DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


3.12.2023, 17:41, Zaduban

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se bude řešit voda pod zaparkovanými vozidly v podzemních garážích pod náměstím 28. října. Voda z tajícího sněhu, který zůstává nalepený na vozidle, roztaje a vytváří pod vozidlem jezero, které by asi mělo odtéct do žlábku, ale voda neodteče. Při vystupování a nastupování je to docela nepříjemné.

Dobrý den,
voda byla odstraněna prostřednictvím pracovníků VPP.
S pozdravem
OSMHS3.12.2023, 14:30, Roman

Dobrý den, chystáte na příští rok nové vánoční osvětlení nového náměstí? Přidat nějaké nové ozdoby do kašny v budoucnu nazdobit stromky na náměstí atd.... Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,
v současné době žádné úpravy výzdoby plánovány nejsou, s vedením města však na toto téma v rámci organizace přípravy na další rok proběhnou jednání. Náměty musí být zváženy z hlediska technické proveditelnosti, bezpečnosti veřejnosti a ochrany majetku.
S pozdravem
OSMHS3.12.2023, 9:20, Petr Moc

Dobry den,bude letos u Moravy umele kluziste a v jakem terminu,dekuji s pozdravem Moc P.

Dobrý den,
umělé kluziště letos v prostranství vedle Moravy nebude z důvodu nízké návštěvnosti v minulých letech. Využít můžete veřejné bruslení na Zimním stadionu v Orlové.
S pozdravem
KS2.12.2023, 20:00, Kamrlová J.

Dobrý den,mám dotaz ohledně osvětlení parkoviště před Penny v Orlovė Porubě.Osvètleni z obchodu nestačí . Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
jedná se o soukromé parkoviště se soukromým osvětlením. Nejedná se o majetek ve správě města Orlová, tuto záležitost je nutné tedy řešit s vlastníkem pozemku.
S pozdravem
OSMHS1.12.2023, 10:39, M

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda jsou v ulici F. S. Tůmy ( v části mezi základní školou Karla Dovřáčka a Billou ) kamerové systémy. Někomu přijde velmi zábavné házet věci do oken a ta již jeví známky poškození, rád bych tedy radu s kým takovou věc řešit a jestli jsou dostupné kamerové záznamy. Děkuji

Dobrý den,
na V. etapě je jediný kamerový bod a to na bytovém domě čp. 1201. Poté na čp. 905, z něhož je také monitorováno prostranství na V. etapě. Pokud dochází k poškozování věci, jedná se o protiprávní jednání, které můžete oznámit na MPO nebo PČR.
S pozdravem
MP23.11.2023, 17:33, Olga Žáková

Chtěla bych se zeptat, proč zaměstnanci Vesny nemohou parkovat v areálu penzionu a parkují na parkovišti kpt.Jaroše. Již tak je velmi svízelné, zde zaparkovat po 16 hodině a tak by vzniklo nejméně 6 parkovacích míst ne -li více.

Dobrý den,
plocha v areálu domova Vesny neslouží k parkování vozidel, ale pro aktivizaci klientů domova. Pořádají se zde akce, posezení a pohybové aktivity klientů. Zaměstnancům domova bylo doporučeno parkování na parkovišti před letním kinem.
S pozdravem a přáním příjemného dne
Ing. Vít Macháček
ředitel Domova Vesna23.11.2023, 17:09, Andy

Poděkovani těm , kteři zařidili u autobusu 451 zastavku Poruba - škola . Pěkne Vanoce přeji ,, cestujici ,, !!

Dobrý den,
děkujeme.
S pozdravem
OD23.11.2023, 13:25, Michal

Dobrý den. Mám dotaz na kameru, která je nasměrovaná na nové náměstí. Nebylo by možno ji nastavít tak, aby zabrala celou plochu náměstí? A aktualizace záběrů taky nefungují z kamery tak, jak by měly. Děkuji Michal Želinský

Dobrý den,
kamera je naistalována dle svých možností, sklopit ji už nelze, protože by zabírala okraj střechy. Aktualizaci záběrů z kamery řešíme se správcem webových stránek.
S pozdravem
KS18.11.2023, 11:25, Jana

Dobrý den, prosím o informaci z jakého důvodu se kácejí stromy za domem na ulici Slezská 858. Děkuji.

Dobrý den.
stromy za domem na ul. Slezská 858 v k.ú. Poruba u Orlové se nacházejí na lesním pozemku ve vlastnictví podniku, který má vypracovaný a schválený Lesní hospodářský plán (dále jen LHP) - tj. takovou pomůcku pro vlastníka lesa, podle níž má hospodařit tak, aby řádně spravoval své majetky v souladu s jeho zájmy, ale také v souladu se Zákonem 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a jeho prováděcích předpisů.
Na tomto lesním pozemku se nachází (nacházel) porost listnaté dřevinné skladby, který byl dle platného LHP a legislativy ve věku určeném k jeho obnově (s obnovou mohlo být započato již před víc jak dvaceti lety). Porost již je, vzhledem k převažující dřevinné skladbě, přestárlý, jevil známky zdravotního poškození a pomístně ohrožoval bezpečnost osob a majetku.
Věk většiny dřevin přesáhl hospodářskou dobu obmýtí, kdy je vhodno je smýtit tak, aby v plné zralosti daly optimální výtěžnost. Optimální výtěžnost u většiny dřevin na tomto pozemku je v 80-ti letech. Dle platné LHP se na dotčeném pozemku nachází (nacházel) porost ve věku 103 let.
Z důvodu řádného hospodaření a s péči řádného hospodáře vlastník (potažmo organizace s právem hospodařit k tomuto majetku), v souladu s platným LHP a prováděcí legislativou, přistoupil k obnově tohoto lesního porostu, kdy po vykácení stávajícího porostu bude následně na tomto pozemku obnoven porost nový.
Tady je třeba říci, že obnova nemusí probíhat plošnou výsadbou sazenic lesních dřevin.
Na některých místech pozemku již došlo k přirozenému zmlazení - tj. díky opadu semen a jejich ujímavosti se zde již nachází podrost z tzv. přirozeného zmlazení s nímž bude zástupce vlastníka dále pracovat.
V neposlední řadě je nutno uvést, že se jedná o kategorii lesa hospodářského, tedy že tento je primárně určen k výchově a těžbě stromů a dle zákona o lesích pak k jeho následné obnově. Jedná se o stejný princip hospodaření, jaký probíhá na zemědělské půdě, kdy zemědělec na podzim nebo na jaře např. zaseje obilí, pak se o něj stará (vychovává jej), aby měl bohatou úrodu a na podzim jej sklidí. A tak se to opakuje každý rok - tj. hospodářský rok. Jen u lesních pozemků je tento cyklus obvykle dán v koloběhu desítek let.
V případě dalších dotazů je možno kontaktovat buď orgán státní správy lesa - Ing. Kuchařová, MěÚ Orlová, odbor výstavby a životního prostředí nebo organizaci s právem hospodařit k dotčenému lesnímu pozemku, kterou jsou Lesy České republiky, s.p.
S pozdravem
OVŽP17.11.2023, 15:30, Lubomír

Chtěl bych se dotázat, jaký má město plán s pozemkem v Orlové 1, prostor mezi školkou a budovou, kde je květinářství a drogerie. Jedná se o velké parkoviště. Pokud město nemá žádný plán, navrhoval bych pozemek nabídnout firmě, která staví Senior-parky. Město by tak získalo možná i 30 bytů pro seniory, do Orlové 1 by se vrátil život i obchody, senioři by využívali zámecký park k procházkám. Senior-park by sem zapadal, protože odpovídá strukturou výstavby školce - také přízemní stavba. Tak pomalu Orlová 1 umírá a touto stavbou by opět ožila. Popřemýšlejte. Miksa

Dobrý den,
město Orlová má zpracovaný a vydaný regulační plán, který stanoví funkční i prostorové podmínky pro využití území v souvislostí s revitalizací historického centra. Tento regulační plán se zařízením typu senior-park, zejména s ohledem na uspořádání staveb (jako například v senior-parku v Rychvaldu), nepočítá. Zařízení pro seniory obecně zde být umisťovány samozřejmě mohou, ale musí respektovat podmínky prostorové regulace, stanovené regulačním plánem.
Pro úplnost doplňuji, že senior-parky nejsou zařízeními zřizovanými podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o komerční projekty, fungující v jiném režimu, s vyššími finančními nároky na klienty, než běžné domovy pro seniory zřizované např. obcemi.
S pozdravem
ORI14.11.2023, 8:10, Eva Vozňáková

Dobrý den, Mám dotaz ohledně nově zrekonstruovaného sportoviště u základní školy U Kapličky. Bude toto hřiště zpřístupněno veřejnosti, děkuji

Dobrý den,
ano hřiště bude přístupné veřejnosti. Více o projektech města se dozvíte na stránkách www.lepsi-orlova.cz. O přípravě a realizaci tohoto projektu budete na těchto stránkách informováni. Prozatím jsou základní informace zveřejněny na https://www.lepsi-orlova.cz/cz/projekty/prehled-projektu/pripravujeme/149-hriste-u-kaplicky-959.html.
S pozdravem
ORI13.11.2023, 9:21, Jan

Kdy budete obnovovat pozemní označeni invalidni značky na Masarykova tř. 1011.Puvodni není vydět a stavěji se tam auta bez invalidního označení.Děkuji.

Dobrý den,
obnovy vodorovného dopravního značení, včetně vodorovného označení parkovacích míst pro osoby ZTP příslušným symbolem budou prováděny ve vhodném technologickém období v příštím roce, tedy nejdříve na jaře.
S pozdravem
OSMHS13.11.2023, 4:24, Lenka

Dobrý den, veřejné osvětlení na ulicích Sadová a Rajčula Bylo by možné provést údržbu světel? Na těchto ulicích dost světel nesvítí a je to v této lokalitě rizikové. Děkuji

Dobrý den,
sdělujeme Vám, že v dané oblasti došlo externími vlivy ke zkratu u veřejného osvětlení a smluvní správce již provedl jeho nápravu.
S pozdravem
OSMHS11.11.2023, 9:54, Kateřina Schaalová

Dobrý den,prosím o opravu osvětlení na ulici k Holotovci 772,jedna lampa nesvítí. Děkuji. S pozdravem k Schaalová.

Dobrý den,
vzhledem k adresní specifikaci bylo v největší blízkosti vybráno ke kontrole a zadáno k případné opravě světelné místo s označením 6|100 s předpokládaným termínem nápravy do konce týdne.
S pozdravem
OSMHS10.11.2023, 10:40, Klára Šafránková

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně spojů na vlakové nádraží do Dětmarovic. Momentálně žiji v Českém Těšíně, Orlovou navštěvuji za kulturou, nicméně jediný výhodný spoj domů je vlakem z Dětmarovic. Do Českého Těšína se samozřejmě dostanu i autobusem, kdy musím přestupovat v dalším městě, kde naváznost na spoje je s dlouhou prodlevou obzvláště v zimním období. Mou otázkou tedy je, proč není časově zajištěna doprava na vlakové nádraží do Dětmarovic, kde poslední vlak směrem na Mosty u Jablunkova jede ve 23:04 a poslední spoj z Orlové do Dětmarovic je kolem 19:00 hod. Je to nejbližší možné město/obec z kterého vyjet a není možnost se tam městskou dopravou dostat. Děkuji za informaci S pozdravem Klára Šafránková

Dobrý d​en,
v prosinci 2020 proběhla optimalizace Městské hromadné dopravy Orlová (MHD) z důvodu neustálého zvyšování nákladů na její provoz, kdy na základě vytížeností veškerých spojů jednotlivých linek došlo ke změnám jízdních řádů a snížení výkonů v podobě omezení či zrušení málo využívaných spojů. Nelze proto zajistit spojení na každý vlakový spoj v Dětmarovicích.
S pozdravem
OD