hřiště na parkovacím objektu bylo zrušeno z důvodu špatného technického stavu samotného parkovacího objektu. V současné době je připravován projekt dětského hřiště, které bude umístěno pod parkovacím objektem na parc. č. 4213/574 v k. ú. Horní Lutyně. Dopadovou plochu na připravovaném hřišti bude tvořit litá pryž, stejně jako na zrušeném dětském hřišti.
S pozdravem
OSMHS7.11.2023, 9:07, Marie Hrádková

Dobrý den, na ul. Karla Dvořáčka na 5. etapě je znovu rozházen obsah černých kontejnerů na odpadky, plastové pytlíky s odpadem roztrženy, obsah vysypán, rozhrabané všude. Toto většinou dělají bezdomovci v pozdních večerních hodinách, místo je dobře osvětlené. Prosím o zajištění úklidu. Děkuji.

Dobrý den,
nepořádek kolem nádob na odpad byl již uklizen pracovníky SMO, m.a.s.
S pozdravem
OSMHS7.11.2023, 7:05, Alena

Dobrý den. Kde je pro Orlovou zakotvena povinnost občanů sekat trávu ? Nemám na mysli veřejná prostranství, ale soukromé pozemky.

Dobrý den,
pro Orlovou nemáme speciálně zakotvenu povinnost sekání pozemků. Tato povinnost vychází ze zákona § 3 odst.1) písm. a) č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů: vlastníci pozemků jsou povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Pokud tak nečiní, dopouštějí se přestupku podle § 78 odst. 2 písm. a) citovaného zákona, za který jim obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu.
V případě stížností posíláme výzvy vlastníkům, ale vzhledem k nemožnosti prokázat poškození dle výše uvedeného ustanovení zákona, věříme, že občané v rámci vlastní ohleduplnosti pokosení pozemků provedou. Ve většině případů se tak děje. Problémem je v případě vysoké trávy hlavně negativní působení na alergiky a také rozšiřování plevelů do okolí. Naopak vyšší tráva zadržuje víc vody a chrání půdu před vysycháním. Je to problematika na zvážení každého vlastníka, nicméně se snažíme v tomto najít nějaký rozumný kompromis a v případě, že jsou stížnosti na vysoký trávník, tak občany vyzýváme k provedení údržby. Za normálních podmínek se považuje dostačující vykosit 2x ročně ( do konce června a do konce září -jedná se o nezávazné agrotechnické lhůty stanovené normami).
S pozdravem
OVŽP6.11.2023, 16:02, Šárka Kohutová

Dobrý den,Je možno zajistit odklizení nelegální skládky za domem kpt.Nálepky č.894 Orlová Poruba pozemek je města,vytvořili jí nájemnici při stěhování...bohužel stěhuji se systémem vyhazování nábytku z oken.Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,
děkujeme za upozornění na nepořádek. Dne 10.11.2023 proběhlo místní šetření a obyvatel domu, který nepořádek způsobil, přislíbil, že do konce týdne nepořádek společně se sousedem uklidí. Úklid bude zkontrolován.
S pozdravem
OSMHS31.10.2023, 18:39, Kiedroňová

Dobrý den. Nevím kde přesně se obrátit k nabídnutí, vánočního stromu ven na náměstí. Můžeme nabídnout vánoční strom, smrk za pokácení. Zda by byl zájem? Okres Karviná, Havířov. Děkuji, s pozdravem, Kiedroňová

Vážená paní Kiedroňová,
velmi si vážíme Vaší nabídky darování vánočního stromu městu Orlová. Ale pro tento rok již Vánoční strom pro naše město máme zajištěn. Pokud Vámi nabízený strom nepotřebujete odstranit ihned, tak bychom Vaši nabídku zvážili pro příští rok.
S pozdravem
OSMHS31.10.2023, 13:40, Anna

Dobrý den, měla bych dotaz týkající vánočního osvětlení města, které je vždy instalováno na Masarykově třídě, cestou na Zátiší, apod. Nemá město v úmyslu takto krásně k navození vánoční atmosféry osvětlit i ulici Osvobození vedoucí směrem dolů k parkovišti u lesoparku? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
vánoční výzdoba města Orlová bude koncentrována na hlavních tazích přes město a na veřejná prostranství s velkým pohybem osob. Ulice Osvobození je v prostoru mezi úřadem a domem kultury již dostatečně nazdobena. Není přípustné aby na bočních ulicích, slepých ulicích a komunikacích s malou obslužností vznikaly nesourodé sekce výzdoby nenapojené na hlavní trasy sloužící malému počtu obyvatel. Vánoční výzdoba města Orlová bude rozmístěna tak, aby se jí mohlo těšit čím největší množství občanů cestujících přes veřejná prostranství.
S pozdravem
OSMHS28.10.2023, 22:31, Alena

Dobrý den, ráda bych se zeptala, je v plánu města zřídit a provozovat městské muzeum, nebo alespoň nějakou výstavní síň věnovanou historii města? Jakožto studentce (oboru jehož zaměřením je péče o historicko-kulturní dědictví) je mi velmi líto, že tak velké město jako je Orlová nemá své vlastní muzeum. Obdobně velká i daleko menší města mají svá muzea, či alespoň výstavní síně (například podobně velký Krnov nebo menší Bruntál). Počátkem 20. století byla Orlová střediskem kultury a vzdělanosti v našem blízkém regionu; bylo zde několik středních škol, gymnázia a působila zde i Slezská muzejní společnost. Ještě v nedávné době byla v Orlové alespoň pobočka Muzea Těšínska. Myslím, že naše město by si své městské muzeum zasloužilo. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
bohužel uzavřením poboček Muzea Těšínska přišla Orlová o své muzeum a není ve finančních možnostech města vybudovat a provozovat muzeum vlastní. Náhradou by tak alespoň částečně mohla být "Výstavní síť v Orlové", jejíž umístění je plánováno v budově Radnice v Orlové-Městě. Cílem tohoto projektu je vytvořit ve městě Orlová místo, které přiblíží bohatou a pestrou historii města. Vzhledem ke skutečnosti, že tato výstavní síň by byla součástí kompletní rekonstrukce objektu, na výsledek si budeme muset ještě nějaký ten rok počkat.
S pozdravem
ORI27.10.2023, 17:16, David Petřkovský

Dobrý den mám na Vás prosbu mohli bys na Masarykove 849 obnovit žluté značeni kde se nemá parkovat např. U popelnic nebo před chodnikem u vchodu č.849. Děkuji Petřkovský

Dobrý den,
obnova žlutého vodorovného dopravního značení na Masarykově třídě poblíž č.p. 849 je zařazena do plánu, obnovy VDZ značení budou probíhat na jaře ve vhodném technologickém období.
S pozdravem
OSMHS27.10.2023, 12:45, Filip

Dobrý den, přes čím dál tím více vzrostlejší stromy je podél domu 740 až 747 na Masarykově třídě absolutní tma. Bylo by možné vybudovat osvětlení podél chodníku kolem tohoto domu? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
Odbor správy majetku a hospodářské správy není oprávněn takováto rozšíření soustavy veřejného osvětlení provádět. Jedná se o podnět na investiční akci prováděnou odborem rozvoje a investic. Můžete zaslat oficiální žádost s tímto podnětem na město Orlová, kdy na základě tohoto požadavku bude tento záměr zařazen do investiční karty a předán k vypracování a realizaci odboru rozvoje a investic.
S pozdravem
OSMHS