DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


23.9.2023, 13:58, Marťas

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli nechystáte nějaké nové cyklostezky? Vůbec se tady v městě o tom nepíše a taky vůbec nic nerealizuje, jako v Bohumíně. Tam mají mnoho cyklostezek a pořád se nové staví, tady v Orlové nic, chystáte nějaké nové značit, postavit?

Dobrý den,
budování nových cyklostezek je finančně a technicky náročné. Z důvodu technických požadavků i existenci sítí je to na mnohých místech téměř nemožné. Město Orlová disponuje základními trasami, které se pokouší jednotlivými projekty propojovat. Jednou z posledních vybudovaných cyklostezek je "Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí", která byla dokončena v loňském roce a stála 5 mil. korun. Město Orlová projekčně připravilo stezku navazující z ulice Mládí na ulici Sadovou a zde by realizace za 6 mil. korun mohla být zahájena v příštím roce. Město Orlová se také zapojilo v rámci projektu POHO2030 do vybudování cyklostezek a spolu s okolními městy připraví projektovou dokumentaci na propojení Orlové s okolními městy zajímavou pohornickou krajinou. Zde se jedná o složitý projekt, který bude procházet i pozemky soukromých vlastníků a jeho příprava bude časově náročná.
S pozdravem
ORI23.9.2023, 9:35, Michaela

Dobrý den, mám dotaz k dětskému hřišti nad podzemními garážemi. Zajímalo by mne, jaký je plán ohledně opravy nebo zajištění? Kdy bude plocha opravdu znovu sloužit dětem? Pokud hrozí zřícení, jak je možné, že tam stále parkují další auta? Necháte to chátrat jako koupaliště nebo se o to již začnete starat? Děkuji

Dobrý den,

město Orlová připravuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci parkovacího objektu s rozšířením parkování také na střechu objektu. V rámci rekonstrukce dojde ke zrušení dětského hřiště, jehož prvky jsou již za hranou životnosti. Město Orlová plánuje vybudovat náhradní dětské prvky mimo parkovací objekt již na jaře příštího roku.

S pozdravem
ORI21.9.2023, 18:55, Glac Milan

Dobrý den. Dne 3o.3.jsem zasílal dotaz, proč byl pokácen keř před vchodem do domu 1244.Odpověděla jste mi,že pod keřem se nachází kolektor teplovodu a výměna potrubí proběhne od května do září. Proto byl keř odstraněn.Začátkem května opravdu práce začaly.Ovšem chybička se vloudila. Kolektor nebyl pod naším vykáceným keřem, ale pod vedlejším, zhruba 10 metrů vzdáleným keřem. Takže ho odstranili, odkryli kolektor a vyměnili potrubí. Nyní je již vše zasypáno,terén upraven,takže to vypadá lépe než před zahájením prací. Dnes dokonce nahoru navezli vrstvu černé zeminy. Ovšem pochopitelně upravili jen ten prostor, který předtím rozkopali.Nám tak před vchodem zůstává několik zhruba 20 cm pařezů, takže do budoucna bude nemožné setkat prostor sekačkou. Budou i ty odstraněny a prostor upraven stejně jak to udělali potrubáři po ukončení prací? Děkuji za odpověď. Glac Milan.

Dobrý den,
úprava tohoto prostoru je v plánu a bude provedena v závislosti na harmonogramu prací. Tyto práce se však z důvodu jiných prioritních zásahů v zeleni nechávají na podzimní období.
S pozdravem
OSMHS21.9.2023, 15:06, Alice Horáková

Dobrý den, proč byl odstraněn kolotoč na dětském hřišti na ul. Okružní (poblíž Fastmall)? Bude někdy nainstalován zpátky nebo místo něj bude nějaká jiná nahrada?

Dobrý den,
kolotoč byl z dětského hřiště na ul. Okružní odstraněn z důvodu nesplnění bezpečnostních norem kladených na tento prvek. Náhrada za tento kolotoč se plánuje na příští rok.
S pozdravem
OSMHS21.9.2023, 13:54, pacolt

mestske symboly kdo navrhl znak vlajku logo mesta orlova dik badatel heraldiky pacolt

Dobrý den,
logo města Orlové vzešlo z veřejné soutěže mezi občany Orlové. Autor znaku města Orlová je člen heraldické komise Poslanecké sněmovny p. Jiří Louda.
S pozdravem
KS21.9.2023, 12:32, Dagmar Ruislova

Zdravím,chci se zeptat na semafor u Alberta,auta mají celkem dlouho zelenou,ale hlavně hendikepovaní lidé v klidu nepřejdou,protože blikne červená.I když ridici samozřejmě počkají tak je to nepříjemné,dekuji

Dobrý den,
daný přechod pro chodce je řízen dle signálního plánu, který byl v době vybudování řízení tohoto přechodu schválen dopravním inspektorátem a odborem dopravy města a v rámci rekonstrukce náměstí měněn nebyl. Úpravy časů musí být posouzeny vzhledem k vlivu na dopravní situaci na daném místě odbornou firmou a následně musí být tyto orgány o této změně informovány. Úpravou těchto plánů hrozí omezení propustnosti dopravy v této oblasti.
S pozdravem
OSMHS21.9.2023, 11:30, Filip

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč město při rekonstrukcích chodníků, nepoužívá velkoformátovou dlažbu a místo ní využívá zámkovou dlažbu, která se spíše hodí k rodinným domům atd. Navíc velkoformátová dlažba je mnohem estetičtější a do města se hodí. Čemu ale vůbec nerozumím je, proč některé chodníky město opravuje asfaltováním. Orlové by prospělo, kdyby měla jednotný vizuální styl. Jaký má na to vlastně názor městský architekt. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
z praxe víme, že zámková dlažba je běžně používaným typem povrchu na chodníky v sídlištní zástavbě (příkladem tohoto užití v blízkém i vzdálenějším okolí jsou města Karviná, Havířov, Ostrava-Poruba a další). Velkoformátové dlažby jsou užívány do reprezentativních prostor, na plochy náměstí, široké bulváry a pěší zóny. Při navrhování skladby chodníků je třeba brát v úvahu únosnost dané skladby z hlediska údržby a obslužnosti daného území (zimní údržba, svoz odpadů, vozidla IZS, atd.). V neposlední řadě hraje svou roli také cena.
Město Orlová má velmi omezený rozpočet na opravy chodníků a komunikací, proto se snažíme hospodařit se svěřenými financemi co nejlépe. Při opravách chodníků s asfaltovým povrchem nahrazujeme původní degradovaný povrch opět asfaltem a ani nemůžeme jinak. Pod vrstvou litého asfaltu je vždy betonový podklad, na který nelze klást dlažbu. V případě výměny asfaltového povrchu chodníku za dlažbu, by bylo zapotřebí odstranit betonové podloží a doplnit nové podkladní vrstvy. Takovéto řešení je finančně mnohem nákladnější. V případě rekonstrukcí chodníků se město Orlová v poslední době snaží používat jednotný typ zámkové dlažby (obdélník 20 x 10 cm).
V současnosti se snažíme opravovat stávající poškozené povrchy chodníků systematicky plošně po celých úsecích, aby nedocházelo ke vzniku různorodosti povrchu na malých plochách a tvorbě nových lokálních defektů.
Sjednocení vizuálního vzhledu pěších komunikací na celém území města Orlová je ušlechtilá myšlenka a vydalo by to na dlouhou akademickou debatu, ale současná finanční situace města Orlová, společně s aktuálním technickým stavem chodníků ve vztahu k jejich udržitelnosti, nás nutí provádět opravy a rekonstrukce v rámci daných finančních možností.
S pozdravem
OSMHS21.9.2023, 10:31, Martin Votka

Velice mě potěšilo zjištění, že se konečně začaly opravovat zdevastované chodníky u Billy a chodník k č.p.1203. O to větší bylo mé zklamání, že se oprava řeší asfaltovým pokryvem v době, kdy je 90% chodníků, řešeno dlažbou. Účel byl jistě splněn a děkuji, ale vzhled je minimálně na pozvednutí obočí. Tak snad v budoucnu...aby to nebylo hastrošsky polátané a někdo neřekl, že to vypadá, jako v odlehlých městech v Rumunsku, nebo, "jako u cigáňou", Připomíná mi to scénu s botami k vánocům v Pelíšcích, přesto díky!

Dobrý den,
chodník s asfaltovým povrchem je i v současnosti běžnou záležitostí, poskytuje obdobný komfort jako chodník ze zámkové dlažby a splňuje veškeré potřebné technické parametry. Nevíme o tom, že by vzhledově byl asfaltový povrch chodníku něco méně hodnotného, než zámková dlažba. Navíc se v tomto případě jedná o plošnou opravu degradovaného povrchu chodníku, nikoliv rekonstrukci celého chodníku. To bychom byli finančně řádově úplně jinde, a také už by to nebylo v kompetenci odboru správy majetku a hospodářské správy, ale odboru rozvoje a investic. Město Orlová má omezený rozpočet a finančních prostředků na opravy chodníků není nazbyt, spíše naopak. Snažíme se proto hospodařit se svěřenými finančními prostředky co nejlépe. Pokud Vás to i přesto neuspokojuje, je nám to nesmírně líto, ale můžeme udělat pouze to, co nám aktuální finanční situace města dovolí.
S pozdravem
OSMHS21.9.2023, 7:15, Marek Kolář

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak byly vyřešeny v našem městě bezdoplatkové zóny. Neměly být na Doubravanu vytvořeny startovací byty pro mladé z našeho města? Zatím nám tady pořád přibývá spousta takyspoluobčanů z různých koutů republiky, kteří nepracují, jen se rozmnožují a pobírají sociální dávky. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
v srpnu roku 2021 Ústavní soud zrušil vyhlášení Opatření obecné povahy, tzv. bezdoplatkové zóny a přestože město Orlová s tímto rozhodnutím jednoznačně nesouhlasilo muselo toto rozhodnutí akceptovat. V bytovém komplexu Doubravan, který je ve vlastnictví města, se nachází městské byty, které se licitují, bezbariérové byty které jsou přidělovány na základě žádosti občana formou mimořádného přidělení Radou města Orlová a byty pro nízkopříjmové občany.
S pozdravem
KS21.9.2023, 7:08, Marek Kolář

Dobrý den. Rád bych se zeptal, proč se v Orlové neudržují chodníky. Ať se projdete kdekoliv...za Doubravanem, v lesoparku, u terminálu AN a na mnoha a mnoha dalších místech, tak všude kde není starý asfalt, ale nová dlažba, je tato zarostlá trávou tak, že kolikrát ani není vidět obrubníky. To je vám všem úplně jedno, že to co stálo spoustu peněz je znehodnocené. SMO nemá lidi na práci? Na všech odborech MěÚ vás sedí jako much, možná byste měli z kanceláří vyjít častěji do terénu. I v Dolní Lutyni chodí chlapi z obce a postřiky likvidují plevele a mají normální chodníky. V Orlové za chvíli můžou na ty zarostlé chodníky najet i se sekačkami. Je to ostuda, jak se někde udělá nový chodník, fotíte se u předání do Orlovských novin, ale s odstupem času už je všem jedno, v jakém stavu chodníky jsou. Zkuste se třeba projít kolem parkoviště za Doubravanem, kde byla kotelna. To hovoří za vše. Fotky mohu zaslat, pokud nevíte, kde to je. Nečekám odpověď, stejně bude plná výmluv, že nejsou lidi a alibistických keců. Přeji vám na úřadě mnoho pracovních úspěchů.

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Chodníky a komunikace ve městě Orlová jsou čištěny pravidelně. Ohledně Vámi vyjmenovaných lokalit sděluji, že chodníky v lesoparku byly letos čištěny a dokonce i ošetřeny postřikem proti plevelu v měsíci květnu a červenci, tam bohužel technika na čištění komunikací nemůže pro svou specifičnost.
V okolí Doubravanu, jak píšete, byly chodníky dočištěny ručně také již v měsíci květnu, červenci i září, všechny chodníky a komunikace ve městě jsou čištěny průběžně strojově, a to na jaře včetně blokových čištění, poté také letní čištění během letních měsíců, poté dočišťovány ručně po celém území z pozemků města. Terminály autobusového stanoviště však nejsou pozemky města, toto není v naší kompetenci.
V případě, že díky povětrnostním vlivům někde více prorůstá tráva, budeme rádi za jakýkoliv podnět (telefonicky či e-mailem) s ohledem na rozlohu města, a my vše v krátkém čase napravíme. Vámi nahlášené místo u kotelny zkontrolujeme a sjednáme nápravu.
S pozdravem
OSMHS19.9.2023, 14:21, Petr Novák

Dobrý den, plánuje se někdy zaznačení parkovacích míst na parkovištích u panelových domů (např. ulice Masarykova třída 956-948 ale samozřejmě i jinde)? Tzn. "namalování čar na zem". Člověk přijede později jak většina zde parkujících lidí (tzn. po 14:20) a nemůže zaparkovat, jelikož si každý nechává místo na půl auta před sebou i za sebou. Nejspíše z důvodu, aby se mu ráno v 5 hodin lépe vyjíždělo.

Dobrý den,
vzhledem ke špatnému stavu pozemní komunikace na parkovištích u panelových domů, na adrese Masarykova třída 956-948, neuvažujeme nyní o zakreslení parkovacích stání.
S pozdravem
OSMHS18.9.2023, 18:58, Věra Pavlíková

Poděkování -vyřízení mého dotazu ze dne 26.8.2023, 11:34- ohledně vyčištění chodníků- dlažby v mezibloku panelových domů na Výsluní . Náprava byla sjednána ve velmi krátké době . Věřím,že i nadále bude prováděna údržba jak dlažby, tak i zeleně ve zmiňovaném mezibloku. Ještě jednou děkuji.

Dobrý den,
děkujeme.
OSMHS18.9.2023, 17:26, Martin

Mám skromný dotaz,kdy dojde k opravě asfaltového povrchu na ul.Osvobození ,myslím tím tu část od bývalého koupaliště ke vchodu do sportovního areálu.Děkuji za odpověď

Dobrý den,
dotčená část chodníku na ul. Osvobození bude zařazena do návrhu oprav chodníků a komunikací na rok 2024.
S pozdravem
OSMHS17.9.2023, 16:25, Ervin

Mám dotaz, zda na Porubské ulici, v úseku od křižovatky s ulicí U haldy po železniční nadjezd směrem k ulici Ostravské, by nemohl být nainstalován zpomalovací retardér a to u domu č. 244, kde je i lampa veř. osvětlení. Porubská ulice se v poslední době stala večer závodní dráhou pro auta se řvoucími upravenými ,motory, která se prohánějí ulicí tam a zpět, občas také krosové motorky, či čtyřkolky. Až dojde k nehodě, bude pozdě.

Dobrý den,
dne 26.09.2023 proběhlo místní šetření za účasti dopravního inspektorátu Policie ČR, na místě bylo dohodnuto umístění informativního radaru ohledně intenzity dopravy a podle vyhodnocení dané situace, zvolíme možnosti zklidnění dopravy např. zpomalovací příčný práh. Informativní radar bude umístěn v měsíci listopadu.
S pozdravem
OD17.9.2023, 12:32, Daniel

Dobrý den, chci se zeptat zdali město upraví rozrostlé keře na ulici Osvobození ( u parkoviště kde je bankomat UniCredit Bank). Úprava by zlepšila vzhled a také viditelnost. Děkuji

Dobrý den,
úpravu tohoto prostoru se zelení na ulici Osvobození (u parkoviště kde je bankomat UniCredit Bank) máme v plánu. Ale z důvodu, že některé zde vysazené dřeviny špatně snášejí řez, zvažujeme vhodná řešení s ohledem na estetickou stránku a další jejich funkčnost v tomto prostoru.
S pozdravem
OSMHS