DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


26.9.2021, 4:33, Maruška

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je normální každý týden pořád hlasité akce u lesa, kde žijí zvířata -> Rajčula , děkuji

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že dotaz není přesně specifikován, nevíme konkrétně o jaké akce jde. Nicméně kromě obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, která řeší rušení nočního klidu, neexistuje žádný právní předpis, který by omezoval hluk ve vztahu k rušení lesní zvěře.

Ing. Kateřina Stachurová
vedoucí oddělení životního prostředí25.9.2021, 10:22, Olga Žáková

Dobrý den, chtěla bych se zeptat ,zda radnice řeší nedostatek míst na parkování na ulici KPT.Jaroše ,kdy zaměstnanci Vesny nemohou parkovat v areálu Vesny, tak zabírají místa na veřejném parkovišti, lidé v zoufalství barikádují východ od domu 789, není zde označení na silnici neparkovat a při každé větší akci na stadioně nebo tenisových kurtech zde nezaparkuje nikdo, kdo zde bydlí.

Dobrý den,

s problémem parkování se bohužel potýkají všechna města, stejně jako se všechna města potýkají s již omezenými možnostmi budování nových parkovacích míst. V současné době město Orlová neplánuje budování nových parkovacích míst na ul Kpt. Jaroše. V budoucnosti bude řešením parkování ve městě pravděpodobně už pouze jeho regulace, zpoplatnění a budování parkovacích domů. V současné době město Orlová neplánuje ani tyto kroky a pouze sleduje a vyhodnocuje úspěšnost obdobných řešení v jiných městech.

Děkujeme za pochopení.
odbor rozvoje a investic24.9.2021, 17:33, Petr

Dobrý den, od příštího roku začne platit vyhláška že se cyklista může objíždět jen s odstupem 1,5m. Zajímalo by mě jak se budou objíždět cyklisté na Masarykově třídě? Od stezky pro cyklisty ke středovému ostrůvku je cca 3m. Neznám žádné auto co by bylo užší jak 1,5m. Jak se to bude řešit?

Dobrý den,

ve zmíněném úseku Masarykovy třídy mají cyklisté vyhrazený jízdní pruh. V tomto případě stejně jako u souběžné jízdy platí, že nejde o vzájemné předjíždění, pokud ve vyhrazeném jízdním pruhu jedou vozidla, v našem případě cyklisté, jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem. Znamená to, že se na danou situaci nepoužije ust. § 17 zákona o silničním provozu o předjíždění, konkrétně nové ust. odst. 6, ale ust.
§ 14 stejného zákona o jízdě ve zvláštních případech.

S pozdravem
odbor dopravy24.9.2021, 14:46, Švarcová Hana

Dobrý den,Chtěla bych podat stižnost na přestupkovou komisi,proti osobě,která má u sebe doma urnu muže,který byl druhý její manžel,ale žijí,jeho matka a 3 synové,kteří ji žadali o uložení do rodinného hrobu.Tuto žádost ji i poslali dopisem,že z morálního hlediska a paragrafu,by měla tohle učinit,ale ona nereaguje.prosím jak máme dál postupovat,právnik nám poradil přestupkovou komisi.Předem děkuji za odpověd.Švarcová

Dobrý den,

urnu vydává pohřební služba, respektive krematorium tomu, kdo sjednal smlouvu o obstarání pohřbu tzv. vypraviteli pohřbu. Tato osoba rozhoduje o tom, kde urnu uloží a zpravidla se tak děje na základě dohody pozůstalých.
V zájmu ochrany piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků musí být s lidskými pozůstatky i ostatky z pohledu zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zacházeno důstojně a tak, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného pořádku. Zákon nikomu nepřikazuje, jak konkrétně má s urnou s ostatky naložit a co lze za důstojné konečné místo označit.
Tradiční způsob zacházení s urnou (zpopelněnými lidskými ostatky) je uložení urny v urnovém hrobě, v kolumbáriu, rozptýlení popela na rozptylové loučce, případně vsyp do vsypové loučky. Velmi časté je i umístění urny v domácnosti pozůstalých, proti čemuž nelze nic namítat, pokud to není v rozporu s přáním zemřelého.
Za porušení pietního zacházení s lidskými pozůstatky a ostatky hrozí fyzické osobě dle ust. § 26 téhož zákona pokuta až 100 000 Kč.
Má-li tazatelka za to, že s urnou se zachází v rozporu se zákonem o pohřebnictví, nechť podá podnět u policejního orgánu nebo u zdejšího správního orgánu oddělení přestupků, Odboru vnitřních věcí a živnostenského úřadu, který otázku naplnění skutkové podstaty přestupku posoudí, a případně zahájí přestupkové řízení.

odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad23.9.2021, 7:51, Ivo Janalík

Dobrý den, mám dotaz, zda by bylo možné v rámci finalizace rekonstrukce rozvodů vody na ulici Václavská (zatím není položen asfaltový povrh) do těchto prací zahrnout také: - opravu výtluku kolem hlavice vodovodní přípojky u domu 975 (hrozí havárie, těžká vozidla svozu odpadu přes hlavici ve výmolu přejíždějí) - opravu několika výtluků na Václavské od žel.přejezdu po dětské hřiště EU Oprava ještě před zimou je na místě, mrazy problémy znásobí. Bylo by asi vhodné, aby boční ulice k Václavské prošel váš technický pracovník a zjistil další problémy. Je škoda, že se zjištění závad na přilehlých ulicích a jejich opravy neudělaly najednou když potřebná technika na řezání asfaltu atd. tady již byla. I když (jak jsem se od pracovníků dozvěděl) se opravuje jen hlavní ulice Václavská bez bočních ulic. Děkuji za odpověď. Ivo Janalík

Dobrý den,
na ul. Václavské se bude provádět kompletní výměna povrchu vozovky od křižovatky s ulicí Zátiší až po křižovatku s ul. Těšínskou (vyjma boční slepých ulic), takže zmiňovaných výtluků na tomto úseku se to také dotkne. Co se týká opravy vozovky před domem č. p. 975, tak tam je problém s propadlým šoupátkem vodovodního řadu a kolem něj je vydrolený asfalt. Nejprve je třeba vyřešit opravu šoupátka (pozvednutí na úroveň povrchu okolní vozovky) a teprve potom je možné opravit asfalt. Ohledně opravy šoupátka v dané lokalitě jsem oslovili firmu Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Ostrava, která je vlastníkem vodovodního řadu.

S pozdravem
OSMHS18.9.2021, 13:00, Zuzana

Dobrý den, byla jsem poprvé na dětském hřišti u školy K.Dvořáčka a jsem zklamaná. Vnučka 1 a půl roku si neměla kde hrát. Jedna jediná atrakce pro tak malé dítě je jen jedna houpačka :-( . Chtěla se klouzat ale ani to není reálné. Po schodech sice vyleze, ale ta houpací lávka ....té se bála. Myslela jsem že pod stříškou je pískoviště.....smůla. Nechápu na co tam je tak velký plac kde nic není. Žádná maminka co tam byla, mi nedokázala říct co se tam má hrát. Tak by mě zajímalo kam mohu na V. etapě s tak malým ditětem zajít, když jste pískoviště co byly u paneláku zrušily. Ani houpačku, co mám doma nemám kam pověsit, protože sušáky jste odřezaly.

Dobrý den,

součástí každého veřejného dětského hřiště je provozní řád, ve kterém je uvedeno pro jakou věkovou skupinu je hřiště určeno. Vámi uváděné veřejné dětské hřiště na parkovacím objektu č. 1 je dle provozního řádu hřiště určeno pro děti ve věku od 3 do 6 let. Pro mladší děti je pro Vás nejbližší dětské hřiště na ul. Okružní, na kterém naleznete i pískoviště. Toto hřiště je určeno pro děti od 2 let, což je legislativní věkové minimum veřejně přístupných dětských hřišť.

S pozdravem OSMHS16.9.2021, 14:24, Zbyněk Ulčák

Dobry den - prosím, má stále Orlová kroniku města? Jak do ní lze nahlédnout? Děkuji, Ulčák

Dobrý den,

záleží na tom, do kterých let chcete nahlédnout. Ty starší jsou uloženy v Okresním archivu Karviná, posledních deset let je prozatím uloženo v Kanceláři starosty u p. Szturcové. Následně to opět poputuje do okresního archivu.

Kancelář starosty15.9.2021, 12:51, Dagmar Ruislova

Zdravím,připojují se k paní Juchelkove,taky mě nadchnul clanek od paní Chmelkove,v Orlové jsem od svých 4mesicu roku 1964,Orlová byla kouzelná,stala jen 1.etapa,všude příroda,stará Orlová byla obchodní zóna,pamatuji osobní vlaky přes město,nadchod nad kolejemi,trhy pod kostelem,jarmarky,kde boty byly i po 5 korunach,zároveň mě naštvalo rušení bezdoplatkovych zón,zase to odnesou slušní lidé.

Dobrý den,

děkujeme za Vaši reakci. Zveřejnili jsme ji na stránkách Orlovských novin.
Přejeme pevné zdraví.

S pozdravem
Kancelář starosty11.9.2021, 21:36, Ondřej Polách

Dobrý den, chci se zeptat na koho se mám obrátit, když bydlím naproti hospodě, která si nově koupila karaoke a řve to tady každý víkend od odpoledních až do pozdní večerních hodin. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pakliže dochází k rušení nočního klidu, volejte městskou policii, jiné řešení není.

S pozdravem
Kancelář starosty9.9.2021, 22:59, I.Juchelková

Vážená paní Chmelková Váš článek byl vynikajíci obsahoval všechno o čem my starousedlíci mluvíme a vzpomínáme stará Orlová byla nádherná děkuji za krásny článek Juchelková

Dobrý den,

moc děkujeme za pochvalu článku paní Chmelkové. Zveřejníme ji v Orlovských novinách. Určitě to paní Chmelkovou potěší.

S pozdravem
Orlovské noviny8.9.2021, 19:17, Marek

Dobrý den . Opět se chci zeptat na most u zastávky Fučík 5. Ten provizorní asvalt na straně jizdy do Orlové znamená , že je již opraveno ??? Děkuji za odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že komunikace kolem zastávky U Dolu Fučík 5 není v majetku města Orlová, tudíž opravy zde provádí majitel komunikace, a to Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Děkujeme za pochopení.

odbor správy majetku a hospodářské správy8.9.2021, 19:03, Michal W.....

Dobrý den,chci upozornit že odstranění laviček na ulici energetiků(za K-centrem)vůbec ale vůbec nepomohlo,donesli si další lavičku a veselé se tam chlastá a drogy se berou dál.Chce to aby se tam objevila městská policie a řešila to!!!!

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět a sdělujeme, že ho bereme na vědomí. Městská policie Orlová bude tomuto místu věnovat pozornost.
S pozdravem

Městská policie Orlová8.9.2021, 14:30, zdenka

30.7.jsem zasílala dotaz ohledně vyčištění strouhy od trávy apod,včetně výpustě pod chodníkem a úpravě lesíků kolem strouhy a přišla mi odpověď,že to bylo v terénu kontrolováno a z části napraveno.Ale kde je ta náprava,která není vidět?Vůbec nic z toho nebylo uděláno!ani zodpovězeno co s tím...

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že vše bylo zkontrolováno v terénu, výpusť byla vyčištěna, aby voda mohla odtékat. Jelikož povětrnostní podmínky nedovolovaly vyčistit žlab, bude vyčištěn až v 37. týdnu. Co se úpravy zeleně kolem výpusti týče, tak zde nebyla shledána závada. Pokud není něco dle Vašich představ, tak doporučujeme osobní setkání na místě. Schůzku si můžete domluvit na e-mailu kristina.dvorokova@muor.cz.

Děkujeme za pochopení
odbor správy majetku a hospodářské správy7.9.2021, 14:35, Ivana Lhotská

Dobrý den, mám dotaz, zda je možno nějak zkulturnit prostor ve vnitrobloku, ulice Polní 966. Původně zde bylo pískoviště, které bylo zrušeno a místo něj je betonová plocha. Děkuji Iva

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že v současné době, kromě právě probíhající opravy chodníku, není v této oblasti plánována žádná větší revitalizace. S návrhem úpravy veřejného prostranství do 500 tis. Kč se lze každoročně přihlásit do participativního rozpočtu. https://www.lepsi-orlova.cz/cz/participativni-rozpocet/. Zvažte, zda by tato možnost byla pro Vás zajímavá a pro děti v této lokalitě přitažlivá.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic7.9.2021, 14:33, Ivana Lhotská

Dobrý den, jaký je prosím termín dokončení chodníků na ulici Polní? Včera a dnes, tedy 6 a 7.9.zde nejsou pracovníci, ani technika. Děkuji za odpověď Iva

Dobrý den,
k Vašem u dotazu sdělujeme, že smluvní termín dokončení díla je do 15.11.2021. Z důvodu promočení podkladu byly práce pozastaveny. Zda se může pokračovat, prokáží nové zkoušky únosnosti pláně, kterou budou provedeny 9.9.2021.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
odbor rozvoje a investic