DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


21.9.2023, 12:32, Dagmar Ruislova

Zdravím,chci se zeptat na semafor u Alberta,auta mají celkem dlouho zelenou,ale hlavně hendikepovaní lidé v klidu nepřejdou,protože blikne červená.I když ridici samozřejmě počkají tak je to nepříjemné,dekuji

Dobrý den,
daný přechod pro chodce je řízen dle signálního plánu, který byl v době vybudování řízení tohoto přechodu schválen dopravním inspektorátem a odborem dopravy města a v rámci rekonstrukce náměstí měněn nebyl. Úpravy časů musí být posouzeny vzhledem k vlivu na dopravní situaci na daném místě odbornou firmou a následně musí být tyto orgány o této změně informovány. Úpravou těchto plánů hrozí omezení propustnosti dopravy v této oblasti.
S pozdravem
OSMHS21.9.2023, 11:30, Filip

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč město při rekonstrukcích chodníků, nepoužívá velkoformátovou dlažbu a místo ní využívá zámkovou dlažbu, která se spíše hodí k rodinným domům atd. Navíc velkoformátová dlažba je mnohem estetičtější a do města se hodí. Čemu ale vůbec nerozumím je, proč některé chodníky město opravuje asfaltováním. Orlové by prospělo, kdyby měla jednotný vizuální styl. Jaký má na to vlastně názor městský architekt. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
z praxe víme, že zámková dlažba je běžně používaným typem povrchu na chodníky v sídlištní zástavbě (příkladem tohoto užití v blízkém i vzdálenějším okolí jsou města Karviná, Havířov, Ostrava-Poruba a další). Velkoformátové dlažby jsou užívány do reprezentativních prostor, na plochy náměstí, široké bulváry a pěší zóny. Při navrhování skladby chodníků je třeba brát v úvahu únosnost dané skladby z hlediska údržby a obslužnosti daného území (zimní údržba, svoz odpadů, vozidla IZS, atd.). V neposlední řadě hraje svou roli také cena.
Město Orlová má velmi omezený rozpočet na opravy chodníků a komunikací, proto se snažíme hospodařit se svěřenými financemi co nejlépe. Při opravách chodníků s asfaltovým povrchem nahrazujeme původní degradovaný povrch opět asfaltem a ani nemůžeme jinak. Pod vrstvou litého asfaltu je vždy betonový podklad, na který nelze klást dlažbu. V případě výměny asfaltového povrchu chodníku za dlažbu, by bylo zapotřebí odstranit betonové podloží a doplnit nové podkladní vrstvy. Takovéto řešení je finančně mnohem nákladnější. V případě rekonstrukcí chodníků se město Orlová v poslední době snaží používat jednotný typ zámkové dlažby (obdélník 20 x 10 cm).
V současnosti se snažíme opravovat stávající poškozené povrchy chodníků systematicky plošně po celých úsecích, aby nedocházelo ke vzniku různorodosti povrchu na malých plochách a tvorbě nových lokálních defektů.
Sjednocení vizuálního vzhledu pěších komunikací na celém území města Orlová je ušlechtilá myšlenka a vydalo by to na dlouhou akademickou debatu, ale současná finanční situace města Orlová, společně s aktuálním technickým stavem chodníků ve vztahu k jejich udržitelnosti, nás nutí provádět opravy a rekonstrukce v rámci daných finančních možností.
S pozdravem
OSMHS21.9.2023, 10:31, Martin Votka

Velice mě potěšilo zjištění, že se konečně začaly opravovat zdevastované chodníky u Billy a chodník k č.p.1203. O to větší bylo mé zklamání, že se oprava řeší asfaltovým pokryvem v době, kdy je 90% chodníků, řešeno dlažbou. Účel byl jistě splněn a děkuji, ale vzhled je minimálně na pozvednutí obočí. Tak snad v budoucnu...aby to nebylo hastrošsky polátané a někdo neřekl, že to vypadá, jako v odlehlých městech v Rumunsku, nebo, "jako u cigáňou", Připomíná mi to scénu s botami k vánocům v Pelíšcích, přesto díky!

Dobrý den,
chodník s asfaltovým povrchem je i v současnosti běžnou záležitostí, poskytuje obdobný komfort jako chodník ze zámkové dlažby a splňuje veškeré potřebné technické parametry. Nevíme o tom, že by vzhledově byl asfaltový povrch chodníku něco méně hodnotného, než zámková dlažba. Navíc se v tomto případě jedná o plošnou opravu degradovaného povrchu chodníku, nikoliv rekonstrukci celého chodníku. To bychom byli finančně řádově úplně jinde, a také už by to nebylo v kompetenci odboru správy majetku a hospodářské správy, ale odboru rozvoje a investic. Město Orlová má omezený rozpočet a finančních prostředků na opravy chodníků není nazbyt, spíše naopak. Snažíme se proto hospodařit se svěřenými finančními prostředky co nejlépe. Pokud Vás to i přesto neuspokojuje, je nám to nesmírně líto, ale můžeme udělat pouze to, co nám aktuální finanční situace města dovolí.
S pozdravem
OSMHS21.9.2023, 7:15, Marek Kolář

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak byly vyřešeny v našem městě bezdoplatkové zóny. Neměly být na Doubravanu vytvořeny startovací byty pro mladé z našeho města? Zatím nám tady pořád přibývá spousta takyspoluobčanů z různých koutů republiky, kteří nepracují, jen se rozmnožují a pobírají sociální dávky. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
v srpnu roku 2021 Ústavní soud zrušil vyhlášení Opatření obecné povahy, tzv. bezdoplatkové zóny a přestože město Orlová s tímto rozhodnutím jednoznačně nesouhlasilo muselo toto rozhodnutí akceptovat. V bytovém komplexu Doubravan, který je ve vlastnictví města, se nachází městské byty, které se licitují, bezbariérové byty které jsou přidělovány na základě žádosti občana formou mimořádného přidělení Radou města Orlová a byty pro nízkopříjmové občany.
S pozdravem
KS21.9.2023, 7:08, Marek Kolář

Dobrý den. Rád bych se zeptal, proč se v Orlové neudržují chodníky. Ať se projdete kdekoliv...za Doubravanem, v lesoparku, u terminálu AN a na mnoha a mnoha dalších místech, tak všude kde není starý asfalt, ale nová dlažba, je tato zarostlá trávou tak, že kolikrát ani není vidět obrubníky. To je vám všem úplně jedno, že to co stálo spoustu peněz je znehodnocené. SMO nemá lidi na práci? Na všech odborech MěÚ vás sedí jako much, možná byste měli z kanceláří vyjít častěji do terénu. I v Dolní Lutyni chodí chlapi z obce a postřiky likvidují plevele a mají normální chodníky. V Orlové za chvíli můžou na ty zarostlé chodníky najet i se sekačkami. Je to ostuda, jak se někde udělá nový chodník, fotíte se u předání do Orlovských novin, ale s odstupem času už je všem jedno, v jakém stavu chodníky jsou. Zkuste se třeba projít kolem parkoviště za Doubravanem, kde byla kotelna. To hovoří za vše. Fotky mohu zaslat, pokud nevíte, kde to je. Nečekám odpověď, stejně bude plná výmluv, že nejsou lidi a alibistických keců. Přeji vám na úřadě mnoho pracovních úspěchů.

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Chodníky a komunikace ve městě Orlová jsou čištěny pravidelně. Ohledně Vámi vyjmenovaných lokalit sděluji, že chodníky v lesoparku byly letos čištěny a dokonce i ošetřeny postřikem proti plevelu v měsíci květnu a červenci, tam bohužel technika na čištění komunikací nemůže pro svou specifičnost.
V okolí Doubravanu, jak píšete, byly chodníky dočištěny ručně také již v měsíci květnu, červenci i září, všechny chodníky a komunikace ve městě jsou čištěny průběžně strojově, a to na jaře včetně blokových čištění, poté také letní čištění během letních měsíců, poté dočišťovány ručně po celém území z pozemků města. Terminály autobusového stanoviště však nejsou pozemky města, toto není v naší kompetenci.
V případě, že díky povětrnostním vlivům někde více prorůstá tráva, budeme rádi za jakýkoliv podnět (telefonicky či e-mailem) s ohledem na rozlohu města, a my vše v krátkém čase napravíme. Vámi nahlášené místo u kotelny zkontrolujeme a sjednáme nápravu.
S pozdravem
OSMHS19.9.2023, 14:21, Petr Novák

Dobrý den, plánuje se někdy zaznačení parkovacích míst na parkovištích u panelových domů (např. ulice Masarykova třída 956-948 ale samozřejmě i jinde)? Tzn. "namalování čar na zem". Člověk přijede později jak většina zde parkujících lidí (tzn. po 14:20) a nemůže zaparkovat, jelikož si každý nechává místo na půl auta před sebou i za sebou. Nejspíše z důvodu, aby se mu ráno v 5 hodin lépe vyjíždělo.

Dobrý den,
vzhledem ke špatnému stavu pozemní komunikace na parkovištích u panelových domů, na adrese Masarykova třída 956-948, neuvažujeme nyní o zakreslení parkovacích stání.
S pozdravem
OSMHS18.9.2023, 18:58, Věra Pavlíková

Poděkování -vyřízení mého dotazu ze dne 26.8.2023, 11:34- ohledně vyčištění chodníků- dlažby v mezibloku panelových domů na Výsluní . Náprava byla sjednána ve velmi krátké době . Věřím,že i nadále bude prováděna údržba jak dlažby, tak i zeleně ve zmiňovaném mezibloku. Ještě jednou děkuji.

Dobrý den,
děkujeme.
OSMHS18.9.2023, 17:26, Martin

Mám skromný dotaz,kdy dojde k opravě asfaltového povrchu na ul.Osvobození ,myslím tím tu část od bývalého koupaliště ke vchodu do sportovního areálu.Děkuji za odpověď

Dobrý den,
dotčená část chodníku na ul. Osvobození bude zařazena do návrhu oprav chodníků a komunikací na rok 2024.
S pozdravem
OSMHS17.9.2023, 16:25, Ervin

Mám dotaz, zda na Porubské ulici, v úseku od křižovatky s ulicí U haldy po železniční nadjezd směrem k ulici Ostravské, by nemohl být nainstalován zpomalovací retardér a to u domu č. 244, kde je i lampa veř. osvětlení. Porubská ulice se v poslední době stala večer závodní dráhou pro auta se řvoucími upravenými ,motory, která se prohánějí ulicí tam a zpět, občas také krosové motorky, či čtyřkolky. Až dojde k nehodě, bude pozdě.

Dobrý den,
dne 26.09.2023 proběhlo místní šetření za účasti dopravního inspektorátu Policie ČR, na místě bylo dohodnuto umístění informativního radaru ohledně intenzity dopravy a podle vyhodnocení dané situace, zvolíme možnosti zklidnění dopravy např. zpomalovací příčný práh. Informativní radar bude umístěn v měsíci listopadu.
S pozdravem
OD17.9.2023, 12:32, Daniel

Dobrý den, chci se zeptat zdali město upraví rozrostlé keře na ulici Osvobození ( u parkoviště kde je bankomat UniCredit Bank). Úprava by zlepšila vzhled a také viditelnost. Děkuji

Dobrý den,
úpravu tohoto prostoru se zelení na ulici Osvobození (u parkoviště kde je bankomat UniCredit Bank) máme v plánu. Ale z důvodu, že některé zde vysazené dřeviny špatně snášejí řez, zvažujeme vhodná řešení s ohledem na estetickou stránku a další jejich funkčnost v tomto prostoru.
S pozdravem
OSMHS17.9.2023, 12:20, Daniel Olenočín

Dobrý den, chci se zeptat zdali by město mohlo udělat parkovací pruhy na parkovišti na ulici Květinová naproti vchodům č.p. 888-891. Zvýšilo by se využití parkovacího prostoru. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
vzhledem k typu povrchu na parkovišti v ulici Květinová naproti vchodům č.p. 888-891 nyní neuvažujeme o zakreslení parkovacích pruhů.
S pozdravem
OSMHS17.9.2023, 11:43, Dagmar Osifova

Dobry den,kdy bude dokoncena cesta na ul. Potocni Orlova Poruba? Neda se zde uz jezdit k nasim domum. Zadam o reseni. Dekuji .

Dobrý den,
oprava MK na ul. Potoční v Orlové od napojení od silnice na ul. Ostravská po č. p. 1371 je již v realizaci a hotová bude do konce měsíce října 2023.
S pozdravem
OSMHS14.9.2023, 14:43, Petr Sikora

Mohou pracovníci ve sběrném dvoře u nádraží pomocí vyložit dovezených odpad?Je mi 76 let a již podruhé jsem po přivezeme sám musel vyložit lednici a nábytek a tři pupkáči mě zdáli sledovali.Na otevření vrat při výjezdu jsem musel čekat i když jsem byl v areálu sám.

Dobrý den,
k níže uvedenému bychom Vás požádali o bližší specifikaci (jméno občana; datum, kdy mělo dojít k údajnému „incidentu“). Bližší informace by nám pomohly lépe identifikovat a zanalyzovat tuto záležitost. Interně jsme toto diskutovali, nicméně obsluha SD nepotvrdila, že by k něčemu obdobnému mělo dojít. Obecně můžeme sdělit, že elektroodpad se skladuje do speciálních kontejnerů. Vzhledem k faktu, že náš odběratel vyžaduje, co nejefektivnější využití kontejnerového prostoru, tak naše obsluha SD se snaží ustavovat elektroodpad sama tak, aby byl kontejner, co nejvíce zaplněn.
S pozdravem

Markéta Balajková
asistentka vedení společnosti
SMO, městská akciová společnost Orlová
Tel: +420 596 585 531
Mob: +420 724 033 44812.9.2023, 17:22, Russnakova

Dobrý den. Prosím Vás jak dlouho bude trvat uzavření cesty vedoucí ze zastávky Fojství na náměstí v Orlové 1. Jezdím po ní do práce Základní škola Slezská. Nikde nebylo dopředu oznámeno, že cesta se celá uzavře 12.9.2023. Co se dělalo když byly dva měsíce prázdniny? Teď když začala škola a této školy jezdí žáci se zdravotním postižením, tak jím a nam všem zaměstnancům zamezite příjezd.

Dobrý den,
oslovili jsme SSMSK s Vaším dotazem a SSMSK Karviná nám zaslala aktualizovaný harmonogram a jeho vliv na organizaci dopravy.
Ul. P. Cingra: byla provedena pokládka obrusné vrstvy v celkovém rozsahu dané ulice; do 19. 9. bude probíhat realizace pokládek na dopojení ul. P. Cingra na MK; provoz na daném úseku je omezen pouze sníženou rychlostí.

Ul. Nádražní: pokračuje se v přípravných pracích, od pondělí 18. 9. 2023 budou provedeny úpravy provozu dle Etapy 4. tzn. jednosměnný provoz ve směru od Starého náměstí k ul. Slezská včetně autobusové dopravy; pokládají se ložné vrstvy v průběhu příštího týdne v celkovém rozsahu po etapách.

28. 9. - 30.9. 2023 proběhne celková uzavírka ul. Nádražní pro pokládku obrusné vrstvy.

Soukromé subjekty provozující svou činnost na této ulici budou obeznámeny informačními letáky a dojde k úpravě PDZ na nezbytně nutnou dobu. Po pokládce obrusné vrstvy bude opět provoz v režimu jednosměrného, tj. ve směru od Starého náměstí k ul. Slezské.
S pozdravem
OD12.9.2023, 15:25, Patrik

Dobrý den, obracím se na Vás z důvodu, že velká část obyvatel má pocit ze zhoršující se bezpečnosti v ulicích města, jak se můžete rovněž dočíst například na různých sociálních sítích. Chtěl bych se tedy zeptat vedení města, nikoliv vedení městské policie na to, jakou má vizi o tom, jakou funkci má plnit MP. Jdou vidět pouze auta městské policie, jak krouží silnicemi města. Pochůzkáře, nebo MP na kolech vidět není. Přeci to, že MP bude vidět v ulicích působí velmi preventivně a to by mělo být přeci hlavním posláním městské policie. Na vše ostatní máme přeci státní Policii. Děkuji za vyjádření

Dobrý den,
Městská policie je orgánem obce a je zřízena k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly podle zákona o obecní policii a zvláštních zákonů.
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Z uvedeného nelze usuzovat, jak uvádíte, že hlavní poslání Městské policie je preventivní působení a na vše ostatní máme státní policii. Také je z výše uvedeného jednoznačné, jakou funkci má Městská policie plnit. Pocitové bezpečí je problém, který není vedení města lhostejný. Výhledově zvažujeme průzkum mezi občany a rádi bychom dostali zpětnou vazbu od obyvatel našeho města, jak bezpečí ve městě vnímají. Na základě výsledku můžeme směřovat preventivní působení určitým směrem. V rámci situační prevence město investuje nemalé prostředky do bezpečí občanů a jejich majetku. Pocitové bezpečí a reálná hrozba bezpečí, mohou být dvě rozdílné záležitosti. Informace, které zaznívají na sociálních sítích, jsou mnohdy zkreslené či zcela nepravdivé.
Změny a dění ve městě samozřejmě sledujeme a nepodceňujeme žádnou skutečnost, která může bezpečnostní situaci ovlivnit. Jak již bylo zmíněno, Městská policie je orgánem města a jako taková je využívána v plném rozsahu (samozřejmě v rámci svých zákonných oprávnění). Strážníci jsou pravidelně úkolování od vedení města a jsou cíleně delegování do lokalit, které mohou být vnímány jako problematické.
S pozdravem
vedení města Orlová