DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


8.5.2015, 20:44, Petr Stuchlík

Dobrý den, 13.5. od 16:00 se koná setkání pana starosty s občany Zimného dolu. Můžou přijít i občané z Lazů ? Co mám informace, tak pozvánky měli ve schránce pouze Zimnodoláci....

Dobrý den, setkání pana starosty s občany Orlové-Města v restauraci u Štefka se mohou zúčastnit samozřejmě také občané bydlící v městské části Lazy. Místem konání to budou mít spádově nejblíže. Pozvánky jsme distribuovali prostřednictvím kurýrní služby orlovského úřadu do poštovních schránek. Je však možné, že některé domky distributoři vynechali, nicméně pozvání platí. K propagaci akce byly využity také další informační kanály, například webové stránky města a Orlovské noviny. Zveme všechny zájemce a rádi všechny uvidíme.
Nataša Cibulková, tiskové oddělení30.4.2015, 8:19, Lachová Lenka

Dobrý den, je prosím možné na internetu dohledat volné termíny k uzavření manželství? Děkuji předem moc za odpověď. Hezký den.

Dobrý den, volné termíny k uzavření manželství na stránkách města zveřejňovány nejsou, protože nejsou pevně stanoveny. Obecně platí, že v Orlové byly radou města stanoveny jako dny pro uzavírání manželství soboty (mimo státní svátky). Termíny jsou se snoubenci řešeny individuálně dle jejich zájmu, provozních možností úřadu apod. Pokud máte zájem o sdělení určitého volného termínu či termínů v některém z kalendářních měsíců, můžete se informovat telefonicky, popř. mailem. V případě zájmu zkontaktujte matrikářky na č. tel.: 596581220, 596581238 (nebo na mailové adrese: alena.salamonova@muor.cz, irena.lindertova@muor.cz).

Alena Salamonová, matrikářka, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad28.4.2015, 14:55, Jaroslav

Dobry den.Chtěl jsem se prosim zeptat jestli nevite kdy bude hromadné očkovani psů v Doubravě jsem majitel psa.Děkuji předem za odpovědˇ.S pozdravem Jaroslav.

Dobrý den, o vyjádření jsem požádala obec Dětmarovice. Ve chvíli, kdy obdržím jejich odpověď, zveřejním na webu.
S pozdravem
Nataša Cibulková23.4.2015, 14:53, Dáša Murycová

Dobrý den, nepodařila se mi zrušit rezervace pro vyřízení žádosti o nový OP na termín 25. 5. 2015 12.30 - 13.30 s PIN: 1978. Nechci blokovat volné místo, proto prosím o opravu. Děkuji, Murycová

Dobrý den,
Vaši informaci jsem předala odboru vnitřních věcí, úseku OP.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že k datu 25.5. v rezervačním systému není na Vaše jméno a k uvedenému PIN rezervace provedena, předpokládáme, že se Vám tuto rezervaci podařilo zrušit.
Margit Plívová, OVV21.4.2015, 9:22, Vladimíra Krzywdová

Dobrý den dne 27.3.2015 zemřela moje maminka Jarmila Krzywdová v nemocnici Orlova, zajímalo by mě, jestli už je u Vás připravený úmrtní list,také mě zajíma co k tomu můj otec potřebuje k vyzvednutí, s maminkou do její smrti žil v jedné domácnosti.Děkuji Krzywdová

Úmrtní list paní Jarmily Krzywdové (bezplatný prvopis) byl vystaven dne 09.04.2015 a byl odeslán vypraviteli pohřbu. Manžel zemřelé (popř. děti, rodiče, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci) si mohou požádat o vystavení druhopisu za správní poplatek 100 Kč u našeho matričního úřadu po prokázání totožnosti a příbuzenského vztahu. V případě dalších dotazů se obracejte přímo na matriku (tel. 596581220, 596581238).

Alena Salamonová
matrikářka, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad21.4.2015, 7:12, Tvardková

Dobrý den,má otázka směřuje na úpravu zeleně.Prosím Vás,kdo nařídil úplné odstranění porostů kolem chodníků?Jedna se o to,že na ulici F.S.Tůmy byly seříznuté keře pomalu až u kořenů-necháno pouze 10cm nad povrchem?Dělaly nám tu pěknou parádu,jak se vše zazelenalo a pak kvetly bílé drobné kvítečka.A nyní-katastrofa pohledět!To se nemohlo jen seříznout do metrové výšky?Kdo tohle proboha povolil?Děkuji za odpověď.Hezký den.Tvardková

Dobrý den,
ohledně údržby veřejné zeleně sdělujeme následující: v tomto konkrétním případě se jednalo o odstranění komunikační závady. Jinak zmlazení je běžný zásah prováděný za účelem zvýšené vitality růstu, kvality, habitu a prodloužení životnosti dřeviny. U mnoha dřevin je zmlazení velmi důležitým a vhodným biologicky zdůvodněným pěstitelským zásahem.
S pozdravem
Jana Fojtová
veřejná zeleň,komun.odpad,městský mobiliář odbor správy majetku města, Městský úřad Orlová20.4.2015, 11:07, Milena Grimová

Dobrý den, můžete mi prosím sdělit, kde je místo srazu komentované procházky historickým centrem Orlové, která se koná 21.dubna 2015 od 15.30 hod? V článku jsem se nedočetla. Děkuji Grimová

Dobrý den,
sraz na komentovanou procházku historickým centrem Orlové je před radnicí na Starém náměstí v Orlové-Městě.
S pozdravem
Nataša Cibulková19.4.2015, 17:13, Čechová

Dobrý den, zajímalo by mě, zda někdo provádí (zajišťuje) odstranění dlouhodobě zaparkovaných vozidel (nepojízdných z důvodu dlouhodobě vyfouklých pneu)? Na parkovišti Okružní (u SmVaK) je problém se dvěma automobily Felicia vínové barvy a Felicia bílé barvy. Stojí na parkovišti v nepojízdném stavu již více jak 2 měsíce, vínové už možnám půl roku (již má odstraněné i SPZ). Děkuji za vyřízení.

Dobrý den,

Městský úřad Orlová, odbor dopravy, šetří všechny podněty týkající se odstavených vozidel. Podněty dostává od městské policie i od občanů.

Odstraňovat vozidla z komunikací jen z důvodu dlouhodobého stání není možné.

Vozidlo vínové barvy nám již bylo dříve nahlášeno. V loňském roce jsme dali podnět policii k šetření, jelikož jsme nabyli podezření, že odstavené vozidlo mohlo být kradeno a z důvodu ztížení identifikace z něj mohly být odstraněny registrační značky. Policie po prošetření konstatovala, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti nasvědčující trestné činnosti. V rámci platné legislativy s vozidlem nemůžeme nakládat.

U vozidla bílé barvy nejprve situaci zadokumentujeme. Posoudíme, zda se jedná o vrak, či pouze vozidlo, jehož řidič nebo majitel se dopustili nějakého protiprávního jednání. Jedná-li se o vrak, vyzveme majitele k odstranění vraku. Nelze dát rovnítko mezi pojmy nepojízdné vozidlo a vrak.

Vozidlo musí být pojištěno i v případě ponechání na pozemní komunikaci. V případě, že vozidlo není pojištěno, zahajuje se s majitelem vozidla přestupkové řízení. Dále se posuzuje, zda řidič zaparkoval vozidlo v souladu s pravidly silničního provozu.

Protiprávním jednáním však není parkování na parkovišti, a to ani dlouhodobé.

U vozidel uvedených v dotazu v současnosti provádí šetření Policie ČR, Obvodní oddělení Orlová.
Andrea Babušková
úředník úseku přestupků odboru dopravy16.4.2015, 9:45, Novotný

Dobrý den, zajímalo by mě jestli nebo kdy proběhne hromadné očkování psů. Jelikož platím psa byl bych rád kdyby mě město nějakou formou informovalo což se nestalo ani v roce 2014 .Děkuji

Dobrý den, Váš dotaz jsem předala odboru životního prostředí k vyjádření. S pozdravem
Nataša Cibulková

Opdovídá odbor životního prostředí:
Ano, hromadné očkování bude jako každý rok třetí pondělí v květnu, letos 18. 5., a jako každý rok je první informace o datu očkování rozesílána na poštovních poukázkách s poplatkem za psa všem vlastníkům psů na přelomu února a března (zajišťuje finanční odbor, Ing. Buchtová). Před očkováním, na začátku května informujeme o termínu a časech očkování vždy na webových stránkách města, na stránkách útulku pro psy, v Orlovských novinách a plakátky vyvěšujeme také ve všech vývěskách města, včetně okrajových částí.

I letos zajišťuje očkování veterinární ošetřovna MVDr. Konieczny - MVDr. Michejda:
8:30 – 9:30 hod Orlová – Poruba, hasičská zbrojnice
9:45 – 10:30 hod Orlová – Lazy, útulek pro psy
10:45 – 11:30 hod Orlová – Město, radnice
13:30 – 14:30 hod Orlová – Lutyně, klubovna PZKO
14:45 – 15:45 hod Orlová – Lutyně, za kinem Vesmír

Cena očkování je 140 Kč. Psa přiveďte na vodítku, s náhubkem a v doprovodu dospělé osoby.

Možná stojí za užitečné říct, že organizace hromadného očkování je nabídkou města chovatelům. Není povinností města zajišťovat očkování psů, protože podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. je chovatel psa povinen mít své zvíře v imunitě proti vzteklině. Protože však praxe minulých let je tak zažitá a protože je o ni stále zájem, město ji i nadále hodlá podporovat. Je totiž v zájmu všech obyvatel města, žít v prostředí prostém nákazy vztekliny. Každopádně každý pejskař může využít nabídky kterékoliv místní veterinární ordinace a nechat svého psa pravidelně očkovat v jiném, pro něj vhodnějším termínu."15.4.2015, 12:50, Petr

Dobrý den, děkuji za odpověď a doplňuji svůj předchozí dotaz: Mají strážníci městské policie a osoby pověřené Městským úřadem Orlová technické prostředky pro měření úrovně hluku, která by dle Dle Nařízení vlády č.272/2011 Sb. neměla (pokud jsem dobře pochopil) přesáhnout v obytných místnostech hodnotu 25 - 35 dB ? Kolikrát byly v loňském roce tyto kontroly provedeny, kým a s jakým výsledkem ? Mohu já, jako občan podat podnět k řešení problematiky tohoto hluku OHS, anebo toto přísluší MěÚ ? Zatím "vybavím" maminku na Vesně vatou do uší... Děkuji za informaci

Dobrý den,
hlukoměr má odbor výstavby a MěP ho má nyní zapůjčený. Provádíme jen namátkové měření kolem restaurací, ale oficiální měření může provést jen OHS, jak píše tazatel. V bytech městská policie nemá co dělat. Tazatel také jako stěžovatel na překročení hluku, může vyzvat k činnosti OHS, což by měl učinit písemně. Naše měření je jen orientační, nic neřeší.
Rostislav Szczurek, městská policie15.4.2015, 11:35, karin seligova

Dobry den, vcera jsem objednavala dedu, p. JAROSLAVA Bohace k podani zadosti o OP, ale neprisel mi potvrzovaci mail. Chtela bych pozadat ale o zruseni, vyridil si to uz dnes. Jedna se o termin 30.4. V 10.30. Dekuji, K. Seligova

Dobrý den, Vaši žádost jsem předala odboru vnitřních věcí k vyřízení.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Odpovídá Margit Plívová, odbor vnitřních věcí:
Vámi provedená rezervace byla na základě tohoto požadavku zrušena. Administrátor provedl zkoušku zasílání potvrzovacích e-mailů s tvrzením, že by mělo být vše vpořádku, nevyloučil možnost doručení do spamu.15.4.2015, 9:51, Klimovič Pavel Ing.

Proč město organizuje "Fórum Zdravého města"? Je to zbytečné divadlo. Copak neznáte problémy města- to musíte každý rok opakovat šaškárnu s tzv. Zdravým městem? Asi v Orlové nežijete, když problémy města takhle zbytečně administrujete! Jednou jsem se Fóra zůčastnil a stačilo mi to! Celá agenda Zdravých měst je nesmyslný byrokratický "projekt". Nic neřeší ( vše lze řešit při běžné pracovní činnosti na příslušných odborech MěÚ) a jen vede k nárustu administrativy a zbytečným výdajům na zbytečné činnosti ( vč. úředníků). No ale v Orlové už se ničemu nedivím, v negativním smyslu je tady možné všechno- bohužel. Probuďte se už konečně!

Dobrý den, odpovídá Ing. Michal KOZÁK, koordinátor sportu a Zdravého města:
Fórum Zdravého města (FZM) je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji příslušného města, obce či regionu. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost.

Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji dané municipality očima veřejnosti. Specifickým způsobem se definují nesoulady v kvalitě života obyvatel a v dlouhodobém udržitelném rozvoji. Důležitými efekty takto vedeného projednání je diskuse mezi odborníky a laiky s důrazem na pochopení aspektů udržitelného rozvoje, a současně konsenzus na hlavních problémech k řešení (tedy emotivní zainteresování účastníků jako spoluautorů výstupu akce).

Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či dokumenty.

Organizace FZM je jedním ze základních kritérií stanovující Národní síť Zdravého města, kterou v roce 1998 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodním Projektem Zdravé město (WHO Healthy Cities Project).14.4.2015, 16:44, Jaroslav Doffek

Dobrý den mám několik dotazu,kdy se bude něco dělát s koupalištěm,kdy se konečně opravi chodniky kolem Centrumu a jak jsou nastaveny kamery měta,na 733když bylo nabourané mé auto tak žádny z policie nic neviděl,jedna kamera je na věžáku ve výšce 24m kde absolutně při setměni nemůže nic nafilmovat a navíc se pry otáči i směrem na benzinku.Proč se neudělá lepší kamerový system..děkuji

Dobrý den, Váš dotaz zahrnuje tři odlišné oblasti. Požádala jsem o vyjádření dotčené odbory a po obdržení jejich stanoviska zveřejním.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Odpovídá odbor správy majetku města:
Dobrý den, k dotazu kdy se opraví chodníky kolem Centrumu sdělujeme, že v průběhu dubna 2015 provede technik kontrolu stavebně technického stavu chodníků a na základě této kontroly pak bude rozhodnuto o způsobu a termínu realizace oprav. Další informace poskytne tazateli p. Venglař, tel. 730 807 478.

Odpovídá Rostislav Szczurek, městská policie:
Kamerový systém je pro užívání MěP dostatečný. Kamery nejsou nastaveny na pevno, ale každá se ovládá pracovníkem určeným ke sledování prostoru za pomocí kamer. Nabourané auto není nafilmováno, protože se asi kameraman díval na jinou část Orlové, nebo pracoval s jinou kamerou.13.4.2015, 19:39, Petr

Dobrý den, předpokládám, že "kolotočové atrakce" na parkovišti pod letním kinem jsou provozovány se souhlasem MěÚ za určitých podmínek. Zajímalo by mě, jestli je někým kontrolováno nepřekračování povolené úrovně hluku a dodržování povolené doby hudební produkce. Mám maminku v domě Vesna, často ji navštěvuji a věřte, že ten "kravál" je i při zavřených oknech často neúnosný. Chudáci ti, co jsou upoutáni na lůžko a nemohou svůj pokoj opustit. Doporučuji, aby ten, co tyto produkce povoluje, se zeptal obyvatel Vesny (těch, co dobře slyší), jak se jim to líbí. A je to názor nejen můj, ale i zdejšího personálu... Děkuji

Dobrý den, pořadatel pouťových atrakcí je povinen se řídit Obecně závaznou vyhláškou města Orlová č. 3/2005 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Orlová. Mezi základní povinnosti patří zajištění nepřekročení hygienických limitů stanovených zvláštními právními předpisy(1) a zajistit, aby občané nebyli obtěžováni nadměrným hlukem zejména v době nočního klidu bezprostředním okolí místa, kde se koná veřejná hudební produkce.
Dodržování této obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat strážníci městské policie, osoby pověřené Městským úřadem Orlová a Policie ČR, nicméně kompetentním orgánem zabývajícím se podněty řešení problematiky hluku je Odbor hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.
S pozdravem
Nataša Cibulková10.4.2015, 8:42, Kolářová J.

Dobrý den. žádám Vás o datum oslav "Dne dětí 2015" v lesoparku Orlová. Mnohokrát děkuji. Kolářová

Dobrý den, podle informace z odboru školství, kultury a sportu proběhne Den dětí města Orlové dle plánu, to je 1.6.2015. S pozdravem Nataša Cibulková