DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


13.2.2016, 9:09, Daniel Kučera

Dobrý den.Kdy budou započaty prace spojené s revitalizací Zimovudky a staré časti Orlová Město jak jeto v plánu několik let a byly již k tomu vypracovány projektové dokumentace.Stonava má skvělého starostu pana Febera ,,byla taktéž zdevastovaná,stojí na poddolovaném uzemí a dnes je to téměř unikát,lidé tam staví domy a jsou spokojeni.Bohumín má skvělého starostu pana Vichu se svým složením obyvatelstva a prumyslu je to dnes unikát,,proč né Orlová.Kdo nebo co tomu brání..??Něco je špatně na to třeba přijít, poukázat a vyřešit kde se vše zadrhává..Píši tady v určitých intervalech a mé dotazy nejsou nikdy zodpovězeny.Hlavně že odpovídáte na čipování pejsku..

Odpovídá vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martina SZOTKOWSKÁ:
Město Orlová nemá vypracované projektové dokumentace na revitalizaci Zimovůdky a staré části Orlová- Město. V minulosti město požádalo mezirezortní komisi o financování přípravy těchto projektů. Podpora projektu byla schválena, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků je v současné době "pod čarou".
Město má připraveno několik strategických projektů, na jejichž realizaci se v současné době nedostává finančních prostředků. Z výše uvedeného vyplývá, že bez podpory ministerstva financí nebude v nejbližších letech fyzická revitalizace Zimovůdky zahájena. Vedení města jedná se zástupci ministerstva o financování alespoň minimálních úprav.13.2.2016, 8:03, Švecová Marta

V Orlovských novinách ze dne 12.2.2016 je článek o vydání stolních kalendářů pro občany.Bydlím na V. etapě,v prodejně potravin Orel mi bylo sděleno, že kalendáře jsou jen pro chalupníky, dostali pouze 30 ks. Měla jsem z článku dojem, že kalendář může obdržet každý občan Orlové. Proč klamete občany? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
kalendáře nejsou jen pro domkaře, ale pro všechny občany města. Lidé si je mohou vyzvednout na distribučních místech uvedených v Orlovských novinách nebo na podatelně městského úřadu, případně na tiskovém oddělení. Pakliže v prodejně potravin Orel dojdou, mohou si zavolat na tiskové oddělení, které jim další kalendáře dodá. Občané opravdu nejsou klamáni.
Přeji hezký den.
S pozdravem
Nataša Cibulková10.2.2016, 9:46, Miroslav

Dobrý den. Jakým způsobem lze získat čipovou kartu na autobus pro důchodce nad 65 let a na které spoje v Orlové platí? Na stránkach města se mi to nepodařilo najít. Děkuji za vysvětlení.

Dobrý den,
Váš dotaz jsem předala odboru dopravy.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Odpovídá Miroslava Cygonková z odboru dopravy:

Dobrý den.
K Vašemu dotazu Vám zasílám výňatek z Tarifních a přepravních podmínek platných v MHD Orlová:

d) Výdej čipových karet na bezplatnou přepravu

1. U nákupu čipové karty pro občany starší 65 let do 70 let je nutno předložit platný občanský průkaz, případně platný cestovní pas. Tato čipová karta je nepřenosná a smí ji používat pouze držitel karty. Karta je uznávána v MHD Orlová. Platnost čipové karty se při ověřování omezí na jeden rok ode dne vzniku nároku na bezplatnou přepravu. Po uplynutí této doby je nutno nárok na bezplatnou přepravu znovu u dopravce uplatnit.

Tato karta platí na linkách MHD Orlová č. 501-505 a na těchto příměstských linkách:
870534 Karviná-Orlová a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN – Doubrava, Špluchov
- Karviná, Jánská;
870551 Orlová-Petřvald-Ostrava a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN – Petřvald,Březiny;
870553 Orlová-Rychvald-Ostrava a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN – Rychvald,zámek,
870558 Orlová-Petřvald-Bohumín a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN –Petřvald,Březiny.

Plné znění Tarifních a přepravních podmínek platných v MHD Orlová je k dispozici na stránkách:
http://www.3csad.cz/mhd-orlova/tarifni-podminky/10.2.2016, 8:58, Jiří Schuster

Dobrý den Můžu se zeptat jaké jste přijali opatření? Děkuji „Městský úřad Orlová se při výkonu sociálně-právní ochrany nezletilého Vojtěcha dopustil pochybení, jež spočívají v poměrně pasivním postoji při řešení neurovnaných vztahů mezi matkou a synem, v nevyužití všech přiměřených prostředků směřujících k respektování práv matky a syna,“ napsala ochránkyně lidských práv. http://www.novinky.cz/domaci/394306-babicka-si-vymyslela-ze-dcera-tyra-vnuka-a-sebrala-ji-ho.html

Dobrý den,
celý případ je trošku jinak, než je uvedeno v článku. Paní redaktorka měla pro objektivitu požádat o vyjádření i druhou stranu, tedy odbor sociální a zdravotní MěÚ Orlová. Je to velmi složitý a citlivý případ a rozhodně zde nedochází k žádnému porušování zákona. Nález ombudsmanky, který je v článku citován - toto "vyjádření" je v článku použito z odpovědi ombudsmanky na základě stížnosti matky na postup OSPOD v minulém roce, který je ovšem vytržen z celého kontextu.10.2.2016, 6:28, Victor

Proč MP pokutuje řidiče,čekající cca pět minut ani ne na nástup kolegy při dopravě do práce (aby uvolnili místo k parkování čekajícímu vozidlu) u Nového gymnázia i když to není za tou značkou "zákaz vjezdu"?A při nějakých sportovních akcích tam stává množství vozidel dlouhou dobu a ta tam jistojistě nemají povolené parkování a nic se neděje.Důvod MP:"Ničí se dležba a občané si stěžují".Mám tomu rozumnět tak,že vozidla "domácích" při stání cca 5 minut tuto zámkovou dlažbu ničí a vozidla "přezpolních" při dlouhodobém stání ne? Také jste mi ještě neodpověděli na dotaz stran vyhrazeného placeného parkování,které se neposkytuje od r.2000 a pořád ho po městě vidím i když to není parkování pro invalidy.Žádná parkovací VIP místa snad zavedena v interních předpisech města nejsou,či snad ano?

Dobrý den,
Váš dotaz jsem předala městské policii a odboru dopravy. Jejich stanoviska zveřejníme.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Odpovídá Mgr. Roman Galia, velitel městské policie:
Není sice uvedeno konkrétní místo, ale mohu uvést, že v případě porušení zákona je strážník povinen konat, zejména jde-li o případy, kdy nám je věc oznamována, popř. z vlastní iniciativy nebo přesněji, z úřední povinnosti. Není v silách městské policie vyřešit kompletně statickou dopravu ve městě. Jsou dny, kdy se soustředíme na konkrétní místa, a to dle závažnosti a vyhodnocení dopravních rizik.

Odpovídá odbor dopravy:
Městský úřad Orlová, odbor dopravy, silniční správní úřad, sděluje, že v měsíci září 2000 bylo Radou města Orlové, s přihlédnutím na územní možnosti parkovacích ploch v sídlištních částech města rozhodnuto o pozastavení povolování nových placených vyhrazených parkovacích míst občanům, s možnou výjimkou pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P (tito musí splňovat určité zásady pro poskytování těchto vyhrazených parkovacích míst). Rada města nerozhodla o zrušení stávajících vyhrazených parkovacích míst, která byla před tímto obdobím občanům vyhrazena. Tito občané města plní dle příslušné obecně závazné vyhlášky města svou každoroční ohlašovací povinnost poplatníka za užívání veřejného prostranství - vyhrazení parkovacího místa, a platí stanovený poplatek. V těchto případech se v rámci údržby obnovuje svislé i vodorovné dopravní značení. V případě neplnění výše uvedených povinností – např. změna bydliště, úmrtí poplatníka, je toto vyhrazená místo zrušeno.
Jestliže tazatel je obeznámen s konkrétním případem, může se obrátit přímo na odbor dopravy, silniční správní úřad, kdy následně bude tento podnět prošetřen.
S pozdravem

Bc. Věra Górecká
silniční správní úřad
Odbor dopravy8.2.2016, 12:20, simona doležalova

dobry den potřebuji vyřešit situaci komunalni odpady v městě orlova lutyně jestli mužete byt tak laskavy ozvat se mi na telefony čislo nebo na emaily děkuji pozdravem doležalova

Dobrý den,
pokud potřebujete řešit záležitosti ohledně komunálního odpadu, pak volejte na tel.č.: 596 581 323, případně pište na e-mail: jana.fojtova@muor.cz
S pozdravem
Nataša Cibulková8.2.2016, 8:09, Zdeněk Brevčinský

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda byla městem vydaná obecně závazná vyhláška dle § 24/2 zákona na ochranu zvířat proti týrání. Pokud ano, na koho se v této věci mohu obrátit. Děkuji. Zdeněk Brevčinský

Dobrý den

Obecně závazná vyhláška města Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, dle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, byla schválena na včerejším zastupitelstvu města. Účinná bude ale až 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení na úřední desce úřadu.

Na koho se máte obrátit, je těžší říct, záleží totiž v jaké konkrétní věci. Vyhlášku připravoval odbor životního prostředí, její dodržování kontroluje policie, případné její porušení bude řešit oddělení přestupků. Máte-li další dotazy, volejte nejlépe na tel. 596 581 723 - Olšarová.5.2.2016, 6:25, Eva

Dobrý den, vzhledem k čím dál častějším návštěvám policistů v ulici Ke Studánce z důvodu chybného parkování by mě zajímalo zda-li se město chystá tuto situaci nějak řešit nebo bude jen rýžovat na pokutách. Většina aut, které dostaly botičku nijak nepřekáželi jiným vozům nebo chodcům. Kde tedy mají parkovat? Děkuji za odpověď

Dobrý den,
o vyjádření jsem požádala odbor dopravy. Stanovisko zveřejním.
Děkuji za pochopení
Nataša Cibulková1.2.2016, 10:34, David Malysz

Dobrý den, prosím o sdělení bližších informací k procesu vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu v obci Petřvald, zejm. zda se vynětí týká celého pozemku nebo jen zastavěné plochy domu, příp. zpevněných ploch apod., jakým způsobem se o toto žádá a jaké finanční náklady si to vyžaduje. Dále, zda o toto mohu žádat již ve fázi, kdy mám v ruce kupní smlouvu a již probíhá proces vkladu na KÚ Karviná. Děkuji, příjemný den Malysz

Odpovídá Ing. Renata Olšarová z odboru životního prostředí:

Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu se odnímají plochy zastavěné a zpevněné. Žádat je možno ve fázi zpracovaného projektu stavby - bez ohledu na vlastnictví pozemku: pokud žadatel ještě není vlastník, přiloží vyjádření vlastníka. Souhlas k odnětí půdy se vydává v rámci koordinovaného závazného stanoviska pro konkrétní stavbu (tiskopis žádosti přikládám) nebo samostatně rozhodnutím (záleží na navazujícím stavebním řízení).
Výše odvodů se určuje převážně podle bonity půdy, výpočet je jedním z podkladů žádosti.
Když zavoláte a uvedete parcelu a druh stavby, mohu Vám odpovědět konkrétněji - tel.: 596 581 723.27.1.2016, 20:51, Aleš Mourek

Dobrý den, chci se zeptat ohledně "kotlíkové dotace". Na seznamu spolufinancujících obcí jsem vyčetl,že máte k dispozici prostředky na dotace ohledně kotlíkové dotace. Kde můžu zažádat o dotaci z Vaší strany na realizaci vytápění a jak by vypadal příspěvěk ? Děkuji za odpověď Aleš Mourek

Dobrý den,

Obec Orlová se zavazuje poskytnout částku ve výši 10 % způsobilých výdajů, celkově však maximálně do výše 200 000 Kč na rok 2016.
Žádosti o „kotlíkové dotace“ jsou přijímány na Krajském úřadě v Ostravě (osobně na podatelně nebo poštou) v období od 1. února do 29. dubna 2016.
Formulář žádosti o dotaci na výměnu kotle a veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách www.lokalni-topeniste.cz.

Ing. Lucie Komínková, odbor životního prostředí26.1.2016, 11:08, Monika Latová

Dobrý den, prosím o aktuální a funkční emailový kontakt na krytý bazén v Orlové. Ani jeden z uvedených na webových stránkách (bazénu a města Orlové) nefunguje. Děkuji, Latová.

Dobrý den, děkujeme za upozornění. Kontaktovala jsem SMO, m.a.s. a e-mailová adresa by už měla být v pořádku. Správně je: bazen@smo-orlova.cz
S pozdravem
Nataša Cibulková23.1.2016, 11:01, Ing. Zdeněk Fismol

Jsem senior - 70 let - platí v Orlové nějaká sleva na místní autobusovou dopravu, je k tomu třeba nějaký dokla a jaký, platí sleva i pro meziměstské linky?!? Na stránkách Orlové se mi takovou informaci nepodařilo najít. Jsem s pozdravem a děkuji za odpověď. Fismol

Odpovídá Miroslava Cygonková z odboru dopravy:

Dobrý den.
K Vašemu dotazu Vám sděluji:
Jako 70-letý si můžete vyřídit čipovou kartu pro bezplatnou přepravu. Je nutno navštívit přepravní kancelář v Orlové, cena karty je 180,-Kč a v případě, že bydlíte na území Orlové či Doubravy by Vás karta stála 50,-Kč. Další postup:
Výňatek z Tarifních a přepravních podmínek platných v MHD Orlová:

d) Výdej čipových karet na bezplatnou přepravu

2. U nákupu čipové karty pro občany starší 70 let je nutno předložit platný občanský průkaz, případně platný cestovní pas. Tato čipová karta je nepřenosná a smí ji používat pouze držitel karty. Karta je vzájemně uznávána v MHD Havířov a MHD Karviná. Platnost čipové karty se při ověřování omezí na jeden rok ode dne vzniku nároku na bezplatnou přepravu. Po uplynutí této doby je nutno nárok na bezplatnou přepravu znovu u dopravce uplatnit.

Tato karta platí na linkách MHD Orlová 501-505 a na těchto příměstských linkách:
870534 Karviná-Orlová a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN – Doubrava, Špluchov
- Karviná, Jánská;
870551 Orlová-Petřvald-Ostrava a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN – Petřvald,Březiny;
870553 Orlová-Rychvald-Ostrava a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN – Rychvald,zámek,
870558 Orlová-Petřvald-Bohumín a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN –Petřvald,Březiny.
Plné znění Tarifních a přepravních podmínek platných v MHD Orlová je k dispozici na stránkách:
http://www.3csad.cz/mhd-orlova/tarifni-podminky/20.1.2016, 12:20, Alena

Dobrý den. Syn bydlí již 15let v zahraničí. Má trvalé bydliště na Okružní 905. Tento byt mu byl odebrán v roce 2013 družstvem, jelikož tam měl nájemníky, kteří neplatili. Je povinen platit odpady, když na adrese od 2013 bydlí jiní lidé a syn nemá přístup do tohoto bytu? Je sice občanem Orlové, ale nenbydlí v Orlové. Je, prosím nějaké řešení a pokud ano, kde se mám a na koho obrátit. Děkuji a přejí hezký den.

Dobrý den,
i když Váš syn již v Orlové nebydlí a žije v zahraničí, je povinen platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“), neboť zde má stále trvalé bydliště. Tento poplatek hradí každá fyzická osoba, která má ve městě Orlová trvalý pobyt (§ 10b odst. 1 písm. a) zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Váš syn však může být dle Obecně závazné vyhlášky města Orlová (dále jen „OZV“) č. 3/2012, v platném znění (od 3.3.2016 dle nové OZV č. 1/2016), od poplatku osvobozen z titulu dlouhodobého pobytu v zahraničí (déle než 1 rok). Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku osobně nebo písemně, a současně doložit doklad tento nárok potvrzující (např. pracovní povolení v zahraničí, potvrzení od zaměstnavatele, nájemní smlouvu apod.). Pokud je doklad v jiném jazyce než českém nebo slovenském, je nutno přiložit vlastní překlad. Pouze na základě takto doložených dokladů, a po jejich posouzení správcem poplatku, může být Váš syn od poplatku osvobozen a to od roku, ve kterém doklady doložil na dobu 2 let, případně na neurčito.
Bližší informace Vám budou sděleny na:
Městském úřadě Orlová
Osvobození 796
Finanční odbor
II. patro, kancelář č. 47, 48

e-mailová adresa: michaela.krulova@muor.cz14.1.2016, 18:09, Bjalsky

Kdy začnete řešit parkování! Hrůza asi to bude muset jit tvrdě s Váma pánove

Dobrý den,

je pravdou, že parkování na V. etapě našeho města je velmi problematické a řešení není mnoho. Městská policie v současné době pokutuje parkování mimo vyhrazená parkovací místa, ovšem přikročila k tomu až po čtrnácti dnech, kdy informovala metodou letáčku za stěrač automobilu o špatném parkování.
Důvody proč k tomu došlo, jsou následující:
V poslední době probíhá na V etapě kontrola průjezdnosti pro vozidla IZS z důvodu pořízení nového vozidla profesionálními hasiči. Postupem je zjišťováno, že v některých místech nejsou jejich vozidla schopna projet, a tak vznikají místa, kde opravdu nebude možno parkovat. Chápu, že do doby, než se něco stane, je priorita parkování, ale nechtěl bych zapříčinit neprůjezdnost komunikace v případě nutného zásahu. Tolik pouze na vysvětlenou.
Jak danou situaci řešit? V minulosti byly vyčleněny finanční prostředky na výstavbu parkovacího domu na pozemku u cukrárny (vedle Billy). Bohužel tento projekt byl peticí občanů V. etapy smeten a k výstavbě nedošlo. V současné době máme vypracován projekt druhého parkovacího domu na ulici Dětmarovické s kapacitou 142 míst. Tento projekt ovšem naráží na financování. Chtěli bychom, aby se na tomto projektu podílela i družstva, která vlastní bytové domy v dané lokalitě. A ještě jeden příklad, vyprojektovali jsme parkoviště s 8 místy (ne mnoho, ale každé místo dobré) a od družstva přišlo zamítavé stanovisko, že nesouhlasí místní občané s umístěním stavby. Chápu, že ten, komu by se mělo postavit parkoviště pod okny, nesouhlasí, ale kde potom na V. etapě stavět? Mnoho variant není, ale věřím, že se nám podaří alespoň zčásti vybudovat nějaká parkovací místa. Toto jaro se začnou budovat parkoviště na ul. K. Dvořáčka a F.S.Tůmy.
Ing. Tomáš Kuča, starosta města13.12.2015, 16:57, Michal

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je nějaký kontakt na osobu která se stará o zaparkované auta ( vraky ) na parkovištích a jejich odtah děkuji.

Dobrý den,
Váš dotaz jsem předala k vyjádření odboru dopravy. Obdrženou odpověď zveřejním.
S pozdravem
Nataša Cibulková