DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


25.7.2023, 9:08, Daniela Bartošová

Dobrý den, chci se zeptat, jestli můj dospělý syn, nyní žijící v Irsku, si může vyřídit občanský průkaz v Orlové, předtím bydlel v Karviné a já bydlím na Doubravě, kde během pobytu v ČR přebývá. Předem děkuji za odpověď Daniela Bartošová

Dobrý den paní Bartošová,
Váš syn si může vyřídit občanský průkaz na kterémkoliv úřadě v České republice, tedy i u nás v Orlové.
S pozdravem
OVVŽÚ24.7.2023, 13:37, Svatoslava

Prosím, kdy se uvažuje o opravě chodníku před Hruškou a od Hrušky k domu čp 748. Kočárky, invalidní vozíky a lidé o berlích mají velké potíže. Děkuji za info

Dobrý den,
chodník směrem od OC Centrum k č. p. 748 zařadíme do seznamu oprav chodníků a komunikací na rok 2024. Na opravu zpevněných ploch u OC Centrum a opěrných zídek zpracujeme investiční záměr a předáme požadavek na odbor rozvoje investic, neboť přesahuje finanční možnosti OSMHS a je třeba ji vyřešit komplexně.
S pozdravem
OSMHS24.7.2023, 10:02, Patrik

Dobrý den, proč neaktualizujete portál Lepší Orlová? Na stránkách města je odkaz, ale informace v něm jsou neaktualizované a tím i nepravdivé.

Dobrý den,
v současné době dochází k aktualizaci nového webu Lepší Orlová.
S pozdravem
KS22.7.2023, 20:15, LIBOR

Děkuji za odpověď na můj dotaz ze dne 12.7.,ve které mne odkazujete na živnostenský úřad(jednalo se o výrobnu palivového dřeva),domnívám se,že bohužel živnostenský úřad nemůže kontrolovat něco,co oficiálně neexistuje,konkrétní člověk určitě živnost oficiálně neprovozuje,o povolení zřízení provozovny v obytné zoně také nezažádal,musel by mít souhlas dotčených sousedních parcel,a její majitelé o ničem neví.Jedná se tudíž o provoz nelegální.Pro konkretizaci jde o pozemek u domu č.p.26 na ulici Rolnická v Orlové Lutyni.Děkuji za odpověď

Dobrý den,
v kompetenci živnostenského úřadu je provádět kontroly všech podnikatelů, tedy i těch, kteří svou živnost neohlásili, příp. nezajistili, aby provozovna byla způsobilá k provozování dané živnosti.
Skutečnost, že podnikatel živnost neohlásil (tedy ji „oficiálně neprovozuje“), jak uvádíte ve svém dotaze, nemá za následek, že danou činnost může provozovat, aniž by dodržoval zákony, které se k provozování takovéto činnosti vztahují. I v těchto případech lze provést živnostenskou kontrolu, jejímž účelem je zjistit a prokázat, zda se jedná o neoprávněné podnikání a jak jsou splněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání. Náš živnostenský úřad vždy prověřuje takováto podání bez ohledu na to, z jakého zdroje se o nich dozvěděl (tedy i z dotazu učiněnému na webu města Orlová).
S pozdravem
OVVŹÚ20.7.2023, 17:22, Monika gazi

Dobry den chci se zeptat ziji v londyne a mam u vas doklady k vyzvednuti ,mohla bych vedet do kdy mam lhutu kvyzvednuti jelikoz my bylo receno ze teto doklady co mam pri sobe budou zablokovane jelikoz zmena byla protoze sem se vdala (zmena primeni) pred svadbou Monika Hackett

Vážená paní,
nový občanský průkaz a nový cestovní doklad si můžete u našeho úřadu vyzvednout kdykoliv. Jelikož jste však neuvedla své nové příjmení, nejsme schopni dohledat, zda už tady Vaše nové doklady máme připraveny k vyzvednutí.
Upozorňujeme však, že po uplynutí 45 dnů od uzavření sňatku dojde automaticky k zneplatnění původního občanského průkazu na jméno Hackett. Původní cestovní doklad na jméno Hackett bude automaticky zneplatněn po uplynutí 3 měsíců od uzavření sňatku.
S pozdravem
OVVŽÚ20.7.2023, 8:28, František Vlček

Dobrý den, kdy se začne stavět parkoviště před nemocnicí?

Dobrý den,
v nejbližších dnech bude podepsána smlouva s vybraným zhotovitelem a zahájí se činnosti k převzetí staveniště. Zhotovitel si ještě před samotným zahájením stavebních prací musí vyřídit povolení dopravního značení. O zahájení stavby budete včas informováni.
S pozdravem
ORI17.7.2023, 13:32, Martin

Dobrý den, nedávno nám byla opravená silnice za což jsem rád, avšak oprava silnice výrazně zhoršila situaci s dešťovou vodou, která je směrována přímo na rodinný dům! Dochází tak k narušování zdiva a základů. Na koho se mohu obrátit v této situaci? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
situaci s odvodněním lokality budeme řešit se společností SmVaK a.s.. Pokusíme se dosáhnout umístění příčného odvodňovacího žlabu v křižovatce ulici V Zahradách a Nad Vlečkou, případně alespoň přemístění nevhodně situované uliční vpusti u stanoviště nádob na tříděný odpad tak, aby pojmula více dešťové vody v dané lokalitě.
S pozdravem
OSMHS17.7.2023, 10:50, Kateřina Mašlaňová

Dobrý den potřebovala bych vyměnit popelnici na směsný odpad. Kde a jak si mám požádat

Dobrý den,
Váš požadavek s uvedením informací o jakou nádobu se jedná, Vaší adresou a telefonním číslem prosím zašlete na e-mail denisa.nitschova@muor.cz.
S pozdravem
OSMHS16.7.2023, 16:24, Bedřich

Dorý den,chci se zeptat, jestli máte v plánu něco udělat z cestou ul.Mírová k domu č.p 591 .Právě u tohoto domu se už po cestě nedá jezdit.Muj syn má už strach z autem vyjíždět že poškodi spodek auta .Prosim aspon o provizorní řešení zacelit prohlubně.Děkuji za odpověd'.

Dobrý den,
komunikace bude v nejbližší době opravena tryskovou metodou JET Patcher. Jedná se o opravu asfaltovou emulzí a drceným kamenivem jemné frakce.
S pozdravem
OSMHS14.7.2023, 10:17, Miroslav

Dobrý den, po rekonstrukci kabelového vedení zůstalo v zapomnění na travnaté ploše před domem 1239 několik dřevěných palet a na jedné z palet větší počet dlažebních kostek. Není to několik dnů, ale již týdnů. S pozdravem

Dobrý den,
rekonstrukce kabelového vedení je sice hotová, ale úpravy pozemků a odstraňování zbytků ze stavby stále probíhají. Provádějící firma průběžně, na jednotlivých úsecích a dle našich požadavků upravuje pozemky a odstraňuje zbytky stavby. Samotný termín dokončení celé stavby je do 30.8.2023, ale po domluvě s provádějící firmou, by měla být celá stavba ukončena do 30.7.2023. Do této doby, by tak měly být odstraněny i dřevěné palety.
S pozdravem
OSMHS14.7.2023, 8:41, Milena

Dobrý den na ulici Vnitřní ani na velkém parkovišti a ostatních místech nelze po 17.h zaparkovat. Není možné na velkém parkovišti u Schell udělat čáry dalo by se tam zaparkovat více aut. Jsou někdy mezi auty velké mezery. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
situací ohledně parkování v Orlové se zabývá vedení města a na základě zkušeností z minulých let je známo, že se při zaznačení čar sníží počet parkovacích míst. Z tohoto důvodu se vodorovné dopravní značení na parkovišti u Shell provádět nebude.
S pozdravem
OSMHS12.7.2023, 21:15, LIBOR

Dobrý den,chci se zeptat,co mohu dělat se sousedem,který si v zastavěné obytné oblasti zřídil výrobnu palivového dříví a hlukem z řezání,dovozem kulatiny a odvozem naštípaného dřeva,často i po 22.hodině,ruší všechny okolo.Zvláště nepříjemné je to pro ty,kteří pracují na směny a potřebují se přes den vyspat.Přes několikeré slovní vyjednávání se sousedem,ten vždy poskytne nějakou výmluvu,např.mám to pro vlastní spotřebu,to by ale musel vytápět sídliště,nebo to neřežu já,ale člověk,kterému jsem kulatinu prodal,slíbí sice nápravu,ale klid vydrží max.několik dní,asi jen do další objednávky,neboť pod různými jmény nabízí palivové dřevo na inzerci.Volat Policii ČR nebo MP Orlová mi přijde neefektivní,protože před jejich hlídkama se umí obratně skrývat. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
živnostenský úřad provádí v rámci své činnosti živnostenskou kontrolu, při které sleduje, zda a jak jsou splněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání. V rámci kontrolní činnosti také prověřuje, zda podnikatel zajistil, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů.
Z dotazu nelze zjistit místo činnosti, ani o jakou osobu se jedná. Můžete živnostenskému úřadu podat podnět k prověření dané záležitosti s uvedením údajů o místu činnosti a osobě, která tuto činnost provádí. V případě, že místo činnosti se nachází v územním obvodu Živnostenského úřadu Orlová (tedy na území Orlové, Petřvaldu nebo Doubravy), provede živnostenský úřad kontrolu na dodržování stanovených povinností. V případě, že místo činnosti se nachází mimo tento územní obvod, je potřeba podnět podat místně příslušnému živnostenskému úřadu.
Nicméně je nutno konstatovat, že živnostenský úřad může prověřit, zda provozovatel činnosti má příslušné živnostenské oprávnění a dodržuje podmínky stanovené živnostenským zákonem a zákony souvisejícími s podnikáním. V rámci kontroly může také prověřit způsobilost provozovny k provozování dané živnosti. Není však v jeho pravomoci posuzovat intenzitu hluku vznikajícího z předmětné činnosti, ani šetřit porušování nočního klidu.
Doporučujeme proto obrátit se na oddělení přestupků ve věci porušování nočního klidu podnikající fyzickou osobou – viz § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Ve věci nadměrného hluku mimo noční klid se tazatel může obrátit na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, tel. +420 585 719 111.
S pozdravem
OVVŽÚ10.7.2023, 17:00, Patrik

Dobrý den, připravuje vedení města do budoucna rekonstrukce svých veřejných ploch?? Např. prostranství před a u Centrumu je celkově velmi zanedbané. Další příklad...., Na soše ležící ženy jsou často rozmlácené sklenice a střepy. Z podstavce sochy odpadávají žulové části atd. Bude se tím vedení města zabývat??

Dobrý den,
proměna veřejného prostranství je dlouhodobým cílem města. Postupně se mění V. etapa i centrum města. Rychlost proměny však není taková, jakou bychom si přáli. Jako každé město, jsme limitování volnými finančními prostředky. Musíme souhlasit, že prostranství u bývalého Centrumu si úpravu také zaslouží. V současné době však není připravená projektová dokumentace a realizaci nelze očekávat v nejbližší době. Možná je tudíž hlavně základní údržba. Děkujeme za pochopení.
ORI
doplnění odpověďi:
ohledně opravy sochy ležící ženy zjišťujeme kontakt na dědice autora kvůli jejich souhlasu (autorská práva). Na celkovou rekonstrukci prostoru okolo OC Centrum bude zpracována investiční karta a celá záležitost bude předána odboru rozvoje a investic. V případě akutní potřeby budou provedeny nejnutnější opravy zpevněných ploch.
S pozdravem
OSMHS6.7.2023, 11:12, Alena Pastorová

Je to výborné, když čtu co se vše opravuje a opravilo v Orlové. Družstevníci Orlovanu z čp.755 žádali opravu parkoviště před domem, pod auty je velký výmol, který se táhne přes parkoviště. Světe div se, cestáři opravili malou rýhu před auty a výmolu si nevšimli, nebo se o něj nikdo nezajimal?

Dobrý den,
na ul. Kpt. Jaroše se opravovaly pouze výtluky, které vznikly přes zimní období. Na asfaltové ploše parkoviště před domy č. p. 753 - 754 se nejedná se o výtluky. Povrch parkoviště je rozpraskaný a celkově degradovaný. Parkoviště vyžaduje kompletní výměnu asfaltového povrchu. Tato oprava je v seznamu oprav komunikací a chodníků na rok 2023. Provedení realizace opravy v tomto roce bude záviset na množství finančních prostředků v rozpočtu města Orlová.
S pozdravem
OSMHS1.7.2023, 14:48, Martina Mrázková

Dobrý den, chci se zeptat co se dá dělat s bezdomovci a drogově závislými v našem městě. Poslední dobou je to hrozné a jejich čím dál tím více. Nikdy jich tolik nebylo a nebyl tady takový bordel ! Jsou doslova všude, vybírají popelnice, dělají kolem sebe nepořádek, spí na veřejných místech, dělají kravál, vyměšují tam své tělní tekutiny a smrdí na 10 metrů. Jsou u věžáku - u transformátoru, kde mají kutloch, u Hrušky zezadu a u Centrumu na lavičkách, kde je škola a děti tam denně kolem nich chodí, dokonce jsou u Hypernovy v centru města, kdy si jdete nakoupit a je to doslova hnus tam jen projít. Také jsou za gymplem a nemluvě o tom pánovi co posedává u obchodního domu Orel a kolem něj je moč. Je to odporné :( Co se dá s tím dělat? Děkuji za odpověď. Martina Mrázková

Dobrý den.
Městská policie v souvislosti s problematikou bezdomovců v našem městě využívá všechny zákonné prostředky dané ji zákonem. Přestože jsou tyto prostředky uplatňovány vůči této specifické skupině osob relativně často, míjí se účinkem a jsou neefektivní a nevymahatelné. Jiné možnosti či prostředky městská police k dispozici nemá, načež nutno podotknout, že státní moc lze dle Listiny základních práv a svobod uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
S pozdravem
MP